Logos Multilingual Portal

Select Language

a â b c d e f g h i l m n o p r s t u w y

realiti yw'r hyn a wêl y rhan fwyaf o bobl fel realiti
Jorge Luis Borges
rhaglith yw'r hyn a fu
William Shakespeare
rhagrith yw gwrogaeth a delir gan fai i rinwedd
François de La Rochefoucauld
rhaid bod rhywbeth o'i le ar waith; fel arall, byddai'r cyfoethogion yn ei gadw i gyd iddynt eu hunain
Mario Moreno (Cantinflas)
rhaid bod yn gryf iawn i garu unigedd
Pier Paolo Pasolini
rhaid bod yn optimist i fod yn Ddemocrat, a rhaid bod yn ddigrifwr i bara’n un
Will Rogers
rhaid i ddemocratiaeth fod yn fwy na dau flaidd a dafad yn pleidleisio ar beth i'w fwyta i ginio
James Bovard
rhaid i ddyn beidio ag ymddiried yn ei fympwyon cyntaf: maent bron bob amser yn dda
Charles Maurice de Talleyrand-Périgord
rhaid i ddyn gael cryn wybodaeth dim ond i sylweddoli mor anwybodus ydyw
Thomas Sowell
rhaid i unrhyw ddyn sy'n deilwng o'i alw'n ddyn edliw iddo ei hun yr hyn a edliwir i unrhyw ddyn arall
José Martí
rhaid i wleidyddiaeth gael ei dwyn ymlaen mewn ffordd onest
Sandro Pertini
rhaid inni agor y ffordd i'r cenendlaethau newydd, oherwydd os na wnawn, byddant yn eu gwthio eu hunain arnom beth bynnag
Luciano Lama
rhaid inni fod yn wylaidd, a sylweddoli ar yr un pryd fod eraill yn israddol inni
Oscar Wilde
rhaid inni i gyd ufuddhau i ddeddfau; i'w deall, fodd bynnag, mae'n rhaid wrth gyfreithiwr
Fabio Fumi
rhaid inni i gyd, er mwyn gallu dioddef realiti, gadw ychydig o nodweddion bach gwirion
Marcel Proust
rhaid inni ymladd yn erbyn iaith er mwyn osgoi baich ei fformiwlâu, ei hystrydebau a'i hymadroddion gosod, pob dim sy'n nodweddu ysgrifennwr gwael
Julio Cortázar
rhaid iti newid dy dueddfryd, nid dy wybren
Lucius Annaeus Seneca
rhaid i'r ddynoliaeth roi terfyn ar ryfel, neu bydd rhyfel yn rhoi terfyn ar y ddynoliaeth
John Fitzgerald Kennedy
rhaid wrth ryw elfen o wallgofrwydd delfryfdyddol i fod yn eiriadurwr; amhosibl yw tynnu llun o iaith
Manuel Seco
rhaid ymladd dros heddwch drwy ddulliau heddychlon
Martin Luther King
rhan o annynoldeb y cyfrifiadur yw ei fod, unwaith y mae wedi ei raglennu'n iawn ac yn gweithio'n ddidramgwydd, yn ymddwyn yn gwbl onest
Isaac Asimov
rhed amser a'r awr hyd yn oed drwy'r diwrnod garwaf
William Shakespeare
rhennir pobl yn ddwy garfan: y cyfiawn a'r anghyfiawn. Y rhai cyfiawn sy'n eu rhannu
Oscar Wilde
rheol sylfaenol cyfalafiaeth yw 'ti neu fi', ac nid 'ti a mi'
Karl Liebknecht
rheolir pob gwyddor fanwl gan y syniad o amcan fras amcanu
Bertrand Russell
rhinwedd fawr cymdeithas yw ei bod yn peri inni werthfawrogi unigrwydd
Charles Chincholles
rhinwedd rhieni yw gwaddol mawr
Quintus Horatius Flaccus
rhinwedd: gweithred groes i'r ewyllys
Anonymous
rhith wedi ei achosi gan ddiffyg alcohol yw realiti
Anonymous
rho dy glust i bob un, ond i ychydig dy lais. Gwranda ar gerydd pawb, ond cadw dy farn dy hun
William Shakespeare
rhodd orau Natur i ddyn yw ei fyrhoedledd
Plinius Secundus
rhoi diwylliant yn rhodd yw rhodd syched yn rhodd. Mae popeth arall yn dilyn o hynny
Antoine de Saint-Exupéry
rhwystr mawr i hapusrwydd yw disgwyl bod yn rhy hapus
Bernard le Bovier de Fontenelle
rhybudd: gall Awdurdodau Iechyd fod yn ddrwg i'ch iechyd
Ana López
rhyddid y wasg yw'r un sydd, efallai, wedi dioddef waethaf o araf ddiraddio'r syniad o ryddid
Albert Camus
rhyfedd bod dewrder corfforol mor gyffredin yn y byd a dewrder moesol mor brin
Mark Twain
rhyfel dosbarth yw hi, a'm dosbarth i'n ennill, ond ddylai fe ddim fod
Warren Buffett
rhyfel heb dywallt gwaed yw gwleidyddiaeth, a gwleidyddiaeth gan dywallt gwaed yw rhyfel
Mao Zedong
rhyfel yw ceisio heddwch drwy dywallt gwaed. Heddwch yw dal i frwydro heb dywallt gwaed
Anonimo
rhyfel yw ffordd Duw o ddysgu daearyddiaeth i Americanwyr
Ambrose Bierce
rhyfel yw'r math o frawychaeth fodern fwyaf cyffredin
Gino Strada
roedd marwolaeth yn rhan ohonof, hyd nes iddi fy ngadael am rywun arall
Octavio Paz
rwydro neu'i gilydd, bu pob gair yn newyddair
Jorge Luis Borges
rwy' i'n dwlu ar bleidiau gwleidyddol; yr unig fan ar ôl inni lle nad oes sôn am wleidyddiaeth
Oscar Wilde
rydych chi'n anghofio mai pawb biau ffrwythau'r ddaear, ond nad oes neb yn berchen ar y ddaear
Jean-Jacques Rousseau
ryw ddydd, pobl fyddwn ni eto, nid Iddewon yn unig
Anne Frank