Logos Multilingual Portal

Select Language

a b ç c d ê e f g h i î j k l m n o p q r s t û w x y z ئ ب ت خ د ز س ش ع ق ل م ن ه و پ ژ ک گ ی

ba yek bigrîn u bibîn be le şikan nehatû
Simon Bolivar
banke gewrekan le katî le dayîkbûnyan da , be sernawî neteweyî razandiranewe , û tenê komelley sûdxorên taybetî bûn ke xoyan le hukûmet nizîk dekirdewe...
Karl Marx
bash nîye her çîyekî detewê be destî bihênî
Heraclitus
bashe wirde wirde têbigey ge le hîç nagey
Maurice Maeterlinck
bashtir eweye miro be dilrawekê peshêw bê ,le wey ke her le helle da bimênêtewe
Alessandro Manzoni
bashtirîn beshî xeyallî le zurbey romanan de eweye hest dekey kesayetîyekan be tewawî xeyallîne
Franklin Pierce Adams
bashtirîn diyarî tebî 'et bo însan kurt bûnî jiyanêtî
Plinius Secundus
bashtirîn rêge bo ewey miro azadtir bê danî azadî ziyatire be xelkî dîke
Carlo Dossi
bashtirîn rêgey xo hellxelletandint eweye ke pêt wa bê zor le xelkî dike jîr tirî
François de La Rochefoucauld
bashtirîn shit le ser dabê eweye ke her carey tenê rojêk dê
Abraham Lincoln
baştir kirdnî şêwazî xo manay baştir kirdinî şêwey bîr kirdinewe ye
Friedrich Wilhelm Nietzsche
baştirîn rêge bo fêr bûnî fîlm durust kirdin saz kirdinî fîlmêke
Stanley Kubrick
bawekû ewesh, be pêchewanesh hemîshe rast e
Leo Longanesi
bawer be hemû shitêk bike ke le ser cîhan pêt dellên-hîç shitêk ewende be kull nîye ke nekrê neqewmê
Honoré de Balzac
bawerî be tewawbûnî herî tewaw degate pêshxistinî efsane be ser resenayetî da
Paul Ariès
bazar ew cêyeye ke xellik dekrê yektirî hellfirîwênin
Anacharsis
bazirganîyek ke cige le diraw hîçî lê nekewêtewe bazirganîyekî lawaz e
Henry Ford
be asayî, shitî naxosh be bîyanûy pêdawîstî pêshkewtin dekrên, bellam de rastî de ewan bi hîch kiluwecê pêshkewtin nîn, bellkû tenê shitî naxoshin
Russell Baker
be awat xuwastinî şitî wek yek û weduwadanewey şitî wek yek, dostayetî pêk dehênin
Caius Sallustius Crispus
be bê diraw û ne bûnî kat, xeyall tenya xewnêkî kurte ke nakrê bikrê be rûdawêk
Charles Baudelaire
be bê êsh û jan yan renc kêshan îshiq nîye
Henri François-Joseph de Régnier
be daxewe, deshê miro le temenî heshta sallan de ashiq bê, de rastî da emin boye denûsim îshiq le bîr bermewe
Jorge Luis Borges
be edebî bo tebî'tî besher wek germayî waye bo mom
Arthur Schopenhauer
be gishtî, her wilatey ew zimaney heye ke lêy deweshêtewe
Jorge Luis Borges
be gishtî, insan be hasanî bawer bew shitane deka dillî pêweye
Caius Iulius Caesar
be her zimanêk ke bizir debê , rûyekîş namênê
Octavio Paz
be le ber çav girtinî jimarey mirdinan, sazkeranî çekan le çaw sazkeranî cixaran dezgay xêrxuwazin
Silvio Garattini
be metirsîye miro rast bê ew katey destellatdaranî seqamgirtû helle ne
Voltaire
be shubênran be shitêk ke ême nîn, îdî ême ewe nîn ke heyn
Ernst Jünger
Be tewawî seyr e , ew şêweyey ke lem rojgare da xellik le paşmile şitî wa dellên ke be lêbirrawane û be tewawî rstin ( Oscar Wilde)
Oscar Wilde
Be xêw kirdin coreyek le ragwêstinî kemayesî daykûbaban bo mindallekanyan e (Armand Carrel)
Armand Carrel
bêgane dê naw cestey xoman daye, w katêk le çing bêgane hell dayên yan le dijî xebat dekeyn, sherekeman be dijî wîjdanî ne wishyarî xomane
Julia Kristeva
behesht û dojeh le ruwangey minewe na le barin : kiryayî mirowan shîyawî ewan nîn
Jorge Luis Borges
bêkarî degate berperçdanewey mafî jiyan u tenanet zor le mirdin xiraptire
José Ortega y Gasset
bellam 'alem bê kotayî ye
Epicurus
bêlle ew kesey natuwanê ewey deyewê bîka ewey bika ke detuwanê
José Ortega y Gasset
benyadam natwanê zor bergey rastî bigrê
Carl Jung
ber le her shitêkî dî,Hest! têgeyshtin be dûy wî da dê
Paul Gauguin
ber lewey bîruray xot bigorî, dillnîya be lewey ke bîrêkit heye bîgorrî
Albert Brie
Ber lewey mirov bîr lewe bikatewe çon perwerde bika, baştire ewe rûn bikatewe ke deyewê çi akamêk be dest bihênê(Bertrand Russell)
Bertrand Russell
Berperch kirdarî piyawan siste- be gishtî chendîn wechan dekêshê ta têbigen - Stanislaw Jerzy Lec
Stanislaw Jerzy Lec
beshî xotî tê xe,gisht serbillîndî lewe daye
Edgar Lee Masters
bi geran be duway çakey xellkî dîke de, ême çakî xoman debînînewe
Plato
bibe bew goraney detewê le cîhan da bîbînî
Mohandas Karamchad Gandhi
bicûllêwe, ber le bîr kirdnewe - Stanislaw Jerzy Lec
Stanislaw Jerzy Lec
billa be cîyawazîyekanî hawbeshî xoman, xoman dewllemend keyn
Paul Valéry
billa billêyn azadî shitêkî llêlle, bellam çi llêllîyek li nebûnî da nîye
Rodrigo Rey Rosa
billî ba ew mindallê rênwênît ka ke bûy
José Saramago
binçîney perwerde be wêne fêrkiridine
Anne-Robert-Jacques Turgot
bîr kirdnewe hemîshe kirdeweyekî asteme
Oskar Panizza
birawe be deskewtî sher bestirawetewe
Francis Scott Fitzgerald
bîrewerî hemîsh jwanêke
Isabel Allende
Birîtanîya tenya willatêke le dinya da ke têyda xorak le sêks zor be metirsîtir e
Jackie Mason
birrînê bankêk be ranan le gell damezrandinî bankêk çîye ?
Bertolt Brecht
Birrûskeyek bêdîqetî dinyayek rûn kirdnewe deparêzê ( Clarence Edwin Ayres)
Clarence Edwin Ayres
Birrûskeyekîsh cêy guman nîye ke pêshkewtinî berdewam cemkî here têkderane ye - Nicholas Georescu - Roegen
Nicholas Georgescu-Roegen
birryarî îsayîyet ke dinya be nahez û xirap dadenê dinyay nahez u xirap kirdûwe
Friedrich Wilhelm Nietzsche
birwa hebûn be pêshkewtin be manay birwa be we nîye ke pêshkewtin kirawe
Franz Kafka
bllaw kirdnewey atomêk le pêshdawerîyek hasantire
Albert Einstein
bo ew kesey bîyewê bibînê le hemû cêyek gull heye
Henri Matisse
Bo ewaney ke bîr nakenewe, karî herî baş eweye car car be pêşdawerîye kanyan da biçnewe - Luther Burbank
Luther Burbank
bo ewey Piyawan Jinanyan xosh biwê ewan debê cuwan bin, u ewendesh gewic bin ke jinanyan xwesh biwê
Coco Chanel
bo ewey xoman bîn pêwîstîman bewey kesêk bîn
Stanislaw Jerzy Lec
bo ewey yek bibê be endamêkî pak le rane merrêk da, debê ber le mehû shit xoy merr bê
Albert Einstein
bo her civatêk debê bibê hîç sermaye wegerr xistnêk le shîr be melotkeyan dan bashtir niye
Winston Churchill
bo her giriftêkî aloz, çareserîyekî hasan heye - ewîsh helle ye
H.L. Mencken
bo her kam le ême, rabirdû geretirîn rakêshere çûnkû tenya shitêke ême deyzanîn u berastî xoshman gereke
Pier Paolo Pasolini
bo Indîyanek, zêrrî tawê bese û ziyatirîsh e
Violeta Parra
Bo jor jinan rêgey herî kurt berew kemall mêhrewanî ye - François Mauriac
François Mauriac
bo le nawbirdinî ferhengêk pêwîst be sûtandinî kitêban niye, tenya karêkî ewto bike xellik neyan xwênêtewe
Ray Bradbury
bo zurbey piyawan, ezmûn wekû çiray pishtewey keshtîyek deçê tenê ew kate hell debê ke keshtiyeke tê deperrê
Samuel Taylor Coleridge
bone, bar û doz u chuwarchêwey ewto heye ke têyda zebruzeng u be dûyda kushtin ( zebr u zengêkî degate ew perrî xoy ), be xoriskî debê be konkrêt, amade u rastîn
Roberto Bolaño
burjuwazî dekrê weku her grupêk le xellik binasêndirê ke bewey razî nîn heyane, bellam razîn bewey ke hen
Nicolás Gómez Dávila