Logos Multilingual Portal

Select Language

a b ç c d ê e f g h i î j k l m n o p q r s t û w x y z ئ ب ت خ د ز س ش ع ق ل م ن ه و پ ژ ک گ ی

kafir: le New Yorkê ew keseye ke bawerî be dînî Îsayî nîye, le Qustentenîye ew keseye ke bawrî way heye
Ambrose Bierce
kaktêk kesêk îdî'a bika dezanê shadî chîye , miro dekrê hest bika ew shadî le kîs dawe
Maurice Maeterlinck
kaktêk xellik le gell qisekanî minin hemîşe wa hest dekem helle bim
Oscar Wilde
kameyan ziyatir dezênin, Jênêtîks yan têlêvîzyon?
Anónimo
kar le kaye kemtir mandûker e
Charles Baudelaire
kar sê xirapey ême dûr dexatewe: tewezelî, pîsî u atac
Voltaire
Katêk bankdarêk xoy le pencerewe helldedêrê, be duway da xot helldêre - diraw le wêye (Robespierre)
Robespierre
katêk debînim mirovêk be çeplle lêdanî cemawer pêshwazî lê dekrê, bezeyîm pêt da dêtewe, çunke bo ewey tur bikrê debê zor bijî
H.L. Mencken
katêk Dr. Johnson nîshtiman perestî wekû duwayîn dalldey bûdelleyek nasand, ew deretane zor u zewendekanî wishey
Roscoe Conkling
katêk etû çaw le çawî kesêkî dîke dekey, naçarî çaw le xot birwanî
Tahar Ben Jelloun
katêk fêr dekey, fêrî bîsteranit bike ke sebaret be her çîyekî ke deylêy be guman bin
José Ortega y Gasset
Katêk ke peykerey bîrewerîyekan derrûxênî, hemîshe payekanyan biparêze, hemîshe dekrê bo shitêk de kar bihêndrên - Stanislav Jerzy Lec
Stanislaw Jerzy Lec
katêk mindallêtî demrê, cendekekan pêyan degutrê genc u ewane dêne naw komellgewe, nawêkî be rêz tir bo cehenem.Boye ême le mindallan detirsêyn , egerchî xoshîshman dewên . Ewan barudoxî hellpirûkanî ême denwênin
Brian Aldiss
katêk nanim da be hejaran, ewan pêyan gutim to pîrozî. Katêk pirsîm hejar bo hîçyan nîye bîxon, pêyan gutim to komonîstî
Hélder Câmara
katêk pêwîstî bihêz bê, kesî wa hen ke bawerî be hemû shitêk deken
Arnold Lobel
katêk xewit lê dekewê, xot le bîr dekey. û ew katey we xebe dêy, xot we bîr dêtewe
Jorge Luis Borges
katêk xot le lay zorbe debînîyewe, wextî ewe hatûwe rawestî u dîsan bîr [ birryarî] xot bikeyewe
Mark Twain
katêk zanayekî hellkewtû bellam besalldaçû dellê shtêk debê, ew teqrîben be tewawî rast e. Katêk ew delê shitêk nabê, zor zor wêdeçê ew helle bê
Arthur C. Clarke
Katî dşyarî kiraw diney rojnamenûs deda.BeLLam eger ew katî hebê xiraptir denûsê - Karl Krauss
Karl Kraus
katî xot bo geran be dûy lemperan de be fîrro mede: le wane ye her ne bin
Franz Kafka
kê detuwanê nikûllî lê bika ku dewrûber wêran kirawe
Günter Grass
kes mafî nîye her le lay xoy keyfxosh bê
Raoul Follereau
kes natuwanê suwarî pishtir bê meger ewey komit kirdibêtewe
Martin Luther King
kesêkî be îman pêkellî hêzêkî newedûno kesî xawen berjewendî ye
John Stuart Mill
kesêkî ke zor dezanê boy zehmete diro neka
Ludwig Wittgenstein
kêsha de naw hejarana de be manay birewî bazare bo dewllemendan
Eduardo Pérsico
kêshe le gell em dinyaye eweye ewî gewc î here dillnîyaye u î be hosh heta billêy be gumane
Bertrand Russell
Ketin ew kate destpêdeka ke polîs raydegrê - Karl Kraus
Karl Kraus
kilasîkî edebî ew core kitêbeye katêk xwênerewe le xwêndnewey debêtewe bîrî lê bkatewe gelo çîrokeke çî dîkeshî têdaye
Italo Calvino
Kilîsa dellê zewî texte, bellam em dezanim zewî xirre. Çunke emin sêberim be ser mangewe dîwew birwam ziyatir be sêber e ta kilîsa
Ferdinand Magellan
kirdarî " xwêndnewe" tobzêtî we xo naka. Ewe xeslletêkî hawbeshî le gell kirdarekanî wek " Xoshwîstin " u " xewin dîtin"
Daniel Pennac
Kirîsmes u salî nwêtan lê pîroz bê
Anonymous
kitêb yek le serçawekanî xoşî ye ke le ber dest ême daye
Jorge Luis Borges
kitêbêk ke bergey dû car xwêndinewe negrê tenanet nirxî kitêbêkêshî nîye
José Luis Martín Descalzo
kitêbêkî rasteqîne ew kitêbe niye ke ême deyxwênînewe, bellkû eweye ke ême dexwênêtewe
Wystan Hugh Auden
kitêbî here girîng bo komonîstêkî wek min încîl e
Nichi Vendola
kogiransekanî çek damallînê degate rahênanî berî agirhellayîsan girtin le layen agir hellayîsêneranewe
John Osborne
komellanî herawî neteweyek zor hasantir denbne qurbanî diroyekî gewre ta yekî çikolle
Adolf Hitler
komellêk yan partîyek nenasrawêkî jîraneye saz kirawe bo rizgarkirdinî piyawek le renc û azarî bîr kirdinewe
Ralph Waldo Emerson
komellge tenê dekrê le ser binaxey hêndêk diroy tîftîfe diraw damezrê bew shertey hîç kes be wirdî ewey nellê ke bawerî pêyetî
Lin Yutang
komellnas kesêke ke deçête pêshbirrkey futbalê bo ewey temashay temashageran bika
Gesualdo Bufalino
Kompanî fire neteweyî le hemû damezrawêkî miroyî dîke le totalitarianismê nizîktire - Noam Chomsky
Noam Chomsky
konînenas , mêrdî herî bashe ke jinêk detuwanê bîbê, heta pîrtir bibê mirxî wî le serî ziyarir debê
Agatha Christie
kosî here gewre bo têgeyiştinî parçeyekî hunerî hewildane bo têgeyiştinî
Bruno Munari
kotayî 'eqil lewe daye mirov xewn be wewe bibînê ke bi duwa geranî xewnî gewre de le kîs danyetî
William Faulkner
Kultûr shitêke bo miro demênêtewe ew demey ke hemû shitî dî le bîr çûwetewe (Edouard Herriot)
Edouard Herriot
kultûr xwêndnewey zor nîye, zanînî zorîsh nîye - Kultûr be manay ezmûnî zor e
Fernando Pessoa