Logos Multilingual Portal

Select Language

a b ç c d ê e f g h i î j k l m n o p q r s t û w x y z ئ ب ت خ د ز س ش ع ق ل م ن ه و پ ژ ک گ ی

rachillekan, bîr kirdnewe seretay têgeyîshtine
José Ortega y Gasset
Raste ême sê ewendele babûbapîranman dewllemendtirîn. Bellam gelo ême sê ewendesh shadtirîn ? ( Tony Blair )
Tony Blair
Rastî her le xeize daye u bes - Anatole France
Anatole France
rastî shitî here be nirxî êmeye. Ba destî pêwe bigrîn
Mark Twain
rastîyekan hemîshe derdekewin bo ewey têorîkan le xishte berin
Carlo Dossi
ratsî qet wezend be dozêk nageyênê ke dadperwerane bê
Mohandas Karamchad Gandhi
razî bûnî xelik lêman handere, bellam car carîsh debê bawerî pê nekrê
Paul Cézanne
rêge mede be dasepandinî azadî beyan , ber lewey azadî raman damezrabê
Stanislaw Jerzy Lec
rêgey here bash bo berpirsyaretî pêkhênan le xellik da, berpirsyarî pêdanyane
Kenneth Blanchard
regezî însanî tenê çekêkî karîgerî heye, ewîsh pêkenîn e
Mark Twain
regezî sipî derdebarîkey mêjûy însanî ye. Ewe tenê regezî sipî ye - be îdêolojîyekan û keshfekanî xoyewe- ke sharstanîye serbexokan le her cêgayek billaw bibnewe le naw deba , ewe regezî sipî ye ke parsangî êkolojî em estêreyey têk dawe ke êsta herreshe le hebûnî jiyan boxoy deka
Susan Sontag
rêjey nexwêndewarî ne gorrawe, lem rojgare da tenê nexwêndewar detuwanin bixwênnewe
Alberto Moravia
renc kêshan be bê gileyî û gazinde tenya dersêke ême debê lem jiyane da fêrî bîn
Vincent Van Gogh
renge ashkira kirdnî rastî her be radey nîshandanî helleyî hasan bê
Marcus Tullius Cicero
renge em rojane amanc ewe nebê ke bidozênewe eme kêyn , bellkû ewe berperch bideynewe ke heyn
Michel Foucault
Rêşbîn ew keseye ke, katêk bonî gullan deke, le dewr û berî xoyda le tabût degerrê - H.L. Mencken
H.L. Mencken
resenayetî dizîyekî edebî hest pê nekrawe
William Ralph Inge
reshbîn: yekî dillreshî ke be dîtinî helley xoy shitan wek ewey hen debînê nek wek ewey ke debê bibin
Ambrose Bierce
Reshbînî be jîrî bestirawetewew xoshbînî be îradewe (Antonio Gramsci)
Antonio Gramsci
rêyek heye bo ewey bizanî zelamêk raste yan na, lêy bipirse ! eger gutî a bizane xuwar û narast e
Groucho Marx
rîshey hoy billaw bûnewey nezanî gishtî ew rastî yeye ke hemwan dezanin çon bixwênewe û binûsin
Peter de Vries
rojanenûsî xawên hen her wek siyasetmedarî xawên. bêtû bikirrdirên îdî her be kirrdirawî demênnewe
William Moyers
rojêk dê miro her bew corey ke emro çaw le mirdinî însanêk deka awash kushtinî ajellêk bibînê
Leonardo Da Vinci
rojman le bîr namênê, bellam demman le bîr demênê
Cesare Pavese
rojnamenus karî eweye shitî ke bo xoy têy naga bo xellkî dîke shî bikatewe
Lord Alfred Northcliff
rojnamenûsî tenê pirr kirdnewey fezay çol e
Rebecca West
rûdawe gewrekanî dinya de mêshik da rû deden
Oscar Wilde
ruhî binyadem qet be qed ew deme be hêz niye ke tollesendinewe la deda u dewêrê le birînêk bibûrê
E.H. Chapin
rûnakbîr core însanêke ew kitêbane le berig degrê ke hêshta neyxwêndûnewe
Leo Longanesi