Logos Multilingual Portal

Select Language

a b ç c d ê e f g h i î j k l m n o p q r s t û w x y z ئ ب ت خ د ز س ش ع ق ل م ن ه و پ ژ ک گ ی

êarenûsî gelêk be barûdoxî rêzimanekey bestirawetewe. Hîç willatêkî gewre be bê xawen bûnî ziman nîye
Fernando Pessoa
Eger be nawî xuda û nîshtiman bikrê, hîç tawanêk be qed ewendey ke bîrûray gishtî lê xosh nebê xirap nîye - Tom Robbins
Tom Robbins
eger bimanewe Kotayi be keshey etniki bihenin debe kemtir hezi xon bo sher ko keynewe u ziyatir le ser kulturi ashti rawestin
Federico Mayor Zaragoza
eger bitewê rastî be xellik billêy, gallteçî be dena dekûjrêy
Billy Wilder
Eger cewanî emroyî karîgerane destellatî serero u mafîyay mermûz berperç bidnewe zor bash detuwanin îdî nebin be moteyeki berbillaw - Paolo Borsellino
Paolo Borsellino
eger detewê fêr bî, fêr bike
Marcus Tullius Cicero
eger detewê xewnêkit le merr dabê hebê chekmeyek bîne ber chawî xot ke demûchawî miroyek pêshêl deka - bo hemîshe
George Orwell
eger di Fûtballê de zebr û zeng heye , le ber eweye êmroke le Italîya ewey hîsabî bo bikrê birdnewe ye
Arrigo Sacchi
Eger ême demanewê shitekan bigorrên,bankekan debê dagîr bikrên u têlêvîzyon debê biteqêndirênewe.Hîç çareserîyekî dîkey shorrishgêrrane nalwê - Luciano Bianciardi
Luciano Bianciardi
eger eto yarmetî kesêk bidey le tengande, dillnîya be ewey we bîr dêtewe katêk dîsan dekewête tenganne we
H.V. Prochnow
eger etû bawerît be xot hebê, bawerî li xelkî dîke da pêk dehênî
Johann Wolfgang von Goethe
eger etû be hershtî u be her kesî bilêy bellê wek ewe waye nebî
Tahar Ben Jelloun
eger ewan be roj be ser min daden, be shew dêne ser tosh
Angela Davis
eger gewre bûm, demewê bibme kurrêkî çikolle
Joseph Heller
eger hemû shit le ber çaw bigîrê, hîç shitêk cuwan nîye
Quintus Horatius Flaccus
eger insanêk neyewê le pênaw bîrûrakanî xoy xoy bixate nêw hêndêk metirsîyewe, yan bîrûrakanî bash nîn yan ew bo xoy bash nîye
Ezra Pound
Eger karî qorrîsh dekey be dillgermîyewe bîke -Colette
Colette
eger kesêk qet dujminayetî ne kirdibê qet dostayetî pê nakrê
Alfred Tennyson
eger Komarxuwazan dest hellgirin le diro kirdin le merr Dêmokratan, êmesh dest helldegrîn le gutinî rastî le merr ewan
Adlai Stevenson
eger min ewem gutiba ke bîrî lê dekemewe ya degîram yan di shêtxaneyek da dest be ser dekram, laço, emin dillnîyam ewe bo hemû kes waye
Roberto Bolaño
eger miro jîr bê zehmete dillpak bê, her be hema shêwe zehmete miro dillsaf bê eger berzefirr û cê xuwaz bê
Fernando Pessoa
eger miroyek biyewê dina bicûllênê, debê le pêshda xoy bicûllêtewe
Socrates
eger pakî û bashî bihesêtewe, hengîn we xeber dê tokme tire
Friedrich Wilhelm Nietzsche
eger pallêwrawîkî hellbijardinî seranserî qisey wa bika ke xellik we bîryan bêtewe be metirsîye
Eugene Joseph McCarthy
eger pêt dekrê le xellkî dîke aqilltir be, bellam pêyan mellê le wan aqilltirî
Lord Chesterfield
eger xelik bashtir le watay hêndêk wishey ke be kar dehênin têgeyshtibana, qamûsan di wîtrînî kitêbfiroshîyan da be shirîtêkî sûr depêçranewe û le seryan denûsta: teqemenî ye be weshyarî bîkenewe
André Maurois
Eger xuda jinî durust ne kird ba, gullîşî durust ne dekird - Victor Hugo
Victor Hugo
egerçî merig tirsênere, bellam zanînî ewey ke etû ta heta heta dejî be bê ewey qet bitwanî bimrî tenanet ziyatir tirsêner e
Anton Chekhov
em dezanim dest le shê'r helnagîrê, belam bochî debê nazanim
Jean Cocteau
em Jiyane nexoshxaneyeke ke têyda hemû nexoshêk deyewê textan bigorrê
Charles Baudelaire
êMe bochî ew kese dekûjîn ke kesêkî kushtûwe ? bo ewey be xellkî dîke billêyin kushtin helle ye
Norman Mailer
ême boye diro dekeyn bo ewey hebûnî xoman we xo keyn, u le hemû kes ziyatir le gell xoman diro dekeyn
Elena Ferrante
Ême çiman nîye lêy bitirsêyn, tirs bo xoy nebê - Franklin Delano Roosevelt
Franklin Delano Roosevelt
ême de zimanêk da dejîn, ne wek le willatêk da
Emil Cioran
ême debê be rêgey hêminaneda be duway amancî hêminane da biçîn
Martin Luther King
ême debê wishyarî dahênanî nweê bîn be taybetî eger be pêy mentiq hellsûrrên
Winston Churchill
ême debê ziyatir bîr lewe bikeynewe ke karî bashtir bikeyn le wey ke bashtir bîn, ew demî di akam da bashtir debîn
Alessandro Manzoni
ême detuwanîn le cigerkêshan fêrî tabusht bîn. Emin qet kesim nedîwe dijî cigerenekêshan protêst bika
Sandro Pertini
ême dezanîn piyawêk detwanê be shew kitêbî Goethe yan Rilke bixwênêtewe u Gwê le Bach u Schubert bigrê u bo beyanî biçête ser karekey le Auschwitz
George Steiner
ême erkî dilxoshbênî xoman le hemû erkêkî dîke be kamtir dezanîn
Robert Louis Stevenson
ême ew shteyîn ke deyxoyn ( Ludwig Feuerbach)
Ludwig Feuerbach
ême eweyn degorrîn ewey ke heyn
Eduardo Galeano
ême eweyn ke be berdewamî deykeyn
Aristotle
ême gishtman reçellekêkî hawbeshman heye: Gishtman toremey allûgorr û pêshkewtinî gerdûn û estêranîn, û boye biraw xushkî heqîn
Margherita Hack
ême hemûman debê mil bo qanûnan rakêshîn, bellam parêzerêk pêwîste le wan tê biga
Fabio Fumi
ême kar dekeyn bo ewey pishû bideyn
Aristotle
ême kemayesî u xewshekanî xoman be hasanî le bîr dekeyn, katêk tenê her xoman pêyan dezanîn
François de La Rochefoucauld
ême naruwanî le merr xoshî ziyatir behest bîn eger di hember êsh û jan da ziyatir be hest nebîn
Alan Watts
ême sîrkman kirdûwe be shitêkî cîhanî bellam nanman ne kirdûwe (ne nasraw)
Anónimo
ême tenya ew pirsyaraneman gwê lê debê ke bitwanîn willamyan bideynewe
Friedrich Wilhelm Nietzsche
ême tenyê be pallpishtî bîrewerî dadehênîn
Alphonse Karr
emin be kesêk dellêm miro, ke agay le zimanî xoy bê
Don Lorenzo Milani
emin be tewawî rêz le qanûn degrim ta ew cêyey ke î here kem deretan le nêw ême da biparêzê
Romano Prodi
emin berastî wa hest dekem wergêranêkî resenî deqêk pêwîstî be têgeyshtinî deqeke heye, û têgeyîshtinîsh pêwîstî be le dinya da jiyan û pêwe çaran be dinyay fîzîkî yewe heye u ewe tenê yarî kirdin be wishe nîye
Douglas Hofstadter
emin beshêk lew hemû shitanem ke le rêgekem da dozîmtûwetewe
Alfred Tennyson
emin demewê ewet le gell bikem ke behar le gell dar gêlasan deyka
Pablo Neruda
emin demewê tesdîqî mirdinî hemû însanêk bew zimane binûsrê ke tesdîqî le dayîk bûnî pê nûsrawe
Bertolt Brecht
emin em çape pêshkêshî neyaranim dekem ke zoryan xizmet kirdûwe be pîshey min
Camilo José Cela
emin eminim be sherûmercû xom ra
José Ortega y Gasset
emin ew gellaleyem le kemtir le pênc deqîqe da kêshawe, bellam shêst sallî xayand ta bitwanim bîkem
Auguste Renoir
emin gisht jiyanim bo selmandinî qanûn bexit kirdûwe
Sacha Guitry
emin hemû cure sûkayetî pê kirdin be însanêk le ber ewey ser be gel, ziman, dîn yan çînêkî komelayetî ciyawaze be karêkî dirindane dadenêm
Ludoviko Zamenhof
emin hemû willatan wa çaw lê dekem ke hî xom bin, willatî xoshim be hî hemûwan çaw lê dekem
Lucius Annaeus Seneca
emin hîch le edebîyatî emro tênagem, le mêje nûseranî hawçerxî min yûnanîn
Jorge Luis Borges
emin jiyanî xom be shêweyekî ewto rêkxistûwe detwanim be sedhezar shitewe ke qursayî le ser wîjdanim bika bimrim be bê ewey le hîç peshîman bim!
Fabrizio De André
emin le dabêy reshbînî xoshbînim
Jean Rostand
emin lêbirrawane mafî ewe bo xom deparêzim le gel xom nakokîm hebê
Paul Claudel
emin lew bawere dam rojêk dê ême lêman biweshêtewe xoman le hukûmetan rizgar keyn
Jorge Luis Borges
Emin nek ashtîxuwazim bellkû ashtîxuwazêkî mîlîtanim.Pêm xoshe le pênaw ashtî da sher bikem - Albert Einstein
Albert Einstein
emin partîye sîyasîyekan deperistim. Ewê tenya cêyekin mawnetewe ke xellik têyan da basî sîyaset naken
Oscar Wilde
Emin pêm waye alqey winbûy nêwan ajellan u miroy be jiyarim dozîwetewe, ewîsh êmeyn (konard Lorenz)
Konrad Lorenz
emin pêm xoshe qeshe hawerî bikin, chi î hawcînsnebaz û chi î hawcinsbaz
Anónimo
emin serokî wanim, debê pêroyîyan lê bikem
Alexandre Auguste Ledru-Rollin
emin shitan ew corey bîryan lêdekemewe neqashî dekem, nek ew corey deyan bînim
Pablo Picasso
emro, ziyatir le hemîshe însanî be ferheng erkyan eweye guman biken, nek ewey shitan be girdbirrî wer bigrin
Norberto Bobbio
encam lê derxistinêkî be kelik eweye ke zimanan be pêçewaney rasteratî tuwanayî engêzey fêrbûnyan
Reg Hindley
erkî pisporrêk ewe nîye ke le xellî dîke rastir bê, bellkû eweye le ber hoy zor nasiktir helle bê
David Butler
erkî Sizadan eweye sizakar bashtir ka
Friedrich Wilhelm Nietzsche
eshkence danî ajelan le layen zanayanewe pasaw nadrê, billa ewan taqîkirdnewey xoyan le ser rojnamenûs û siyasetmedaran biken
Henrik Ibsen
Êsta emin ewe berperç nademewe ke derman dekrê qazancî bo hêndêk mirovan hebê, bellam dellêm bo mirovayetî kujere - Jean Jacques Rousseau
Jean-Jacques Rousseau
eto le ber ewe sharêkit pê xosh nîye ke hewt yan heftaûhewt ecayîbî tê daye, bellkû le ber ewe pêt xoshe çunkû willamî pirsyarêkî taybetî to dedatewe
Italo Calvino
eto natuwanî ewey beserit dê kontrol bikey, bellam detuwanî ruwangey xot sebaret bewey be serit dî kontrol bikey
Brian Tracy
eto qet le hîç negeyiştûy le ber ewey piyawêkî mamnawincî. piyawêkî mamnawincî dêwêke, tawankarêkî be metirsîye, xwe parêze, regezperiste u satusewday koyleyan deka , piyawêke ke hiç firrî be ser siyasetewe nîye
Pier Paolo Pasolini
Eto yay Smith î, kichî bankdarî fire mîlyonêr Smith, dena na ? .. na ? bibûre , bo chawtirûkandinêk min pêm wa bû ashiqit bûm - Groucho Marx
Groucho Marx
etû be duway min da nedegerray eger minit dozîbayewe
Blaise Pascal
etû detuwanî be bê diraw, millk, hukûmet u bê ewey jinushûyût kirdibê zimanit hebê, bellam natuwanî be bê ziman diraw , millk, hukûmet u jiyanî jinûshûyî be dest bixey
John Searle
etû her carêk dejî, eger bashî be kar bihênî, her carêk bese
Joe E. Lewis
etû natwanî bidey bêewey xoshewîstît boy hebê, bellam dekrê xoshewîstît boy hebê be bê ewey bidey
Amy Carmichael
Ew allay xoy beriz deshekênêtewe, bo ewey naçar nebê bo xoy çawî lê ka - Stanislav Jerzy Lec
Stanislaw Jerzy Lec
ew bêfikrîye serinc rakêsh e ke be pêy wî shêt û shûran pêyan waye hemû shit bash derwa
Victor Hugo
ew bîrewerîyaney ême le merr yektirman heye, tenanet eger ashiqîsh bîn wekû yek nîn
Marcel Proust
ew bo ewey tewaw bê tenê xewshêkî hebû
Karl Kraus
ew demey genctir bûm hemû shitim we bîr dehat, eger nesh qewmaba
Mark Twain
ew demey ke îdî miro sermay nîye , birsî nîye yan natirsê, narazî ye
Ennio Flaiano
ew ewîney min bo kitêban demka be gewcî here jîr le dinya da
Louise Brooks
ew fikraney be lay hawçerxanewe tenya xeyalî rûtin u bo wecî dabê rûn u be derewen, dahênanî zimanêkî hawbesh le nêwan gelanî ciyawazîsh we ber degrê
Ludoviko Zamenhof
ew gazindey kon ke kultûrî be komell bo kesî yazdesallan gellalle kirawe hellbet efsaneyekî cêy sherme. Temenî kilîlî lebarî nerîtîyewe ziyatir charde sallî bûwe
Robert Christgau
ew îlhame nwêye- be bê wî wergêrran tenê hellgêrraneweye bo ser zimanêkî dîke
Fernando Pessoa
ew katey le xoshîyan xot helldawêy agadar be kes xollî ber pêt namallê
Stanislaw Jerzy Lec
ew kesey bextî ewey nîye lewe ziyatir be dest bihênê ke be destî hênawe bi bextewerî ewe kese nîye ke hîçî niye le destî bida
Francisco de Quevedo y Villegas
ew kesey hich zimanî bêgane nazanê hîç shitêk le ser zimanî zigmakî xoy nazanê
Johann Wolfgang von Goethe
ew kesey ke dezanê çon pêbikenê axay dinya ye
Giacomo Leopardi
ew kesey ke tenanet bo deqîqeyekîsh destellat be destewe degrê tawanêk her deka
Luigi Pintor
ew mirovey xercî rabuwardinî herî herzan bê dewllemendtirîn mirov e
Henry David Thoreau
ew neteweyey xakî xoy têk deda xoy têk deda
Franklin Delano Roosevelt
ew pêwajoyey ke le amîbewe geyshte însan wa derkewit be ashkirayî bo feylesûfan pêshkewtin bê.egerçî nazandirê gelo amîb le gel eweye yan na
Bertrand Russell
ew pirsaney ke willamî xoyan nadenewe katêk dadehêndirên qet willam nadirênewe
Franz Kafka
ew piyawey kitêbî bash naxwênêtewe hîç awansêkî be ser ew piyawe da niye ke natuwanê biyanxwênêtewe
Mark Twain
ew piyawey xeyalî tîj nebê destubahoy niye
Muhammad Ali
Ew rojaney ke le jiyanî miroyek da le bîr nakrên herî zor degene pênc yan shesh roj - ewanî dîke tênê jimaran pêk dênin - Ennio Flaiano
Ennio Flaiano
ew satîrey çawedêrî lêy tê dega heq waye sansor bikrê
Karl Kraus
ew serkewtinaney ke êwe tenê be hellhatin be destyan dehênin, serkewtine be ser jinan da
Napoleon Bonaparte
ew shitaney ke ême zor chakyan dazanîn ew shitanen ke fêrman nekrawin
Luc de Clapiers Marquis de Vauvenargues
ew tawananey be mashênan dekrên pêyan delên tesaduf û lêkdan
Eduardo Galeano
ew wishaney le rastî da le zimanêk da debne baw, zimaneke bêkelik deken
Sacha Guitry
ewan detuwanin hemû gullekan birrinnewe, bellam qet natuwanin pêshî behar bigrin
Pablo Neruda
ewane prênsîpekanî minin,Eger pêt bash nîn îdîkeshim hen
Groucho Marx
ewaney be roj xewin debînin le zor shitan agadarin, ke ewaney her be shew xewin debînin pêyan nazanin
Edgar Allan Poe
êwe le bîr xotan debenewe ke mîwey zewî î hemwane, bellam zewî bo xoy î kes nîye
Jean-Jacques Rousseau
ewe bash miro we duway twanay xoy bikewe, ta ew cêyey ber be jorî deba
André Gide
ewe dijware bibîndirê kê dillxwazane be shepolewe deçê
Stanislaw Jerzy Lec
êwe ewe wernagêrrin ke nûser nûsîwî ye, belkû ewe werdegêrrin ke mebestî bûwe bîllê, Ca boye kompîyûtiran qet pêyan nakrê werbigêrrin
Anónimo
êwe le shitêk tê nagen meger ewey bitwanin bo nenkitanî shî kenewe
Albert Einstein
ewe mucîzeye ke duway perwerdey fermî bepirsyarî her demênê
Albert Einstein
ewey be negurawî mawetewe bo hemîshe gutrawe
Julio Cortázar
ewey bo shaney mêshhengwîn bash nebê bo mêshhengwînîsh bash niye
Marcus Aelius Aurelius Antoninus
ewey eto be dundî dezanî tenê hengawêke ber be jûr
Lucius Annaeus Seneca
ewey ew dinyaye zor naxosh deka ew hewlle be hellpey êmeye bo ewey shad bîn her be hellpeyekî awash pêsh bewe degrîn xellkî dîke shad bin
Antoine de Rivarol
ewey hemîshe dewlletî kirdûwe be cehenemê ser zewî be wirdî hewlî miro bûwe bo ewey bîka be beheshtêk
Friedrich Hölderlin
ewey ke be dest hênanî zehmet bê heta billêy be nirxe
Aristotle
ewey ke hêndêk le bankdaran xoyan le girtûxane da debînnewe le ber etk û saxtekarî niye, ewey qêzewene ew rastî yeye ke gisht bankdarekanî dîke azadin
Honoré de Balzac
Ewey ke însanan dekate bûnewerî komellayetî netuwanînyan bo derbirdinî tenyayî ye - Arthur Schopenhauer
Arthur Schopenhauer
ewey ke sizay xirape nada, ferman deda siza bidrê
Leonardo da Vinci
ewey min demewê eweye ke hemû shit bazneyî bê u bigerrê bellam wa niye, wate ne sereta u ne kotayî wekû xoy waye, bellam le ciyatîyan debê bîrî hawrêkî gishtî hebê, wate hawrêkî le jiyan da
Vincent Van Gogh
ewîn qet be fîrro naçê
Miguel de Cervantes
exlaqî ême hellekanî xerîzî ême rast dekatewew ewînîsh helle exlaqîyekanman
José Ortega y Gasset
ezmûn : shaneyeke jiyan det datê duway ewey qijit le dest da
Judith Stern
ezmûn billêseyeke be bê ewey bisûtênê natuwanê rûnak dagêrrê
Benito Pérez Galdós
Ezmûn billîtêkî ya nesîbe miro duway derkewtinî netîce deykirrê ( Gabriela Mistral)
Gabriela Mistral
ezmûn shitêkî be nirxeye ke tuwanayî ewet dedatê be helleyek bizanî katêk ke dûpatey dekeyewe
Franklin P. Jones