Logos Multilingual Portal

Select Language

a b ç c d ê e f g h i î j k l m n o p q r s t û w x y z ئ ب ت خ د ز س ش ع ق ل م ن ه و پ ژ ک گ ی

zanayek de labratuwarêk de her têknîsîyenêk nîye , ew midallêkîshe ke berewrûy dîyardey xorêskî dê ke beshêweyekî ewto karî le ser deken wek ewey çîrokî efsaneyî bin
Marie Curie
zanînî shitî bêkelk le hîç nezanîn bashtire
Lucius Annaeus Seneca
zanist berdewame morkî xoy le ser pêshkewtnê bida chunkû ême pên dekrê be pêy karî ew mêshkemeznaney we pêsh ême kewtûnetewe bicûyllênewe - Margherita Hack
Margherita Hack
zanist meylî min ranakêshê. Çunkû xewin, derfet, hest û nakokî, ew shitî ke bo min zor be nirxin we hîsab nahênê
Luis Buñuel
zanist shitêke hemîshe kiraweye bo gengeshe le ser kirdin
José Ortega y Gasset
zanist tenê xizmet deka be selmandinî dozînewekanî xerîze
Jean Cocteau
zanyarî mîlîtarî, le binaxwe zaraweyekî nakok e
Groucho Marx
zehmete miro bawer bika ke kabrayek rast deka katêk miro bizanê ke eger le ciyat wî bûba diroy dekird
H.L. Mencken
zewac hoy serekî dest lêkberdan e - Groucho Marx
Groucho Marx
Zewac kirdin le gell jinêk ke to xoshit dewê u ewîsh etoy xosh dewê girêw kirdne le gellî le ser ewey ke kam la le pêshda dest le xoshwîstin ber deda - Alfred Capus
Alfred Capus
zewî pêstêkî heye, ew pêste nexoshî hene, yek lew nexoshiyane nawî 'însan'e
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Zewn u xeyallî kesêkî ke biray nîye eweye ke hemû însanan bira bin - Charles Chincholles
Charles Chincholles
ziman dakishandinî bîre bo shêwazî here sadey xoy
Anonymous
Ziman komayeke ke her axêwerêk xawenî kutêkêtî (B.Dupriez)
Bernard Dupriez
ziman le jiyanê zor bizoztir e
Manuel Seco
Ziman nishaneyeke, nishaney here giringi pekhatey insani eme (Octavio Paz)
Octavio Paz
ziman pêst e: emin zimanî xom le yekî dî helldesûm
Roland Barthes
ziman pêstî rûh e
Fernando Lázaro Carreter
ziman, hunerêkî nenasraw, be komell u nawişyarane; akamî xulqandinî be hezaran wecane
Edward Sapir
ziman, wekû ayînan le ser bîd'etan dejîn
Miguel de Unamuno
zimanêkî be tewawî mentîqî be bê taybetmendîyekanî xoy, zimanêkî bêgiyan u zor mêkanîkî ye
Ludoviko Zamenhof
zimanî hawbeshî wecekanî dabê, be lêbirawîyewe zimanêkî bername kiraw debê
Ludoviko Zamenhof
ziyarirî ew shitey ke ême pêy dellêyn berêweberî dijwar kirdinî karî xellke
Peter Drucker
Ziyatir le hemû serdemêk le mêjû da , êsta mirovayetî tûşî dûrêyanek hatûwe.Rêyekyan ber be naumêdî û bêçareyî tewaw derwa .Ewî dîkeş berew le naw çûnî tewaw. ba biparrêynewe eqllî eweman hebê rêgey durust hellbijêrin - Woody Allen
Woody Allen
zor car awaye: bîstinî rastîyek her çendî astem bê,gutinî ewende ziyatir becê ye
André Gide
zor kem kes ême wekû heyn debînin, bellam hemûwan ewey debînin ke ême demanewê wa xwe nîshan deyn
Niccolò Machiavelli
zor sadetir bijî bo ewey xellkî dîkesh be sadeyî bijîn
Mohandas Karamchad Gandhi
zor xirape gişt ew kesaney dezanin willat çon berrêwe berin xerîkî taksî lêxurrîn u pirç kurt kirdnewen
George Burns
zorbey xelik mirdinyan le bîr kirdnewe pê xoshtire, le rastî da ewan wan deken
Bertrand Russell
zû bellan direng na rêgey gewre dekrênewe û xellkî azad pêyan da deron û komelgeyekî bashtir saz deken
Salvador Allende
zurbey piyawan mele naken ber lewey ke le wizeyan da bê
Hermann Hesse