Logos Multilingual Portal

Select Language

a b ç c d ê e f g h i î j k l m n o p q r s t û w x y z ئ ب ت خ د ز س ش ع ق ل م ن ه و پ ژ ک گ ی

machî hellal qet be qet machî dizî xwesh nîye
Guy de Maupassant
Mafiya bashtirîn nimûney desmayedarî ye
Marlon Brando
mak le ast wergêran wefadar nîye
Jorge Luis Borges
maweyekî dirêj dekêshê heta miro cewan debê
Pablo Picasso
mebestî perwerde eweye mêshkêkî xallî bikate yekî kirawe
Malcolm Steve Forbes
medîney fazîle de aso daye. Emin dû hengaw pêştir deçim, ew dû hengaw we dûrtir dekewê. Emin de hengawî dîke deçim û asog de hengawîş dîke dûrtir dekewêtewe. Herçendî ber be asog biçim , her naygemê. Kewabû pinktî medîney fazîle çîye ? pinkt ewe: le ser çûn berdewam bûne
Eduardo Galeano
Mêdya bûkeshûsheyeke be dest dewllemendanewe, û dewllemendîsh ewan ewto be kar dehênin bo ewey dewllemendtir bibin !
Ryszard Kapuściński
mêhrewanî zimanêke ke kerr detuwanê bîbîsê u kwêr detuwanê bîbînê
Mark Twain
mêjû dersî sherrman fêr deka bellam ême hemîshe le bîrî xomanî debeynewe
Benito Mussolini
mêjû fêrin deka miroyan û netewean aqillane decûllênewe duway ewey hemû rêgeyekî dîkeyan be taqî kirdibêtewe
Abba Eban
mêjûŞ gûrraneweyek ke zor caran helleye, le ser rûdawî zor car nagirîng , ke be destî fermanrewayanî zor car nadurust u serbazanî zor car gewic kirawin
Ambrose Bierce
mêjûy mirovayetî , çi be rizgarî u çi neman , Lêlle - Ême tenê nazanîn gelo ême agay çarenûsî xomanîn yan na
Norberto Bobbio
merg be jiyan têhelldehêndirêtewe
Giuseppe Ungaretti
merig shitêke pêwîst naka lêy bitirsîn, çunkû ta ew katey ême dejîn merig nîye u egerîsh hebê ême nîn
Epicurus
mesîhîyet karêkî zorî bo ewîn kirdûwe be rêgay be gunah dananî
Anatole France
metirsî here gewre le jiyan da eweye ke dekrê eto zor îhtiyatkarî bikey
Alfred Adler
mewday nêwan dû gerdîle wek mewday nêwan estêrane
Carlo Dossi
mewhîbetî îlahî dinya kwêr deka le ciyat ewey ke rûnî dagêrrê
Patrick Emin
meziyetî gewrey komell eweye wa deka didan be tenyayî da bihênîn
Charles Chincholles
Min bo debê le xemî wecî dabê da bim? ewan çiyan bo min kirdûwe - Groucho Marx
Groucho Marx
min carêkyan amojgarîyekî berzim bîst ke dira be kesêkî cewan 'Hemîshe em karey bike ke lêy detirsî bîkey'
Ralph Waldo Emerson
min kemallim dewîst u eweshim xirap kird ke bash helldesûrra!
Claude Monet
min lam pesindtire geshbîn u helle bim ta ewey reshbîn u rast bim
Kurt Gödel
min le layen ew qeshanewe dewre dirawim ke her dellên û nayllênewe ke desthellatî wan bo em dinyaye nîye, bellam , le heman katda hewill deden be perrî çillêsîyewe ewey dest deygatê bîqoznewe
Napoleon Bonaparte
min sebaret be tebî'etî miro nahûmêd bûm çunkû bom der kewit zor we xûy xom deçê
J.P. Donleavy
min tawanî herî gewrem kird, xoshhall ne bûm
Jorge Luis Borges
mindal încaneyek nîye ke aw bidrê, bellkû agirîke ke debê hellgîrsêndirê
François Rabelais
mindallan li hîç da hemûshit debînnewe, piyaw le hemû shtian da hîç nabînnewe
Giacomo Leopardi
mindallan qet lewe da baş nebûn ke gwê le gewretirekan bigrin , bellam ewan qet jêr nekewtûn lewey da ke lasayan nekenewe
James Baldwin
mindallî zoll nîye, daykubawkî zoll hen
Leon R. Yankwich
mirawî de bêdendî da kurik debin, le katîka mamiran wekû jinî shêt deqîrrênin. akam çîye? Hemû kes hêlkey mamiran dexwa
Henry Ford
mirdin hîç nîye, ne jiyan tirsêner e
Victor Hugo
miro amadeye le pênaw bîrêk da bimrê, bêtû ew bîrey be tewawî lê rûn nebê
Paul Eldridge
Miro be nezanî dêne dinyayê nek be gewcî;perwerde gewcyan deka - Bertrand Russel
Bertrand Russell
Miro de rastî da detuwanê le kesêk xosh bê ke bo seatêk xoy gewic deka , çunke zor xellik hene tenanet bo seatêkîsh xoyan gewic nekrdûwe le tewawî jiyanî xoyan da ( Francisco de Quevedo)
Francisco de Quevedo y Villegas
Miro dekrê be sê deste dabesh bikrên; ewaney ta mirdin renc dekêshin, ewaney ta mirdin shemzawin u ewaney ta mirdin peshêwin - Winston Churchil
Winston Churchill
Miro detuwanê bê îman bê, bellam qet natuwanê bê wefa bê - Gabriel Garcia Marguez
Gabriel García Márquez
miro herçendî jîrtir bê kemtir li ast namaqûlî dirrdong debê
Joseph Conrad
miro hunerî serkewtin le şikan fêr debê
Simon Bolivar
miro qet ewende naçê katêk ke nazanê bo kwê deçê
Johann Wolfgang von Goethe
miro tenê ew deme pêt dekrê sitratêjî dilldar we xo bika ke ashiq ne bê
Cesare Pavese
miro tenê natuwanê be wishan bijî, sereray ew rastîyesh ke carcar naçar debê bîyan xuwa
Adlai Stevenson
miro xakêk ke xellkî be ser da deruwa nafroshê
Tashunka Witko
mirobo ewey gwê le yekdî hellnexen deqîjênin
Miguel de Unamuno
mirovan bendî çarenûsî xoyan nîn, belkû gîrawî bîrûray xoyanin
Franklin Delano Roosevelt
mirovayetî eweye ke heye, mesele gorînî nîye belkû nasîn û lê zanînêtî
Gustave Flaubert
mirowayetî debê duwayî be sher bênê, dena sherr duwayî be mirowayetî dehênê
John Fitzgerald Kennedy
miroy kem dwê miroy here bashin
William Shakespeare
miroyan le we sherim naken bîr le shitêkî pîs bikenewe, bellam ewan ew kate sherim deken ke be zeynyan da rabibrê ke xellkî dî le wane ye lew bawere da bin ke ewan dekrê ew bîre pîsaneyan hebê
Friedrich Wilhelm Nietzsche
miroyek ke çi xewn, û çî xweshbawerî û çi awatî nebê canewerêke, wirçêkî ke le matêmatîkî rebeq da bawernamey heye
Fabrizio De André
miroyekî ke fikrêkî tazey heye, ta ew katey fikrekey ser dekewê însanêkî na asayî ye
Mark Twain
Mushkîley be katî xoy le cêyek bûn eweye kes lewê nîye pêy bizanê - Franklin P.Jones
Franklin P. Jones