Logos Multilingual Portal

Select Language

a b ç c d ê e f g h i î j k l m n o p q r s t û w x y z ئ ب ت خ د ز س ش ع ق ل م ن ه و پ ژ ک گ ی

le bastannasî de êwe shitî nezandiraw keshif deken, le dîplomasî de shitî zandiraw
Thomas Pickering
le ber ewey bawkan be giştî derron astemê bê bawil bûn bedxbextî bê; be le ber çaw girtinî royiştinî giştî rollanîş, mindall ne bûnîş asteme bedbextî bê
Lord Chesterfield
le ber ewey sher de meshki miroyan da dest pedeka bergiri kirdin le ashtish debe de meshki ewan da saz bıkre
UNESCO
Le çîroke dilldarîyekanî min da peshîmanî duwaye dehat, êsta le pêshda dê - Ennio Flaiano
Ennio Flaiano
le Dewllete yekgirtûwekan da hemû salle bendîxane ziyatir le xwêndinge û kalîcan durust dekrên
Jesús Sepúlveda
le dinya da hîç shitêk le repûrrû bûn dijwartir niye u hîç shitêkîsh le cameloske u ziman lûsî hasantir niye
Fedor Michailovich Dostoevski
Le dinya da tenya shitêkî here xirap heye ke qisey le ser bikrê, u ewish qise le ser ne kirdnine - Oscar Wilde
Oscar Wilde
le Firrînê de zor ziyatir le sherrê xelik demrin
Selma Lagerlöf
Le gel ew xellkey ke katêk ser dekewî deyanbînî baş be,çunkû le waneye katêk ka dadekewî dîsan tûşyan bî - Wilson Mizner
Wilson Mizner
le gell xelik awa bibzûwewe ke ew corey hen hebin, bo ewey yarmetiyan pê bikey bo ewey bibin bewey ke detuwanin bibin
Johann Wolfgang von Goethe
le geran be duway eqil de, hengawî yekem bêdengî ye , î dûyem gwê girtine, î sêyem le bîr bûne , î chuwarem beshdarî kirdine, î pêncem fêr kirdinî xellkî dîke ye
Solomon Ibn Gabirol
le hare bashî jiyan nabê bigerêyn,debê bibîndirêtewe
Anonymous
Le hêndêk helumerc da qisey naxosh qisey here bashin (Nenasraw)
Anónimo
le katî êroyî de dostekanman deman nasin, le demî dujminayetî de ême dostekanman denasîn
John Churton Collins
le kotayî da , ême qisey dujminanman le bîr namênê, bellam bêdengî dostanman her le bîr debê
Martin Luther King
le kurt birrînewe ruhî 'eqlle
William Shakespeare
le lay hêndêk le komonîstan , eger etû antî komonîst bî fashîstî , ewe shîyawî lê têgeyshtin nîye wek ewe waye be yekêk billêy etû katolîk nî mormonî
Jorge Luis Borges
le merig tirsan bo? Ewe cuwantirîn golmeze le jiyan da
Charles Frohman
Le meseley w[jdan da, qanûnî zorbayetî çi cêy nîye(Mahatma Gandhi)
Mohandas Karamchad Gandhi
le mêshkî êmewe, tenê le mêshkî êmewe, çêj, shadî, pêkenîn û jêstên ême heldequllê, her weha derd û kulî êmesh
Hippocrates
le Pêshda azad be/ca duwaye daway azadî bike
Fernando Pessoa
le rabirdû de, bo jêrdeste kirdinî xellik, be desthellatan hêz, qanûn û dînyan be kar dehêna, êsta fûtbal û têlêvîzyonîshan lê ziyad kirdûwe
Carl William Brown
le rojgarî min da shitî here bash firoshraw nebû. Ême neman detuwanî leshî xoman bifroshîn. Kes nebû bîyewê lrshfiroshî ême bikrrê
Jorge Luis Borges
le ser rastî bûn hoyekî dîkey bashe bo sernekewtinê
Nicolás Gómez Dávila
le ser shanoy emroy cîhan da, be daxewe êmey rojawayî hem aktor u hem bînerîn, û be rêgey têlêvîzyon û çapemenî da , tenê hoy xoman debîsîn u tenê hest be xemî xoman dekeyn
Tiziano Terzani
le serûbendî sher da, qanûn bêdeng debê
Marcus Tullius Cicero
le waneye rewisht zanistêk bê le hemû cîhan da nemabê, çî tê da niye, debê dîsan dayhênînewe
Jorge Luis Borges
le wanye miro be zor shêwe ser nekewê, le katêk da tenê dekrê be shêweyek serkewtin be dest bikewê
Aristotle
lêbûrîn le dujmin hasntire ta lêbûrîn le dost
William Blake
lem dinyaye da ewey ême dewlemend deka hênane gor nîye belkû dest lê hellgirtine
Henry Ward Beecher
lêre miroykî azad dejî, bellam kes xizmetî pê naka
Albert Camus
lew babetaney da xawenî girîngî zorin, Shêwe shitî here girînge nek dillpakî
Oscar Wilde
lew cêgeyey kitêb desûtêndirên, mirosh çarenûsyan sûtêndirane
Heinrich Heine
lewaneye em dinyaye cehenemî goyekî dîke bê
Aldous Huxley
le'net lew serbaze bê teqe le xellkî xoy deka
Simón Bolivar
li Italîyatû zorbey siyasetmedaran xebat naken bo cêbecê kirdinî projan, bellkû hewil deden bo parastinî berjewendî xoyan
Indro Montanelli
li Kûba rêz le mafî miro nagîrê, le Guwantanomo nebê
Anónimo
li serdemêkî shêtî da, çaweruwanî ewey ke miro nekewête ber kartêkerî shêtêtî bo xoy shêwazêk le shêtêtî ye
Saul Bellow
Lîbêralîz bashe , bellam katêk berew rastî deçê nirxî be awayekî sersûrrêner hell dekshê - Willian F.Buckly
William F. Buckley