Logos Multilingual Portal

Select Language

a b ç c d ê e f g h i î j k l m n o p q r s t û w x y z ئ ب ت خ د ز س ش ع ق ل م ن ه و پ ژ ک گ ی

pak kirdnewey xanûweket le katêkda mindallekanit xerîkî gewre bûnin wek ewe waye rêge bimashtî ber lewey befir lêy kirdbêtewe
Phyllis Diller
parêzer- ew keseye êmele hember rêgiran deparêzê be we lananî weswese
H.L. Mencken
parêzer:ew hawkarey tawanbarkiraw ke hîch metirsî le ser nîye
Anónimo
parêzerêkî salih detuwanê dadgeyek be mangan yan be sallan wexrênê, parêzerêkî salih detuwanê lewesh ziyatir weyxirênê
Evelle Younger
pashî kêshanî ew hemû derd û jane, padashtî mirdin wek seg heye
Cesare Pavese
peley yekcar zor bo têhelênanewey qerz u çakeyek coreyek siplleyî ye
François de La Rochefoucauld
peresendinî willatanî cîhanî sêhem be ne mîlîrarî kirdin bestrawetewe
Oscar Arias
perwerde dozîneweyekî pêshkewtûye sebaret be nezanî xo
Will Durant
pêşeroj tenya mulkêke wa azayan be xoşîyewe deyden be koylan
Albert Camus
pêsherojî min katêk hemû rojê le xew helldestim dest pê deka... Emin hemû rojê shitêkî xolqêner bo jiyanî xom debînmewe
Miles Davis
peshêwî min ewe nîye bizanim gewrem yan na, bellkû eweye gelo wek kesêk be her rojêk ke têdeperrê pêshdekewim yan na
Eduardo Chillida
pêshkewtin hat u hemû shitêkî le nêw bird, tenanet ziyatir le sherr, çunkû eger sherr mall u mullkî le nêw birdîn, pêshkewtin hemû cure shêwey jiyanî le nêe birdîn
Bruno Ugolotti
peshkewtin lem dinyaye da be rêgey be destxistinî ew shitaney be neluwaw dadendirên meyser debê
André Maurois
pêshkewtinî berdewam. wekû rêge berew cehennem waye , ke be mebestî bash hengawî le ser denrê
Serge Latouche
pêwendî ne bûn be maney doxî mirdin nîye, belkû eweye ke çîter miro netuwanê tê biga
Pier Paolo Pasolini
Pîkaso neqashe, emnîsh, Pîkaso spanîyayî ye, emnîsh, Pîkaso komonîstêke, emin na
Salvador Dalí
Pisporayetî di ewperrî xoy da wekû beriztirîn derecey bê kultûrî lêk dedrêtewe (Jose Ortega y Gasset)
José Ortega y Gasset
pisporr kesêke ke hemû helleyekî kirdûwe ke dekrê le zemîneyekî zor teng da bikrê
Niels Bohr
piyawan hest û akarî xoyan be xêrayî berjewendîyekanyan degorin
Arthur Schopenhauer
Piyawêk be tenê hemîshe de hawrêyetî xirab daye - Paul Valery
Paul Valéry
propaganda likî hunerî diro kirdine ke birîtîye le teqrîben firîw danî dostan be bê tewaw firîw danî dujminan
Frances Cornford