Logos Multilingual Portal

Select Language

a b ç c d ê e f g h i î j k l m n o p q r s t û w x y z ئ ب ت خ د ز س ش ع ق ل م ن ه و پ ژ ک گ ی

hasan dijwar kirdin asayî ye, dijwar hasan kirdin, çawrakêshane hasan kirdin, xulqêneraneye
Charles Mingus
haw wata wisheyeke etû be karî dehênî katêk nazanî ew wisheyey bîrit lê kirdibûwewe binûsî
Burt Bacharach
hejar deçête sherr u bo hewa u hewes, serwet u shitî ziyadî xeLkî dî sherr bika u bimrê
Plutarch
hejarî le zimandan miro kollewar deka, metirsî ewey têdaye bimankate koyley bîrûray xellkî tir
Giorgio Barberi Squarotti
heke sadeyî nebê hîç gewreyîsh niye
Leo Tolstoy
hellbet gewretirîn erkî miro parastinî ajellan le hember bêbezêtî biparêzê
Emile Zola
hellbet pêwendîyekî Eflatûnî delwê- bellam tenê de nêwan jin û mêrd da
Anonymous
hellbet xelik sherryan nawê. Ewey debê bîkey eweye pêyan billê ewan kewtûnete ber hêrish, ashîparêzan shermezar bike le ber nebûnî hestî nîshtimanperwerî û de metirsî xistinî willat, le hemû willatanî dîkesh da her wa derwa
Hermann Göring
Hellwejardinî kitêbxaneyek wekû cêbecê kirdinî hunerî rexne girtine be bêdengî - Jorge Luis Borges
Jorge Luis Borges
hemîshe ewe selmawe ke zeynî xulqêner bergey hemû çeshne rahênanêkî xirap degrê
Anna Freud
hemîshe rêyekî rast heye, hemîshe rêyekî helle heye. Rêgey helle hemîshe wa denwênê ziyatir mequl bê
George Moore
hemû ajellan, cige le chend piyawan nebê, ruhyan heye - nenasraw
Anónimo
Hemû cûre destberdanêk kirdewey pînew perro kirdinî şitêke ke xirab wersûrrawe - xebat bo be qanûnî kiridinî cwê bûnewe xebatêkî piştî bere ye.Debê be dijî zewac şerr bikrê - Luciano Bianciardi
Luciano Bianciardi
hemû dinya shanoyeke, hemû piyaw û jinanan tenê kayekarin têyda: hatin û çûnî wan heye
William Shakespeare
hemû kas natuwanê be hebûnî dost xoy ra binê
Antoine de Saint-Exupéry
hemû kes bewe siza nedrawe jîr bê
Carlo Emilio Gadda
hemû kes bi 'eynî ziman pê dekenê
Anonymous
hemû mulkêkî taybetî bi pêwîstî de 'rehnî komellayetî' daye
Giovanni Paolo II
hemû shanazî dinyayê le denkî gulleberoje daye
José Martí
hemû zanistî wird le jêr desthellatî gotrekarî daye
Bertrand Russell
hemûwisheyek, zemanêk datashraw bûwe
Jorge Luis Borges
hêndêk kes xoyan be herî tewaw dezanin her le ber ewey çi dawxwazêkyan le xoyan nîye
Hermann Hesse
Hêndêk le chîroke dilldarîye here gewrekanî ke min pêm zanîbê, têwegilanî aktorêke ke yarmetî ne dirabê (Wilson Mizner)
Wilson Mizner
hêndêk le wilatanî hejar shanazî be xoyan deken u deyanewê gîrugiriftekanyan bo xoyan çareser biken, bellam bedaxewe kompanîye fire neteweyîyekan xoyan le bext kirdinî yarmetî bo ranagîrê
Anónimo
hengîn mêshik de mindalldanî dayik da be xo dadê, hîch bîr û ramanî têda niye
Maurice Blanchot
Her bîrek rêzperêke le qayideyekî giştî - ewîsh ne-bîrkirdneweye - Paul Valery
Paul Valéry
Her carey ke zelamêk be ser dûçerxeyekewe debînim, îdî nahumêdî min le merr regezî binîademan namênê (HG Wells )
H.G. Wells
her çawey bo çawêk hemû dinya kwêr deka
Mohandas Karamchad Gandhi
Her çîyekî bê, ziman willatî êmeye - Camilo Jose Cela
Camilo José Cela
her çîyekî ke jinan deyken debê dû hêndey piyawanî biken bo ewey be bashî nîwey ewan dabindirên, be xoshîyewe ewesh zehmet nîye
Charlotte Whitton
Her eynî ew wişaney ke demî ciyawazewe der debirdrên, manayan ciyawaz tenanet nakokîş e - Alessandro Morandoti
Alessandro Morandotti
her însanek le jiyan da erkêkî heye, erkêkî ke qet xoy hellî nebijardûwe
Hermann Hesse
her kes serawerdî zemîney xewnî xoy be sinûrî dinya dezanê
Arthur Schopenhauer
her kesêk ke mirdinê fêrî xellik deka bimrin fêryan deka bijîn
Michel de Montaigne
Her kesêk le sernekewtinekanî xoy birrwanê sernekewtinî xellkî dîke nabîbê - Ali Ibn Abi
Ali ibn Abi Talib
her kesêk pêy wa bê ke peresendinî tesaudî detuwanê bo hemîshe le cîhanêkî berteng da berdewam bibê yan shête yan abûrînas e
Kenneth Boulding
her miroyek ke ew nawey lê biweshêtewe debê lomey xoy bike bo her lomeyekî ke le miroyekî dîke dekrê
José Martí
her shitêkî bash heye, ewîsh zaniste, hershitêkî xirap heye, ewîsh nezanî ye
Socrates
her shitêkî bikrê xeyallî bikrê rojêk her debê be rasteqanî
Jules Verne
her shitêkî bo ême asayî ne bê nêwî dirindey be ser da debrrîn
Michel de Montaigne
her shitêkî emin nayzanim, le xwêndinge fêrî bûm
Ennio Flaiano
her shitêkî heyew her shitêkî ême heyn, axrekey, wishe ye
Víctor García de la Concha
her shitêkî ke emro ême be ne exlaqî dadenêyn serdemayek û le shwênêk be exlaqî dandirawe. Çi desteberîyekman heye ke mêjû xoy berew pash nagerrêtewe
Friedrich Wilhelm Nietzsche
her wek ewey ke ême be cameloskey dostan çewashe debîn, ême zor carîsh be serkoney dujminan xoman sax dekeynewe
Sant'Agostino
her wek le daykbûnim serincî min ranekêsha, mirdinîshim serincim ranakêshê
Federico García Lorca
herçî yekî etû de rojnaman da deyxwênîyewe bi lêbirrawî raste,cige lew rûdawe taqaneyey nebê ke bellkewt xot rastewxo lêy agadarî
Erwin Knoll
heta mir bêmênê, xirapesh demênê
Tacitus
heta qanûn ziyatir bê, dizîsh ziyatir debê
Lao Tse
heta ziyatir wew bîre biçî ke le merr xot wênat kirdûwe, ewendesh resenî
Pedro Almodóvar
Hewcêm be shê'r heye bo ewey ew shtey nakrê bigutrê derbibrrim ( Jose Hierro)
José Hierro
Hewcêm heye , hewcê pêm bê - ne nasraw
Anónimo
hêzî adet gewre ye
Marcus Tullius Cicero
hêzî pêshgêrewe be ser jiyanî ême da zallin, her wek 50000 sal berê
Rita Levi Montalcini
hêzî polîs le layen xelkî xawen kesayetî berrêwe deçû, ewe helleyeke ke rast kirawetewe
Joe Orton
hêzî zimanêk nek le berperçdanewey şitî bêgane da nîye, bellkû wexo kirdin û tûwandineweyetî
Johann Wolfgang von Goethe
Hîç bawerîyek ewende pûç nçye ke feylesûfêk derînebrrê - Marcus Tullius Cicero
Marcus Tullius Cicero
hîç demêkî jîyanî ême qet wek ew deme naçê ke be dûy da dê, ew serubendey ke be dûy da dê
Heraclitus
hîç fakta nîye, shî kirdnewe heye
Friedrich Wilhelm Nietzsche
hîç insanêk natwanê bo maweyekî berçaw dû rû le xoyewe nîshan bida, bê ewey gêj nebê gelo kêhe rûyan raste
Nathaniel Hawthorne
hîç jar nîye û hemû shit jar e; cîyawazî dê nêwanan qedrayî daye
Paracelsus
hîç karêk bo kesêkî ke neyewê xoy bîka namumkîn niye
A.H. Weiler
hîç kes bayexî ewey nîye firmêskî bo hellwerênî, Ewanesh firmêsk hellwerandinî toyan lêdeweshêtewe qet natgirênin
Gabriel García Márquez
hîç kes natuwanê berêtewe eger yekî dî neydorrênê
Lucius Annaeus Seneca
hîç kes natwanê zimanêkî dîke bash fêr bibê eger zimanî xoy bash nezanê
George Bernard Shaw
hîç kes seberet be xesletî bashî sharawey xelkî dîke xeybet naka
Bertrand Russell
hîç shitêk de hosh da nîye eger le pêshda de hest da nebê
San Tommaso d'Aquino
hîç shitêk ewendey têorîyekî bash pratîk nîye
Kurt Lewin
hîç shitêk le ser berd hellnenrawe, hemû shit le ser xîz hellnirawe, bellam ême debê her hellbinêyîn û xîzman pê berd bê
Jorge Luis Borges
hîch ciwênêk le bîrêk ke bangeshe bo zebrûzeng bika gewretir nîye
Ezra Pound
Hîch kes ber lewey qise bika temashay qamûs naka
Anónimo
hîch rêgayek berew ashî nîye, ashtî bo xoy rêga ye
Mohandas Karamchad Gandhi
hîch rêsayek nîye. Gisht însanan le rêsay ke nîn rêzperrin
Fernando Pessoa
Hich shitêk be qed rêform kirdinî xellkî dîke pêwîst nîye - Mark Twain
Mark Twain
hîch shitêk hemîsheyî nîye,gorran nebê
Heraclitus
Hîch shitêk le ferhengêk bashtir û bekeliktir nîye bo ewey mindallanî pêcsallan û ber be jûr kayey pê bikin. Her wehash, be hêndêk bextewe bo nûseranî çakîsh ta degene temenî sed sallî xoyan
Gabriel García Márquez
hîch shitêk wekû tema miro rezîl naka
Anónimo
hîch shitêk zor girîng nîye , u kem shitîsh ke hîch girîngîyekyan hebê
Arthur James Balfour
Hîch sitêk le dîtnewey gewcêk zehmettir nîye , eger ew her bêdeng bê u wiste neka - Alonso de Ercilla
Alonso de Ercilla y Zuñiga
hîchkat sherrêkî bash û ashtîyekî xirap ne bûwe
Benjamin Franklin
Hîchkes be qed ewaney bêr u bewê da degerên karî bash biken sedeme lê naden - Mandell Creighton
Mandell Creighton
Hîwa bashe bo berçayî, bellam shêwêkî zor hejare (Francis Bacon)
Francis Bacon
hîwat nebê û îdî tirsîshit nabê
Lucius Annaeus Seneca
hîway dewllemend bûn yek le hoye berbillawekanî hejarî ye (Tacitus)
Tacitus
Hollywood ew cêyeye ke hezar dollarit dedenê bo maçêk , û penca sênt bo ruhit
Marilyn Monroe
honer ew kesan ke hêshta detuwanin dinya be çawî mindallan bibînin
Alphonse Daudet
honerêk bashtir le zanayek le xorist dega
Novalis
honrawe hunerî tê rishtinî oqyanûs de lîwanêk da ye
Italo Calvino
honrawe jiyan le jiyan ziyad deka
Mario Luzi
hoshî ême nek her ême matiqîtir deka, be daxwe ewendey dîkeshman be metirsîtir deka
Simon Wiesenthal
huner bangewazêke ke zor le wanesh dawxwaziyan lê nekrawe be dengîyewe dên
Leo Longanesi
huner diroyeke ke rastîman fêr deka
Pablo Picasso
huner sermayedanane, kultûr bîyanûyek e
Ennio Flaiano
hunerpîsheyek dirozenêkî sadiqe
Albert Camus