Logos Multilingual Portal

Select Language

a b ç c d ê e f g h i î j k l m n o p q r s t û w x y z ئ ب ت خ د ز س ش ع ق ل م ن ه و پ ژ ک گ ی

sakarî shêwazî rastînî gewertî ye
Francesco De Sanctis
sêberêk le rûnakîyekî zor da win bûwe... yan le tarîkîyekî zor da
Moni Ovadia
selmandinî ewey ke min rastim be watay qebûl kirdinî eweye ke min dekrê helle bim
Pierre Caron de Beaumarchais
serencam eme pêwendî to le gell xellkî dîye ke nirix deda be jiyanê
Wilhelm von Humboldt
sernekewtin çû de sermewe
Ennio Flaiano
serweber hênan bo ferman hemîshe hasan
Don Lorenzo Milani
set gut dinya be ser xellkî baş u xellkî xirap da dabeş kirawe. Ewanî baş çaktir xewyan lê dekewt .... le katêkda ewanî xirap çêjêkî zor ziyatryan le w demane wer degirt ke we xeber bûn
Woody Allen
sexî bûn u desbillawî, bedaxewe dekrê bigate bazirganî bash
Ugo Ojetti
shadî helumercêkî xeyallî ye, pêshtir be jiyanyan dadena le hember merig, henûke be asayî debestirêtewe be pêwendî dûlayeney gewran û midallan
Thomas Szasz
shanazî kirdin be fêr bûn nezanî her gewreye
Jeremy Taylor
sharistaniyet bi jimareyek kiryarî girîng berew pêshewe deçê ke ême detuwanîn bîyan keyn bê ewey ke bîryan lê bikeynewe
Alfred North Whitehead
Sher rêgetekî xulaye bo ewey cuxrafîya fêrî Emrîkayîyan bike - Ambrose Bierce
Ambrose Bierce
Sherr degate xwên rishtin le gerran be duway ashatî da , le katêk da ashtî berdewamî xebate be bê xwên rishtin - anonymous
Anonimo
sherr shêwazî here nwêbawî têrorîzme
Gino Strada
Shêtêtî lay takan rêzpere- belam ley grûpan, partîyan,gelan, serdeman qayideye
Friedrich Wilhelm Nietzsche
shêtî helûmercêkî miroyî ye. shêtî her be qeder jîrî de derûnî ême da heye. Qise le ser eweye komellgeyekî goya medenî debê shêtî her be qeder jîrî qebûll bika
Franco Basaglia
shewane hawar meke bo yarmetî. Lewaneye dirawsêkanit we xeber bihênî
Stanislaw Jerzy Lec
shêwey herî xirapî bê tebishtî le shitêk raye ke be eqill nasrawe
Miguel de Unamuno
shê'r nûsîn bo Auschwitz babiryane ye
Theodor W. Adorno
shik kirdin le xo yekem nîshaney jîrîye
Ugo Ojetti
shik yek le nêwakanî hosh e
Jorge Luis Borges
shitî cuwanî li ser standardan ewe ke ewan yekcar zorin ke miro de nawyan da hellbijêrê
Andrew S. Tanenbaum
shitî hawbesh le nêw ême da eweye ke cwêyn le yekdî
Anónimo
shitî here dêmokratîk le dinya da qamûs e: tenya mûlkêke hemûman têyda hawbeshîn
Bernard Pivot
shitî here gewrey ke 'eqil daydehênê bo ewey jiyan ew perrî shad bê bêshik hebûnî dostayetî ye
Epicurus
shitî here qûll le miro da pêste
Paul Valéry
shitî wa heye qet nabê bîkey, ne le derya ne le wîshkayî, wekû sher
Gianni Rodari
shitî wekû rûwekî xirap yan însanî xirap nîye, tenê çênerî xirap hen
Victor Hugo
sînema, wekû neqaşî ew şitaney nabîndirên denwênin
Jean-Luc Godard
sîstimî bank her wekû saxtekaran li hîç diraw durust deka, tenya cîyawazîyekî ke hebê eweye ke kê qazanc deka
Maurice Allais
sîxar cheshnêkî tewawî chêjêkî tewaw e , cuwanîyekî taybetî heye, u miro têr naka . Lewe ziyatir miro chî dewê ?
Oscar Wilde
siyaset : birîtî ye le hawsengî pêk hênan le nêwan ewaney deyanewê xo têwerden û ewaney ke nayanewê xo têwerden
Jacques-Benigne Bossuet
Siyaset beşî rabuwardinî si'at e (Frank Zapa)
Frank Zappa
Siyaset hunerî be duway kêshe da gerran, dozînewey, xirap lêkdanewey u xirap chareser kirdnêtî - Groucho Marx
Groucho Marx
siyaset hunerî ditinî eweye ke xellik gwê nadene ewey le merr wane
Paul Valéry
siyaset sherre bê xwên rishtin û sherr siyasete be xwên rishtine we
Mao Zedong
siyaset û çarenûsî mirovayetî le layen ew core însananewe deq degrê ke çi armac u gewreyî yan nîye. Ewanay gewreyî yan tê daye naçne naw siyasetewe
Albert Camus
siyaset: kêşey berjewendîyane ke wek riqeberî prênsîpan şardirawetewe
Ambrose Bierce
siyasetî kirdarî birîtîye le xwe gêl kirdin le faktekan
Henry Brooks Adams
Siyasetmedar akrobatkare , lengerî xoy bew qisane radegrê ke pêçewaney wan deka (Maurice Barres)
Maurice Barrès
siyasetmedarek hewcey ne tuwanayîyekî ewto heye pêshbînî bika sibeynê, hewtûy dî, mangî dî, û sallî dabê chi rû dedaw, her weha tuwanayî eweshî hebê pashan billê bo rûy neda
Winston Churchill
siyasîyek bîr le hellbihardinî dahatû dekatewe, siyasetmedarêk bîr le weçî dahatû dekatewe
Otto von Bismarck
sûkayetî pornrgirafî niye,sûkayetî eweye yek le birsan bimrê
José Saramago