Logos Multilingual Portal

Select Language

a b ç c d ê e f g h i î j k l m n o p q r s t û w x y z ئ ب ت خ د ز س ش ع ق ل م ن ه و پ ژ ک گ ی

xawenî kitêbêk bûn cêgey xwêndnewey degrêtewe
Anthony Burgess
xebatî miro be dijî destelat xebatî bîrewerîye be dijî le bîr chûn
Milan Kundera
xelik de naw pêsayîsh da mele deken eger çend shîlîngî tê bixey
Peter Sellers
xelik mirxyan zor ziyatire ke layengirî le nashadî biken ta shadî
Simone de Beauvoir
xelk be dû besh dabesh kirawin - durust û na durust - û ewî durust dabesh kirdineke deken
Oscar Wilde
xelkêkî tebî'etêkî xwênînyan hebê meyelêkî xozayîyan têda bedî dekrê bo bêbezeyî le ast ajellan
Michel de Montaigne
xelkî ewto hen ke hemû shit dezanin, bellam ewe tenya shitêke ke deyzanin
Niccolò Machiavelli
xelkî xulqêner rast be pêçewaney xelkî xawen sharistanîn
Albert Camus
xellik bîrî gewreyan nîye, bîrî gewre xellik debînnewe
Franco Modigliani
xellik êsta awa kewtûnete ber shwênî hellsengandinî bîr û rayan ke îdî çi bîr û rayan nemawe
Jean Baudrillard
xellik ew deme debne qareman ke natuwanin bibne şitî dî
Paul Claudel
xellik le ber nebûnî dahat namrin, le ber dest wê ranegeyshtin be serchawan demrin
Vandana Shiva
xellik qet ewende diro naken , ber le hellbijardin, le mawey sherr da , yan duway rawêk
Otto von Bismarck
Xellkî be sharistanî be bê ewîn natuwanin xerîzey cînsî xoyan be tewawî têr biken ( Bertrand Russel)
Bertrand Russell
xellkî mirdû le î zîndû ziyatirin. û jimareyan her ziyatirîsh debê. jiyan ta dê tengtir debêtewe
Eugène Ionesco
xemokî shadîy xembar bûne
Victor Hugo
xerîzey bikuj, wekû zor le xerîzey dîke , le zatî miro daye . Miro u merig, Miro u bê bezeyî, miro û xwên - hemû be yekewen. dîyare ewe bar u doxêkî be dill nîye, bellam be dillnîyayîyewe shitekan awan
Roberto Bolaño
Xewin bibîne ruhit azad debê, sherr bike le jiyan da azad debî - Ernesto Che Guevara
Ernesto Che Guevara
xewin we dî dên;be bê ew derfete, xorist hanî nededayin bîyan bînîn
John Updike
xeyallatî kesêke dezanê le dewr u berî çi rû deda
William S. Burroughs
xeylay însan het billêy le rastî hejartire
Cesare Pavese
xirap lê yek têgeyshtin shêwazî herî çendpatewebûy pêwendî nêwan xelke
Peter Benary
xirape ne kirdin zor bashe, bellam çake ne kirdin zor xirape
Padre Alberto Hurtado
Xirape nebûn hîch le fezîlet ziyad naka - Antonio Machado
Antonio Machado
xo le kin zorî ewe nîye moro ew corey pêy xoshe bijî, le dîtiran xuwastne ew corey miro deyewê bijîn
Oscar Wilde
xocoshî berî têfikrînêkî dirêje
Pablo Neruda
xorist shiyawî gwêrayelî lêkirdine
Francis Bacon
xoshewîst: shûweyekî nêwlênanî kesêk le cînsî hember ku dew demî da miro nawî we bîr nedehatewe
Oliver Herford
xoshewîstinî însanîyet be gishtî le xoshwîstinî dirawsêy xo hasantire
Eric Hoffer
Xoshewîstinî wilat hîch nazanê sebaret be sinûrî xelkî dîke - Stanislaw Jerzy Lec
Stanislaw Jerzy Lec
xoshî u cêjî herî pitew lem jiyane da xoshî xalî xeyalî batill e
Giacomo Leopardi
xoshwêstinî netewîyan (Dujminan) (ew corey Încîl daway deka) karî miroyan nîye, karî firîshtane
Jorge Luis Borges
xoshwîstinî karî xo nizîkkewtnewey here rastîne le shadî le ser goy zewî
Rita Levi Montalcini
xot le weswesey yekem biparêze, çunke ewan hemîshe bashin
Charles Maurice de Talleyrand-Périgord
Xuda dembexshê, ewe karî wî ye
Heinrich Heine
Xuda natuwanê rabirdû bigorrê, boye naçare le gell bûnî mêjûnûsan rêk kewê - Samuel Butler
Samuel Butler
xwe parêzî jinêkî pîrî dizêwî dewllemend ke natuwanî re qewçe deka
William Blake
xwêndewaran kesî xeyalêne ke le fantêzî nûseran da dejîn
Achille Campanile
xwêndinewe wek wergêrran waye, çunkû ezmûnî dû kesan wekû yek nîye, Xwênereweyekî xirap wekû wergêrrêkî xirap waye. Le fêr bûnî xwêndnewe da , zanayî kemtir girînge le xerîze
Wystan Hugh Auden