Logos Multilingual Portal

Select Language

a b ç c d ê e f g h i î j k l m n o p q r s t û w x y z ئ ب ت خ د ز س ش ع ق ل م ن ه و پ ژ ک گ ی

qanûn be hemû yeksanî efsaneyî xoyewe, le dewllemen û hejaran qedexe deka le bin pidan binûn
Anatole France
qanûn be ser dujminan da dadebezêndirên, bellam le merr dostan her shî dekrênewe
Giovanni Giolitti
qanûnan wek tewnî callcallûke wan mêshî gewre pêyan da tê depperrin û ewî piçûk gîrî tê da
Honoré de Balzac
qanûnî kirdinî hêndêk shit le rewa kirdinyan hasantire
Nicolas de Chamfort
qanûnî serekî destmayedarî birîtîye le to yan min, nek to u min
Karl Liebknecht
qellem zimanî mêshke
Miguel de Cervantes
qerzî gishtî ewende dehênê ke bo xoy agay le xoy bê
Ronald Reagan
qet bashyekanî miro pêman nallê ew çlon însanêke , bellam xirapî û lawazîyekanî ewem bo derdexa
Umberto Galimberti
qet bew rêgayey da meço ke kwêr botewe,çunkû her degate ew cêyey xellkî dîke pêshtir geyshtûnyê
Alexander Graham Bell
qet dû kes 'eynî kitêbî naxwênnewe
Edmund Wilson
qet le ser kitêbêk be pêy ew fîlmey le serî saz kirawe biryar mede
J.W. Eagan
qet risteyekî biyanî, wisheyekî zanistî , yan wisheyekî asayî bekar mhêne eger bîr le hawtayekî zimanî rojane dekeytewe
George Orwell
qet wekû êsta ciyawazî nêwan ewaney kar deken û diraw peyda deken û ewaney kar nakin û diraw peyda deken ewende qûll ne bûwe
Vandana Shiva
qise kirdin fêr bûn, wergêran fêr bûn e
Octavio Paz
qise le ser însanî kirdinî sherr nîye bellkû nehêshtinêtî
Albert Einstein
qise nêwey î ew keseye ke deyka û nîwey î eweye ke deybîsê
Michel de Montaigne
qisey herî bash be dijî dêmokrasî wituwêjêkî 5 deqîqeyî ye le gell dengderêkî mamnawincî ra
Winston Churchill