Logos Multilingual Portal

Select Language

a b ç c d ê e f g h i î j k l m n o p q r s t û w x y z ئ ب ت خ د ز س ش ع ق ل م ن ه و پ ژ ک گ ی

darûdesteyekî sûd û selemxorî nawneteweyî be bêfikrî û bêbezeyî yane dinyayekî nayeksanyanî hejarî û tirsyan durust kirdûwe. Zallbûnî tawakaraney ewan destbecê debê kotayî pê bihêndirê
Jean Ziegler
dawênpakî: ladanî cînsî here ne xoriskî ye
Aldous Huxley
de Jiyanêk de chend jîn hen u de miroyek de chende miro hen
Giovanni Papini
de nêw gisht ew shitaney da ke lêbirrawin, shik le hemwan lêbirrawtir e
Bertolt Brecht
degutrê miro detuwanê be diraw hemû shit bikrrê- na ewe rast nîye . derê xorak bikrrê, bellam îshtîya nakirrdirê, derman dekirrdirrê bellam saxî le kirrîn naye, nwênî nerim dekirrdirê, bellam xew le kirrîn naye, zanist dekirrdirê, bellam jîrî û eqil le kirrîn naye, birîqe bîrîq dekirrdirê, bellam hêwerî le kirrîn naye, rapuwardin dekirrdirê, bellam xoshî le kirrîn naye, nasyawan dekirrdirên, bellam dostayetî le kirrîn naye, xizmetkaran dekirrdirên, bellam wefadaran le kirrîn nayen, qijî sipî dekirrdirê, bellam sheref le kirrîn naye, rojî aram dekirrdirê, bellam ashtî le kirrîn naye, twêkillî hemû shtêk be diraw dekirrdirê . bellam kakill na. kakill be diraw le kirrîn naye
Arne Garborg
deluwê miro hez le însanêk bike eger zor chakî nenasê
Charles Bukowski
dêmokrasî bawerîyekî dilltawên e le jîrî be komell da le merr nezanî takî
H.L. Mencken
dêmokrasî birîtîye lewey to dîktatorekanit hellbijêrî, duway ewey be toyan gut ewey detewê bîrî lê bikeyewe eweye ke deybîsî
Alan Coren
dêmokrasî cêgey hellbijardin degrêtewe bewey lêneweshawey zor çendêkî gendell le ber kar denên
George Bernard Shaw
dêmokrasî xoshewîst heta direng ne bûwe werewe
Ivano Fossati
dêmokrasî: we pêy nakra biselmênê ewey adilaneye duruste, degutra ewey durust bê adillane ye
Blaise Pascal
deng bide be piyawêk ke bellênî herî kem deda,ewîsh herî kem to nahumêd bika
Bernard Baruch
derece le hunerekan da wek dîplomî orîgamî Japonî waye u be kar hênênanî zoryetî
James Graham Ballard
derecey sharistanî bûnî komellgeyek be rêgey chûne zîndanî dawerî le ser dekr
Fedor Michailovich Dostoevski
dergay ewa hen ke be wishan be rûy derya da dekrênewe
Rafael Alberti
derûnkoll kesêke komellêk pirsyarî giranit lê deka, her pirsyarî away ke jineket be xorayî lêt depirsê
Joey Adams
desketî rasteqîne eweye ke to bibî herî bashî ke detuwanî bibî
Harold Taylor
dest wêranegeyshtin be hêndêk lew shitaney to detewê beshêkî xo lênebiwêre le shadî
Bertrand Russell
desthellatî rastîn de destî ew kese daye ke mêdîya kontrol deka
Licio Gelli
detewê zor kes yarmetît biden ? karêkî wa bike xot le pêwîstî wî biparêzî
Alessandro Manzoni
dewllemendî hejaran be mindallekanyan re derdekewê, dewllemendî dewllemendanîsh be hî daykûbawkyan
Massimo Troisi
dewrey herî rasteqîney xoshbînî le dewruberî bîstûyeksallî da dête gorrê, katêk yekem hewil dedrê bo ewey xewin we rast bigerrê
Heywood Broun
dezanî hêzî kartêkerî çîye: rêyek bo wergirtnewey pirsyar be bê ewey miro pirsyarêkî kirdibê
Albert Camus
di cê da emin tenê ew wishane be kar dehênim ke bêdengî ziyad deken
Eduardo Galeano
di kempî yexrî sherrê de her deqîqeyey bo ew deqîqeye dejiyayn, debû bertekî xoman bihênîne radey herî nizim, çûnke bîrkirdnewe hellpirûkan bû
Haïm-Vidal Sephiha
dîcîtal xêrayî û karîgerî ye. kaxez shadîhêner e
Giuseppe Annoscia
didrdongî wekû gullî mîna waye miro qet natuwanî hemû perrekanî biçinê
Mario Vargas Llosa
dilldarî here bash eweye ke be tewawî be rêgay postewe bikrê
George Bernard Shaw
dîlmanc: kesêke ke dû kesî ke be zimanî ciyawaz qise deken le yektirî hallî deka be rêgey dûpate kirdnewey ewey le berjewendî dîlmanceke da bûwe ke ewî dîke bîllê
Ambrose Bierce
dinya be bê Sedam cêyekî bashtire. Gelo be bê Bûshîsh?....
Anónimo
dinya bendîxaneyeke ke bashtir waye miro têyda le odeyekî takekesî da bê
Karl Kraus
Dinya heqîqet nîye, bellam rastî ye (Fernando Pessoa)
Fernando Pessoa
dinya heshargey gewcan e
Tommaso Campanella
dinya le nêwan ewaney ke le ber birsêtî xewyan lê nakewê û ewaney le tirsî ewaney birsîn xewyan lê nakewê dabesh bûwe
Paulo Freire
dirozinêk debê ewey le bîr bê bo ewey bawerî pê bikrê nabê lewendey ziyadtir pêwîste diro bika
Italo Svevo
dirrdongî naxoshe,bellam dillniyayî gewcaneye
Voltaire
Dizan hurmetî shtûmekyan le bere;ewan tenê pêyan xoshe shitûmeke î wan bê bo ewey bikrê rêzî ziyatiryan lê bigrin - G.K.Chesterton
Gilbert Keith Chesterton
dost ew kesye ke detwanê bêdengî to biselmênê
Camillo Sbarbaro
dostayetî be watay lêkdî têgeyshtinî tewaw, bawerî destbecê u bîrewerî dirêjxayen e wate bawerî pêhênan
Gabriela Mistral
dostayetî berhemî wefadarî ye , nekû layengirî sist
Ferruccio de Bortoli
dozînewan hîch yarmetî nîn bo Dinyay Sêyem, ewan tenê ew naedalletîyaney hen xiraptir deken
Ryszard Kapuściński
dû cûre têlêvîzyon heye : têlêvîzyonî jîran ke xellkêkî wa pêdegeyênê ke hukim be ser da kirdinyan astem e , û têlêvîzyonî gecan ke xellkêkî wa saz deka ke hukim be ser da kirdinyan hasan e
Jean Guéhenno
dû shit min ra detllekênin, jîrî dirrinde û dirrindeyî mroya
Flora Tristán
dujminî betwana le dostî lawaz bashtire
Edward Dahlberg
duwaroj î ew kesaneye ke deretanekan debînin ber lewey ashkira u bederewe bin
Theodore Levitt
duwayin xeyallî xaw ew bawerîyeye ke miro hemû xeyallêkî xawî le kîs dawe
Maurice Chapelan