Logos Multilingual Portal

Select Language

a b ç c d ê e f g h i î j k l m n o p q r s t û w x y z ئ ب ت خ د ز س ش ع ق ل م ن ه و پ ژ ک گ ی

agat le bîrî xot bê... ew debê be qisey to. Agat le qisey xot bê.. ew debê be kirdewey to. Agat le kirdewey xot bê.. ew debê be xûy to. Agat le xûy xot bê... ew debê be kesayetî to. Agat le kesayetî xot bê. Ew debê be çarenûsî to
Frank Outlaw
aktor kesêke eger basî nekey, gwê hell na xa
Marlon Brando
amanc dekrê pasawî amraz bida ta ew cêgayey shitêk hebê ke amancî pê pasaw bidrê
Leon Trotsky
amanc we rê kewrin e
Giuseppe Ungaretti
âme hemûman zor nezanîn, belam hemûman le ser eynî shitan nezan nîn
Albert Einstein
Amerîka willatêke nazanê berew kwê deçê bellam birryarî dawe rêkordî xêrayî berew ewê bishkênê
Laurence J. Peter
amrazî here gelwîstî parastinî kar emro hebûnî mêrdekî paredare
Joey Adams
ashkiraye, car car bo ewey kar birrwa, miro debê xoy tûrre ka
Friedrich Wilhelm Nietzsche
ashtî diyarîyek nîye le xudawe bo bendekanî, ashtî diyarîyeke le layen êmewe bo yektirî
Elie Wiesel
ashtî nebûnî sherr nîye, bûnî bextewerî, çeshnî bîrkirdnewe, nîshandanî çake, birwa û 'edallet e
Baruch De Spinoza
ashtîyekî be bê destkewt le sherrî here be heq baqshtir e
Desiderius Erasmus von Rotterdam
asmanî pirr estêre le jûr serm u qanûnî exlaqî di dillim da
Immanuel Kant
av bêpisanewe qisan deke bê ewey xoy dûpate bikatewe
Octavio Paz
awez shitî ne pêwîst nahêllê
Lin Yutang