Logos Multilingual Portal

Select Language

a b c d e é f g h i j k l m n o ó p r s t u v w z

ze hoeft de waarheid maar in ieders gezicht te schreeuwen. Niemand zal haar geloven en iedereen zal haar als gek beschouwen!
Luigi Pirandello
ze werd verliefd zoals alle intelligente vrouwen verliefd worden: als een dwaas
Angeles Mastretta
zeg je illusies geen vaarwel. Als ze weg zljn, kun jij er nog wel wezen, maar leven doe je niet meer
Mark Twain
zeldzaam zijn zij die hun verstand gebruikenl, met weinigen zij die hun hart gebruiken, uniek zij die het beide doen
Rita Levi Montalcini
zelfbeheersing bereik je niet zonder losbandigheid; het bordeel bestendigt het huishouden
Carlo Dossi
zelfzuchtigheid is niet leven zoals jij dat wilt, doch van anderen verlangen te leven zoals jij dat wilt
Oscar Wilde
zeven sociale zonden: politiek zonder principes, weelde zonder werken, pret zonder geweten, kennis zonder karakter, handel zonder moraal, wetenschap zonder menselijkheid en verering zonder offers
Mohandas Karamchad Gandhi
zich vermaken betekent haast altijd zich vervelen op een andere manier
Charles Régismanset
zie alles, verberg veel, verander weinig
Gregorio Magno
zielen hebben een heel speciale manier elkaar te begrijpen, intieme banden te smeden en op voet van gelijkheid met elkaar om te gaan terwijl onze lijven, geperst in het keurslijf van sociale omgangsvormen, bezig zijn met het uiten van nietszeggende woorden
Luigi Pirandello
ziet u een bankier uit het raam springen, spring hem na: dáár is het geld
Robespierre
zij die dagdromen, zijn zich van vele dingen bewust die ontgaan aan hen die slechts 's nachts dromen
Edgar Allan Poe
zij die niet denken, zouden er goed aan doen, op z'n minst bij tijd en wijle, hun vooroordelen opnieuw te ordenen
Luther Burbank
zij die overwinnen, het geeft niet hoe, zal nooit iets verweten worden
Niccolò Machiavelli
zij die schrijven terwijl ze spreken, en goed spreken, schrijven slecht
Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon
zij die taalgebruik willen bestrijden met grammatica houden zichzelf voor de gek
Michel de Montaigne
zij hebben zichzelf ervan overtuigd dat de mens, van alle soorten de ernstigste overtreder, de kroning der schepping is. Alle andere schepselen werden slechts gecreëerd om hem te voorzien van voedsel en kleding, om gekweld en uitgeroeid te worden
Isaac Bashevis Singer
zij willen oorlog, maar we zullen ze niet met vrede laten
José Saramago
zijn het de meisjes op straat die de meisjes op televisie imiteren of omgekeerd? Of gaan ze gewoon naar dezelfde consulenten?
Anónimo
zijn voornemens waren strikt respectabel, zoals dat heet; dat wil zeggen, middels een huwelijk een dame van haar vermogen ontdoen
Henry Fielding
zo gauw de jeugd de almachtige en geheimzinnige mafia afwijst, zal deze ophouden een nachtmerrie te zijn
Paolo Borsellino
zo gauw je iets tolereert wordt het draaglijk, en al spoedig is het gewoon
Israel Zangwill
Zo nu en dan is het goed te beseffen dat we vandaag, op dit eigenste moment, de heimwee koesteren die licht werpt op de vooruitzichten van morgen
Mario Benedetti
zo schoon was zij, dat het haar verboden was de Toren van Pisa te benaderen
Anónimo
zoals een goed bestede dag een zoete slaap geeft, geeft een goed besteed leven een zoete dood
Leonardo Da Vinci
zoals ik me geen zorgen gemaakt heb over mijn geboorte, maak ik me ze evenmin over mijn sterven
Federico García Lorca
zoals Lasalle zei, is en blijft de meest revolutionaire daad, de dingen altijd duidelijk bij hun naam te noemen
Rosa Luxemburg
zoek in alles het belachelijke en je zult het vinden
Jules Renard
zoeken betekent: een doel hebben; maar vinden betekent: vrij zijn, open staan, zonder doel
Hermann Hesse
zoet is de oorlog voor hen die hem niet kennen
Desiderius Erasmus von Rotterdam
zolang de dood er is, hoop er is
Giuseppe Tomasi di Lampedusa
zolang de mens de Caesars en de Napoleons vereert, zullen er zeker Caesars en Napoleons opstaan en hem ongelukig maken
Aldous Huxley
zolang er olie bestaat, zal er geen vrede heersen in het Midden-Oosten
Anónimo
zolang er vertalingen bestaan, is de taal een middel en niet een eindbestemming
Shashi Tharoor
zolang het berouw duurt, duurt de schuld
Jorge Luis Borges
zolang ik iets te doen heb, zal ik nog niets gedaan hebben
Caius Iulius Caesar
zolang men rotzooi accepteert, is het financieel aantrekkelijk het te verschaffen
Dick Cavett
zolang oorlog beschouwd wordt als iets ongepasts, zal hij zijn aantrekkingskracht blijven behouden. Pas wanneer hij als vulgair beschouwd wordt, zal het uit zijn met de populariteit
Oscar Wilde
zonder geheugen zou de mens niets weten en niets kunnen
Giacomo Leopardi
zonder geld en zonder tijd is fantasie niets dan een vluchtige droom, die geen werkelijkheid kan worden
Charles Baudelaire
zonder misère gekend te hebben, is het onmogelijk luxe te waarderen
Charlie Chaplin
zonder zonden zijn voegt niets toe aan de deugd
Antonio Machado
zoveel talen je spreekt, zoveel man je bent waard
Carlo V
zwartstipvlinder
Mark Twain