Logos Multilingual Portal

Select Language

a b c d e é f g h i j k l m n o ó p r s t u v w z

idealisme is de nobele toga die de heren politci over hun zucht naar macht draperen
Aldous Huxley
idealisme is prachtig, maar zo gauw het de werkelijkheid benadert worden de kosten prohibitief
William F. Buckley
idealisme neemt recht evenredig toe met onze afstand tot het probleem
John Galsworthy
ideeën zijn machtiger dan nucleaire wapens
Fidel Castro
ideeën zijn machtiger dan wapens. We zouden niet toelaten dat onze vijanden wapens bezitten, waarom zouden ze dan wel ideeën mogen hebben?
Joseph Stalin
ideologie is de strengste cipier van de gedachte
Yossi Sucary
ieder natie spot op de andere, en gelijk hebben ze allemaal
Arthur Schopenhauer
ieder van ons wordt het meest door het verleden aangetrokken, want dit is het enige wat we waarlijk kennen en beminnen
Pier Paolo Pasolini
ieder woord is onjuist. Echter, wat te doen zonder woorden?
Elias Canetti
iedere aantrekking is wederzijds
Johann Wolfgang von Goethe
iedere Amerikaan die bereid is te kandideren voor president zou, automatisch en per definitie, gediskwalificeerd moeten worden dit ooit te kunnen doen
Gore Vidal
iedere anomalie verleidt ons, vooraan het leven, anomalie bij uitnemendheid
Emil Cioran
iedere dwaas haalt waarde en prijs door elkaar
Antonio Machado
iedere echtscheiding is het oplappen van iets dat goed is misgegaan. De strijd om te kunnen scheiden is een achterhoedegevecht; men zou het tegen het huwelijk zelf moeten opnemen
Luciano Bianciardi
iedere emotie, indien gemeend, is onwillekeurig
Mark Twain
iedere gedachte is een uitzondering op de algemene regel van niet te denken
Paul Valéry
iedere goede daad is een uiting van macht
Miguel de Unamuno
iedere idioot verwisselt waarde en prijs
Antonio Machado
iedere lezer is eigenlijk een lezer van zichzelf. Het werk van een schrijver bestaat slechts uit het aan de lezer verschaffen van een middel om van zichzelf te ontdekken wat hij, zonder het boek, over het hoofd gezien zou kunnen hebben
Marcel Proust
iedere stad, hoe klein ook, bestaat eigenlijk uit twee delen: een voor de armen, een ander voor de rijken, en ze zijn in oorlog met elkaar
Plato
iedere verandering van onze wetten haalt geld uit de zak van de een en stopt het in die van de ander
George Bernard Shaw
Iedereen beschouwt de grenzen van het eigen gezichtsveld als de grenzen van de wereld
Arthur Schopenhauer
iedereen bezit de gebreken van zijn eigen kwaliteiten
Adriano Olivetti
iedereen heeft een taak in het leven, maar het is nooit diegene die hij zelf zou gekozen hebben
Hermann Hesse
iedereen heeft een taak in het leven, maar het is nooit die, welke hij zelf zou hebben gekozen
Hermann Hesse
iedereen is zoals God hem schiep, en vaak nog erger
Miguel de Cervantes
iedereen kan een crisis aan—het is het leven van alledag dat je uitput
Anton Chekhov
iedereen kan meevoelen met het lijden van een vriend, maar het vereist een fijnbesnaarde natuur om dat met zijn succes te doen
Oscar Wilde
iedereen lacht met dezelfde taal
Anonymous
iedereen maakt zich zorgen over de neushoorn, maar de platjes is ook een bedreigde diersoort
Anónimo
iedereen noemt wat niet tot zijn gewoonten behoort barbaars
Michel de Montaigne
iedereen vindt wel een goede reden om zelfmoord te plegen
Cesare Pavese
iedereen, wanneer hij leest, leest zichzelf. het werk van een schrijver is niet meer dan een leesinstrument dat aan de lezer toestaat om in hemzelf te zien wat hem anders niet zou lukken
Marcel Proust
iedereen wil lang leven, niemand wil oud worden
Benjamin Franklin
iedereen, die ook maar een minuut de macht in handen heeft, begaat een misdaad
Luigi Pintor
iemand die geen goede boeken leest, heeft geen enkele voorsprong op iemand die niet kan lezen
Mark Twain
iemand die niet bereid is voor iets te sterven, is niet in staat te leven
Martin Luther King
iemand is niet wat hij is door wat hij schrijft, maar door wat hij heeft gelezen
Jorge Luis Borges
iemand is nooit eerlijker dan wanneer hij zichzelf als leugenaar aanduidt
Mark Twain
iemand is ongelukkig omdat hij niet weet dat hij gelukkig is, dat is de enige reden. Dat is alles, alles! Wie dit ontdekt zal meteen gelukkig worden
Fedor Michailovich Dostoevski
iemand kan wel leugens vertellen, maar zijn gezichtsuitdrukking vertelt altijd de waarheid
Friedrich Wilhelm Nietzsche
iemand met een nieuw idee is een dwaas, totdat het slaagt
Mark Twain
iemand zonder dromen, zonder illusies en idealen, zou een baarlijk monster zijn, een ever met een doctoraat in mathematica
Fabrizio De André
iets is moreel, als je je goed voelt na afloop, en niet moreel als je je rot voelt erna
Ernest Hemingway
ik beging de ergste zonde die er is: ik was niet gelukkig
Jorge Luis Borges
ik begrijp al dat gezeur over het gebruiken van gas niet. Ik ben sterk voor gebruik van gifgas tegen onbeschaafde horden. Het morele effect moet goed zijn … en het zou levendige angstgevoelens verspreiden
Winston Churchill
ik ben deel van al hetgeen ik op mijn weg ontmoet heb
Alfred Tennyson
ik ben een mens met de beperkingen van mijn generatie. Hoewel ik nooit gezegd heb wat ik niet wilde, heb ik evenmin altijd gezegd wat wel
Enzo Biagi
ik ben er vast van overtuigd dat de revolutie de bron van het wettelijk recht is
Fidel Castro
ik ben er voor om methodisch geprepareerde bacteriën opzettelijk onder mens en dier te verspreiden… schimmels om de oogsten te vernietigen, anthrax om paarden en de veestapel om zeep te helpen, en de pest om niet alleen hele legers te doden, maar ook de bewoners van grote gebieden
Winston Churchill
ik ben geen communist—ik kan het me niet veroorloven
Ennio Flaiano
ik ben geen pessimist. Het kwade onderkennen waar het zich voordoet is, dunkt mij, een vorm van optimisme
Roberto Rossellini
ik ben gek op politieke partijen. Het zijn de enig overgebleven plaatsen waar niet over politiek gesproken wordt
Oscar Wilde
ik ben geschokt door de legalisatie van abortus want ik beschouw het, zoals velen, als moord
Pier Paolo Pasolini
ik ben God zij dank nog steeds een atheïst
Luis Buñuel
ik ben heel erg bang dat de Joden zijn als alle verschoppelingen. Als ze er bovenop komen zijn ze net zo onverdraagzaam en wreed als de mensen destijds jegens hen waren
Harry S. Truman
ik ben het altijd met ontwikkelde lieden eens, als zij maar eerst aan het woord zijn
William Congreve
ik ben hun leider, ik moet hen dus volgen
Alexandre Auguste Ledru-Rollin
ik ben ik en mijn omstandigheden
José Ortega y Gasset
ik ben liever een optimist die ongelijk heeft, dan een pessimist die gelijk heeft
Kurt Gödel
ik ben niet alleen een pacifist, ik ben een militante pacifist, bereid te strijden voor de vrede
Albert Einstein
ik ben niet jong genoeg om alles te weten
Oscar Wilde
ik ben omgeven door priesters die in alle toonaarden zingen dat hun koninkrijk niet van deze wereld is, maar intussen niet schromen te vergaren waar ze kans toe zien
Napoleon Bonaparte
ik ben pas werkelijk vrij, als een ieder rond mij, man zowel als vrouw, dat ook is
Michail Bakunin
ik ben slechts iemand die zich beperkt tot het oplichten van een steen om te zien wat er onder zit. Het is niet mijn schuld dat er zo nu en dan monsters te voorschijn komen
José Saramago
Ik ben sterk voor het gebruiken van gifgas tegen niet geciviliseerde stammen
Winston Churchill
ik ben tot de conclusie gekomen, dat politiek een te serieuze zaak is om aan politici overgelaten te worden
Charles De Gaulle
ik ben verontrust, ik begin ideeën te krijgen die ik niet deel
Francesco Tullio Altan
ik ben voor de legalisatie van alle drugs. Ik heb daar één reden voor: ik heb het niet op de maffia.
Manu Chao
ik ben voor de liberalisatie van drugs… tenminste in de sport
Massimiliano Badiali
ik ben voor het legaliseren van drugs. Volgens mijn waardesysteem hebben mensen, als zij zichzelf wensen te doden, daartoe het volste recht. De meeste narigheid afkomstig van drugs is het gevolg van het feit dat ze illegaal zijn
Milton Friedman
ik ben voor het respecteren van de wet zo lang als die gebruikt wordt om de minder fortuinlijken onder ons te beschermen
Romano Prodi
ik ben zeer optimistisch aangaande de toekomst van het pessimisme
Jean Rostand
ik ben zeker gek, maar indien ik het niet ben, dan moeten de anderen ook niet in vrijheid zijn
George Bernard Shaw
ik beschouw iedere beleding van een mens op grond van zijn nationaliteit, spraak, geloof of maatschappelijke status, als barbaars
Ludoviko Zamenhof
ik bestrijd helemaal niet dat de heelkunde niet van waarde zou zijn voor sommigen, maar ik beweer dat zij funest is voor de mensheid
Jean-Jacques Rousseau
ik bewonder mensen van boven de zeventig, ze wijden altijd hun leven aan iemand
Oscar Wilde
Ik blijf geloven dat de mens in wezen goed is. Ik kan toch mijn hoop niet bouwen op een fundament van verwarring, miserie en dood...
Anne Frank
ik citeer anderen enkel om mezelf beter uit te drukken
Michel de Montaigne
ik denk dat het doden van welk levend wezen dan ook een beetje is alsof we onszelf doden en ik zie geen verschil tussen het lijden van een dier en dat van een mens
Margherita Hack
Ik denk dat ik weer samen met de dieren zou kunnen leven . Ze zijn rustig en eigenzinnig. Ik blijf eindeloos naar ze staan kijken. Ze razen en tieren niet over hun conditie, ze liggen niet wakker in het donker te janken over hun zonden; ze zeveren niet over hun plicht jegens God; er is er niet een dat ontevreden is of haakt naar bezit; niet een knielt voor de ander, ook niet voor de soort die er al duizenden jaren leefden. Geen van hen, op de hele wereld, voelt zich verantwoordelijk voor, of werkt voor een ander
Walt Whitman
ik denk, dus ik besta
René Descartes
ik draag deze editie op aan mijn vijanden, die mij zo goed geholpen hebben bij mijn carrière
Camilo José Cela
ik draag een zware last mee: de last van de rijkdommen die ik niet met anderen heb gedeeld
Rabindranath Tagore
ik drink niet. Dat is geen deugd, maar dat komt omdat er een drank is die me beter smaakt en dat is water
Jorge Luis Borges
ik gebruik de partijen net zoals taxi's: instappen, betalen voor de rit, uistappen
Enrico Mattei
ik gebruik normaal alleen maar woorden om de stilte te verhogen
Eduardo Galeano
ik geef geen aalmoezen, daarvoor ben ik niet arm genoeg
Friedrich Wilhelm Nietzsche
ik geloof dat het bankwezen gevaarlijker is voor onze vrijheden dan staande legers. Als het Amerikaanse volk ooit toestaat dat particuliere banken over de uitgifte van hun geld beschikken, eerst met inflatie, daarna met deflatie, dan zullen de banken en de concerns, die rondom de banken uit de grond schieten, het volk ontdoen van alle eigendom, totdat hun kinderen dakloos ontwaken op het continent dat hun voorvaderen in bezit namen
Thomas Jefferson
ik geloof dat we het ooit verdienen vrij te zijn van regeringen
Jorge Luis Borges
ik geloof niet dat een man het waard is twee vrouwen te hebben, of dat een vrouw zo weinig waard is, dat zij tweede keus moet zijn
Marilyn Monroe
ik geloof niet dat je al te eerlijk moet zijn in de omgang. Dat zou zijn als een ijzeren balk in een kaartenhuis
William Somerset Maugham
ik geloof niet in wonderen, ik heb er teveel van gezien
Oscar Wilde
ik geloof oprecht, net als u, dat grootbanken gevaarlijker zijn dan legers te velde
Thomas Jefferson
ik hab altijd geloofd dat, indien er ergens op aarde een plek is waar niemand raszuiver is, dat Italië moet zijn. Immers, onze voorvaderen hadden een overdaad aan gelegenheid zich te vermaken
Enzo Biagi
ik heb de school nooit tussen beide laten komen bij mijn opvoeding
Mark Twain
ik heb een groots geheugen om te vergeten
Robert Louis Stevenson
ik heb een overeenkomst tot vreedzaam samenleven afgesloten met de tijd: hij vervolgt mij niet, noch vlucht ik voor hem, ooit zullen we elkaar ontmoeten
Mario Lago
ik heb geleerd dat een leven niets waard is, maar dat niets zo waardevol is als een leven
André Malraux
ik heb geleerd het woord 'onmogelijk' met de grootste omzichtigheid te gebruiken
Wernher von Braun
ik heb gezien hoe de wetenschap die ik aanbad, en het vliegtuig dat ik liefhad de beschaving vernietigen die zij, naar ik verwachtte, zouden dienen
Charles Lindbergh
Ik heb lief, jij hebt lief, hij heeft lief, wij hebben lief, jullie hebben lief, zij hebben lief. Waren het maar niet enkel vervoegingen, maar realiteit.
Mario Moreno (Cantinflas)
ik heb liefgehad, men heeft mij liefgehad, de zon als een warme streling op mijn gezicht. Leven, je bent me niets verschuldigd. Leven, we zijn quitte!
Amado Nervo
ik heb me gewijd aan het onderzoeken van het leven en weet niet waarom en waarvoor het er is
Severo Ochoa
ik heb meer uit alcohol gehaald dan alcohol uit mij
Winston Churchill
ik heb menig leven geleefd in de loop der jaren. De mens, als individu, heeft geen vooruitgang geboekt in de afgelopen tienduizend jaar. Ik kan dat met stelligheid bevestigen
Jack London
ik heb mijn leven altijd zodanig ingericht, dat ik kan sterven met een berg verwijten, doch zonder enige spijt
Fabrizio De André
ik heb mijn leven doorgebracht met het bevestigen van de regel
Sacha Guitry
ik heb niet eens tijd om gehaast te zijn
John Wesley
ik heb niet veel vertrouwen in statistieken. Een man met z'n hoofd in een oven en z'n voeten in een ijskast heeft statistisch gezien een gemiddelde lichaamstemperatuur
Charles Bukowski
ik heb nodig nodig te zijn
Anónimo
ik heb nooit kunnen begrijpen hoe je jongens kunt leren steden met napalm te bombarderen - en hun dan niet toestaat het woord 'fuck' op hun vliegtuigen te schilderen
Marlon Brando
ik heb op kalenders gestaan, maar ben nooit op tijd gekomen
Marilyn Monroe
ik heb, geloof ik, de schakel tussen het dier en de homo sapiens gevonden: wij zijn het
Konrad Lorenz
ik hoop nooit zo oud te worden dat ik religieus word
Ingmar Bergman
ik hou van vrouwen, maar ik bewonder ze niet
Charlie Chaplin
ik houd de wereld maar voor wat zij is, een toneel waarop iedereen een rol moet spelen
William Shakespeare
ik houd mij het recht voor, mijzelf tegen te spreken
Paul Claudel
ik houd van simpele dingen. Ik ben altijd tevreden met het beste
Oscar Wilde
Ik houd zoveel van Duitsland, dat ik zou willen dat er twee waren
Giulio Andreotti
ik kan bruut geweld wel hebben, maar brute rede is werkelijk ondraaglijk
Oscar Wilde
ik kan het me niet veroorloven om tijd te verliezen met geld te verdienen
Alexander Agassiz
ik kan het verleden niet veranderen, maar wel mijn herinneringen
Anónimo
ik kan niet met iemand leven, die niet zonder mij kan leven
Nadine Gordimer
ik kom niet bij jou aan tafel zitten om je te zien eten, met niets op mijn bord, en mezelf dan een disgenoot noemen. Aan de tafel zitten maakt je geen disgenoot. Hier in Amerika zijn, maakt je geen Amerikaan
Malcolm X
ik maakte deze tekening in vijf minuten, maar het kostte mij zestig jaar om op het idee te komen
Auguste Renoir
ik meen echt dat een goede vertaling van een tekst het begrijpen ervan veronderstelt; begrijpen vereist deelgenomen te hebben aan het werkelijke leven. Vertalen is meer dan het manipuleren met woorden
Douglas Hofstadter
ik meng me niet graag in mijn eigen privé-aangelegenheden
Karl Kraus
ik moet voor mijn moeder evenveel respect oelen als voor een ideaal (Anne Frank)
Anne Frank
ik moet ze wel volgen, want ik ben hun leider
Alexandre Auguste Ledru-Rollin
ik ontken niet dat vrouwen dwazen zijn: de Almachtige schiep ze naar het voorbeeld van de man
George Eliot
ik praat graag. Vaak praat ik in m'n eentje, alleen maar om mezelf te horen praten. Soms ben ik zo slim, dat zelfs ik niet begrijp wat ik gezegd heb
Oscar Wilde
ik schilder de dingen zoals ik ze denk, niet zoals ik ze zie
Pablo Picasso
ik spreek in het Spaans tegen God, in het Italiaans tegen vrouwen, in het Frans tegen mannen en in het Duits tegen mijn hond
Charles V
ik verafschuw mijn jaren in het Parlament evenzeer als die op de middelbare school. Een absolute en totale tijdverspilling
Susanna Agnelli
ik verkies de confrontatie met de waarheid boven vleierij
Lucius Annaeus Seneca
ik verlang weinig, en het weinige dat ik verlang, verlang ik een beetje
San Francesco d'Assisi
ik verscheen voor de Heilige Maagd
Carmelo Bene
ik vind dat Kissinger de meest in het oog springende oorlogsmisdadiger op vrije voeten op aarde is
Gore Vidal
ik vind dat, zolang er overvloed is, armoede een kwaad is
Robert Francis Kennedy
ik vind het belangrijkste in deze wereld niet zo zeer waar we staan, maar waarheen we gaan… soms varen we voor de wind, dan weer tegen, maar varen moeten we, niet dobberen of voor anker gaan
Oliver Wendell Holmes
ik voel me niet gedrongen aan te nemen dat dezelfde god, die ons begiftigd heeft met gevoel, rede en intellect, de bedoeling had dat we deze niet zouden gebruiken
Galileo Galilei
ik vraag mij af of een waarzegger niet moet lachen als hij een andere waarzegger tegenkomt
Marcus Tullius Cicero
ik was anti-communist toen je communisten had
Giovanni Sartori
ik was niet bang voor de woorden van de gewelddadigen, maar voor het zwijgen van de oprechten
Martin Luther King
ik weet dat poëzie onmisbaar is, maar niet voor wie of wat
Jean Cocteau
ik weet heel goed dat, omdat ik ongeletterd ben, sommige, aanmatigende lieden menen het recht te hebben mij te bekritiseren met te beweren dat ik zonder cultuur ben. De domme ganzen! Ze beseffen niet dat ik ze zou kunnen beantwoorden, zoals Marius de Romeinen: zij die pronken met de veren van anderen, zien niet de pracht van die van mij
Leonardo Da Vinci
ik weet niet of God bestaat, maar als hij niet bestaat maakt hij een betere indruk
Stefano Benni
ik weet niets van de huidige literatuur. Al geruime tijd zijn mijn tijdgenoten de Grieken
Jorge Luis Borges
ik wil niet alleen zijn, ik wil dat ze me alleen laten
Audrey Hepburn
ik wil niet op de operatietafel eindigen om nog een paar maanden langer te leven: het is niet de moeite waard. Ik sterf liever met een lach op m'n gezicht
Margherita Hack
Ik wil niets bewijzen, ik wil alleen maar laten zien
Federico Fellini
ik zal alle landerijen beschouwen alsof van mij, en die van mij alsof van allen
Lucius Annaeus Seneca
ik zal naar alle landerijen kijken alsof ze van mij waren en naar de mijne alsof ze van iedereen waren
Lucius Annaeus Seneca
ik zet mijn naam niet in de boeken die ik koop dan na ze gelezen te hebben, want eerst dan kan ik ze de mijne noemen
Carlo Dossi
ik zie geen enkele fout die ik zelf niet had kunnen maken
Johann Wolfgang von Goethe
ik zit iemand op z'n nek, verstik hem en verlang dat hij mij draagt. Hem niet loslatend, verzeker ik mijzelf en anderen dat ik hem erg beklaag en zijn last wil verlichten met alle mogelijke middelen, met uitzondering van dat ik van hem afstijg
Leo Tolstoy
ik zocht perfectie, en vernielde wat goed ging
Claude Monet
ik zou graag zien dat priesters trouwden, en dan niet slechts de hetero's
Anónimo
ik zou met jou willen doen wat de lente met de kersenbomen doet
Pablo Neruda
ik zou nooit voor mijn overtuigingen sterven, want ik zou het mis kunnen hebben
Bertrand Russell
ik zou wensen, dat een ieders overlijdensakte in dezelfde taal wordt opgemaakt als het geboortebewijs
Bertolt Brecht
illusies duren voort, ondanks rede en verstand
Giacomo Leopardi
in 1975 werd Pasolini vermoord. Het is verbazingwekkend te constateren hoe het verstommen van een enkele stem een hele natie zo duur kan komen te staan
Aramcheck
in alles leert men alleen van wie men liefheeft
Johann Peter Eckermann
in chaos blijven we bij elkaar, blij om samen te zijn, pratend zonder een een enkel woord te zeggen
Walt Whitman
In cyberspace bestaat er geen eigendom meer. Enkel nog dotcommunisme.
John Perry Barlow
in de concentratiekampen leefden we van minuut tot minuut en moesten we zo min mogelijk nadenken, want denken put uit
Haïm-Vidal Sephiha
in de economie heeft de meerderheid het altijd mis
John Kenneth Galbraith
in de fiscale paradijzen zouden alleen diegenen moeten wonen die de belastingen willen betalen: ze zijn allemaal zo klein…
Anónimo
in de hele wereld is er maar één ding erger dan dat er over je gepraat wordt: dat er niet over je gepraat wordt
Oscar Wilde
in de meeste gevallen is onderworpenheid niet alleen dwang van de kant van de Meester, maar is ook een aanlokkelijkheid voor de onderworpene
Indro Montanelli
in de moederschoot heeft het brein nog geen enkele gedachte
Maurice Blanchot
in de politiek is de ware heilige hij, die zijn zweep gebruikt en het volk doodt voor hun eigen bestwil
Charles Baudelaire
in de strijd tussen jou en de wereld, sta achter de wereld
Frank Zappa
in de Verenigde Staten worden jaarlijks meer gevangenissen gebouwd dan scholen en universiteiten
Jesús Sepúlveda
in de wereld van morgen zullen er een massa dialecten zijn, maar slechts vier talen: Spaans, Engels, Arabisch en Chinees
Camilo José Cela
in deze tijd betekent middelbaar onderwijs weinig meer dan dagopvang voor feitelijk volwassenen, waarvan ze misschien per ongeluk wat meenemen, het meeste daarvan van dubieuze waarde
James Howard Kunstler
in deze wereld is het niet wat we opnemen, maar wat we opgeven, wat ons rijk maakt
Henry Ward Beecher
in een periode van waanzin is de verwachting, niet door waanzin aangetast te worden, een vorm van waanzin
Saul Bellow
in elke oorlog is het eerste slachtoffer de waarheid
Hiram Warren Johnson
in enkele van de grootste mij bekende liefdesgeschiedenissen was er slechts een acteur, geen bijrollen
Wilson Mizner
in geen andere taal dan in zijn eigen is het zo moeilijk om tot een akkoord te komen
Karl Kraus
in geen enkele theorie over de democratie wordt eraan getwijfeld, dat een van de kenmerken van een dictatuur het informatiemonopolie is
Giovanni Sartori
in grote dingen toont men zich zoals het hoort, in kleine zoals men is
Nicolas de Chamfort
in het algemeen geloven mensen makkelijk hetgeen ze wensen
Caius Iulius Caesar
in het algemeen heeft ieder land de taal die het verdient
Jorge Luis Borges
in het bos ontdek je meer dan in een boek. Van bomen en stenen steek je meer op dan van welke leermeester ook
Bernard De Clairvaux
in het leven is alles dragelijk, behalve dagenlang ononderbroken geluk
Johann Wolfgang von Goethe
in het leven is het soms nodig te weten hoe te vechten, niet alleen zonder vrees, maar ook zonder hoop
Sandro Pertini
in het leven is het zaak de dingen goed in je op te nemen. Zo vindt de artist zijn inspiratie, de jeugd de lust om lief te hebben, de denker de briljante ideeën en iedereen de vreugde te leven in deze wereld
Guy de Maupassant
in het leven valt er niets te vrezen, alles is te begrijpen
Marie Curie
in mijn liefdesaffaires placht het berouw achteraf te komen, nu vooraf
Ennio Flaiano
in mijn tijd bestonden er geen bestsellers en konden we ons niet prostitueren. Er was niemand die onze prostitutie zou kopen
Jorge Luis Borges
in onze huidige wereld zijn wij, westerlingen, helaas de enige spelers en de enige kijkers. Via onze televisie en onze pers luisteren wij alleen naar onze redenen en voelen wij alleen ons verdriet
Tiziano Terzani
in oorlogstijd is de waarheid zó kostelijk, dat ze altijd omringd dient te zijn door een lijfwacht van leugens
Winston Churchill
in plaats van de rijken teniet te doen, moeten we dat doen met de armen
George Bernard Shaw
in plaats van een politicus de sleutels van de stad te geven, zou het beter zijn de sloten te veranderen
Doug Larson
in sommige gevallen voldoen harde woorden het best
Anónimo
in tijden van crisis breekt er een maatschappelijke epidemie uit, die in alle vroegere tijdperken als een absurditeit beschouwd zou zijn — epidemische overproductie
Karl Marx
in tijden van crisis, slechts vindingrijkheid is belangrijker dan kennis
Albert Einstein
in twijfelgevallen kiest men voor het juiste
Karl Kraus
in veel gevallen is dienstbaarheid geen dwang van de meester, maar een verleiding voor de dienaar
Indro Montanelli
in voorspoed kennen onze vrienden ons, in tegenspoed kennen wij onze vrienden
John Churton Collins
in vooruitgang geloven wil niet zeggen geloven dat er al vooruitgang is geboekt
Franz Kafka
in vrede leven met jezelf is basaal voor het je teweerstellen tegen de terreurberichten, waarmede de 'grote jongens' trachten ons aller levens te verzieken
Arturo Paoli
indien begaan in naam van God of Vaderland, bestaat er geen misdaad zo gruwelijk dat de mens haar niet vergeeft
Tom Robbins
indien corrupte lieden zich verenigen en een macht vormen, dan moeten eerlijke mensen dat ook doen
Leo Tolstoy
indien de mensen de gevaren, die het gebruik van bepaalde woorden inhoudt, beter zouden begrijpen, dan zouden woordenboeken, uitgestald in de etalages van boekhandels, omhuld zijn met een rode band, waarop vermeld: 'Explosieven. Voorzichtig behandelen'
André Maurois
indien de Republikeinen ophouden met leugens te vertellen over de Democraten, dan zullen wij ophouden met het vertellen van de waarheid over hen
Adlai Stevenson
indien de volkeren elkaar beter zouden kennen, zouden ze leren elkaar te haten
Ennio Flaiano
indien een man de wereld zou willen bewegen, moet hij eerst zich zelf bewegen
Socrates
indien een regering voor haar geld afhangt van bankiers, zijn zij het en niet de regeringshoofden, die het voor het zeggen hebben. De hand die geeft gaat boven de hand die neemt. Geld kent geen vaderland; financiers kennen vaderlandsliefde noch fatsoen, winst is hun enig oogmerk
Napoleon Bonaparte
indien een van ons, een willekeurig menselijk wezen, op dit moment een hondenleven leidt, ziek is of hongerig, is dit iets wat ons allen aangaat. Het moet ons allen aangaan, want het negeren van iemands lijden is altijd een gewelddadige handeling, en wel van de meest lafhartige soort
Gino Strada
indien een vrouw slecht gekleed gaat ziet men haar kleding, maar als ze goed gekleed is ziet men haar zelf
Coco Chanel
indien er sprake is van geweld in het italiaanse voetbal, dan is dat omdat er vandaag de dag maar een ding telt: winnen!
Arrigo Sacchi
indien er twee strijdige versies van een verhaal bestaan, dan is het de zekerste weg om aan die versie geloof te hechten, waarin de mens op z'n slechtst naar voren komt
H. Allen Smith
indien het nodig is te refereren aan enige groepering die als terroristisch is aan te merken, dan zou gedacht kunnen worden aan de Israëlische regering, want zij is het die in de bezette gebieden weerloze en onschuldige Arabieren afslacht
Nelson Mandela
indien iemand beweert te weten wat geluk is, mag men aannemen dat hij het verloren heeft
Maurice Maeterlinck
indien iemand niet bereid is risico te lopen bij het uitdragen van zijn opinie, dan deugt óf deze opinie niet, óf hijzelf niet
Ezra Pound
indien je het onverwachte niet verwacht, zul je het nooit ontwaren, ongrijpbaar en onwaarschijnlijk als het is
Heraclitus
indien je niet bereid bent het mis te hebben, kom je nooit met iets origineels op de proppen
Ken Robinson
indien je talent hebt, benut het op al mogelijke manieren. Hamster het niet. Besteed het niet als een gierigaard. Maar strooi het om je heen, als een miljonair van plan failliet te gaan
Brendan Behan
indien stemmen ook maar iets veranderde, zouden ze het illegaal maken
Anonymous
indien van sigaretten algemeen geweten is dat ze schaden, waarom worden ze dan nog verkocht?
Francesco Tavano
indien volkeren zichzelf beter zouden kennen, zouden ze leren zichzelf te haten
Ennio Flaiano
indien we een einde willen maken aan interetnische conflicten, dan moeten we minder in oorlog investeren en meer in de cultuur van de vrede
Federico Mayor Zaragoza
inspanning is minder saai dan ontspanning
Charles Baudelaire
intelligentie is een moreel concept
Theodor W. Adorno
is bij individuen waanzin uitzondering, bij groepen, naties en tijdperken is het regel
Friedrich Wilhelm Nietzsche
is er iets in wat we zeggen?
George Steiner
is het democratisch om belastingen te laten betalen in een land waar 90% van de bevolking ze niet wil betalen?
Anónimo
is het niet ironisch dat precies op een plek beter gekend als het Heilige Land de hardnekkigste kiemen ontspruiten van bittere en onverzoenlijke haat?
Daniele Luttazzi
Italianen staan altijd klaar om de winnaars te hulp te snellen
Ennio Flaiano
Italianen verliezen oorlogen alsof het voetbalwedstrijden waren, en voetbalwedstrijden alsof het oorlogen waren
Winston Churchill
Italië, welvaartsstaat in verrottenis als gevolg van egoïsme, domheid, gebrek aan cultuur, roddel, valse moraal, dwang en meeloperij – om, hoe dan ook, een handje te helpen met dit rottingsproces, ligt het fascisme op de loer, nú
Pier Paolo Pasolini