Logos Multilingual Portal

Select Language

a b c d e é f g h i j k l m n o ó p r s t u v w z

pacifisten zijn schapen die geloven dat wolven vegetariërs zijn
Yves Montand
pas als de laatste boom geveld, de laatste rivier vergiftigd, de laatste vis gevangen is, pas dan zullen jullie merken dat je geld niet eten kunt
Cree Indian Prophecy
pas als het donker genoeg is, kun je de sterren zien
Martin Luther King
pas na vijftien jaar ontdekte ik, dat ik geen schrijverstalent had, maar ik kon niet meer stoppen, daar ik toen al te beroemd was
Robert Benchley
passies zijn maar deugden of gebreken als ze tot het uiterste worden gedreven
Johann Wolfgang von Goethe
patates frites is een van de meest geestrijke creaties van het Parijse genie
Maurice Edmond Sailland dit Curnonsky
patriotisme is de minst scherpzinnlge van alle passies
Jorge Luis Borges
patriotisme is de overtuiging dat dit land superieur is aan alle andere, omdat jij er werd geboren
George Bernard Shaw
pels: een huid die van dier verandert
Anonymous
persoonlijk ben ik altijd bereid om te leren, maar ik houd er niet altijd van om de les gelezen te worden
Winston Churchill
persoonlijk ben ik altijd bereid te leren, hoewel ik er niet altijd van houd beleerd te worden
Winston Churchill
persvrijheid is misschien wel de vrijheid die het meest te lijden heeft gehad van de langzame ontwaarding van het begrip vrijheid
Albert Camus
pessimisme heeft te maken met intelligentie, optimisme met wilskracht
Antonio Gramsci
pessimist: iemand die uit twee kwaden beide kiest
Oscar Wilde
Picasso is schilder, ik ook; Picasso is Spanjaard, ik ook; Picasso is communist, ik ook niet
Salvador Dalí
pijn die pijn bestrijdt dient als geneesmiddel
Publilius Syrus
plunderen, slachten, stelen: valse benamingen voor imperium; een puinhoop resteert, die vrede wordt genoemd
Tacitus
poëzie is de kunst, de zee in een glas te vangen
Italo Calvino
poëzie is het verenigen van twee woorden waarvan men nooit verwachtte dat zij bijeen gevoegd zouden kunnen worden, en die dan zoiets als een mysterie vormen
Federico García Lorca
poëzie is, net als brood, van een ieder
Roque Dalton
poëzie schrijven is net zoals de liefde bedrijven: je zal nooit weten of je vreugde gedeeld wordt
Cesare Pavese
poëzie voegt leven toe aan het leven
Mario Luzi
politici spreken voor hun partijen, en die zijn nooit fout, waren nooit fout en zullen nooit fout zijn
Walter Dwight
politici van links beweren dat die van rechts een gevaar zijn voor het land, terwijl die van rechts op hun beurt hetzelfde zeggen van hun collega's van links. Ik zou eenvoudigweg willen stellen dat ze wellicht beide gevaarlijk zijn
Carl William Brown
politici zijn lieden die, als ze licht aan het einde van de tunnel zien, erop uittrekken om er nog een stuk tunnel bij te kopen
John Quinton
politici zijn overal hetzelfde. Ze beloven een brug te bouwen zelfs daar waar er geen rivier is
Nikita Khrushchev
politici zijn slechts bankiers bedienden
Ezra Pound
politiek - de kunst van het zich bezighouden met de publieke zaak - het werk van politici die meesters zijn in privé zaken
Carl William Brown
politiek is de afdeling amusement van de industrie
Frank Zappa
politiek is de edele kunst van het verkrijgen van stemmen van de armen en van campagne fondsen van de rijken door het toezeggen van bescherming van de een tegen de ander
Oscar Ameringer
politiek is de kunst te voorkomen dat mensen zich mengen in hetgeen hen aangaat
Paul Valéry
politiek is de kunst van het zoeken naar problemen, deze te vinden, verkeerd te beoordelen en vervolgens de verkeerde remedies verkeerd toe te passen
Groucho Marx
politiek is de schaduw, op de maatscappij geworpen door het grote-zaken-doen
John Dewey
politiek is een evenwichtstoer tussen mensen, die er ook bij willen horen en anderen, die er niet mee willen ophouden
Jacques-Benigne Bossuet
politiek is niet de kunst van het mogelijke. Zij bestaat uit kiezen tussen het rampzalige en het walgelijke
John Kenneth Galbraith
politiek is oorlog zonder bloedvergieten, oorlog is politiek met bloedvergieten
Mao Zedong
politiek links heeft geen flauw idee van de wereld waarin zij leeft
José Saramago
politiek maak je niet met moraal, maar je brengt er niet meer van terecht zonder
André Malraux
politiek moet met schone handen bedreven worden
Sandro Pertini
politiek wordt verondersteld het op een na oudste beroep te zijn. Ik realiseer me meer en meer, dat het heel veel weg heeft van het eerste
Ronald Reagan
politiek: belangenstrijd, vermomd als twist over principes
Ambrose Bierce
politieke satire nam een abrupt einde met het toekennen van de Nobelprijs voor de Vrede aan Henry Kissinger
Tom Lehrer
pornografie kan niet obsceen zijn, zolang iemand kan sterven van honger, wat veel obscener is
José Saramago
praktische politiek bestaat uit het negeren van feiten
Henry Brooks Adams
prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar
Anonymous
probeer niet een succesvol mens te worden, wordt liever een waardevol mens
Albert Einstein
probeer niet voor altijd te leven, het zal je niet lukken
George Bernard Shaw
probeer verstandiger te zijn dan anderen, maar vertel het ze niet
Lord Chesterfield
propaganda is dát onderdeel van de kunst van het liegen, dat bestaat uit het bijna voor de gek houden van je vrienden zonder je vijanden echt te bedriegen
Frances Cornford
publieke opinie? Een poging om de onwetendheid van de gemeenschap te organiseren en haar te verheffen tot de waardigheid van fysiek geweld
Oscar Wilde