Logos Multilingual Portal

Select Language

a b c d e é f g h i j k l m n o ó p r s t u v w z

waanzin is alsmaar hetzelfde doen en verschillende uitkomsten verwachten
Albert Einstein
waanzin is een menselijke conditie. Waanzin en rede leven beide in ons. Het probleem is echter dat de maatschappij, om zich beschaafd te kunnen noemen, rede en waanzin als gelijkwaardig moet accepteren
Franco Basaglia
waar er geen humor bestaat, is er geen menselijkheid; waar er geen humor bestaat, is er het concentratiekamp
Eugène Ionesco
waar er persvrijheid is en iedereen kan lezen, is alles in orde
Thomas Jefferson
waar ga je naar toe, Ivan? Naar Minsk. Je liegt, Ivan, je zegt dat je naar Minsk gaat om me te laten geloven dat je naar Moskou gaat, maar in werkelijkheid ga je naar Minsk. Je liegt, Ivan!
Jorge Luis Borges
waar iedereen hetzelfde denkt, denkt niemand erg veel
Walter Lippmann
waar men boeken verbrandt, eindigt men met het verbranden van mensen
Heinrich Heine
waar men boeken verbrandt, verbrandt men tenslotte ook wel mensenl
Heinrich Heine
waar veel licht, er ook veel schaduw is
Johann Wolfgang von Goethe
waarheden die tellen, belangrijke principes, het zijn er per slot van rekening niet meer dan twee of drie. Het zijn die, welke je moeder je als kind al leerde
Enzo Biagi
waarom de dood vrezen? het is het mooiste avontuur van het leven
Charles Frohman
waarom doden we mensen die andere mensen hebben gedood? Om duidelijk te maken dat doden fout is?
Norman Mailer
waarom ervoor betalen om je stamboom na te laten gaan, ga in de politiek en je tegenstanders doen het voor je
Anonymous
waarom grootspraak? Grote woorden betekenen zo weinig
Oscar Wilde
waarom heeft de natuur de mens geschapen? Was het om te tonen dat zij groot genoeg is om fouten te maken, of was het uit simpel onverstand?
Jackson Holbrook
waarom oude fouten herhalen als er zoveel nieuwe zijn om te begaan
Bertrand Russell
waarom zou ik me druk maken over hen die na mij komen? Wat hebben ze ooit voor mij gedaan?
Groucho Marx
waarom, algemeen gesproken, mijden wij het alleen zijn? Omdat weinigen zich in goed gezelschap met zichzelf voelen
Carlo Dossi
waarover men niet spreken kan, daarover moet men zwijgen
Ludwig Wittgenstein
waartoe dient het leven, als je de moed niet hebt ervoor te vechten?
Giuseppe Fava
wacht niet op de juiste gelegenheid, maar creëer ze
George Bernard Shaw
wandelen is voor de mens het beste medicijn
Hippocrates
wanneer de deugd is uitgeslapen, ontwaakt zij met frisse energie
Friedrich Wilhelm Nietzsche
wanneer de inspiratie komt, treft ze me schilderend aan
Pablo Picasso
wanneer de kindheid sterft, worden haar lijken volwassenen genoemd en deze betreden de maatschappij, een van de nettere benamingen van de hel. Daarom zijn we bang voor kinderen, zelfs als we van ze houden: zij laten ons de mate van onze verwording zien
Brian Aldiss
wanneer de mens geen kou meer lijdt, geen honger heeft, niet angstig is, dan is hij ontevreden
Ennio Flaiano
wanneer een bekende, maar oudere wetenschapper beweert dat iets mogelijk is, heeft hij zo goed als zeker gelijk. Wanneer hij beweert dat iets onmogelijk is, heeft hij zeer waarschijnlijk ongelijk
Arthur C. Clarke
wanneer een man een tijger wil doden heet dat sport, wanneer de tijger hem wil doden heet dat wreedheid
George Bernard Shaw
wanneer een mens, slapend en onbeweeglijk in bed, iets droomt, wat is dan werkelijker: hij, als slapende consciëntie, of de droom zelf
Miguel de Unamuno
wanneer er een werkelijk genie op de wereld verschijnt, kun je het daaraan herkennen, dat alle domkoppen zich ertegen verenigen
Jonathan Swift
wanneer iemand die ons droomt sterft, sterft een deel van ons
Miguel de Unamuno
wanneer ik de menigte iemand hoor toejuichen, krijg ik altijd een beetje medelijden; om uitgefloten te worden hoeft hij alleen maar lang genoeg te leven
H.L. Mencken
wanneer ik m'n voeten rusten laat, houdt ook mijn geest met werken op
Johann Georg Hamann
wanneer je goed in de ogen van iemand kijkt, ben je verplicht je zelf te bekijken
Tahar Ben Jelloun
wanneer je iets wenst, spant het hele universum samen om je wens te realiseren
Paulo Coelho
wanneer je in slaap valt, dan vergeet je jezelf. Wanneer je weer wakker wordt, herinner je jezelf
Jorge Luis Borges
wanneer je met iemand spreekt in een taal die hij begrijpt, dringt de boodschap door tot in zijn hoofd. Wanneer je met hem spreekt in zijn eigen taal, gaat ze naar zijn hart
Nelson Mandela
wanneer je van vreugde danst, let op dat niemand de bodem onder je voeten wegslaat
Stanislaw Jerzy Lec
wanneer je vriendschap zegt, bedoel je volledig begrip, snel vertrouwen en langdurig herinneren; met andere woorden, trouw
Gabriela Mistral
wanneer men het met me eens is, heb ik steeds het gevoel dat ik het mis heb
Oscar Wilde
wanneer zal de UNESCO er nu eens toe komen deze planeet tot ons aller erfgoed te verklaren?
Anónimo
want voor mij, van alle dingen die niet in mijn macht liggen, gaat niets boven de eer, om met lieden die oprecht de waarheid liefhebben, een vriendschapsband te smeden - Baruch De Spinoza
Baruch De Spinoza
wantrouw de eerste ingevingen, want zij zijn bijna altijd juist
Charles Maurice de Talleyrand-Périgord
wantrouw een gedachte die niet bij het wandelen ontstaan is
Friedrich Wilhelm Nietzsche
ware morele elegantie is de kunst, eigen overwinningen als verliezen te vermommen
Emil Cioran
was het maar net zo makkelijk de waarheid te onthullen als het aantonen van bedrog
Marcus Tullius Cicero
wat betekent het beroven van een bank in vergeljiking met het openen ervan?
Bertolt Brecht
wat de ijdelheid van anderen zo ondraaglijk maakt voor ons, is het feit dat ze onze ijdelheid kwetst
François de La Rochefoucauld
wat deze wereld verschrikkelijk maakt is, dat we ons met dezelfde passie inspannen om gelukkig te zijn, als om dit anderen te verhinderen
Antoine de Rivarol
wat écht telt in het leven, wordt gratis gedaan
Claudio Magris
wat een geluk voor de machthebbers, dat de mensen niet denken
Adolf Hitler
wat een rups het einde der wereld noemt, noemt de rest van de wereld een vlinder
Lao Tse
wat een verschrikkelijke tijd, als idioten de blinden leiden
William Shakespeare
wat het ook is dat men wil uitdrukken, er is slechts één substantief om het te benoemen, slechts één werkwoord om het tot leven te brengen, en slechts één adjectief om het te kenschetsen
Guy de Maupassant
wat huwelijk of celibaat aangaat, wat een man ook verkiest, hij zal er zeker spijt van krijgen
Socrates
wat ik wil is dat alles rond is en er als 't ware begin noch eind ergens aan de vorm is, doch die één harmonisch levend geheel uitmaakt - Vincent Van Gogh
Vincent Van Gogh
wat is de mens, dat hij plannen maakt?
Hugo von Hofmannsthal
wat is de wereld anders dan de droom die wij allen dromen, de gemeenschappelijke droom?
Miguel de Unamuno
wat is een mans eerste plicht? Zichzelf zijn, kort gezegd
Henrik Ibsen
wat is het gemakkelijk moeilijk te schrijven
Eugenio Colorni
wat is het verschil tussen een kien, nieuwsgierig kind van vijf jaar en een dulle, domme negentienjarige? Veertien jaar Brits onderwijs
Bertrand Russell
wat is kunst? Prostitutie
Charles Baudelaire
wat is lust dan wel indien geen zeer zoet leed
Heinrich Heine
wat is voedsel voor de een, is bitter gif.voor de ander
Titus Lucretius Caro
wat jammer dat het drinken van water geen zonde is: het zou zo lekker zijn!
Giacomo Leopardi
wat jij beschouwt als de top, is slechts een opstapje
Lucius Annaeus Seneca
wat maakt meer klonen, genetica of televisie?
Anónimo
wat me het meest angst inboezemt is de winter van het geheugen
Juan José Arreola
wat me spijt over de stommiteiten uit mijn jeugd, is niet ze te hebben begaan, maar ze niet meer kunnen te doen
Pierre Benoit
wat mensen tot sociale wezens maakt, is hun onvermogen eenzaamheid te verdragen
Arthur Schopenhauer
wat niet goed is voor de zwerm is niet goed voor de bij
Marcus Aelius Aurelius Antoninus
wat op deze aarde de staat een hel doet zijn, was steeds het pogen van de mens er een paradijs van te maken
Friedrich Hölderlin
wat op het hart ligt van een sober mens, ligt op de tong van de beschonkene
Plutarch
wat telt is niet veel doen, maar liefde leggen in wat men doet
Madre Teresa di Calcutta
wat verlengd wordt is niet het leven, maar de ouderdom
Anónimo
wat vrouwen ook doen, ze moeten het tweemaal zo goed als mannen doen om als half zo goed beschouwd te worden. Gelukkig is dat niet moeilijk
Charlotte Whitton
wat we gemeen hebben is, dat we allen verschillend zijn
Anónimo
wat wij vooruitgang noemen, is het inwisselen van de ene ergernis voor de andere
Henry Havelock Ellis
wat zal eerder op zijn: de lucht of de olie?
Anónimo
wat zou het leven zijn als wij de moed niet hadden iets te wagen?
Vincent Van Gogh
we geloven slechts wat we zien, en daarom geloven we alles sinds er televisie is
Dieter Hildebrandt
we hebben allemaal genoeg kracht om de tegenslagen van de anderen te verdragen
François de La Rochefoucauld
we hebben evenmin het recht om geluk te genieten zonder het te scheppen, als om ons in weelde te wentelen zonder deze te genereren
George Bernard Shaw
we hebben het beste congres wat er voor geld te koop is
Will Rogers
we hebben het circus geglobaliseerd, maar niet het brood
Anónimo
we hebben nét genoeg geloof om elkaar te haten, maar niet genoeg om van elkaar te houden
Jonathan Swift
we hebben niets te vrezen dan het vrezen zelf
Franklin Delano Roosevelt
we hebben zoveel gemeen met de Amerikanen... behalve de taal, natuurlijk
Oscar Wilde
we hoeven niet bang te zijn voor de dood, want zolang we leven, bestaat de dood niet voor ons en als ze wel bestaat, dan zij wij er al lang niet meer
Epicurus
we horen alleen maar die vragen, waarop we een antwoord kunnen vinden
Friedrich Wilhelm Nietzsche
we houden van het leven, niet omdat we gewend zijn te leven, maar omdat we gewend zijn lief te hebben
Friedrich Wilhelm Nietzsche
we kunnen alleen met ons geheugen uitvinden
Alphonse Karr
we kunnen de drugshandel niet legaliseren omdat er gewoon teveel geld in omgaat
Hillary Clinton
we kunnen de Twintigste Eeuw alles vergeven, zelfs de twee Wereldoorlogen en de oorlogen die volgden, modeshows en Formule 1 races, maar zeker niet voor het opofferen van film voor televisie
Luigi Pintor
we kunnen een persoon niets ergers aandoen dan ons exclusief aan hem te wijden
Elias Canetti
we kunnen niet ontvankelijker zijn voor plezier, zonder dat ook voor pijn te zijn
Alan Watts
we leven in een gevaarlijke tijd. De mens beheerst de wereld, zonder geleerd te hebben zichzelf te beheersen
Albert Schweitzer
we leven voort door wat we krijgen, we maken er een leven van door wat we geven
Winston Churchill
we liegen om oms bestaan te tolereren, en het meest van al liegen we ten opzichte van onszelf
Elena Ferrante
we moeten bescheiden zijn en ons herinneren dat de anderen minderwaardig zijn aan ons
Oscar Wilde
we moeten ook niet lezen om onszelf en ons dagelijks leven te vergeten, maar, in tegendeel, om des te bewuster en rijper weer een vaste greep op ons eigen leven te krijgen
Hermann Hesse
we moeten oppassen voor onnodige vernieuwingen, in het bijzonder die welke logisch lijken
Winston Churchill
we moeten plaats inruimen voor de nieuwe generatie, want doen we het niet, dan nemen zij het zelf wel
Luciano Lama
we moeten ruimte maken voor de nieuwe generaties: als we het niet doen, zullen ze het zelf doen
Luciano Lama
we moeten tegen de taal vechten om te vermijden dat ze ons haar formules, clichés en vaste zinnen oplegt, typisch voor een slechte schrijver
Julio Cortázar
we moeten vreedzame doelen nastreven met vreedzame middelen
Martin Luther King
we mogen dan driemaal zo rijk zijn als onze grootouders, maar zijn we ook driemaal zo gelukkig?
Tony Blair
we ontwaren de smaak van onze levensdagen slechts dan, wanneer we ons ontdoen van de verplichting een bestemming te hebben
Emil Cioran
we reizen met een trein, die met driehonderd kilometer per uur naar een onbekende bestemming op weg is en bovendien, zo merken we, is de treinbestuurder niet aan boord
Carlo Rubbia
we vergeten onze gebreken makkelijk als we ze alleen zelf kennen
François de La Rochefoucauld
we weten dat iemand 's avonds Goethe of Rilke kan lezen, Bach en Schubert spelen, en de volgende morgen naar z'n werk in Auschwitz gaan
George Steiner
we weten niet wie het water ontdekt heeft, maar het was zeker geen vis
John Culkin
we worden als prinsen geboren maar de beschaving maakt ons tot padden
Eric Berne
we zien de dingen niet zoals zij zijn, we zien ze zoals wij zijn
Anaïs Nin
we zijn al dat geworden, waar we tegen vochten toen we twintig waren
José Emilio Pacheco
we zijn allemaal gelijk voor de wet, maar niet voor degenen aangeduid om ze uit te voeren
Stanislaw Jerzy Lec
we zijn allemaal geneigd onszelf te beoordelen op onze idealen, anderen op hun handelingen
Harold Nicolson
we zijn allen veroordeeld tot eenzame opsluiting in ons eigen vel, levenslang!
Tennessee Williams
we zijn dat, wat we bij herhaling doen
Aristotle
we zijn er achter gekomen dat geregeerd worden door georganiseerd geld even gevaarlijk is als geregeerd worden door georganiseerd gajes
Franklin Delano Roosevelt
we zijn gemaakt uit hetzelfde materiaal als waar dromen van zijn gemaakt
William Shakespeare
we zijn onze eigen herinnering, we zijn dat denkbeeldige museum van veranderende vormen, die hoop gebroken spiegels
Jorge Luis Borges
we zijn wat we doen om te veranderen wat we zijn
Eduardo Galeano
we zijn zoals we ons voordoen, daarom moeten we er goed op letten hoe we ons voordoen
Kurt Vonnegut
we zouden de ware betekenis van de woorden moeten terughalen, dat is per definitie de essentiële opdracht van een schrijver: mee te helpen met het zuiveren van het woordenboek
Eduardo Galeano
we zouden heel wat dingen weggooien als we niet bang waren dat anderen ze zouden oppikken
Oscar Wilde
we zouden iedere onderneming die nieuwe kleding vereist moeten wantrouwen
Henry David Thoreau
we zouden ons dikwijls schamen over onze mooiste daden mocht men al onze motieven ervan kennen
François de La Rochefoucauld
we zouden veel dingen weggooien als we niet zo bang waren dat anderen ze zouden inpikken
Oscar Wilde
wees aardig tegen mensen op je weg omhoog want je komt ze weer tegen op weg omlaag
Wilson Mizner
wees altruïstisch, respecteer het egoïsme van de ander
Stanislaw Jerzy Lec
wees de verandering waarmee je de wereld wil zien veranderen
Mohandas Karamchad Gandhi
wees eerst vrij en vraag dan om vrijheid
Fernando Pessoa
wees ontrouw, doch nooit trouweloos
Gabriel García Márquez
wees open en duidelijk met je advocaat…Hij zorgt er wel voor dat alles verward wordt
Anonymous
wees voorzichtig met wat je wenst, het zou bewaarheid kunnen worden
Joanne Kathleen Rowling
wegen ontstaan doordat men ze begaat
Franz Kafka
weinig dingen zijn zo onveranderlijk als de verslaving van politieke groeperingen aan de ideën waarmee ze aan de macht gekomen zijn
John Kenneth Galbraith
weinig woorden zeggen meer
Lalla Romano
weinigen zien ons zoals wij zijn, maar allen zien ons zoals wij ons voordoen
Niccolò Machiavelli
wél cultuurcommercie, géén commerciecultuur
Anónimo
wellicht is de enige plaats waar een man zich werkelijk veilig kan voelen, in een maximaal beveiligde inrichting; behalve dan de hem boven het hoofd hangende dreiging in vrijheid gesteld te worden
Germaine Greer
wellicht is de ethiek een van de aardbol verdwenen wetenschap. Geeft niet, we zullen haar opnieuw moeten uitvinden
Jorge Luis Borges
werk verkort de dagen en verlengt het leven
Denis Diderot
werkelijkheid is dat, wat de meerderheid als werkelijkheid ziet
Jorge Luis Borges
werkelijkheid is datgene dat, wanneer je stopt erin te geloven, niet verdwijnt
Philip K. Dick
werken behoedt ons voor drie grote kwalen: verveling, ondeugd en behoefte
Voltaire
wetenschap is al datgene waarover het altijd waard is te discussiëren
José Ortega y Gasset
wetten zijn als spinnewebben, waar grote vliegen door kunnen, maar waarin kleine vliegen gevangen worden
Honoré de Balzac
wie de genegenheid van de anderen probeert te winnen door goede daden, zal worden teleurgesteld door de ervaring van de menselijke ondankbaarheid
Bertrand Russell
wie draagt de meeste schuld: zij die zondigt om te worden betaald of hij die betaalt om te zondigen?
Juana Inés de la Cruz
wie geboren wordt, kan beter goed uitkijken bij de keuze van plaats, jaar en ouders
Gesualdo Bufalino
wie het weten vermeert, vermeert het leed
Giordano Bruno
wie kan lachen is meester van de wereld
Giacomo Leopardi
wie kan loochenen dat het milieu vernield is?
Günter Grass
wie leeft voor schoonheid leeft voor het moment
Søren Kierkegaard
wie meer krijgt, krijgt dat van anderen en is niet beter of slechter, maar verantwoordelijker en moet meer dienen. Leven om te dienen
Hélder Câmara
wie naar de sterren wil reizen, kan beter maar geen gezelschap zoeken
Christian Friedrich Hebbel
wie niets vraagt, verwacht alles
Jean Rostand
wie nooit een hond gehad heeft, weet niet wat liefhebben en geliefd worden betekent
Arthur Schopenhauer
wie nooit een vijand maakte, maakt nooit een vriend
Alfred Tennyson
wie nooit lacht, is niet ernstig
Pierre Dac
wie nooit z'n verstand eens verliest heeft geen verstand
Gotthold Ephraim Lessing
wie op zichzelf verliefd is, heeft tenminste het voordeel dat hij weinig rivalen telt
Georg Christoph Lichtenberg
wie te veel weet, valt het moeilijk niet te liegen
Ludwig Wittgenstein
wie weet wat Columbus nog allemaal ontdekt zou hebben als Amerika niet in de weg gelegen had
Stanislaw Jerzy Lec
wie woorden wantrouwt is veel minder kwetsbaar dan wie er te veel in vertrouwt
Vaclav Havel
wie zich niet kwaad kan maken, kan ook niet aardig zijn
Henry Ward Beecher
wie zijn stijl verbetert, verfijnt z'n denkwerk
Friedrich Wilhelm Nietzsche
wie, die wordt liefgehad, is arm?
Oscar Wilde
wij allen berusten in de dood; het is het leven, waarin wij niet berusten
Graham Greene
wij geloven een land te zijn, in werkelijkheid zijn we nauwelijks een landschap
Nicanor Parra
wij hebben allen een gemeenschappelijke oorsprong: we zijn het kroost van de evolutie van het heelal en van de sterren, en daardoor zijn we ware broeders en zusters
Margherita Hack
wij hebben werkelijk snel de tijd te vergeten, dat wijzelf emigranten waren
Susanna Agnelli
wij herinneren ons geen dagen maar momenten
Cesare Pavese
wij kunnen altijd stoppen op de weg omhoog, maar nooit op de weg naar beneden
Napoleon Bonaparte
wij werken om vrije tijd te verdienen
Aristotle
wij zijn allemaal amateurs, het leven is te kort om iets anders te zijn
Charlie Chaplin
wij zijn allen erg onwetend, maar niet omtrent dezelfde dingen
Albert Einstein
wijn schaadt ernstig de (geestelijke) gezondheid van wie niet drinkt
Anónimo
wijs is diegene die weet te genieten van het spektakel dat de wereld te bieden heeft
Fernando Pessoa
wijs is hij die geniet van het spektakel dat de wereld biedt
Fernando Pessoa
wijs zijn diegenen die elke dag leven alsof het hun laatste dag of uur van hun leven was
Francisco de Quevedo y Villegas
wijsheid bestaat uit het zich ontdoen van het onnodige
Lin Yutang
wijsheid heeft minder te maken met het vernietigen van idolen, dan met het nooit scheppen ervan
Umberto Eco
wijsheid verliest men door zo hoog te dromen dat de droom verloren gaat in het zoeken er naar
William Faulkner
wil de maatschappij zich beschaafd noemen, dan moet zij rede en gekheid in dezelfde mate aanvaarden
Franco Basaglia
wil je dat het onmogelijk wordt voor mensen om z'n medemens te onderdrukken? Zorg er dan voor dat niemand over macht kan beschikken
Mikhail Bakunin
wil je dat velen je te hulp snellen? Probeer er geen behoefte aan te hebben
Alessandro Manzoni
wil je het onmogelijk maken dat iemand zijn medemens onderdrukt? Zorg er dan voor dat niemand macht heeft
Mikhail Bakunin
wil je iemands reputatie schaden? Spreek er niets dan goeds over
André Siegfried
woorden die populair worden, verarmen een taal
Sacha Guitry
woorden hebben de waarde die de toehoorder aan ze toekent
Giovanni Verga
woorden weer inslikken heeft me nooit indigestie gegeven
Winston Churchill
woorden worden niet gemaakt door academici in universiteiten enzovoort, maar eerder door de man in de straat. Woordenboekmakers herkennen ze bijna altijd te laat en balsemen ze in een alfabetische volgorde, vaak wanneer ze hun originele betekenis al hebben verloren
Gabriel García Márquez
woorden worden pas goede, ware en echte woorden van een taal wanneer ze worden gebruikt
Alessandro Manzoni
woorden zijn alles wat we hebben
Samuel Beckett
woorden zijn als geldstukken: één telt voor vele, terwijl vele voor minder tellen dan één
Francisco de Quevedo y Villegas
woorden zijn niet meer dan geluiden en boeken alleen maar papier
Paul Claudel
woordenboeken dienen voortdurend gecorrigeerd te worden, net als landkaarten
Carlo Dossi
woordenboeken zijn net horloges: het slechtste is beter dan niets, en zelfs van het beste mag niet verwacht worden dat het helemaal juist is
Samuel Johnson
word je somber van je principes, dan kun je er zeker van zijn dat zij verkeerd zijn
Robert Louis Stevenson
wreedheid jegens dieren is de leerschool voor wreedheig jegens de mens
Publius Ovidius Naso
wrijvingen onder arme mensen zijn de beste zaak voor de rijken
Eduardo Pérsico