Logos Multilingual Portal

Select Language

a b c d e é f g h i j k l m n o ó p r s t u v w z

Satan is slimmer dan weleer, en verleidt door het maken van rijken in plaats van armen
Alexander Pope
satires, die de censor begrijpt, worden met recht verboden
Karl Kraus
schertsend kan men alles zeggen, ook de waarheid
Sigmund Freud
scholen hebben niet noodzakelijkerwijs veel te maken met opvoeding…het zijn in de eerste plaats beheersorganen, waar de grondbeginselen van gedrag er worden ingeperst. Opvoeding is heel wat anders en krijgt maar weinig de ruimte op school
Winston Churchill
scholing bestaat voornamelijk uit lhet aanleren van wat wij verleerd hebben
Mark Twain
schoolvoorbeeld van stommiteit—geld verandert trouw in ontrouw, liefde in haat, haat in liefde, deugd in ondeugd, ondeugd in deugd, knecht in heer, heer in knecht, onzin in zin en zin in onzin
Karl Marx
schrijven betekent altijd het zodanig verbergen van iets, dat het weer ontdekt kan worden
Italo Calvino
schrijven is een vorm van praten zonder onderbroken te worden
Jules Renard
schrijven wordt ook moeilijk gemaakt door de ongeletterdheid van anderen
Stanislaw Jerzy Lec
serieuze sport heeft niets te maken met sportiviteit. Het is doordrenkt met haat, jaloesie, opschepperij, minachting voor alle regels en het sadistische genoegen om getuige van geweld te zien. Met andere woorden, het is gewoon oorlog maar dan zonder het schieten
George Orwell
sex vermindert de spanning; liefde veroorzaakt haar
Woody Allen
sinds hun onstaan waren de grote banken, onderscheiden met nationale titels, niet meer dan verbanden van particuliere speculanten die zich aan de zijde van hun overheden schaarden
Karl Marx
slaaf is hij, die erop wacht dat iemand hem komt bevrijden
Ezra Pound
slechls met het hart ziet men goed. Het wezenlijke is onzichtbaar voor het oog
Antoine de Saint-Exupéry
slechte boeken leiden tot slechte gewoontes en slechte gewoontes leiden tot goede boeken
René Descartes
slechts de mensenrechten van rechtspersonen worden erkend
Anónimo
slechts goed opgeleiden leren graag, domoren houden meer van onderwijzen
Edouard Le Berquier
slechts hij die geen angst heeft voor haar te sterven, is waardig de waarheid te spreken
José María Vargas Vila
slechts hij die niets verwacht is werkelijk vrij
Andrew Young
slechts hij is zonder deugd, die er niet naar streeft
Leon Battista Alberti
slechts indien men niet verliefd is, komen de strategieën van een verliefde aan bod
Cesare Pavese
slechts op weg naar de zonsondergang kun je het ochtendgloren zien
Mirco Stefanon
slechts over zaken die je niet interesseren kun je een werkelijk onbevooroordeelde mening geven, wat er ongetwijfeld de reden van is dat een onbevooroordeelde mening altijd volstrekt waardeloos is
Oscar Wilde
slechts stilzwijgen is groots, al het andere is zwakheid
Alfred de Vigny
slechts verkeerde dingen hebben steun van de overheid nodig. De juiste redden het zelf wel
Thomas Jefferson
slechts zij die het aandurven geweldig te mislukken, zullen ooit geweldig slagen
Robert Francis Kennedy
solidariteit is de weke plek der volkeren
Ernesto Che Guevara
solidariteit, dat is niet geven maar ageren tegen onrecht
Abbé Pierre
sommige arme landen zijn trots, en zouden liever zelf hun problemen oplossen. Gelukkig zijn er multinationals, die er niet aan kunnen weerstaan, zichzelf op te offeren om te helpen
Anónimo
sommige dingen zijn gemakkelijker te legaliseren dan te rechtvaardigen
Nicolas de Chamfort
sommige dingen zijn makkelijker te wettigen dan te rechtvaardigen
Nicolas de Chamfort
sommige geleerden trachten onze hersenen te vullen, anderen ze te legen. Onnodig te zeggen dat de laatsten in de meerderheid zijn
Carl William Brown
sommige woorden moet men maar een keer gebruiken
François-René de Chateaubriand
sommigen geloven dat het geniale overerfelijk is; de anderen hebben geen kinderen
Marcel Achard
soms bekent iemand een zonde teneinde met de eer te kunnen gaan strijken
John von Neumann
soms dooft onze vlam uit maar wordt weer aangewakkerd door iemand anders. We moeten uiterst dankbaar zijn tegenover diegenen die ons weer doen opvlammen
Albert Schweitzer
soms gaan er jaren voorbij zonder dat we echt leven, en dan plotseling is ons hele bestaan geconcentreerd in één enkel moment
Oscar Wilde
soms is het beter om gelukkig te proberen te zijn in tegenspoed door ze te accepteren, dan te proberen te vechten of de situatie te overwinnen
Maurice Maeterlinck
soms moet je stil blijven, om aanhoord te worden
Anónimo
soms, staande aan de reling van een brug, je er overheen buigend om de rivier langzaam onder je te zien wegglijden, weet je plotseling alles wat er te weten valt
Alan Alexander Milne
specialisten zijn lieden die steeds weer dezelfde fouten maken
Walter Gropius
spontaneïteit is de vrucht van lange meditatie
Pablo Neruda
spreken is vertalen, luisteren is vertalen, lezen is vertalen, schrijven is vertalen, denken is vertalen. Iedereen vertaalt, behalve sommige vertalers
Anonimo
steeds wanneer een bepaalde vrijheid ter discussie gesteld is, staat de vrijheid als zodanig ter discussie
Karl Marx
steeds wanneer ik een volwassene zie op een fiets, wanhoop ik niet meer aan het voortbestaan van het menselijk ras
H.G. Wells
steeds wanneer je lesgeeft, leer je gehoor te twijfelen aan hetgeen je onderwijst
José Ortega y Gasset
stel geen vragen en je zal geen leugens te horen krijgen
Anónimo
stem niet, het moedigt hen slechts aan
Anonymous
stem op degene die het minst belooft: die zal het minst teleurstellen
Bernard Baruch
stemmen betekent abdiceren
Élisée Reclus
sterkte komt niet voort uit fysiek vermogen, maar uit een ontembare wil
Mohandas Karamchad Gandhi
sterven doet me niets, niet te leven is wat me afschrikt
Victor Hugo
sterven is een gewoonte de mens eigen
Jorge Luis Borges
stichten van bibliotheken is als het bouwen van graanschuren, vergaren van reserves voor een winter van de geest, waarvan ik, mijns ondanks, vele tekenen zie
Marguerite Yourcenar
stilte is voor sommigen ondraaglijk omdat ze teveel lawaai in zich hebben
Robert Fripp
stilte, verdomme! Steek je hand op wie zichzelf tot leven wil wekken en zet een stap vooruit wie jonger wil worden
Nicanor Parra
straffen dienen om degenen af te schrikken die geen zonden willen begaan
Karl Kraus
succes is krijgen wat je wilt. Geluk is blij zijn met wat je krijgt
Jackson H. Brown