Logos Multilingual Portal

Select Language

a b c d e é f g h i j k l m n o ó p r s t u v w z

maar al te vaak is de intelligentie van mooie vrouwen niet proportioneel met hun schoonheid
Guy de Maupassant
maar één ding geeft dieren meer genoegdoening dan genot, nl. pijn
Umberto Eco
maar goed dat de mens beetje bij beetje begrijpt dat hij eigenlijk niets begrijpt
Maurice Maeterlinck
maar weet je wat de mensen zijn? Miserabele wezens gedoemd te sterven, miserabeler dan wormen of vorig jaars bladeren die stierven zonder het te merken
Cesare Pavese
mannen veranderen hun gevoelens en gedrag even snel als hun interesses
Arthur Schopenhauer
meegaandheid is een ondeugd, het toegeven waaraan altijd erg plezierig is
Don Lorenzo Milani
meer dan op enig ander moment in de historie bevindt de mensheid zich op een tweesprong van wegen. De ene leidt naar het opgeven van iedere en alle hoop, de andere naar volledige uitroeiing. Laat ons bidden tot het doen van de juiste keuze in staat te zijn
Woody Allen
melancholie is de gelukzaligheid van het triest zijn
Victor Hugo
men bewoont niet een land, men bewoont een taal
Emil Cioran
men denkt dat wij de woorden meester zijn, maar het zijn de woorden die ons meester zijn
Alain Rey
men heeft gewoonlijk twee redenen om iets te doen: één die goed klinkt, en de ware
John Pierpont Morgan
men hoort toch slechts dat, wat men begrijpt
Johann Wolfgang von Goethe
men is snel beetgenomen door diegenen die men liefheeft
Molière
men kan iemand die zich voor een uur als dwaas gedraagt best vergeven, zolang er dwazen zijn die het, hun leven lang, geen uur kunnen laten
Francisco de Quevedo y Villegas
men kan links van alles staan, maar niet van het gezonde verstand
Enzo Biagi
men kan op vele wijzen falen, slagen slechts op één
Aristotle
men kan op verschillende manieren falen, doch slechts op één manier slagen
Aristotle
men leeft parallel met wat men zegt
Alessandro Manzoni
men moet heel sterk zijn om van eenzaamheid te houden
Pier Paolo Pasolini
men moet meer waarde geven aan een tand dan aan een diamant
Miguel de Cervantes
men plant geen boom voor zichzelf, maar voor volgende generaties
Alexander Smith
men schaamt zich niet voor zijn smerige gedachten, dan wanneer men meent dat anderen zouden kunnen denken dat men ze heeft
Friedrich Wilhelm Nietzsche
men vroeg mij: ben je voor het vrijgeven van verdovende middelen? Antwoord: laten we beginnen met het vrijgeven van brood. In de halve wereld is het onderworpen aan een geweldig prohibitionisme
José Saramago
men wordt niet als vrouw geboren, men wordt het nadien
Simone de Beauvoir
men zei me, dat die paar doden nodig waren om een wereld te krijgen waar men niemand meer zou doden
Albert Camus
men zou kunnen zeggen dat vrijheid een wat vaag begrip is. Haar afwezigheid is het echter niet
Rodrigo Rey Rosa
men zou steeds eerlijk moeten spelen wanneer men de winnende kaarten heeft
Oscar Wilde
men zou zich drukker moeten maken over weldoen dan over welzijn; het goede gevoel komt dan vanzelf
Alessandro Manzoni
menig gelachen is niet van vreugde, maar meer een goeiig huilen
Gabriela Mistral
menig lang dispuut tussen theologen kan samengevat worden als: zo is het; zo is het niet; zo is het; zo is het niet
Benjamin Franklin
menigeen laat de kleine vreugden lopen, wachtend op het grote geluk
Pearl S. Buck
mensapen en bavianen spreken niet, want als ze het deden, zou de mens ze aan het werk zetten
Antoine Le Grand
menselijke wezens hebben slechts twee manieren van te werrk gaan: verantwoordeloosheid en paniek
James R. Schlesinger
mensen bouwen te veel muren en te weinig bruggen
Isaac Newton
mensen die veel praten, zeggen niets
Françoise Sagan
mensen gebruiken enkel woorden om hun gedachten te verbergen
Voltaire
mensen geloven vrij te zijn, maar ze zijn slechts vrij dat te geloven
Jim Morrison
mensen kunnen verdeeld worden in drie groepen: zij die doodvermoeid, zij die dodelijk verveeld en zij die doodbezorgd zijn
Winston Churchill
mensen plegen, net als schapen, een leider te volgen - soms in de goede richting
Alexander Chase
mensen reizen om bergen, zeeën, rivieren en sterren te bewonderen, en zij komen voorbij zichzelf zonder verwondering
Sant'Agostino
mensen reizen om zich te vergapen aan de hoogte der bergen, de uitgestrektheid van oceanen en rivieren, de beweging der sterren; zij denken niet over zichzelf en verbazen zich daar niet over
Sant'Agostino
mensen sterven niet door gebrek aan inkomsten, doch door gebrek aan toegankelijke middelen
Vandana Shiva
mensen van weinig woorden zijn de beste
William Shakespeare
mensen zijn niet belachelijk, tenzij zij willen lijken of zijn wat ze niet zijn
Giacomo Leopardi
mensen zullen in stront zwemmen zo gauw je er wat munten in gooit
Peter Sellers
mensen zullen je niet toestaan je het leven te laten leiden dat jij wenst, maar als je sterk genoeg bent, zul je ook niet het leven hoeven te leiden, dat zij willen dat je leidt
Andrew H. Vachss
met de uitbuiting door de zakenwereld neemt ontwaarding van de mensenwereld in directe rede toe
Karl Marx
met deze karakterisering kunnen de communisten hun theorie in een enkele zin samenvatten: opheffing van de privé-eigendom
Karl Marx
met een gebalde vuist kun je geen handen schudden
Indira Gandhi
met een kus zul je alles weten wat ik verzwegen heb
Pablo Neruda
met een revolutie kun je nooit een democratie vestigen. Maar je hebt een democratie nodig voor een revolutie
Gilbert Keith Chesterton
met iedere taal die uitsterft, verdwijnt een beeld van de mens
Octavio Paz
met ons allen zijn we er achter gekomen, dat voor de meesten van ons het recht om te leren wordt ingeperkt door de verplichting naar school te gaan
Ivan Illich
met onze moraal corrigeren we de fouten van onze instincten, en met liefde die van onze moraal
José Ortega y Gasset
met zestig wordt men jong; jammer genoeg is dat te laat
Pablo Picasso
middels de kip produceert een ei een ei
Samuel Butler
mijn droom is die van Picasso: veel geld hebben om zo vredig als de armen te leven
Fernando Savater
mijn kat doet wat ik graag zou willen doen, met minder literatuur
Ennio Flaiano
mijn optimisme is gebaseerd op de zekerheid dat deze civilisatie ineenstort. Mijn pessimisme op de wijze waarop zij tracht ons mee te sleuren in haar val
Jean-François Brient
mijn opvattingen omtrent geboorteregeling zijn wat verstoord door het feit dat ik de zevende van negen kinderen was
Robert Francis Kennedy
mijn toekomst begint wanneer ik elke morgen ontwaak. Elke dag vind ik wel iets creatiefs wat ik kan doen met mijn leven
Miles Davis
mijn vaderland is daar, waar het goed toeven is
Marcus Pacuvius
militaire intelligentie is een contradictio in terminis
Groucho Marx
militaire intelligentie is een innerlijke tegenspraak
Groucho Marx
misdaden, begaan met auto's, worden ongevallen genoemd
Eduardo Galeano
mislukking is me naar het hoofd gestegen
Ennio Flaiano
misschien dat de besten onder ons wel zij zijn, die beseffen dat zij niet meer waard zijn dan het niets dat hen omgeeft
Vincenzo Cerami
misschien dat vandaag ons doel niet is te ontdekken wat we zijn, doch om te weigeren wat we zijn
Michel Foucault
misschien is de dood wel het beste wat het leven in petto heeft
Carlos Silva
misschien is deze wereld wel de hel van een andere planeet
Aldous Huxley
mode weerspiegelt altijd de periode waarin ze wordt ontworpen, maar jammer genoeg vergeten we dat als die mode dom is
Coco Chanel
mode, ofwel, de eentonigheid van verandering
Miguel de Unamuno
moed is de vrees als een lafaard beschouwd te worden
Horace Smith
moeder is het hart van het gezin: zij geeft het inkomen van vader uit aan consumptiegoederen om het hem naar de zin te maken als hij eet, slaapt en tv kijkt
Germaine Greer
moeders kunnen zo goed toneelspelen, dat hun eigen kinderen er van overtuigd zijn dat hun eigen moeder een heilige is
Remy de Gourmont
moeten we zelfs in de sport met de maffia samenleven
Carlo Cattaneo
monogamie is een bedenksel van onze westerse beschaving teneinde een zekere en, laat me toevoegen, wel doordachte orde te scheppen in de maatschappelijke instituties. Het heeft niets te maken met de menselijke natuur. Ik daag een ieder uit mij een waarlijk monogaam persoon te tonen
Hugh Hefner