Logos Multilingual Portal

Select Language

a b c d e é f g h i j k l m n o ó p r s t u v w z

haast iedere vrouw zou graag trouw willen zijn. Het probleem is alleen, de man te vinden die men trouw kan zijn
Marlene Dietrich
hebt uw vijand lief (zoals het evangelie ons voorschrijft) is geen mensenwerk doch een taak voor engelen
Jorge Luis Borges
heeft de doodstraf zin voor diegenen die zijn veroordeeld te sterven?
Anónimo
heeft het zin om over "verplichte schoolgang" te spreken
Anónimo
heel de wereld is theater en alle mensen zijn slechts toneelspelers; ze komen op en ze gaan af
William Shakespeare
heel jammer dat alle mensen die een land zouden weten te besturen, te druk zijn met het berijden van taxi's en het knippen van haar
George Burns
heel weinig dingen gebeuren op het juiste moment, al de andere gebeuren helemaal niet: de zorgvuldige geschiedschrijver corrigeert deze gebreken
Herodotus
Hegel had het juist, toen hij constateerde dat we van de geschiedenis leren, dat men nooit iets van de geschiedenis kan leren
George Bernard Shaw
heksen hielden op te bestaan, toen we ophielden ze te verbranden
Voltaire
helaas, men kan op zijn tachtigste nog verliefd zijn. Ik schrijf dan ook, om daarvan afgeleid te worden
Jorge Luis Borges
helderheid is de hoffelijkheid van de filosoof
José Ortega y Gasset
help me te begrijpen wat ik jullie zeg, dan zal ik het jullie beter kunnen uitleggen
Antonio Machado
hem noem ik een man, die baas over zijn eigen tong is
Don Lorenzo Milani
hemel en hel komen me buiten proportie voor: het menselijk handelen is zo veel niet waard
Jorge Luis Borges
her grootste geluk in het leven is bemind te worden omwille van jezelf of, duidelijker, desondanks
Victor Hugo
heresie is slechts een ander woord voor vrijheid van denken
Graham Greene
herinnering is altijd een ontmoeting
Isabel Allende
herinneringen en iets onthouden zijn twee verschillende dingen
Antonio Machado
herinneringen vormen ieders persoonlijke leesschat
Aldous Huxley
herinneringen worden geïnterpreteerd als dromen
Leo Longanesi
herinneringen zijn als wijn, tot rust gekomen in de fles: zij blijven helder, het drab ligt op de bodem. Niet schudden, die fles
Mario Rigoni Stern
het belangrijkste bewijs van de grootheid van de mens berust in het onderkennen van z'n eigen kleinheid
Arthur Conan Doyle
het belangrijkste bij communicatie is te horen wat er niet gezegd is
Peter Drucker
het belangrijkste boek voor een communist zoals ik, is de bijbel
Nichi Vendola
het belangrijkste doel van een opvoeder is het kweken van autodidacten
Daniel De Montmollin
het belangrijkste is niet het hebben van een idee, doch de diepgang ervan
Ezra Pound
het bestaan van een werkloze is een loochening van het recht op leven, erger dan de dood
José Ortega y Gasset
het beste argument tegen de democratie vind je in een vijf minuten durend gesprek met de gemiddelde kiezer
Winston Churchill
het beste van de fictie in veel romans is de mededeling dat de personages volledig fictief zijn
Franklin Pierce Adams
het beste van de toekomst is, dat ze in dagelijkse afleveringen komt
Abraham Lincoln
het beste van de vergetelheid is de herinnering
José Hierro
het beste van het leven wordt niet gezocht, doch gevonden
Anonymous
het beste wat de natuur de mens geschonken heeft, is de kortheid van zijn leven
Plinius Secundus
het beste werkbesparende apparaat is nog altijd een echtgenoot met geld
Joey Adams
het bezit van een boek wordt tot een substituut van het lezen ervan
Anthony Burgess
het blanke ras is het kankergezwel van de menselijke historie. Het is het blanke ras, en geen ander, dat - met zijn ideologieën en uitvindingen - autonome beschavingen uitroeit waar het zich ook maar vertoont, dat de ecologische balans van onze planeet heeft verstoord, en dat nu zelfs het voortbestaan van het leven bedreigt
Susan Sontag
het boek is een der wegen naar geluk, die ons mensen ter beschikking staan
Jorge Luis Borges
het boek, waarin de kennis van alle boeken, riep om hulp om niet door een muis beknaagd te worden. En de muis lachte luide
Leon Battista Alberti
het Britse rijk ontstond toevallig doordat generaties van desperate Engelsen de wereld afschuimden op zoek naar een fatsoenlijke maaltijd
Bill Marsano
het Castiliaans is de lingua franca van de amerikaanse Indianen
Carlos Fuentes
het christelijk geloof, zoals georganiseerd in haar kerken, was en is nog steeds de grootste vijand van morele vooruitgang in de wereld
Bertrand Russell
het christelijke besluit de wereld lelijk en slecht te vinden, heeft de wereld lelijk en slecht gemaakt
Friedrich Wilhelm Nietzsche
het christendom heeft de liefde deugd gedaan door er een zonde van te maken
Anatole France
het doel heiligt de middelen voorzover het doel heilig is
Leon Trotsky
het doel heiligt de middelen? Bedankt, Moggi
Anonimo
het doel van onderwijs is een lege geest te vervangen door een open geest
Malcolm Steve Forbes
het eerste dat een vrouw zou moeten doen om een man te krijgen, is meteen van hem weglopen
Molière
het eerste symptoom van de dood is de geboorte
Stanislaw Jerzy Lec
het eigenlijke doel van het bestaan is, de geweldige opninie die we wan onszelf hebben in overeenstemming te brengen met de afschuwelijke dingen die anderen van ons denken
Quentin Crisp
het einde spruit voort uit de middelen, zoals de boom groeit uit het zaad
Mohandas Karamchad Gandhi
het elkaar ontmoeten van twee persoonlijkheden is als mengen van twee chemische stoffen: als het tot een reactie komt, veranderen ze beiden
Carl Jung
het enige nut van economische voorspellingen is, dat zij de astrologie respectabel doen schijnen
John Kenneth Galbraith
het enige obstakel tussen een man en wat hij van het leven verlangt is meestal de wil het te proberen en het geloof dat het mogelijk is
Richard M. DeVos
het enige van belang wanneer wij heengaan, zijn de sporen van liefde die wij achterlaten
Albert Schweitzer
het enige wat ervaring ons leert is dat ervaring ons niets leert
André Maurois
het enige wat God ervan weerhoudt een tweede zondvloed te verordenen, is de nutteloosheid van de eerste
Nicolas de Chamfort
het enige wat ik wens, is geen wensen te hebben
Anónimo
het enige wat staat tussen een man en hetgeen hij van het leven verwacht, is dikwijls slechts de wil het te proberen en de kracht erin te geloven
Richard M. DeVos
het enige wat telt, wanneer we heengaan, zijn de sporen van liefde die we zullen achterlaten
Albert Schweitzer
het ergste wat een genie kan overkomen, is te worden begrepen
Ennio Flaiano
het feit dat een gelovige gelukkiger is dan een scepticus, is niet van meer relevantie dan dat een bedronkene gelukkiger is dan een nuchter mens
George Bernard Shaw
het feit dat er verschillende talen zijn, is het meest mysterieuze aspect van de mensheid
Elias Canetti
het fundamentele gereedschap voor het manipuleren van de werkelijkheid is het manipuleren van woorden
Philip K. Dick
het geheim van het geluk is toegeven aan de verleidingen
Oscar Wilde
het geheim van het maken van een superstar is, dat-ie z'n mond houdt. Het openbaren van een artiest aan het publiek kan hem breken. Niemand heeft er baat bij de waarheid te kennen
Bob Ezrin
het geheim van succes is eerlijkheid en correct gedrag. Als je die dingen kunt veinzen, heb je het gemaakt
Groucho Marx
het geheim van succes is eerlijkheid. Zo gauw je dat kunt veinzen, heb je je doel bereikt
Arthur Bloch
het geheim voor succes in het werk van een man is het hebben van een geschikte vrouw aan zijn zijde - en haar vaak te verwisselen...
Enzo Ferrari
het geluk is iets geweldigs: hoe meer je weggeeft, hoe meer je er van overhoudt
Blaise Pascal
het geluk is niet iets wat je voelt, maar wat je je herinnert
Oscar Levant
het gevaarlijkste voedsel is de bruidstaart
James Thurber
het geweldige van oorlogvoeren is, dat iedere moordenaarsbendeleider de vaandels laat zegenen en eerbiedig God aanroept, alvorens erop uit te trekken om zijn naasten uit te roeien
Voltaire
het geweten is dat kleine stemmetje dat ons erop wijst dat er iemand zou kunnen kijken
H.L. Mencken
het geweten is dat wat je moeder je vertelde voordat je zes werd
Brock Chisholm
het geweten is een hond die ons niet verhinderd door te gaan, maar die we er niet van kunnen afhouden te blaffen
Nicolas de Chamfort
het goddelijk licht verblindt de wereld in plaats van haar te verlichten
Patrick Emin
het goede kan aan tegenslagen het hoofd bieden, het kwade niet
Rabindranath Tagore
het goede zoekend voor de ander, vinden we dat van ons
Plato
het grootste gevaar in het leven is te veel voorzorgen te nemen
Alfred Adler
het grote verschil tussen sex tegen betaling en sex voor niets is dat sex tegen betaling minder kost
Brendan Francis
het hebben van een vriend is niet iets waarop iedereen zich kan laten voorstaan
Antoine de Saint-Exupéry
het hedendaagse muziekleven wordt beheerst door bankiers en boekhouders: een ontwikkeling die we onvoorwaardelijk dienen te bestrijden
Brian May
het heeft me altijd al verbaasd welke vreemde bochten rivieren moeten maken om geen enkele brug te missen
Beppe Grillo
het heelal is zonder twijfel eindeloos
Epicurus
het hele doel van de dagelijkse politiek is de mensen verontrust te houden - en daardoor verlangend in veilige haven geloodst te worden - door ze te bedreigen met een eindeloze stoet kwaadwillende geesten, allen verzonnen
H.L. Mencken
het hele religieuze plaatje van de moderne wereld is het gevolg van het ontbreken in Jeruzalem van een krankzinnigengesticht
Henry Havelock Ellis
het huis schoonmaken terwijl je opgroeiende kinderen hebt, is als dweilen met de kraan open
Phyllis Diller
het huwelijk is als paddestoelen, te laat merken we of ze goed of slecht zijn
Woody Allen
het huwelijk is de voornaamste oorzaak van een scheiding
Groucho Marx
het huwelijk is niets anders dan het uitwisselen van slechte humeuren overdag en van slechte geuren 's nachts
Guy de Maupassant
het huwelijk, in het leven, is zoals een duel in het midden van een strijd
Edmond About
het instinct om te doden, onder vele andere, is eigen aan de mens. Gaan hand in hand: mens en dood, mens en wreedheid, mens en bloed. Vervelend, maar waar
Roberto Bolaño
het is al even moeilijk voor de rijken om wijsheid te vergaren als voor de wijzen rijkdom
Epictetus
het is alsof de wereld verdeeld is in goede en slechte mensen. De goeden slapen beter, terwijl de slechten veel meer lol lijken te hebben overdag
Woody Allen
het is altijd makkelijker van man, dan de man te veranderen
Marilyn Monroe
het is belangrijk niet te veel ideeën te koesteren, maar ten minste één ervan te realiseren
Ugo Bernasconi
het is beter geen wetten te hebben, dan ze iedere dag te overtreden
Ugo Foscolo
het is beter nutteloze dingen te weten dan helemaal niets
Lucius Annaeus Seneca
het is beter op tijd te vertrekken dan je te moeten haasten
Aesop
het is de Democratische partij die beweert dat het landsbestuur je slimmer, langer en rijker maakt, en in je tuin het onkruid wiedt. De Republikeinse partij beweert dat het landsbestuur niet werkt, vervolgens worden zij verkozen en bewijzen het
P.J. O'Rourke
het is de Democratische partij die beweert dat het landsbestuur je slimmer, langer en rijker maakt, en in je tuin het onkruid wiedt. De Republikeinse partij beweert dat het landsbestuur niet werkt, vervolgens worden zij verkozen en bewijzen het
P.J. O'Rourke
het is de hele mens die, door de wijze waarop de arbeid is georganiseerd, zich productief gedraagt; buiten het bedrijf blijft hij in hetzelfde vel en behoudt dezelfde gedachten
Christophe Dejours
het is dikwijls zo dat, omdat zij het meest onaangenaam is om te horen, dat de waarheid de meest nuttige is om te zeggen
André Gide
het is echt afgrijselijk hoe mensen tegenwoordig omgaan met elkaar, met achter iemands rug dingen te zeggen die nog waar zijn ook
Oscar Wilde
het is een gewoonte om simpele dingen gecompliceerd te maken, maar gecompliceerde dingen simpel maken, verschrikkelijk simpel, dat noemt men creativiteit
Charles Mingus
het is een ketter die het vuur bouwt, niet zij die er in brandt
William Shakespeare
het is een klassenstrijd; mijn kant is aan het winnen, maar dat zou niet zo moeten zijn
Warren Buffett
het is een misdaad tegen de mensheid om vruchtbare landbouwgrond te benutten voor de productie van voor biobrandstof dienend voedsel
Jean Ziegler
het is een recessie als je buurman zijn baan verliest, een depressie als jij de jouwe verliest
Harry S. Truman
het is een trieste zaak te bedenken, dat de natuur spreekt en dat de mensheid niet luistert
Victor Hugo
het is een vergissing aan te nemen dat niemand zijn eigen karakter doorgrondt. De meesten kennen hun gebreken zeer wel, maar volharden erin ze andere namen te geven dan die welke de rest van de wereld aan hen toekent
Arthur Helps
het is een wonder, dat nieuwsgierigheid de schoolbanken overleeft
Albert Einstein
het is eenvoudiger mensen te bedonderen, dan hen ervan te overtuigen dat ze bedonderd zijn
Mark Twain
het is eigenlijk je ogen stijf dichthouden zonder ooit te trachten ze te openen, leven zonder filosoferen
René Descartes
het is geen schande wanneer een bankier in de gevangenis eindigt. Het is wel een schande dat er vrije bankiers zijn
Honoré de Balzac
het is gemakkelijk je memoires te schrijven, wanneer je een slecht geheugen hebt
Arthur Schnitzler
het is gemakkelijker een vijand te vergeven dan een vriend
William Blake
het is gemakkelijker om iedereen een tweede taal aan te leren, dan een machine te maken die in staat is om te vertalen
Anónimo
het is gemakkelijker om voor je overtuiging te vechten, dan ze na te leven
Alfred Adler
het is gemakkelijker van de hele mensheid te houden dan van je buur
Eric Hoffer
het is gevaarlijk gelijk te hebben als de gevestigde macht het fout heeft
Voltaire
het is gevaarlijk oprecht te zijn, tenzij je ook dom bent
George Bernard Shaw
het is goed de helling te volgen, zolang ze in stijgende lijn gaat
André Gide
het is goed zich te herinneren dat hebzucht altijd de vijand was van deugdzaamheid; moeilijk verkrijgt een goede reputatie hij, die teveel uit is op eigenbelang
Leon Battista Alberti
het is goede raad slechts te geloven in wat een kunstenaar maakt van zijn werk, en niet in wat hij erover zegt
David Hockney
het is heel moeilijk op een voorbeeldige manier te werken en tegelijkertijd de job die je doet te verafschuwen
Milan Kundera
het is het kenmerk van een onervaren mens, dat hij niet in geluk gelooft
Joseph Conrad
het is maar goed, dat de mensen van dit land ons bank- en monetair systeem niet begrijpen, want als dit wel zo was, dan geloof ik dat er vóór morgenochtend revolutie zou zijn
Henry Ford
het is mijn liefde voor boeken, die me tot de slimste domkop ter wereld heeft gemaakt
Louise Brooks
het is mijn mening, en il deel haar
Henri-Bonaventure Monnier
het is moeilijk eerlijk te zijn indien je intelligent bent; net zo als oprecht te zijn als je ambitieus bent
Fernando Pessoa
het is moeilijk iemand iets te laten begrijpen indien zijn salaris afhankelijk is van het niet begrijpen
Upton Sinclair
het is moeilijk niet een anders vrouw te begeren, gezien dat zij, die aan niemand toebehoren en alleen staan, meestal weinig aantrekkelijk zijn
Enzo Biagi
het is moeilijk om met kunst iets te zeggen dat zo goed is als niets te zeggen
Ludwig Wittgenstein
het is moeilijk te geloven dat iemand de waarheid spreekt als je weet dat jij, in zijn plaats, zou liegen
H.L. Mencken
het is moeilijk te zeggen wie ons het meeste schade berokkent: vijanden met de slechtste bedoelingen, of vrienden met de beste
Lord Lytton
het is moeilijk vast te stellen, wie goedwils het getij volgt
Stanislaw Jerzy Lec
het is mogelijk een menselijk wezen te beminnen, indien je het niet al te goed kent
Charles Bukowski
het is net wanneer de goden ons willen straffen, dat ze onze gebeden aanhoren
Oscar Wilde
het is niet de mens, maar de wereld die abnormaal geworden is
Antonin Artaud
het is niet de sterkste soort die overleeft, noch de meest intelligente. Het is de soort die zich het best aanpast aan verandering
Charles Darwin
het is niet de vrijheid die ontbreekt, er ontbreken vrije mensen
Leo Longanesi
het is niet goed om alles te krijgen wat je wenst
Heraclitus
het is niet kennis die wij ontberen. Wat ontbreekt is de moed te onderkennen wat we weten en er conclusies uit te trekken
Sven Lindqvist
het is niet ongewoon een dief te ontmoeten die tegen diefstal is
Miguel de Unamuno
het is niet onzinnig om te stellen dat de moeilijkheidsgraad van een taal omgekeerd evenredig is met de sterkte van de motivering om ze aan te leren
Reg Hindley
het is niet waar, dat regendagen de slechtste zijn…het zijn de enige waarin je, zelfs als je huilt, met opgeheven hoofd kunt lopen
Jim Morrison
het is omdat de mensheid geen idee had waar naartoe zij onderweg was, dat zij erin slaagde haar weg te vinden
Oscar Wilde
het is ongewis op welke plek de dood je wacht; verwacht hem daarom overal
Lucius Annaeus Seneca
het is onmogelijk voor een man bedrogen te worden door een ander dan hijzelf
Ralph Waldo Emerson
het is onmogelijk, echt te genieten van luiheid, tenzij je veel te doen hebt
Jerome K. Jerome
het is onrechtvaardig dat drugs enkel in de gevangenissen vrij kunnen circuleren
Anónimo
het is onvergeeflijk dat wetenschappers dieren martelen; laat ze hun experimenten uitvoeren op journalisten en politici
Henrik Ibsen
het is op de markt, dat men elkaar kan bedonderen
Anacharsis
het is schandelijker zijn vrienden te wantrouwen dan door hen bedrogen te worden
François de La Rochefoucauld
het is soms beter voort te gaan dan aan te komen. Aankomen beklijft niet, het is een moment, niet meer
Gino Vermicelli
het is soms niet minder welsprekend om te zwijgen
Plinius Minor
het is veel gemakkelijker om een eerste verlangen te onderdrukken dan alle volgende te bevredigen
François de La Rochefoucauld
het is vermakelijk, het gemak waarmee slechteriken denken dat alles vanzelf wel goed zal aflopen
Victor Hugo
het is voor mij een gewetenszaak om uit te zoeken waar de waarheid in het leven en waar het leven in de waarheid is
Miguel de Unamuno
het is vreemd dat lichamelijke moed zo algemeen verbreid zou zijn in de wereld en morele moed zo schaars
Mark Twain
het is wanneer we onszelf vergeten dat we dingen doen die het verdienen te worden herinnerd
Anonymous
het is wanneer we ziek zijn, dat we ons er rekenschap van geven dat we niet zelfstandig leven, doch geketend aan een wezen uit een andere wereld, gescheiden waarvan door afgronden, dat ons niet kent en waaraan het onmogelijk is ons te doen begrijpen: ons lichaam
Marcel Proust
het is zelden dat mannen die het grootste respect koesteren voor vrouwen, door hen hoog gewaardeerd worden
Joseph Addison
het kan belachelijk klinken, maar laat me dit toch zeggen: de echte revolutionair wordt geleid door diepe gevoelens van liefde
Ernesto Che Guevara
het kapitalisme is de grootste vijand van de mensheid
Evo Morales
het kenmerk van een onrijp mens is dat het op nobele wijze voor een zaak wenst te sterven, terwijl dat van een rijp mens is dat het op bescheiden wijze ervoor wenst te leven
Jerome David Salinger
het komt weinig voor dat mannen die heel veel respect hebben voor vrouwen door hen hoog gewaardeerd worden
Joseph Addison
het kwaad dat de mens doet, overleeft hem; het goede wordt dikwijls met zijn gebeente begraven
William Shakespeare
het kwaad dat we teweegbrengen lokt bijlange niet zoveel haat en vijandigheid uit als de goede daden die we verrichten
François de La Rochefoucauld
het leuke van normen is dat er eindeloos veel zijn om uit te kiezen
Andrew S. Tanenbaum
het leven begrijpt men rugwaarts, maar men leeft het voorwaarts
Søren Kierkegaard
het leven heeft een grote waarde, wanneer het veracht wordt
Heinrich von Kleist
het leven is als een riool, wat je eruit krijgt, hangt af van wat je erin steekt
Tom Lehrer
het leven is als het in het openbaar op de viool spelen, en het instrument al doende te leren bespelen
Samuel Butler
het leven is een besmettelijke ziekte
Anónimo
het leven is een onderbroken zin
Victor Hugo
het leven is een school van waarschijnlijkheden
Walter Bagehot
het leven is een toneelstuk dat geen repetities toelaat. Daarom, zing en dans, lach en leef intens voordat het doek valt en het stuk eindigt zonder applaus
Charlie Chaplin
het leven is een verhaal vol van lawaai en woede, verteld door een idioot, en het betekent niets
William Shakespeare
het leven is geen grap meer voor me, ik vind het niet leuk
Charlie Chaplin
het leven is gevaarlijk. Anders zou het niet waard zijn om het te leven.
Oscar Wilde
het leven is hetgeen je overkomt terwijl je druk doende bent andere plannen te smeden
John Lennon
het leven is lang, als het vol is
Lucius Annaeus Seneca
het leven is net een tram, als je eindelijk kunt gaan zitten ben je al aan het einde van de reis
Camillo Sbarbaro
het leven is niet dat wat men doorleefde, maar dat wat men zich herinnert, en hoe men het zich herinnert om het te kunnen doorvertellen
Gabriel García Márquez
het leven is niet lang genoeg om alles, wat onze wensen ons ingeven, te bevatten
Alessandro Baricco
het leven is niet meer dan een serie beelden, opgeslagen in de hersenen, waarbij er geen verschil is tussen die, afkomstig van bestaande dingen en die, welke gedroomd zijn, en er bestaat reden de een boven de ander te waarderen
Howard Phillips Lovecraft
het leven is niet waard geleefd te worden zonder begerig te zijn naar wat het biedt
Emmanuel Wathelet
het leven kan fantastisch zijn, als het je niet bang maakt
Charlie Chaplin
het leven neemt te veel van iemands tijd
Stanislaw Jerzy Lec
het leven zijnde wat het is, droomt men van wraak
Paul Gauguin
het lichaam is op zichzelf, de ziel nooit
Hermann Hesse
het lot van een volk hangt af van de staat waarin zijn grammatica verkeert. Er bestaat geen natie van formaat zonder eigen taal
Fernando Pessoa
het maakt niet veel uit met wie je trouwt: het is zeker dat je de volgende morgen ontdekt dat het iemand anders was
Samuel Rogers
het maatschappelijk verkeer kan slechts bestaan op basis van leugentjes, en onder voorwaarde dat niemand precies zegt wat hij denkt
Lin Yutang
het medisch establishment is een grote bedreiging van de gezondheid geworden
Ivan Illich
het meest concrete plezier in dit leven is het holle genoegen van illusies
Giacomo Leopardi
het meest diepgaande van de mens is zijn huid
Paul Valéry
het meest indrukwekkende van Amerika is de manier waarop ouders hun kinderen gehoorzamen
King Edward VIII
het meest waarheidsgetrouwe deel van de krant vormen de advertenties
Thomas Jefferson
het menselijk geheugen is een prachtig, maar bedrieglijk instrument
Primo Levi
het menselijk ras heeft één werkelijk effectief wapen: de lach
Mark Twain
het menselijk wezen is de aarde die voortbeweegt
Atahualpa Yupanqui
het moeilijkst te bewaren geheim van de mens is zijn mening over zichzelf
Marcel Pagnol
het moment dat een mens de zin en de waarde van het leven gaat betwijfelen, is hij ziek
Sigmund Freud
het mooie van democratie is wel dit: een ieder mag zijn zegje doen, maar niemand hoeft te luisteren
Enzo Biagi
het mooist van alles dat wijsheid ons biedt om het leven prachtig te maken, is zonder enige twijfel vriendschap
Epicurus
het morele vraagstuk bestaat reeds geruime tijd, maar heeft zich inmiddels ontwikkeld tot het meest belangrijke en klemmende politieke probleem, omdat van zijn oplossing het herstel van het geloof in de instellingen, de werkelijke regeerbaarheid van het land en de levensvatbaatheid van de democratie afhangen
Enrico Berlinguer
het nastreven van perfectie staat vooruitgang vaak in de weg
George F. Will
het onderzoek naar ziektes heeft zich zo erg ontwikkeld dat het bijna onmogelijk is geworden om iemand te vinden die helemaal gezond is
Aldous Huxley
het oneigenlijke gebruik van informatie verbreidt de onwetendheid, met de illusie haar uit te roeien. Evenzeer heeft de makkelijke toegang tot sex deze gedegradeerd
Carmelo Bene
het onthouden van culturele rechten aan minderheden is even verstorend voor de morele structuur van een samenleving, als de ontkenning van burgerlijke rechten
Joshua A. Fishman
het origineel is een onjuiste weergave van de vertaling
Jorge Luis Borges
het plezier om zonder zorgen te leven is een leven zonder plezier waard
Sant'Agostino
het principe van de opvoeding is het prediken van het voorbeeld
Anne-Robert-Jacques Turgot
het probleem is niet wat we niet weten. Het is wat we zeker weten en toch niet waar is
Mark Twain
het probleem met dit land is dat er teveel politici zijn die denken, met een op ervaring stoelende overtuiging, dat je iedereen altijd kunt beduvelen
Franklin Pierce Adams
het probleem met het kapitalisme zijn de kapitalisten die bijna altijd erg goed zijn binnen hun bedrijf maar erbuiten vaak stompzinnige en saaie imbecielen zijn, of nog erger
Indro Montanelli
het probleem met politieke jokers is dat ze nog verkozen worden ook
Anonymous
het probleem met punctualiteit is, dat je niemand aantreft die het appreciëert
Franklin P. Jones
het publiek heeft een onverzadigbare nieuwsgierigheid om alles te weten, behalve dat wat de moeite waard is
Oscar Wilde
het publiek in het algemeen heeft de verplichting tot het alleruiterste te gaan bij het zich teweerstellen tegen schadelijke krachten het gevolg zijnde van desastreuse desintegratie van de gemeenschappelijke wilskracht en schipbreuk van de burgerzin, gepaard gaande met verlies van het gevoel voor goed en kwaad, het laatste morele houvast—zich teweerstellen, zoals destijds aan het Piave-front
Francesco Saverio Borrelli
het publieke goed is de som van vele kleine kwaden
Anatole France
het salaris van de president-directeur van een grote onderneming is niet een van de behaalde resultaten afhankelijke beloning. Het is dikwijls meer iets in de geest van een warm persoonlijk gebaar van betrokkene jegens zichzelf
John Kenneth Galbraith
het schandaal begint wanneer de politie er een eind aan maakt
Karl Kraus
het scheppen van monetaire middelen uit het niets, zoals banken plegen te doen, is in essentie vergelijkbaar met het vervaardigen van geld door valsemunters; het verschil schuilt hem slechts in wie ervan profiteert
Maurice Allais
het schrijversvak is ondanks alles het enige waarin het niet lachwekkend is geen geld te kunnen verdienen
Jules Renard
het socialisme kan alleen maar op de fiets aankomen
José Antonio Viera Gallo
het Spaans zal geen echte cultuurtaal zijn, zolang de wetenschap niet in het Spaans wordt geschreven
Angel Martín Municio
het streven om rijk te worden is een van de meest wijd verbreide oorzaken van armoede
Tacitus
het succes is niet moeilijk verkrijgbaar. Het moeilijke is het te verdienen.
Albert Camus
het tegendeel van een beschaafd volk is een scheppend volk
Albert Camus
het tekort aan voedsel, dat wereldwijd tot vijfhonderdmiljoen kinderen bedreigt, kan verholpen worden voor het bedrag dat een dag moderne oorlogsvoering kost
Peter Ustinov
het tijdperk van uitstel, van halve maatregelen, van pappen en nathouden en van vertragingen raakt voorbij. In zijn plaats betreden we een periode van de gevolgen daarvan
Winston Churchill
het Vaticaan vertegenwoordigt in Italië de grootste reactionaire macht. De kerk beschouwt regeringen die haar privileges beperken als despotisch, en zij die, zoals het fascisme, deze uitbreiden als door de hemel gezonden
Antonio Gramsci
het verbod op incest heeft overigens geen betrekking op eigenliefde
Yossi Sarid
het vergaren van kennis blijft voortgaan, omdat we ons kunnen baseren op het werk van de grote genieën die ons voorgingen
Margherita Hack
het verlangen naar en het verwerpen van dezelfde dingen, dat betekent ware vriendschap
Caius Sallustius Crispus
het verleden is een proloog
William Shakespeare
het vermogen tot accuraat observeren wordt gewoonlijk cynisme genoemd door hen die het ontberen
George Bernard Shaw
het verschil tussen een democratie en een dictatuur is, dat in een democratie je eerst stemt en dan orders krijgt, terwijl je in een dictatuur geen tijd hoeft te verdoen met stemmen
Charles Bukowski
het verschil tussen verleden, heden en toekomst is slechts een hardnekkige illusie
Albert Einstein
het vervelende aan liefde is dat het een misdaad is die een medeplichtige vereist
Charles Baudelaire
het vervelende met deze wereld is, dat de dommen alles denken te weten en de slimmen in twijfel verkeren
Bertrand Russell
het volstaat een mens te verbeteren om hem te ruïneren
Oscar Wilde
het voorwoord is het belangrijkste deel van een boek. Zelfs de recensenten lezen het.
Philip Guedalla
het vraagt heel veel tijd om jong te zijn
Pablo Picasso
het ware geluk is het onbeperkte gebruik van het verstand
Aristotle
het was een uitstekende raad die ik eens aan een jongeling hoorde geven: doe altijd wat je bang bent te doen
Ralph Waldo Emerson
het was nooit mijn bedoeling om dichter bij de mensen te komen met wat ik schrijf, eerlijk gezegd was het nooit mijn bedoeling om dichter bij iemand te komen
Jorge Luis Borges
het was zijn lot, net als dat van iedereen, moeilijke tijden te moeten doorstaan
Jorge Luis Borges
het water spreekt onophoudelijk en herhaalt zichzelf nooit
Octavio Paz
het weinige dat ik weet heb ik aan mijn onwetendheid te danken
Sacha Guitry
het werk is het toevluchtsoord voor wie niets beter te doen heeft
Oscar Wilde
het werkwoord lezen kent geen gebiedende wijze. Het deelt dit kenmerk met werkwoorden zoals houden van, en dromen
Daniel Pennac
het wezen der wiskunde zit 'm nou net in haar vrijheid
Georg Cantor
het woord behoort half de spreker toe, half de toegesprokene
Michel de Montaigne
het woord maakt uiteindelijk de mensen vrij. Wie zich niet uiten kan, blijft een slaaf
Ludwig Feuerbach
het woordenboek is het meest democratische stuk gereedschap ter wereld: het is het enige dat wij gezamenlijk bezitten
Bernard Pivot
het zekerste teken dat men de waarheid heeft gevonden is de innerlijke vrede
Amado Nervo
het zijn nooit zijn deugden, maar altijd zijn zonden, waaraan je een mens kunt herkennen
Umberto Galimberti
het zou een troost zijn voor de zwakte van onszelf en die van onze werken, inden deze met dezelfde traagheid zouden vergaan als die waarmede zij tot stand kwamen; ze komen wel langzaam tot stand, maar vergaan tot niets in een oogwink
Lucius Annaeus Seneca
het zouden geen mensen zijn, als zij niet miserabel waren. De dood is waarvoor zij geboren zijn, wat hen drijft zich in te spannen, zich te herinneren en vooruit te zien
Cesare Pavese
hetgeen men in een zeker tijdperk als kwaad ervaart, is gewoonlijk een achterhaalde weerslag van wat ooit als goed ervaren werd, -het atavisme van een vroeger ideaal
Friedrich Wilhelm Nietzsche
hetgeen wij denken over de dood is van geen belang dan door hetgeen de dood ons denken doet over het leven
André Malraux
hier ligt mijn vrouw, laat haar hier liggen. Nu heeft zij rust, net als ik
John Dryden
hier woont een vrij mens. Niemand dient hem
Albert Camus
hier wordt zelfs de wet van de jungle niet gerespecteerd
Nicanor Parra
hij die de mens leert te sterven, leert hem te leven
Michel de Montaigne
hij die geen vreemde talen kent, weet niets van zijn eigen
Johann Wolfgang von Goethe
hij die gehoorzaamt is bijna altijd beter dan hij die beveelt
Ernest Renan
hij die niet kan wat hij wenst, dat hij wense wat hij kan
José Ortega y Gasset
hij die niet tot liefde in staat is, is nog ongelukkiger dan hem, die door niemand wordt liefgehad
François de La Rochefoucauld
hij die zijn eer verliest door het zakendoen, verliest zaak en eer
Francisco de Quevedo y Villegas
hij die zo gelukkig is niets meer te winnen te hebben is maar half zo gelukkig als hij die niets heeft te verliezen
Francisco de Quevedo y Villegas
hij had een zuiver geweten; hij had het dan ook nooit gebruikt
Stanislaw Jerzy Lec
hij heeft alle deugden die ik verafschuw en geen van de ondeugden die ik bewonder
Winston Churchill
hij is het rijkst, die tevreden is met het minst, want tevredenheid is de door de natuur geschonken rijkdom
Socrates
hij staat niet sterk omdat hij niet voldoende heeft getwijfeld en tot conclusies wilde komen
Miguel de Unamuno
hij wint, die opgewekt verliest
Elbert Hubbard
hij, die bij een onenigheid beroep doet op een hogere autoriteit, gebruikt niet z'n verstand, maar zijn geheugen
Leonardo da Vinci
hij, die genegenheid van anderen probeert te winnen door goede daden, zal worden teleurgesteld door de menselijke ondankbaarheid te ervaren
Bertrand Russell
hij, die het slechte niet straft, verordent het
Leonardo da Vinci
historici liegen met documenten, schrijvers met hun verbeelding
Gonzalo Torrente Ballester
historie: een merendeels foutief verslag van merendeels onbelangrijke voorvallen, tot stand gebracht door heersers die merendeels boeven, en soldaten die merendeels dwazen zijn
Ambrose Bierce
hoe hoger wij ons verheffen, hoe kleiner wij hun, die niet vliegen kunnen, toeschijnen
Friedrich Wilhelm Nietzsche
hoe intelligenter een persoon is, hoe minder hij een absurditeit wantrouwt
Joseph Conrad
hoe kan je een kunstwerk herkennen? hoe kan je het verwijderd houden, al is het maar voor even, van haar critici, commentators, haar onvermoeibare plagiaten, afbrekers en haar uiteindelijke lot der eenzaamheid? Gewoon, door het te vertalen
Roberto Bolaño
hoe komt het dat drugshandelaars in hun product investeren door het aan de schoolpoorten uit te delen en dat uitgevers niet hetzelfde doen met boeken?
Anónimo
hoe kort duurt de liefde en hoe lang het vergeten
Pablo Neruda
hoe kun je zien of Lyndon Johnson liegt? Als hij z'n oren beweegt, betekent dat niet dat hij liegt. Als hij z'n wenkbrauwen optrekt, betekent dat niet dat hlj liegt. Maar als hij z'n lippen beweegt, dan liegt hij
Robert Francis Kennedy
hoe meer je hebt, hoe meer je wilt, hoe minder je hebt, hoe meer je geeft
Anonymous
hoe meer men het droombeeld dat men van zichzelf gevormd heeft benadert, des te echter is men
Pedro Almodóvar
hoe meer moeite het neemt, hoe meer voldoening het geeft
Aristotle
hoe meer wetten, hoe meer boeven
Lao Tse
hoe minder de mensen weten hoe worsten en wetten worden gemaakt, hoe beter ze 's nachts slapen
Otto von Bismarck
hoe minder je eet, drinkt, boeken koopt, naar de schouwburg, uit dansen, naar de kroeg gaat, denkt, liefhebt, theoretiseert, zingt, schildert, schermt enz., des te meer spaar je, des te groter wordt je bezit, dat noch door motten noch door roof wordt aangetast, jouw kapitaal. Hoe minder je bent, hoe minder je je leven openlegt, des te meer heb je, des te groter is je opgegeven leven, des te meer hoop je op van je vervreemde zelf
Karl Marx
hoe minder we hebben, hoe meer we geven. Het lijkt absurd maar het is de logica van de liefde
Madre Teresa di Calcutta
hoe veel tijd wint degene die niet staat te kijken wat zijn buur zegt, doet of denkt, maar enkel naar wat hij zelf doet, om het goed en juist te maken
Marcus Aurelius Antoninus
hoe wordt de wereld geregeerd en oorlog gevoerd? Diplomaten liegen tegen journalisten en geloven dan wat ze lezen
Karl Kraus
hoe zwakker het lichaam, hoe meer het vraagt; hoe sterker het is, hoe meer het gehoorzaamt
Jean-Jacques Rousseau
hoeveel levens in een leven, hoeveel mensen in een mens
Giovanni Papini
hoeveel waarheid verdraagt, hoeveel waarheid waagt een geest? Iedere verworvenheid, iedere stap voorwaarts in kennis is het gevolg van de moed, van de hardheid jegens zichzelf, van zijn onkreukbaarheid
Friedrich Wilhelm Nietzsche
hoeveel zorgen vallen er niet weg als je besluit niet iets te zijn, maar iemand
Coco Chanel
hoevelen van ons zullen het leven nog als levenswaardig beschouwen zodra de dood niet meer bestaat?
Elias Canetti
hoewel er evenveel grammatica's zijn als grammatici, of misschien zelfs meer...
Desiderius Erasmus von Rotterdam
Hollywood is een plaats waar ze je duizend dollar betalen voor een kus, en vijftig cent voor je ziel
Marilyn Monroe
honderd maal overwinnen in hondere gevechten is niet het toppunt van kunnen. Dat is het onderwerpen van een vijand zonder te strijden
Sun Tzu
hoog hees hij zijn eigen vlag…om er niet naar te hoeven kijiken
Stanislaw Jerzy Lec
hoop heeft twee wonderschone nakomelingen: afkeer en moed. Afkeer van de gang van zaken, moed om ze te veranderen
Sant'Agostino
hoop is goed als ontbijt, maar armzalig als diner
Francis Bacon
hopen op oneerlijke winst is het begin van het bankroet
Democritus
hou altijd voor ogen dat je volkomen uniek bent, net als alle anderen
Margaret Mead
houd wijd je ogen open vóór het huwen, half geloken erna
Benjamin Franklin
huwelijk: een gemeenschap bestaande uit een meester, een meesteres en twee slaven, een totaal van twee
Ambrose Bierce
huwelijk: een noodzakelijke formaliteit om te kunnen scheiden
Oliver Herford & John C. Clay
huwelijk: twee mensen die met elkaar overeengekomen zijn dezelfde leugen te vertellen
Karen Durbin
hypocrisie is hulde gebracht door zeden aan deugd
François de La Rochefoucauld