Logos Multilingual Portal

Select Language

a b c d e é f g h i j k l m n o ó p r s t u v w z

vaak wordt de brandstichter met rust gelaten, maar wordt hij die alarm heeft geslagen gestraft.
Nicolas de Chamfort
vaderlandsliefde onderkent andermans grenzen niet
Stanislaw Jerzy Lec
van al wat er gezegd wordt, is er niets dat nog nooit eerder gezegd werd
Terentius
van alle plagen waarmee de mensheid wordt geteisterd, is kerkelijke tirannie het ergst
Daniel Defoe
van alle sexuele afwijkingen is kuisheid misschien wel de eigenaardigste
Remy de Gourmont
van alle zekere zaken is twijfel het zekerst
Bertolt Brecht
van een groot man kun je altijd wat leren, ook als hij zwijgt
Lucius Annaeus Seneca
van een man scheiden omdat je niet van hem houdt is bijna zo dom als met een trouwen uit liefde
Zsa Zsa Gabor
van nature bewegen wij; totale rust is de dood
Blaise Pascal
van rokers kunnen we leren verdraagzaam te zijn: ik heb nog nooit iemand ontmoet die tegen niet-rokers is
Sandro Pertini
vandaag de dag denkt de jeugd dat geld alles is; als ze ouder worden weten ze het
Oscar Wilde
vandaag de dag heeft de beschaafde mens, meer dan ooit, de taak om twijfel te zaaien in plaats van zekerheid te oogsten
Norberto Bobbio
veel mensen leven gelukkig zonder het te weten
Luc de Clapiers Marquis de Vauvenargues
veel van de sociale geschiedenis van de Westerse wereld gedurende de afgelopen dertig jaar, bestond uit het vervangen van wat werkt door wat lekker bekt
Thomas Sowell
velen voelen zich perfect, omdat ze minder eisen aan zichzelf stellen
Hermann Hesse
velen zouden het heerlijk vinden de fiscus te kunnen ontwijken, maar slechts de rijksten lukt dit; de armen realiseren zich evenwel, dat zij ook voor hén belasting moeten betalen
Carl William Brown
velen zouden lafaards zijn, als ze dapper genoeg waren
Thomas Fuller
velen zouden tot wijsheid geraakt zijn, hadden ze niet gemeend dat ze er al waren
Lucius Annaeus Seneca
verbazing, verwonderd zijn..., zo begint begrijpen
José Ortega y Gasset
verbeelding is niets anders dan de vrucht van onze herinneringen
Pierre Bonnard
verblind door kinderlijke en dwaze religies, door onze voorouders bedacht tegen de terreur van het grote onbekende, gaan we voort
Guy de Maupassant
verdoemd zij de soldaat die op z'n eigen volk schiet
Simón Bolivar
vergeef altijd je vijanden, er is niets wat hen zo ergert
Oscar Wilde
vergeeft u me indien ik u heren noem, maar ik ken u niet erg goed
Groucho Marx
verhalen zijn onze dromen, en onze dromen ons leven
Tim Burton
verleiding, in tegenstelling tot een buitenkansje, biedt je altijd een tweede kans
Orlando Aloysius Battista
verliefd worden is des obers
Gianni Agnelli
verliefd worden is een voorbijgaande staat van imbeciliteit
José Ortega y Gasset
vermijd gebaande wegen, ze leiden slechts naar waar anderen eerder waren
Alexander Graham Bell
vernietig ik mijn vijanden niet wanneer ik ze tot vrienden maak?
Abraham Lincoln
verspil geen tijd met het zoeken naar mogelijk niet bestaande hindernissen
Franz Kafka
vertalen is de meest diepgaande vorm van lezen
Gabriel García Márquez
vertalen is een ervaring die het allerlangzaamste lezen mogelijk maakt en vereist, net zoiets als het te voet doorkruisen van de fysieke ruimte van de tekst, met z'n dalen, vlaktes en bergen
Laura Bocci
vertalers zijn als portretschilders: ze kunnen de kopie verfraaien, maar zij moet altijd op het origineel blijven lijken
Elie Fréron
vertalers zijn de trekpaarden van de cultuur
Aleksandr Pushkin
vertalingen zijn (net als vrouwen) zelden te vertrouwen indien ze ook maar een beetje aantrekkelijk zijn
Roy Campbell
vertel af en toe de waarheid zodat ze je geloven wanneer je liegt
Jules Renard
verveling is een ziekte waarvan je geneest door te werken; genot is enkel een verzachtend middel
Duke of Lewis
vervloekt zij dat moment van geluk dat me voor altijd ongelukkig maakte
Franco Trincale
verwachten dat de wereld je correct behandelt omdat je een goeie vent bent, is een beetje als verwachten dat de stier je niet aanvalt omdat je vegetariër bent
Dennis Wholey
vleiers lijken op vrienden, zoals wolven op honden
George Chapman
voeg liever leven aan je dagen toe, dan dagen aan je leven
Rita Levi Montalcini
voel je niet minder dan anderen, haal ze neer naar jouw niveau
Quentin Crisp
voel nooit spijt over wat je over je vrouw hebt gedacht. Ze heeft veel ergere dingen over jou gedacht
Jean Rostand
voetbal begint een door de communicatiemedia goed gebrachte leugen te worden
Jorge Valdano
voetbal dient zich te ontdoen van apothekers en accountants
Zdenek Zeman
voetbal is het buitenlucht-koninkrijk der menselijke loyaliteit
Antonio Gramsci
voetbal is niet alleen maar een zaak van leven of dood, het is veel belangrijker dan dat
Bill Shankly
voetbal is populair omdat dom zijn populair is
Jorge Luis Borges
volbreng goed jouw taak, daarin ligt alle eer
Edgar Lee Masters
volgens de kerk is de aarde plat, maar ik weet dat zij rond is omdat ik haar schaduw op de maan gezien heb; ik hecht meer geloof aan een schaduw dan aan de kerk
Ferdinand Magellan
volgt de beste voorbeelden: die van degenen die alles opgeven om een nieuwe toekomst op te bouwen
Salvador Allende
volwassen? nooit
Pier Paolo Pasolini
voor de meeste homo sapiens is de universele godsdienst niets anders dan voetbal
George Steiner
voor de meeste mensen is het leven een zoeken naar de juiste map waarin zich te laten opbergen
Clifton Fadiman
voor de wet zijn alle schooiers gelijk
Carlo Dossi
voor de wet zijn we allen gelijk, maar niet voor hen die rechtspreken
Stanislaw Jerzy Lec
voor een verkiezings kandidaat is het niet zonder gevaar, dingen te zeggen die men zich zou kunnen herinneren
Eugene Joseph McCarthy
voor elk ingewikkeld probleem is er een eenvoudige oplossing, die fout is
H.L. Mencken
voor het merendeel der mensen is ervaring als de lichten op de achtersteven van een schip: zij verlichten slechts het afgelegde spoor
Samuel Taylor Coleridge
vóór het trouwen moet een meisje met een man naar bed om hem vast te houden. Ná het trouwen moet ze hem zien vast te houden om met hem naar bed te kunnen
Marilyn Monroe
voor hoe meer dingen een mens zich schaamt, des te achtenswaardiger hij is
George Bernard Shaw
voor onze aankomst miste de wereld niets, na ons vertrek zal ze niets missen
Omar Khayyam
voor u, heilige taal / voor u, taal die ik aanbid / meer dan al het zilver / meer dan al het goud
Haïm-Vidal Sephiha
voor veel vrouwen is de kortste weg naar volmaaktheid die van tederheid
François Mauriac
voor vijanden worden de wetten toegepast, voor vrienden geïnterpreteerd
Giovanni Giolitti
voor wat betreft waardevolle zaken: het geld ligt in de brandkast, de dromen… in een laatje
Mirco Stefanon
voor wat hen betreft zijn alle mensen nazi's; voor de dieren is het altijd Treblinka
Isaac Bashevis Singer
voor wat het aantal doden betreft, zijn fabrikanten van wapens liefdadige lieden in vergelijking met die van sigaretten
Silvio Garattini
voor welgestelden is het erg moeilijk te bevatten waarom hongerige, arme mensen niet even met de bel rinkelen om bediend te worden
Walter Bagehot
vooraf kan niets beslist worden; men moet op een goede gelegenheid wachten
Jean Monnet
vooraleer je van idee verandert controleer je best of je wel een idee hebt.
Albert Brie
voornamelijk mannen die hun vrouw bedriegen, zijn goede minnaars
Marilyn Monroe
voortdurend duiken er feiten op om de theorie in de war te sturen
Carlo Dossi
vooruitzien is moeilijk, vooral wanneer het de toekomst betreft
Chinese saying
voorzichtigheid is als een rijke, lelijke oude vrijster, aan wie het hof gemaakt wordt door ongeschiktheid
William Blake
vraag je af of je gelukkig bent, en óp houdt het
John Stuart Mill
vraag me niet om aardig te zijn; vraag me slechts te doen alsof
Jules Renard
vragen die geen antwoord bieden uit hun ontstaan, zullen nooit beantwoord worden
Franz Kafka
vrede is geen Godsgeschenk aan de mensheid, maar een geschenk dat de mensen elkaar geven
Elie Wiesel
vrede is niet de afwezigheid van oorlog: het is een deugd, een geestesgesteldheid, een geneigd zijn tot vrijgevigheid, vertrouwen en rechtvaardigheid
Baruch De Spinoza
vriendelijkheid is de taal die de doven kunnen horen en de blinden kunnen zien
Mark Twain
vrienden zijn dat deel van het menselijk ras, waarmee men menselijk omgaan kan
George Santayana
vriendschap is de kindertijd van de liefde
Anónimo
vriendschap is een achteloze overeenkomst tussen geljiken; liefde een verwerpelijke relatie tussen tirannen en slaven
Oliver Goldsmith
vriendschap is een gezelschapsdier, geen kuddedier
Plutarch
vriendschap is een product van loyaliteit, niet van passieve trouw
Ferruccio de Bortoli
vriendschappen worden niet zomaar gesloten, maar in overeenstemming met de emoties die ons beheersen
Alberto Moravia
vriendschapsrelaties zijn als huwelijken: slechts één op tien is uit liefde
Edmondo De Amicis
vrijgevige zielen worden eerder gekrenkt door gevlei dan door beledigingen
Nicolò Tommaseo
vrijheid alleen voor de aanhangers van het bewind, alleen voor partijleden – al zijn het er nog zoveel – is geen vrijheid, Vrijheid is altijd slechts vrijheid van de andersdenkende
Rosa Luxemburg
vrijheid bestaat niet, slechts het zoeken ernaar, en dit zoeken is wat ons vrij maakt
Carlos Fuentes
vrijheid betekent verantwoordelijkheid. Daarom vrezen de meeste mensen haar
George Bernard Shaw
vrijheid is als poëzie – het behoeft geen nadere aanduiding, het is de vrijheid
Enzo Biagi
vrijheid is kostbaar, zo kostbaar zelfs dat het gerantsoeneerd moet worden
Wladimir Iljitsch Lenin
vrijwel alle artsen hebben hun favoriete ziektes
Henry Fielding
vrouw zijn is een vreselijk moeilijk vak, want je hebt hoofdzakelijk met mannen te doen
Joseph Conrad
vrouwen doen honderd procent van dat wat ze zeggen, mannen maar vijftig
Claude Lelouch
vrouwen houden van ons vanwege onze gebreken. Zodra we genoeg van ze hebben, zullen ze ons alles vergeven, zelfs ons enorme intellect
Oscar Wilde
vrouwen houden van zwijgzame mannen, ze geloven dat zij naar hen luisteren
Marcel Achard
vrouwen moeten mooi zijn om bemind te worden door de mannen, en dom om hén te beminnen
Coco Chanel
vrouwen nemen altijd de vorm aan van de droom waarvan zij deel uitmaken
Juan José Arreola
vrouwen zijn eigenaar van een planeet die door mannen geregeerd wordt
Marilyn Monroe
vrouwen…een onbenulligheid trekt ze aan, een compliment doet ze vluchten
Raymond Quatorze