Logos Multilingual Portal

Select Language

a b c d e é f g h i j k l m n o ó p r s t u v w z

daar een politicus nooit gelooft wat hij zegt, is hij verbaasd als hij op z'n woord geloofd wordt
Charles De Gaulle
daar waar het zwaard van de wet niet kan komen, slaat de zweep van de satire
Aleksandr Pushkin
daarom leef ik in deze wereld meer als een waaarnemer van de menslheid dan als een van het soort
Joseph Addison
dat de mens niet veel van de lessen van de geschiedenis leert, is de belangrijkste van alle lessen van de geschiedenis
Aldous Huxley
dat vulgaire types hun gedachten duidelijk uitdrukken is verre van waar, en wat daaronder al aan helderheid gevonden wordt komt niet voort uit het gemak waarmede zij zich uitdrukken, maar uit de weinige diepgang van hun gedachten
Samuel Johnson
dat wat je gebeurt, kan je niet beheersen. Wel je houding ten opzichte van wat je gebeurt
Brian Tracy
dat wij niet weten wat ons overkomt, dat is wat ons overkomt
José Ortega y Gasset
de aandelenbeurs is de plek waar onnozele lieden van hun geld ontdaan worden
Paul Samuelson
de aarde behoort aan haar eigenaars, maar het landschap behoort aan degenen die het appreciëren
Upton Sinclair
de aarde heeft een huid, en die huid heeft ziektes. Een van die ziektes heet 'mens'
Friedrich Wilhelm Nietzsche
de aarde is in bezit van haar eigenaars, maar het landschap hoort toe aan hen die het weten te waarderen
Upton Sinclair
de afgelopen dertig jaar zijn we overgegaan van de markteconomie naar de marktmaatschappij. De markteconomie werkt goed om de productieactiviteit te organiseren. Maar een marktmaatschappij is een plaats waar alles te koop is. Het is een manier van leven waar de marktwaarden het voor het zeggen hebben over alle aspecten van het leven
Michael Sendel
de afstand tussen twee moleculen is de afstand tussen twee sterren
Carlo Dossi
de angst voor eenzaamheid is groter dan de vrees voor onderworpenheid, daarom trouwen we
Cyril Connolly
de arbeider wordt des te armer, hoemeer rijkdom hij voortbrengt
Karl Marx
de arbeider wordt een des te aantrekkelijker koopje, naarmate hij meer goederen voortbrengt
Karl Marx
de arbeidersklasse heeft geen andere missie, dan het geven van het goede voorbeeld
Oscar Wilde
de archeologie ontdoet het onbekende van zijn sluier; de diplomatie bekleedt het bekende ermee
Thomas Pickering
de armen trekken ten oorlog om te strijden en te sterven voor de grillen, het geld, en overige overbodigheden van anderen
Plutarch
de astronomie heeft ons geleerd dat we niet het middelpunt van het universum zijn. We zijn slechts een kleine planeet, draaiend om een heel gewone ster. Wijzelf, als intelligente wezens, zijn het resultaat van de evolutie van het sterrenrijk; we zijn gemaakt van stellaire materie
Margherita Hack
de banden van respect die de een binden aan de ander, zijn gewoonlijk ontstaan uit noodzaak
Blaise Pascal
de basiswet van het kapitalisme is 'jij of ik', niet 'jij en ik'
Karl Liebknecht
de belangrijkste leverancier van geweld in de wereld vandaag de dag is de regering van de Verenigde Staten
Martin Luther King
de beloning voor een werk dat goed gedaan is, is de kans om nog meer goed werk te leveren
Jonas Edward Salk
de beschaving schrijdt voort naarmate het aantal handelingen die we gedachteloos kunnen verrichten toeneemt
Alfred North Whitehead
de beste manier om iemand verantwoordelijkheid te leren, is hem verantwoordelijkheid te geven
Kenneth Blanchard
de beste manier om te leren hoe een film te maken, is er een te maken
Stanley Kubrick
de beste manier om vrijer te zijn, is anderen meer vrijheid gunnen
Carlo Dossi
de beste manier om zich te laten bedriegen, is geloven dat men handiger is dan anderen
François de La Rochefoucauld
de beste zaak voor de rijken is onenigheid onder de armen
Eduardo Pérsico
de bijbel leert ons onze vijanden lief te hebben als waren zij onze vrienden. Allicht, het zijn immers dezelfde mensen
Vittorio De Sica
de boeven van gisteren zijn de heren van heden en de boeven van vandaag zullen de heren van morgen zijn
Carl William Brown
de buitenlander is deel van ons. Wanneer we hem ontvluchten of bevechten, dan worstelen we met ons eigen onderbewuste
Julia Kristeva
de bureaucratie is een gigantisch mechanisme dat wordt geleid door minuscule mensjes
Honoré de Balzac
de burgerij bestaat uit groepen mensen die ontevreden zijn met wat ze hebben en tevreden met wat ze zijn
Nicolás Gómez Dávila
de burgers is zo vaak om hun mening gevraagd, dat ze er nu geen meer hebben
Jean Baudrillard
de camera liegt niet, maar kan een gereedschap van onwaarheid zijn
Harold Evans
de cultus van perfectie leidt altijd tot het verkiezen van fabels boven echtheid
Paul Ariès
de democratische vrijheid is niet langer veilig indien wordt toegelaten dat de macht van persoonlijke belangen groter wordt dan die van de democratische overheid zelf
Franklin Delano Roosevelt
de deugd van de ouders is een grote bruidsschat
Quintus Horatius Flaccus
de deugd: een daad, tegenovergesteld aan de wil
Anonymous
de dichter is zoals de prins der wolken die de storm minacht en de boogschutter uitlacht; hij is echter verbannen op de grond, beschimpt en bespot, omdat zijn grote vleugels hem verhinderen te lopen
Charles Baudelaire
de dingen die we het best kennen, zijn diegene die we nooit geleerd hebben
Luc de Clapiers Marquis de Vauvenargues
de dingen waarover de meeste mensen willen weten, gaan ze gewoonlijk niets aan
George Bernard Shaw
de domheid van de mens stamt van het hebben van een antwoord op alles; de wijsheid van de roman van het hebben van een vraag voor alles
Milan Kundera
de dominante ideologie is altijd de ideologie geweest van de dominante klasse
Karl Marx
de Don Quichots van vandaag vechten niet tégen, maar vóór windmolens
Anónimo
de dood betekent niet dat we niet meer kunnen communiceren, maar dat ze ons niet meer kunnen begrijpen
Pier Paolo Pasolini
de dood is een leven geleefd. Het leven een dood die komt
Jorge Luis Borges
de dood is een staat van perfectie, de enige in het bereik van een sterfelijke
Emil Cioran
de dood is niet het grootste verlies in het leven. Het grootste verlies is dat wat sterft in ons binnenste terwijl we leven
Francis Bacon
de dood leefde in mij en verliet mij om in een ander lichaam te gaan wonen
Octavio Paz
de dood zelf heeft altijd veel minder gedood dan de mens
José Saramago
de doorsnee vader beschouwend, is het zelden een ramp om er geen te hebben; en de gemiddelde nakomeling erbij betrekkend, is het evenmin een ramp kinderloos te zijn
Lord Chesterfield
de drooglegging heeft alleen maar narigheid gebracht
Al Capone
de duivel is een optimist als hij denkt dat hij de mensen nog gemener kan maken
Karl Kraus
de duur van een passie is evenredig met de weerstand die de geliefde eraan bood
Honoré de Balzac
de eerste en voornaamste stap in kennisvergaring is wederzijdse liefde tussen leraar en leerling
Desiderius Erasmus von Rotterdam
de eerste helft van ons leven wordt verziekt door onze ouders, de tweede door onze kinderen
Clarence Darrow
de eerste klap is een daalder waard
Giuseppe Ungaretti
de eerste maffia die we moeten bestrijden is die in ieder van ons. Wijzelf zijn de maffia
Rita Atria
de eerste mythe rond management is dat het bestaat. De tweede, dat succes gelijk is aan kundigheid
Robert Heller
de eeuwige klacht dat massacultuur bereid wordt voor elfjarigen, is natuurlijk een beschamende leugen. In werkelijkheid ligt de richtleeftijd rond de veertien
Robert Christgau
de eigenlijke functie van de mens is te leven, niet slechts te bestaan. Ik zal mijn dagen niet verspillen met proberen ze te verlengen. Ik zal mijn tijd beter gebruiken
Jack London
de Engelsen bewonderen instinctief een ieder die geen talent heeft en er bescheiden over is
James Agate
de enig ware vooruitgang is helemaal alleen leren ongelijk te hebben
Albert Camus
de enige hechte en blijvende vrede tussen man en vrouw is, zonder de minste twijfel, een echtscheiding
Lord Chesterfield
de enige keer dat mijn opvoeding werd onderbroken was toen ik school liep
George Bernard Shaw
de enige manier om anderen onze eigen grenzenen niet te laten kennen, is door ze nooit te overschrijden
Giacomo Leopardi
de enige manier om gezond te blijven is te eten wat je niet lust, te drinken wat je niet lekker vindt en te doen waar je geen zin in hebt
Mark Twain
de enige manier om je cultuur te beschermen, is haar aan gevaar blootstellen
Paul Andreu
de enige manier om je solitarisme veilig te stellen is door iedereen te beledigen, beginnend met hen die je liefhebt
Emil Cioran
de enige mooie ogen zijn zij, die je met tederheid aankijken
Coco Chanel
de enige oorlog die wij mensen ons kunnen veroorloven, is die tegen ons aller uitroeiing
Isaac Asimov
de enige overwinningen die je al vluchtende behaalt, zijn die over vrouwen
Napoleon Bonaparte
de enige statstieken die je kunt vertrouwen, zijn die welke je zelf vervalst hebt
Winston Churchill
de enige strijd die men verliest is die, die men opgeeft
Madres de Plaza de Mayo
de enige tendens van de huidige cinema is veel geld verdienen
Roman Polanski
de enige tiran die ik accepteer in deze wereld, is het kleine stemmetje van binnen
Mohandas Karamchad Gandhi
de enige vreugde die men heeft komt van de vreugde die men geeft
Eduard Pailleron
de enige vreugde in de wereld is beginnen. Het leven is mooi omdat leven beginnen is, altijd, voortdurend
Cesare Pavese
de enige waarheid ligt in het instinct
Anatole France
de enige wijze waarop een journalist een politicus zou moeten bezien, is op hem neerzien
Frank Kent
de enige zinvolle antwoorden zijn zij die nieuwe vragen oproepen
Vittorio Foa
de enigen die altijd overal van terugkeren zijn zij, die nooit ergens zijn heengegaan
Antonio Machado
de ergste onwetendheid is die van je eigen onwetendheid
San Girolamo
de ergste vorm van onverdraagzaamheid is die, welke men rede noemt
Miguel de Unamuno
de eroto-publicitaire maatschappij waarin we leven is er op uit de lust te organiseren en haar te ontwikkelen tot ongekende hoogte, daarbij de bevrediging ervan in de privé-sfeer houdend. Opdat de maatschappij functioneert, opdat de wedijver voortduurt, dienen de lustgevoelens toe te nemen, zich te verspreiden, en het leven van de mens te verslinden
Michel Houellebecq
de evolutie van het menselijk ras zal niet haar top bereikt hebben in de tienduizend jaar die het huisdier hiervoor nodig had, maar over miljoenen van jaren zoals bij de wilde dieren, want de mens is en blijft een wild dier
Charles Darwin
de film laat, net als schilderijen, het onzichtbare zien
Jean-Luc Godard
de filosofen hebben de wereld slechts anders geïnterpreteerd. Het komt er echter op aan, haar te veranderen
Karl Marx
de gebreken van de anderen lijken te veel op de onze
Leo Longanesi
de gebreken van een mens zijn ongevaarlijk, want ze maken hem tot slaaf; zijn deugden, daarentegen, boezemen angst in want ze maken hem tot meester
Diego de Saavedra Fajardo
de gedachte is een vrucht van de taal
Carmelo Bene
de gedachte sterft in de mond
Nicanor Parra
de georganiseerde misdaad is gewoon de (smerige) keerzijde van de dollar
Raymond Chandler
de geschiedenis leert ons dat, als de mensen barbarij ontwaren, zij zich mobiliseren om haar te beëindigen
Noam Chomsky
de geschiedenis leert ons de les van de oorlog, maar wij neigen ertoe, deze te vergeten
Benito Mussolini
de geschiedenis leert ons, dat mensen en naties zich pas verstandig gaan gedragen, als alle andere alternatieven zijn uitgeput
Abba Eban
de geschiedenis zal vriendelijk zijn jegens mij, want ik wil haar schrijven
Winston Churchill
de gezondheidsstatistieken wijzen uit dat een op de vier Amerikanen lijdt aan een geestelijke ziekte. Neem je drie beste vrienden: als zij in orde zijn, ben jij het
Rita Mae Brown
de goed geklede man is hij, wiens kleding je nooit opmerkt
William Somerset Maugham
de goedgelovigheid van de liefde is de grootste bron van autoriteit
Sigmund Freud
de goedkeuring van anderen moedigt aan, maar soms is wantrouwen wel op zijn plaats
Paul Cézanne
de grenzen van de ziel zul je nooit bereiken, ook al bega je ieder pad: zo onuitputtelijk is wat zij te verklaren heeft
Heraclitus
de grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld
Ludwig Wittgenstein
de groei van ontwikkelingslanden is afhankelijk van demilitairisering
Oscar Arias
de grond waarop je eigen mensen gaan, is niet te koop
Tashunka Witko
de grondwet werd ontworpen om het volk te beschermen tegen de gevaren van goede bedoelingen
Daniel Webster
de grootsheid van een natie, en zijn morele ontwikkeling kunnen worden gemeten aan de wijze waarop zij haar dieren behandelt
Mohandas Karamchad Gandhi
de grootst veroorzaker van geweld vandaag de dag: mijn eigen regering
Martin Luther King
de grootste bron van problemen zijn hun oplossingen
Eric Sevareid
de grootste geesten zijn tot de grootste zonden in staat, maar ook tot de grootste deugden
René Descartes
de grootste hindernis voor het begrip van een kunstwerk, is het te willen begrijpen
Bruno Munari
de grootste misdaad van de mens was zijn geboorte
Pedro Calderón de la Barca
de grootste problemen beginnen pas wanneer men vrij is om te doen en te laten wat men wil
Thomas Henry Huxley
de grootste zonde is te zijn geboren
Samuel Beckett
de grote kwelling in ons bestaan komt voort uit het feit dat wij eeuwig alleen zijn, en dat al onze pogingen, al onze moeite nergens anders op gericht zijn dan op het ontvluchten van deze eenzaamheid
Guy de Maupassant
de grote naties hebben zich altijd als gangsters gedragen, de kleine als prostituees
Stanley Kubrick
de grote verdienste van een samenleving is, dat zij ons eenzaamheid doet waarderen
Charles Chincholles
de grote wereldgebeurtenissen spelen zich af in de hersenen
Oscar Wilde
de gruwelijkste wraak van een vrouw, is trouw te blijven aan een man
Jacques-Bénigne Bossuet
de gulzigen graven hun graf met hun tanden
Henri Estienne
de haan kraait zelfs in de morgen van de dag dat hij in de pot verdwijnt
Stanislaw Jerzy Lec
de halve wereld bestaat uit mensen die iets te zeggen hebben maar dat niet kunnen, de andere helft heeft niets te zeggen en gaat door met dat te zeggen
Robert Frost
de hele geschiedenis van de moderne industrieële nijverheid toont evenwel aan, dat het kapitaal, als er geen halt aan toegeroepen wordt, er genadeloos en zonder erbarmen op uit is de hele arbeidersklasse in een toestand van uiterste degradatie te storten
Karl Marx
de helft van de moderne medicijnen kun je net zo goed uit het raam gooien, als ze niet door de vogels gegeten zouden worden
Martin Henry Fischer
de herinnering aan plezier is geen plezier meer, de herinnering echter aan pijn blijft pijn
Lord Byron
de herinnering aan vreugde is geen vreugde meer, die aan leed blijft leed
Lord Byron
de herinnering die een boek achterlaat, is belangrijker dan het boek zelf
Gustavo Adolfo Bécquer
de herinneringen die we van elkaar hebben zijn nooit hetzelfde, zelfs niet als we verliefd zijn
Marcel Proust
de hoogste graad van heldhaftigheid die een mens, zowel als een volk, kan bereiken, is te weten hoe het belachelijk maken te weerstaan
Miguel de Unamuno
de huidige partijen zijn bovenal bronnen van macht en van vriendjespolitiek
Enrico Berlinguer
de internationale taal van toekomstige generaties kan alleen maar een geprogrammeerde zijn
Ludoviko Zamenhof
de internet kolossen zijn meer en meer de exclusieve tussenpersonen aan het worden tussen producent en consument
Antonello Soro
de inwoners van dat land weten hoe het zit: het wordt de Amerikaanse droom genoemd omdat je in slaap gevallen moet zijn om erin te geloven
George Carlin
de jeugd heeft geen behoefte aan zedenpreken; zij hebben voorbeelden van oprechtheid, samenhang der dingen en onzelfzuchtigheid nodig
Sandro Pertini
de jongeren kunnen, maar weten niet hoe, de ouderen weten hoe, maar kunnen niet
José Saramago
de jongeren maken zich illusies over hun toekomst, de ouderen over hun verleden
Décoly
de ketenen van het huwelijk zijn zo zwaar dat men met twee moet zijn om ze te dragen, soms zelfs met drie
Alexander Dumas
de kinderjaren hebben hun heel eigen manier van zien, denken en voelen, en niets is onverstandiger dan deze te willen vervangen door de onze
Jean-Jacques Rousseau
de kleine dieven hangen we op, de grote benoemen we in openbare functies
Aesop
de koopman heeft overal ter wereld hetzelfde geloof
Heinrich Heine
de kortste weg tussen twee punten is, ten aanzien van hindernissen, een kromme
Bertolt Brecht
de kracht van een taal ligt niet in het verwerpen van wat vreemd is, doch in het assimileren ervan
Johann Wolfgang von Goethe
de kunst is een roeping waaraan teveel niet-geroepenen antwoorden
Leo Longanesi
de kunst poetst van de ziel het verzamelde stof van het dagelijkse leven
Pablo Picasso
de kunst van goed te leven en die van goed te sterven zijn een
Epicurus
de kunst van het compromis is de taart zo te verdelen, dat een ieder denkt het grootste stuk gekregen te hebben
Ludwig Erhard
de kunst van het financiewezen is, geld van hand tot hand te laten gaan, tot het uiteindelijk verdwijnt
Rober W. Sarnoff
de kunst van het winnen leert men met de nederlagen
Simon Bolivar
de kus is een ingenieuze oplossing om te voorkomen dat geliefden teveel onzin vertellen
Alessandro Morandotti
de kwaliteit van een boek hangt af van de lezer
Emilio Praga
de laatste dag van het jaar is niet de laatste dag des tijds
Carlos Drummond de Andrade
de laatste illusie is te geloven dat men ze alle verloren heeft
Maurice Chapelan
de liefde is de rook die zich vormt door de damp der zuchten
William Shakespeare
de liefde is eeuwig zolang ze duurt
Henri de Régnier
de liefde is geen plezier meer wanneer ze niet meer geheim is
Aphra Behn
de liefde maakt dwazen, het huwelijk bedrogenen, het patriotisme kwaadaardige imbecielen
Paul Léautaud
de literatuur wordt er vaak van beschuldigd het de gevangenen gemakkelijk te maken de werkelijkheid te ontvluchten
Stanislaw Jerzy Lec
de maatschappij is permissief met dingen die niets kosten
Enzo Biagi
de maatschappij waardeert haar normale mens hogelijk. Zij voedt kinderen op om zichzelf te verliezen, uitzonderlijk te worden en zodoende normaal te zijn. Normale mensen hebben in de laatste vijftig jaar wellicht wel honderd miljoen van hun normale medemensen omgebracht
R.D. Laing
de macht der gewoonte is van die aard dat zelfs leven een gewoonte wordt
Gesualdo Bufalino
de maffia had een begin en zal een einde hebben
Giovanni Falcone
de maffia is een onderneming als ieder ander; met het verschil alleen, dat er zo nu en dan geschoten wordt
Mario Puzo
de maffia is het beste voorbeeld van kapitalisme dat we hebben
Marlon Brando
de maffia is het beste voorbeeld van kapitalisme waarover we beschikken
Marlon Brando
de maffia is niet een uitsluitend Italiaans probleem, noch een zaak van keuterboertjes en van een onderontwikkeld Zuid-Italië, maar een Europees probleem
Petra Reski
de majestueuze gelijkheid der wet ontzegt aan arm zowel als rijk het recht onder een brug te slapen
Anatole France
de man, die op zijn vijfstigste de wereld net zo ziet als op z'n twintigste, heeft dertig jaar van zijn leven verspild
Muhammad Ali
de mannen die er het best afkomen bij de vrouwen, zijn diezelfde die ook buiten hen er het best afkomen
Charles Baudelaire
de massa trapt eerder in een grote leugen, dan in een kleine
Adolf Hitler
de mate van civilisatie van een maatschappij kun je beoordelen bij het binnentreden van haar gevangenissen
Fedor Michailovich Dostoevski
de media zijn de speelbal van de rijken, en de rijken gebruiken ze om nog rijker te worden
Ryszard Kapuściński
de meerderheid van de politici in Italië strijdt niet om projecten, doch om belangen
Indro Montanelli
de meest kostbare dingen in het leven koop je niet met geld
Albert Einstein
de meest opwindende perversie van het leven: de noodzaak iets te bereiken in minder tijd dan er redelijkerwijs voor nodig zou zijn
Ernest Hemingway
de meest verheven menselijke taak is de dieren te behoeden voor wreedheid
Emile Zola
de meeste drugs - met uitzondering van tabak, alcohol en televisie - zijn nog steeds verboden, en toch geraken onze kinderen eraan op elke straathoek aan de scholen
Manu Chao
de meeste mensen gaan dood aan remedies, niet zozeer aan ziektes
Molière
de meeste mensen willen eerder sterven dan denken. In feite doen ze het ook
Bertrand Russell
de meeste mensen willen niet eerder zwemmen dan dat ze het machtig zijn
Hermann Hesse
de mens bederft veel meer met zijn woorden dan met zijn zwijgen
Mohandas Karamchad Gandhi
de mens bestaat voor zo'n 80% uit water—geen wonder dat hij sterk vervuild is
Carl William Brown
de mens heeft een buitengewoon foutief idee over zijn positie op aarde; en die fout is onuitroeibaar
William Somerset Maugham
de mens heeft niet veel respect voor de anderen, maar ook niet voor zichzelf
Leon Trotsky
de mens heeft trage reflexen – het neemt over het algemeen generaties om iets te begrijpen
Stanislaw Jerzy Lec
de mens is bereid om te sterven voor een ideaal, vooral als dat ideaal hem niet helemaal duidelijk is
Paul Eldridge
de mens is een dier met een formidabel aanpassingsvermogen
Enzo Ferrari
de mens is een getemd dier, dat al eeuwen de andere dieren controleert via fraude, geweld en wreedheid
Charlie Chaplin
de mens is een leerling, pijn zijn meester
Alfred de Musset
de mens is een rationeel dier dat de controle verliest als het volgens de regels van het gezond verstand moet handelen
Oscar Wilde
de mens is een sociaal dier dat een afkeer heeft van zijn gelijken
Eugène Delacroix
de mens is geen gevangene van het noodlot, doch slechts van zijn eigen gedachten
Franklin Delano Roosevelt
de mens is het enige schepsel dat weigert te zijn wat het is
Albert Camus
de mens is het enige wezen dat bloost, of er reden toe heeft dat te doen
Mark Twain
de mens is het instrument van zijn instrumenten
Henry David Thoreau
de mens is wat hij eet
Ludwig Feuerbach
de mens komt niet met woorden rond alleen, ofschoon hij soms ze in te slikken heeft
Adlai Stevenson
de mens kweekt duizend rozen zonder te vinden wat hij zoekt, hoewel hij er daar maar één voor nodig heeft
Antoine de Saint-Exupéry
de mens moet een einde maken aan het oorlog voeren, of oorlog maakt een einde aan de mens
John Fitzgerald Kennedy
de mens produceert het kwaad zoals een bij honing produceert
William Golding
de mens schreeuwt om de ander niet te horen
Miguel de Unamuno
de mens symphatiseert liever met ongeluk dan met geluk
Simone de Beauvoir
de mens uit het derde millenium heeft de cultuur van Bush, de eerlijkheid van Berlusconi en het vriendelijkheid van Putin
Anónimo
de mens weet niet meer dan de andere dieren, hij weet minder. De andere dieren weten wat ze moeten weten, wij niet
Fernando Pessoa
de mens wordt eerst held, als hij niet anders kan
Paul Claudel
de mens wordt onwetend geboren, niet dom; hij wordt dom door scholing
Bertrand Russell
de menselijke geschiedenis, zwalkend tussen behoud en verdoemenis, is dubbelzinnig. We weten zelfs niet of we meester over onze toekomst zijn
Norberto Bobbio
de menselijke natuur: wat je doet vloeken op een voetganger wanneer je rijdt, en op de chauffeur wanneer je te voet bent
Oren Arnold
de menselijke verbeelding is veel armer dan de realiteit
Cesare Pavese
de mensen hebben geen grote ideeën, maar grote ideeën vinden de mensen
Franco Modigliani
de mensen kunnen pas deugdzaam zijn, wanneer hen wordt toegestaan om bedorven te zijn
Frank Meyer
de mensen zijn altijd oprecht. Zij veranderen van oprechtheid, dat is alles
Tristan Bernard
de mensen zouden de risico's moeten kennen van het proberen zelfmoord te plegen
Ron C. Carman
de mensheid had geen idee waar zij naar toe moest, daarom heeft ze haar bestemming gevonden
Oscar Wilde
de mensheid is verdeeld in twee groepen: de oprechten en de onoprechten. De oprechten maken de verdeling
Oscar Wilde
de mensheid is zoals ze is, het gaat er niet om haar te veranderen, maar om haar te leren kennen
Gustave Flaubert
de mensheid ondersteunt niet de opvatting, dat de wereld toevallig of per ongeluk is ontstaan, alleen omdat een viertal roekeloze atomen op een natte snelweg in botsing gekomen zouden zijn. Daarom moest er een kosmisch komplot bedacht worden—God, engelen, demonen
Umberto Eco
de mensheid verdraagt niet veel realiteit
Carl Jung
de mooiste woorden zijn niet 'ik houd van je', maar 'het is goedaardig'
Woody Allen
de natie die haar bodem vernietigt, vernietigt zichzelf
Franklin Delano Roosevelt
de natuur doet nooit iets zonder reden
Aristotle
de natuur heeft noch meesters noch slaven geschapen; ik wens noch wetten uit te vaardigen, noch mij aan hen te onderwerpen
Denis Diderot
de natuur wordt bevolen door haar te gehoorzamen
Francis Bacon
de Nieuwe Economie is dat fantastische concept waarbij rijkdom kan worden verkregen terwijl men geld verliest
Anónimo
de nieuwe economie is misschien wel de grootste fata morgana die ooit op aarde verscheen: een onbestaande markt voor onbestaande behoeften
Giorgio Bocca
de omstandigheden maken de man niet minder dan wat de man met de omstandigheden doet
Karl Marx
de ongeletterden van de 21ste eeuw zullen niet zij zijn die niet lezen en schrijven kunnen, maar zij die niet kunnen aanleren, afleren, en opnieuw leren
Alvin Toffler
de onmogelijke dingen zijn makkelijker dan de moeilijke
Daniel Barenboim
de oorlog is een slachting van mensen die elkaar niet kennen, ten behoeve van mensen die elkaar kennen maar elkaar niet zullen afslachten
Paul Valéry
de oorspronkelijke bevolkingen vormen de morele reserve van de mensheid
Evo Morales
de openbare schuld is groot genoeg om voor zichzelf te kunnen zorgen
Ronald Reagan
de organisatie van de Amerikaanse maatschappij is een systeem van nauw verweven berucht corrupte halfmonopolies en een berucht slecht geïnformeerd kiezersvolk, misleid door berucht frauduleuze massamedia
Paul Goodman
de oudste woorden -'ja' en 'nee'- zijn het, die de meeste aandacht vergen
Pythagoras
de overwinnaar behoort bij de buit
Francis Scott Fitzgerald
de overwinnaar wordt er later niet naar gevraagd of hij de waarheid heeft gesproken of niet. Bij het voorbereiden en voeren van een oorlog gaat het niet om het recht, maar om de overwinning
Adolf Hitler
de pen is de tong van de geest
Miguel de Cervantes
de pers is er niet op uit de lezer te informeren, doch hem ervan te overtuigen dat hij geïnformeerd wordt
Nicolás Gómez Dávila
de persoon die helemaal niets leest is beter ontwikkeld dan degene die alleen maar kranten leest
Thomas Jefferson
de plicht is iets wat men van de anderen verwacht
Oscar Wilde
de poëzie dient me om uit te drukken wat je niet kunt zeggen
José Hierro
de politicus is een acrobaat: hij bijft in evenwicht door het tegengestelde te beweren van wat hij doet
Maurice Barrès
de politie placht bestuurd te worden door integere lieden. Deze onjuiste taakopvatting is inmiddels rechtgetrokken
Joe Orton
de politiek en de maffia zijn beiden machten die teren op het gezag dat ze hebben over hetzelfde gebied: óf ze voeren oorlog, óf ze sluiten een overeenkomst
Paolo Borsellino
de politiek en het lot der mensheid worden gesmeed door lieden, niet beschikkend over ideeën en niet zijnde van formaat. Zij die van formaat zijn, gaan niet in de politiek
Albert Camus
de prijs die men betaalt voor het volgen van een roeping is de intieme kennis van haar donkere zijde
James Baldwin
de realiteit is een door alcoholgebrek veroorzaakte illusie
Anonymous
de revolutie verdampt, slechts het slijk van een nieuwe burocratie blijft achter
Franz Kafka
de rijkdom van de armen wordt vertegenwoordigd door hun kinderen, die van de rijken door hun ouders
Massimo Troisi
de rijkste man is hij, wiens genoegens het goedkoopst zijn
Henry David Thoreau
de school als middel van onderwijs was voor mij eenvoudigweg een leegte
Charles Darwin
de school is het reclamebureau dat je laat denken dat je de maatschappij nodig hebt zoals ze is
Ivan Illich
de schoonheid van iemand ligt in de ogen van wie kijkt
Anonymous
de spiriituele gierigheid van hen die, iets wetend, er niets aan doen om deze kennis te verbreiden, is verwerpelijk
Miguel de Unamuno
de staat…dat ben ik
Louis XIV
de straf heeft tot doel, degene die straft te verbeteren
Friedrich Wilhelm Nietzsche
de straf voor een delict is hem te hebben begaan, de bestraffing ervoor voorzien door de wet is overbodig
Anatole France
de taak van een expert is niet om meer dan anderen gelijk te hebben, doch ongelijk te hebben om meer sophisticated redenen
David Butler
de taakopdracht is te leiden, niet te domineren
Lucius Annaeus Seneca
de taal is niets anders dan de herleiding van gedachten tot hun simpelste vorm
Anonymous
de Tasmaniërs, die nooit overspel bedreven, zijn thans uitgestorven
William Somerset Maugham
de tevredenen en gelukkigen beminnen niet, zij vallen gewoonlijk in slaap
Miguel de Unamuno
de tijd en de uren lopen door, ook gedurende de zwaarste aller dagen
William Shakespeare
de tijd is de beste auteur: altijd schrijft hij het perfecte einde
Charlie Chaplin
de toekomst behoort aan hen, die mogelijkheden zien voordat ze zichtbaar worden
Theodore Levitt
de toekomst is de enige soort eigendom die de meesters van harte toekennen aan de slaven
Albert Camus
de toekomst van kinderen is altijd nu. Morgen is het te laat
Gabriela Mistral
de toename van wijsheid laat zich nauwkeurig vaststellen aan de hand van de afname van woede
Friedrich Wilhelm Nietzsche
de twee mooiste woorden van het engels zijn 'cheque bijgesloten'
Dorothy Parker
de uren duren lang en het leven is kort
François Fénelon
de utopie bevindt zich aan de gezichtseinder. Ik kom twee passen dichterbij, zij gaat twee passen achteruit. Ik zet tien stappen, de horizon beweegt tien stappen achteruit. Hoe ver ik ook ga, nooit zal ik haar bereiken. Waartoe dient een utopie? Om vooruit te komen
Eduardo Galeano
de verbeelding is even goed als veel reizen, en veel goedkoper
George William Curtis
de verbeeldingskracht troost ons over hetgeen we niet zijn, het gevoel voor humor over datgene wat we zijn
Winston Churchill
de Verenigde Staten schijnt door de Voorzienigheid voorbestemd te zijn om Amerika te overstelpen met ellende in naam van de vrijheid
Simon Bolivar
de verhouding tussen alfabeten en analfabeten is ongewijzigd, maar vandaag de dag kunnen de analfabeten lezen
Alberto Moravia
de vijand marcheert aan de spits
Bertolt Brecht
de voldoening komt van het doen, niet van het resultaat
James Dean
de volgorde van de schakels werd verwisseld maar de ketting bleef een ketting
Gianni Rodari
de volmaakte liefdesaffaire is die, welke zich geheel per post voltrekt
George Bernard Shaw
de vorst is de eerste dienaar van zijn staat
Friedrich der Große
de vrije ontwikkeling van een ieder is voorwaarde voor de vrije ontwikkeling van allen
Karl Marx
de vrijheid om lief te hebben is niet minder heilig dan de vrijheid van gedachte. Wat nu overspel is heette vroeger ketterij
Victor Hugo
de vrijmaking van de slaven in het Zuiden is deel van het gevecht voor de bevrijding van de arbeiders in het Noorden
Abraham Lincoln
de vrouw die geen geluk vindt bij de mannen, weet niet hoeveel geluk ze heeft
Marilyn Monroe
de vrouw wier gedrag aanduidt dat ze een scène zal maken als haar de waarheid verteld wordt, vraagt erom bedrogen te worden
Elizabeth Jenkins
de vruchtbaarste periode van pessimisme komt rond de eenentwintig, als de eerste pogingen gewaagd worden dromen in werkelijkheid om te zetten
Heywood Broun
de waarheid berust niet op één enkele droom, maar op vele
Pier Paolo Pasolini
de waarheid doet een goede zaak nooit schade
Mohandas Karamchad Gandhi
de waarheid is even moeilijk te negeren als te verbergen
Ernesto Che Guevara
de waarheid is het meest waardevolle dat we bezitten. Laten we er zuinig mee omspringen
Mark Twain
de waarheid kan nergens anders dan binnen in onszelf gevonden worden, noch kan ze worden gevonden door het gebruik van geweld tegen vijanden van buiten
Mohandas Karamchad Gandhi
de waarheid over iemands doelen leer je niet door er hem naar te vragen
Marcel Proust
de ware crisis schuilt in het feit dat het oude stervende is en het nieuwe nog niet aan geboren worden toe is
Antonio Gramsci
de ware filosofie is weer te leren de wereld te zien
Maurice Merleau-Ponty
de ware opzet van het socialisme is, om precies te zijn, het overwinnen en het achter zich laten van het dierlijke aspect van de menselijke ontwikkeling
Albert Einstein
de ware spiegel van onze gesprekken is onze levensweg.
Michel de Montaigne
de ware universiteit heeft geen specifieke locatie. Zij heeft geen bezittingen, betaalt geen loon of salaris en ontvangt geen materiële bijdragen. De ware universiteit is een geestesgesteldheid
Robert Pirsig
de ware waarde van een menselijk wezen wordt bepaald door zijn vermogen tot zelfbevrijding te geraken
Albert Einstein
de wegen van loyaliteit zijn altijd recht
José Ortega y Gasset
de wereld gaat vooruit dankzij de onmogelijke dingen die zijn gerealiseerd
André Maurois
de wereld is beter af zonder Sadam. Hoe zou het zonder Bush zijn?
Anónimo
de wereld is een bajes waarin je maar beter alleen, in je eigen cel kunt zitten
Karl Kraus
de wereld is een gekkenhuis
Tommaso Campanella
de wereld is er niet echt, maar zij bestaat wél
Fernando Pessoa
de wereld is geen schouwspel, maar een slagveld
Giuseppe Mazzini
de wereld is gestructureerd als taal, en de taal is gevormd door de geest
Eugenio Montale
de wereld is getuige van een verschrikkelijke misdaad tegen de rechten van de mens in Gaza, waar anderhalf miljoen mensen gevangen worden gehouden, vrijwel zonder contact met de buitenwereld. Een hele bevolking wordt gruwelijk gestraft
Jimmy Carter
de wereld is moederlijk voor de mannen en chauvinistisch voor de vrouwen
Belén Sánchez
de wereld is verdeeld tussen degenen die niet slapen omdat ze honger hebben en degenen die niet slapen omdat ze bang zijn voor hen die honger hebben
Paulo Freire
de wereld is vol fantastische boeken die niemand leest
Umberto Eco
de wereld is voorbestemd steeds gekker te worden; daarom zijn grappenmakers de ware voorlopers van de toekomstige beschaving
Carl William Brown
de wereld zou meer moeten lachen, maar na het eten
Mario Moreno (Cantinflas)
de wereld zou vreedzamer zijn als we allen atheïsten waren
José Saramago
de wereldeconomie is de meest doelmatige uiting van de georganiseerde misdaad. De internationale organismen die het geldwezen, de handel en de kredietverschaffing beheren, bedrijven terrorisme jegens de arme landen en jegens de armen aller landen, met een professionele koelheid en een straffeloosheid, waarvan de beste bommengooiers een lesje zouden kunnen leren
Eduardo Galeano
de wereldeconomie is vandaag de dag een gigantisch casino
Fidel Castro
de werkelijke macht berust bij hen, die de massamedia in handen hebben
Licio Gelli
de werkelijke ontdekking van een reis is niet het vinden van nieuwe gebieden, maar het opdoen van nieuwe indrukken
Marcel Proust
de werkelijkheid is de meest vaardige van onze vijanden. Zij richt haar aanvallen op die plaatsen van het hart waar we het niet verwachtten en waar we geen verdediging hadden voorbereid
Marcel Proust
de werkelijkheid is slechts een illusie, al is het een zeer hardnekkige
Albert Einstein
de Westerse wetenschap is er enkel in geslaagd van het eenvoudige naar het moeilijke te evolueren, d.m.v. het onnodige
Marco Crivellaro
de wetenschap dient slechts om de ontdekkingen van het instinct te verifiëren
Jean Cocteau
de wetenschap interesseert me niet: zij heeft geen oog voor dromen of goed geluk, lachen, gevoel of tegenstrijdigheden, zaken die me alle lief zijn
Luis Buñuel
de wetenschap is een begraafplaats van dode ideën
Miguel de Unamuno
de wetenschap is niet volmaakt, maar dat wil niet zeggen dat men religie nodig heeft
Anonymous
De wijsheid van het leven bestaat uit het elimineren van het niet essentiële
Lin Yutang
de woorden die je gebruikt om je realiteit te beschrijven, creëren realiteit
Martin Brofman
de woorden en het hart zijn het niet altijd met elkaar eens
Pietro Metastasio
de zinnen bedriegen niet, het oordeel wel
Johann Wolfgang von Goethe
de zintuigen bedriegen niet, het oordeel wel
Johann Wolfgang von Goethe
de Zwitsers zijn fanatieke schoonmakers, zij wassen zelfs het geld
Marcos Vergara Meersohn
degene die je het bangst bent tegen te spreken ben jezelf
Nassim Nicholas Taleb
democratie betekent het verkiezen van je eigen dictators, nadat ze je verteld hebben wat je denkt te willen horen
Alan Coren
democratie geeft een ieder het recht zichzelf te onderdrukken
James Russell Lowell
democratie is de naam die we aan het volk geven wanneer we het nodig hebben
Robert de Flers
democratie is een toestand die verzekert, dat we niet beter geregeerd zullen worden dan we verdienen
George Bernard Shaw
democratie is het pathetisch geloven in de collectieve wijsheid van individuele onwetendheid
H.L. Mencken
democratie is kwetsbaar: indien te uitbundig verheerlijkt valt ze uiteen
Enzo Biagi
democratie moet méér zijn dan twee wolven en een schaap die stemmen over wat ze 's avonds zullen eten
James Bovard
democratie stelt verkiezing door een incompetente meerderheid, in de plaats van aanwijzijng door een corrupte minderheid
George Bernard Shaw
democratie: omdat men niet in staat was wat juist is sterk te maken, heeft men dan maar wat sterk is juist gemaakt
Blaise Pascal
denk nooit dat oorlog, hoe noodzakelijk en hoe gerechtvaardigd ook, geen misdaad is
Ernest Hemingway
denken is het zwaarste werk dat er bestaat.
Henry Ford
denken is nooit goed
Oskar Panizza
denken schaadt niet
Giovanni Guareschi
des te corrupter de staat, hoe groter het aantal wetten
Tacitus
des te intelligenter men is, des te minder men een absurditeit vermoedt
Joseph Conrad
despoten weten ieder probleem op te lossen, behalve het grootste: henzelf
Winston Churchill
deze ideëen die vandaag een lege fantasie lijken, en morgen een zekerheid, bevatten ook een inleiding tot een gemeenschappelijke taal voor alle volkeren
Ludoviko Zamenhof
deze persoon is, om een voorbeeld te noemen, slechts koning, omdat anderen zijn onderdanen zijn. Omgekeerd geloven die anderen onderdanen te zijn, omdat hij koning is
Karl Marx
deze spanning is verschrikkelijk, ik hoop dat ze voortduurt
Oscar Wilde
deze wereld kent maar twee tragedies; de eerste is het niet krijgen wat men wilt, de andere is het krijgen
Oscar Wilde
dezelfde woorden, gesproken door onderscheiden monden, verkrijgen verschillende, soms tegengestelde betekenissen
Alessandro Morandotti
dichters zijn mensen die de wereld nog met kinderogen bezien
Alphonse Daudet
dichters zijn schaamteloos jegens hun ervaringen: ze buiten ze uit
Friedrich Wilhelm Nietzsche
dictatoren kunnen de wet veranderen maar niet de gewoontes
Jacinto Benavente y Martínez
die nieuwe inspiratie - wanneer die ontbreekt, is vertalen niet meer dan het vrij weergeven in een andere taal
Fernando Pessoa
dierenrechten gaan vóór religie
Dan Jørgensen
dieven respecteren eigendom; zij wensen slechts dat het eigendom hun eigendom wordt, om het nog meer te kunnen respecteren
Gilbert Keith Chesterton
digitaal is snel en efficiënt; papier, dat is pas plezier
Giuseppe Annoscia
direct als je in een vreemde taal begint te praten, verandert je gelaatsuitdrukking, het bewegen van je handen, je lichaamstaal. Je bent al iemand anders
Isabelle Adjani
dissidentie is de hoogste vorm van vaderlandsliefde
Thomas Jefferson
dit is mijn axioma: alle mensen zijn gek
Quintus Horatius Flaccus
dit leven is als een ziekenhuis, waarin iedere patiënt bezeten is door de wens om van bed te wisselen
Charles Baudelaire
dit zijn mijn principes. Bevallen ze je niet, dan heb ik er nog andere
Groucho Marx
doe anderen niet aan, wat jij zou willen dat zij jou aandoen. Hun smaak kan een andere zijn
George Bernard Shaw
doe domme dingen, maar doe ze met enthousiasme
Colette
dokters. Stelletje bofkonten. Hun successen glimmen in de zon… en hun fouten worden in de doofpot gestopt
Michel de Montaigne
doodgaan is al heel bitter, maar het idee om dood te gaan zonder te hebben geleefd, is niet te verdragen
Erich Fromm
door te bewijzen dat ik gelijk heb, zou ik toegeven dat ik ongelijk kan hebben
Pierre Caron de Beaumarchais
door te proberen te lijken op wat we niet zijn, houden we op te zijn zoals we zijn
Ernst Jünger
door zich kinds te gedragen heeft Pinochet blijk gegeven van intelligentie... militaire intelligentie
Anónimo
doping is voor een atleet zoals liegen en stelen voor een politicus. Moeilijk te vermijden
Anónimo
dragen wapenfabrieken bij aan de bestrijding van werkloosheid?
Anónimo
dromen worden bewaarheid, anders zou de natuur ons niet tot dromen aanzetten
John Updike
droom, en je bent vrij in de geest; strijd, en je bent vrij in het leven
Ernesto Che Guevara
duidelijkheid is des filosofen hoffelijkheid
José Ortega y Gasset
durf te denken
Quintus Horatius Flaccus
durf verhoogt de moed, twijjfel de vrees
Publilius Syrus
duurzame ontwikkeling is net als de met goede voornemens geplaveide weg naar de hel
Serge Latouche
dwazen, ze beseffen niet hoeveel de helft meer is dan het geheel
Hesiod