Logos Multilingual Portal

Select Language

a b c d e é f g h i j k l m n o ó p r s t u v w z

of ik groots ben of niet is niet mijn zorg, wel of ik mij elke dag verder ontwikkel als persoon
Eduardo Chillida
óf we zijn in staat een tegengestelde mening met kracht van woorden te weerleggen, óf we moeten toestaan dat deze geuit wordt. Het is niet mogelijk een opinie met gebruik van geweld teniet te doen, want dat staat iedere vrije ontwikkeling van onze intelligentie in de weg
Ernesto Che Guevara
OK, ik ben een fatalist, maar wat kan ik daaraan doen?
Ann Edwards-Duff
om de werkelijkheid draaglijk te maken, moeten we allemaal een paar van onze kleine dwaasheden koesteren
Marcel Proust
om een beschaving te vernietigen moet je geen boeken verbranden. Overtuig gewoon de mensen er geen meer te lezen
Ray Bradbury
om een lid van onbesproken gedrag van een kudde schapen te zijn dient men, eerst en vooral, schaap te zijn
Albert Einstein
om een mens gelukkig te maken is het beter het verlangen weg te nemen dan de behoefte te vervullen
Lucius Annaeus Seneca
om een vriend te vinden moet men een oogje dicht doen – om hem te behouden, twee
Norman Douglas
om een woord te verklaren heb je andere woorden nodig die, op hun beurt, verklaard moeten worden met weer andere, en zo eindeloos voort. Communiceren is een illusie
Pino Caruso
om goed te zijn moeten we vaak ophouden met eerlijk te zijn
Jacinto Benavente y Martínez
om het geluk te vinden, moet je het niet zoeken
Anonymous
om het volk onder de duim te houden werden vroeger door de machthebbers geweld, verordeningen en het geloof gebruikt; vandaag de dag komen daar nog voetbal en TV bij
Carl William Brown
om lang te leven komt het eropaan niet te leven
Anónimo
om lang van je oude dag te genieten, kan je best zo gauw mogelijk oud worden
Marcus Porcius Cato
om lexicograaf te zijn, moet je een beetje idealist zijn want het is onmogelijk om een instantopname te maken van een taal
Manuel Seco
om ons zelf te kunnen zijn, moeten we iemand zijn
Stanislaw Jerzy Lec
om vaderlandslievend te zijn, haat alle naties behalve je eigen; om gelovig te zijn, alle sectes behalve de jouwe; om moreel te zijn, alle pretenties behalve die van jou
Lionel Strachey
om volmaakt te zijn ontbrak het haar slechts aan één foutje
Karl Kraus
onbegrijpelijk spreken kan iedereen, begrijpelijk haast niemand
Galileo Galilei
onder een regering die ten onrechte onschuldigen opsluit, is de juiste plek voor een eerlijk mens ook de gevangenis
Henry David Thoreau
ondeugd is zo'n afschuwelijk creatuur, dat hoe vaker je haar ziet, hoe meer ze je bevalt
Finley Peter Dunne
ondeugd zal er zijn, zolang er mensen zijn
Tacitus
ongelukkig zijn wordt het duidelijkst omschreven als het verschil tussen onze mogelijkheden en onze verwachtingen
Edward De Bono
ongeschiktheid blijkt uit een teveel aan woorden
Ezra Pound
ongewisheid is als een madeliefje, waarvan aan het plukken der blaadjes geen einde lijkt te komen
Mario Vargas Llosa
ons geweten voorkomt niet dat wij zonden begaan, maar helaas wel dat wij ervan kunnen genieten
Salvador de Madariaga y Rojo
ons huidig economisch systeem is een wereldwijde machinerie, die het milieu verwoest en die millioenen verliezers produceert waar niemand weg mee weet
George Susan
ons is geleerd te geloven dat wat mooi is niet nuttig hoeft te zijn, en wat nuttig is niet mooi kan zijn; ik wil aantonen dat wat nuttig is tegelijk ook mooi kan zijn
Mohandas Karamchad Gandhi
ons leven eindigt op het moment dat we zwijgen over werkelijk belangrijke zaken
Martin Luther King
ons leven wordt gedomineerd door primaire prikkels, net als 50.000 jaar geleden
Rita Levi Montalcini
ons ontdoen van onze moeilijkheden houdt in een diepgaand veranderen van onze relatie met onszelf en met heel ons verleden
Alejandro Jodorowsky
ons verstand maakt ons niet alleen meer rationeel, het maakt ons ook gevaarlijker
Simon Wiesenthal
ons werkelijke leven is dikwijls het leven dat we niet leiden
Oscar Wilde
onschendbaarheid staat tegenover straffeloosheid zoals eerbaarheid staat tegenover een man van eer
Giacomo Casanova
onsterfelijk is hij die het heden aanvaardt
Cesare Pavese
ontdekkingen helpen de derde wereld niet, zij vergroten slechts het heersende onrecht
Ryszard Kapuściński
ontwapeningsconferenties zijn vergelijkbaar met brandpreventieoefeningen voor pyromanen
John Osborne
ontwikkeling is een reis met meer verongelukten dan overlevenden
Eduardo Galeano
ontwikkeling lijkt op een dode ster waarvan men het licht nog ziet, ook al is zij reeds sinds lang en voor eeuwig uitgedoofd
Gilbert Rist
onverbrekelijk met geluk verbonden is het ontbreken van dingen die je wel zou willen hebben
Bertrand Russell
onverschilligheid, lafheid en opportunisme van de burgers zijn nog dodelijker voor de democratie dan tirannen en dictators
Luigi Tosti
onvolgroeide dichters doen na, volgroeide dichters stelen
Thomas Stearns Eliot
onwetendheid grijpt op een schrikwekkende manier om zich heen
José Saramago
onwetendheid is de grootste bron van geluk
Giacomo Leopardi
onwetendheid is de moeder van sexueel geluk en zaligheid
Giordano Bruno
onwetendheid staat dichter bij de waarheid dan het vooroordeel
Denis Diderot
onze burgers, er niet mee tevreden dat hun de vrouwen en dochters van het proletariaat ter beschikking staan, om over de erkende prostitutie maar helemaal niet te spreken, scheppen er een geweldig genoegen in hun echtgenotes en dochters wederzijds te verleiden
Karl Marx
onze glorierijkste topprestatie is te leven op correcte wijze. Zaken als de baas spelen, geld vergaren, monumenten bouwen, zijn hoogstens aanhangsels en hulpmiddelen
Michel de Montaigne
onze herinneringen zijn kaarten van een index die worden geraadpleegd en in wanorde teruggegeven, door een overheid waarop we geen grip hebben
Cyril Connolly
onze vrijheid kan slechts bewaakt worden door persvrijheid, die evenmin begrensd kan worden zonder gevaar te lopen haar te verliezen
Thomas Jefferson
ooit las ik een woordenboek van begin tot eind; het leek me een verrukkelijk gedicht over alles en nog wat
Ophelia
ooit zullen wij weer mensen zijn, en niet slechts joden
Anne Frank
ook al maaien ze alle bloemen, de lente houden ze niet tegen
Pablo Neruda
ook de menselijke natuur stelde mij teleur, en ik gaf haar op toen ik ontdekte dat zij teveel op de mijne leek
J.P. Donleavy
ook kan men zijn overpeinzingen niet in hun totale omvang in woorden weergeven (by Steven Stenfert)
Friedrich Wilhelm Nietzsche
ook lees ik boeken, veel boeken: maar ik leer er minder van dan van het leven. Een enkel boek heeft me veel geleerd: het woordenboek. Oh, het woordenboek, ik adoreer het. Maar ook houd ik van de straat, een nóg mooier woordenboek
Ettore Petrolini
oorlog is bloedvergieten op zoek naar vrede; vrede is voortzetting van de strijd zonder bloed te vergieten
Anonimo
oorlog is de meest verbreide vorm van modern terrorisme
Gino Strada
oorlog is God's wijze van Amerikanen aardrijkskunde bij te brengen
Ambrose Bierce
oorlog kan men niet humaniseren, slechts afschaffen kan men hem
Albert Einstein
oorlog voeren met jezelf is de zwaarste strijd, jezelf daarbij te verslaan de mooiste overwinning
Friedrich von Logau
oorspronkelijk verschilt een kruier minder van een filosoof dan een kettinghond van een windhond. Het is de verdeling van arbeid, die een kloof tussen beiden geschapen heeft
Karl Marx
op Cuba worden de mensenrechten niet gerespecteerd, met uitzondering van Guantánamo
Anónimo
op de belangrijkste kruispunten van het leven staan geen wegwijzers
Ernest Hemingway
op een gegeven moment moet je, om iets weer te laten functioneren, het risico nemen dat alles verloren gaat
Isabelle Adjani
op ieder privé bezit rust altijd een sociale hypotheek
Giovanni Paolo II
op weg naar de wijsheid is de eerste stap stilte; de tweede, luisteren; de derde, onthouden; de vierde, oefenen; de vijfde, onderwijzen aan anderen
Solomon Ibn Gabirol
opgepast: de gezondheidsautoriteiten kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid
Ana López
opgepast: het lijk van Marx ademt nog
Nicanor Parra
opvoeding is een bewonderenswaardige zaak, maar het is goed zich van tijd tot tijd te realiseren, dat wat echt wetenswaardig is niet onderwezen kan worden
Oscar Wilde
opvoeding is het middel waarmee ouders hun eigen gebreken doorgeven aan hun kinderen
Armand Carrel
originaliteit is het onopgemerkt plagiëren
William Ralph Inge
ouderdom is het meest verrassende van alle dingen, die een mens kunnen overkomen
Leon Trotsky
over het algemeen, zeg ik altijd wat ik denk. Maar tegenwoordig is dat een zware fout omdat je verkeerd begrepen kan worden
Oscar Wilde
overtuigingen zijn gevaarlijker vijanden van de waarheid dan leugens
Friedrich Wilhelm Nietzsche
overweeg, alvorens te denken
Stanislaw Jerzy Lec