Logos Multilingual Portal

Select Language

آ ا ب ت ج ح خ د ر ز س ش ص ض ط ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي پ چ ک گ ی

کار اصل همچون تقلب غیر قابل دیدن است
William Ralph Inge
کار برای روز کوتاهترو زندگی طولانيتر ساخته شده است
Denis Diderot
کار راه گريز است برای کسانی که چيز بهتری برای انجام دادن ندارند
Oscar Wilde
کار سه رفتار بد را مانع ميشود, خستگی, اخلاق بد و فقر
Voltaire
کار کمتر از بازی کسل کننده است
Charles Baudelaire
کاربردهای پزشکی خطری برای سلامتی گشته است
Ivan Illich
کاردانی در زمینه سخنگرایی آن است که بدانیم چقدر یک شخص می تواند پیش برود
Jean Cocteau
کاستيلين، گويش مختلط سرخپوست های امريکا است
Carlos Fuentes
کاغذبازی: مشکلی برای هر راه حل
Samuel Herbert
کافی است که او حقيقت را فرياد بزند. هيچکس وی را باور نکرده و ديوانه قلمدادش خواهند کرد
Luigi Pirandello
کتاب دوستان که طبقات زیادی از کتاب دارند ولی حتی به یک صفحه هم دست نمی زنند می توانند با خواجگان حرم سرا مقایسه گردند
Carlo Dossi
کتاب راه رستگاری آدمی است
Voltaire
کتاب یکی از سرگرمیهایی است که در اختیار ما قرار دارد
Jorge Luis Borges
کتابها مباهات خود را دارند , زمانی که عاريه داده ميشوند برگردان داده نميشوند
Theodor Fontane
کتابها هم همچون انسانها دشمن دارند: آتش , رطوبت , حیوانات , شرایط هوا , و مفاهیم درونشان
Paul Valéry
کتابهايی است که سوزانده شده است , آدمی هم به آن نهايت می رسد که سوزانده می شود
Heinrich Heine
کتابی که ارزش دو بار خواندن ندارد حتی یک بار هم ارزشی برای خواندن ندارد
José Luis Martín Descalzo
کدام بیشتر ازدیاد می گردد , جنتیک یا تلوزیون
Anónimo
کريسمس مبارک و سال نوی خوبی داشته باشيد
Anonymous
کسالت مرضی است که با کار درمان می شود؛ خوشی تنها يک مُسکِّن موقت است
Duke of Lewis
کسانی که برنده می شوند ، در هر حالتی که برنده می گردند ، هرگز از آن شرمنده نمی شوند
Niccolò Machiavelli
کسانی که بطور دائم از جائی برميگردند در حقيقت جايی نرفته اند
Antonio Machado
کسانی که در روز می اندیشند آگاهند ازبسياری از اموری که از خاطر آنهايی که در شب می اندیشند ميگذرد
Edgar Allan Poe
کسانی که فقط برای زيبايی زندگی ميکنند فقط برای لحظه ها زندگی ميکنند
Søren Kierkegaard
کسب دانايی برای ثروتمندان به همان اندازه مشکل است که کسب ثروت برای دانايان
Epictetus
کسی دوست پیدا نمیکند تا زمانی که دشمن ایجاد ننموده است
Alfred Tennyson
کسی سیاست را با مروت انجام نمی دهد, هر چند که نمی توان آن را بدون مروت هم انجام داد
André Malraux
کسی نمی تواند سوار شما بشود مگر اينکه کمرتان را خم کرده باشيد
Martin Luther King
کسی که بداند چگونه بخندد ارباب زمین است
Giacomo Leopardi
کسی که به دنيا می آيد بايد در انتخاب محلّ تولّد، سال و والدين خود دقّت زياد به خرج دهد
Gesualdo Bufalino
کسی که تنها خود را دوست می دارد حداقل این مزیت را دارد - که با خیلی دشمن روبرو نمی شود
Georg Christoph Lichtenberg
کسی که توجهی نميکند که چه چيزی همسايه اش انجام ميدهد, ميگويد يا فکر ميکند و سعی ميکند عمل خودش را قابل توجيه ومناسب کند وقت خودش را بهتر استفاده ميکند
Marcus Aurelius Antoninus
کسی که شما از او بیشترین ترس برای تناقض را دارید خود شماست
Nassim Nicholas Taleb
کسی که شیطان را تنبیه نمیکند, دستور می دهد که انجام گردد
Leonardo da Vinci
کسی که قادر است دیدن زیبایی را نگه دارد هرگز پیر نمی شود
Franz Kafka
کسی که هيچ چيزی نميخواهد چشم داشت بسيار دارد
Jean Rostand
کسی که گوش می دهد همیشه بهتر از آن است که دستور می دهد
Ernest Renan
کشور بدون فیلم مستند همچون خانواده بدون آلبوم عکس است
Patricio Guzmán
کلام هميشه با قلب ما موافق نيستند
Pietro Metastasio
کلمات آدمی را آزاد میسازند. هر کسی که نمی تواند خود را ابراز کند برده است
Ludwig Feuerbach
کلمات ارزشهایی را پیدا می کنند که شنونده به آنها می دهد
Giovanni Verga
کلمات بوسيله اعضاع فرهنگستان يا افرادی همچون آنها ساخته نميشود , بلکه به وسيله افرادی در خيابان ساخته ميشود. فرهنگنامه نگاران به طور معمول آنها را دير تشخيص داده و آنها را بر اساس الفبا سازماندهی ميکنند, در بسياری از موارد ز مانی که مفهومشان را از دست داده اند
Gabriel García Márquez
کلمات تمام چيزی است که ما داريم
Samuel Beckett
کلمات مهم هستند اگر که محدود باشند
Lalla Romano
کلمات همچون پول است, یک پول می تواند به اندازه خیلی پولها ارزش داشته باشد وخیلی پولها حتی به اندازه یکی هم ارزش نداشته باشند
Francisco de Quevedo y Villegas
کلمه چيزی جز صدا و کتاب ها چيزی جز کاغذ نيستند
Paul Claudel
کلیسا می گوید که زمین صاف است , ولی من می دانم که گرد است . از آنجایی که من سایه را بر روی ماه دیده ام و من به سایه بیشتر اعتماد دارم تا به کلیسا
Ferdinand Magellan
کمبود مواد غذایی که حیات پانصد میلیون کودک را تهدید می کند می تواند بوسیله تنها یک روز بودجه جنگ افزار کاهش یابد
Peter Ustinov
کمی ادم دقت عالمی از توجیه را حفظ می کند
Clarence Edwin Ayres
کنايه آميز نيست که مکانی به نام 'سرزمين مقدس' محلّ وحشيانه ترين و عميق ترين تنفّر بر روی اين سيّاره باشد؟
Daniele Luttazzi
کنسرت برای حفظ کره زمین ... کشتی تایتانیک را در من زنده می کند
Anónimo
کنسول . در سیاست آمریکا , شخصی که موفق نبوده است با رای مردم کاری رسمی بخود اختصاص بدهد بوسیله اداره كل به او کاری داده میشود با شرط اینکه کشور را ترک کند
Ambrose Bierce
کودکان هرگز در گوش کردن به والدینشان خوب نبوده اند , ولی هرگز از مدل کردن آنها پرهیز نکرده اند
James Baldwin
کودکان همه چيز را در هيچ چی پيدا ميکنند و بالغين هيچ چيز در همه چيز
Giacomo Leopardi
کوکاکولا برای سلامتی خوب است ...از نظر اقتصاد آمريکا
Anónimo
کيفيت کتاب بستگی به خواننده اش دارد
Emilio Praga
کی یونسکو این جهان را ارثی برای انسانیت اعلام می کند
Anónimo