Logos Multilingual Portal

Select Language

آ ا ب ت ج ح خ د ر ز س ش ص ض ط ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي پ چ ک گ ی

فاصله بین یک مولکول و مولکول دیگر همچون فاصله بین ستارگان است
Carlo Dossi
فراست نظامی در لفظ تناقض است
Groucho Marx
فرد بايد بسيار خوب رفتار کند اگر کارت برنده را در دست دارد
Oscar Wilde
فرد باید خیلی قوی باشد که انزوا را دوست داشته باشد
Pier Paolo Pasolini
فردی که به آن اندازه خوش شانس است که دیگر احتیاج ندارد چیزی کسب کند به اندازه شخصی که چیزی ندارد که از دست بدهد خوش شانس نمی باشد
Francisco de Quevedo y Villegas
فردی که خشم را نشناسد مهربانی را نيز نمی تواند بشناسد
Henry Ward Beecher
فرزند نداشتن بدشانسی خوبی است
Euripides
فرق بين سکس برای پول با سکس مجانی اين است که سکس برای پول ارزانتر تمام ميشود
Brendan Francis
فرهنگ به معنی خواندن زیاد نیست , و نه به معنی دانستن زیاد است – بلکه به معنی تجربه کردن زیاد است
Fernando Pessoa
فرهنگ همچون ابزاری است که بوسیله معلمین تنظیم می گردد که معلمیت جدید ایجاد نماید که در نهایت آنها خود معلمین جدید ایجاد می کنند
Simone Weil
فرهنگ همیشه همانند آن است – لایه بعد از لایه اندرز , از عقایدی که عقاید دیگر را سرشار می کنند, مبادله زنده کلمات که زمان و فضا را به هم وصل می کند
Rosa Montero
فرهنگ چیزی است که در آدمی است زمانی که همه چیز را فراموش کرده است
Edouard Herriot
فساد همچون آشغال است , باید هر روز جمع آوری گردد
Ignacio Pichardo Pagaza
فقر در زبان ما را نا توان می کند , باعث این ریسک می گردد که ما اسیر افکار دیگران گردیم
Giorgio Barberi Squarotti
فقرا به جنگ می روند تا نبرد کنند و بمیرند بخلطر بلهوسي , ثروت اندوزی و زياده روي ديگران
Plutarch
فقط آدم شجاع می داند که چگونه ببخشد - نه آدم نامرد - آن در وجودش نیست
Laurence Sterne
فقط آرزو می کنم که هيچ آرزويی نداشته باشم
Anónimo
فقط آن کسی که خيلی بدبخت است حقّ دلسوزی کردن به ديگری را دارد
Ludwig Wittgenstein
فقط آنچه که از دست داده ام برای هميشه به من تعلّق دارد
Elisa Félix
فقط احمقان هيچ شکی ندارند, تو اطمينان داری؟ من هيچ شکی ندارم
Luciano De Crescenzo
فقط اشخاص با فرهنگ دوست دارند بياموزند : نادانان دوست دارند آموزش بدهند
Edouard Le Berquier
فقط تعداد محدودی از موارد در زمان مناسب اتفاق می افتند , و بقیه اصلا اتفاق نمی افتند : تاریخ نویس مراقب این موارد را تصحیح می کند
Herodotus
فقط خود تصویر من را راضی نمی کند. من فقط می خواهم قسمتی از حقیقت در یک مرحله کوتاه زمانی را حفظ کنم
Henri Cartier-Bresson
فقط مردان بزرگ نقايص بزرگ دارند
François de La Rochefoucauld
فقط مرده پايان جنگ را ميبيند
Plato
فقط يک روش برای کشف صداقت يک فرد وجود دارد و آن سؤال از وی در اين باره است. اگر پاسخ وی بلی باشد، فاسد است
Groucho Marx
فقط يک چيز در اين دنيا وجود دارد که فريفته نميشود : ظاهر
Ugo Bernasconi
فقط يک گونه نیش آراسته وجود دارد و آن نیش کلمات است
Constancio Vigil
فقط کسانی که علاقه دارند ما ليات بدهند بايد در بهشت ما ليات زندگی بکنند: تعداد آنها بسيار کم است
Anónimo
فقط گروهی می بینند که ما چه هستیم , ولی دیگران می بینند که ما چه وانمود می کنیم که هستیم
Niccolò Machiavelli
فقط یک آدم احمق جنگ را به صلح ترجیح می دهد , چنانکه در زمان صلح پسر پدر را دفن می کند و در زمان جنگ پدر پسر را به خاک می سپارد
Herodotus
فلسفه واقعی آن است که دنیا را از دریچه جدیدی ببینیم
Maurice Merleau-Ponty
فوتبال بازی مشهوری است برای اینکه حماقت عملی مشهور است
Jorge Luis Borges
فوتبال می رود که اشباع از دروغ باشد همان گونه که بوسیله منابع خبری مستند است
Jorge Valdano
فيزيک مانند سکس است : بطور يقين , ممکن است که نتيجه عملی بدهد, ولی آن دليلی نيست که ما را آن انجام ميدهيم
Richard P. Feynman
فکر کردن ضرر نمی رساند
Giovanni Guareschi
فکر کردن مشکلترین کاری است که ممکن است باشد
Henry Ford
فیلسوفان تنها جهان را بصورتهای مختلف تفسیر کرده اند , ولی هم اکنون موضوع عوض کردن آن است
Karl Marx