Logos Multilingual Portal

Select Language

آ ا ب ت ج ح خ د ر ز س ش ص ض ط ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي پ چ ک گ ی

عجله بیش از حد در اجرای انجام وظیفه خود نوعی از ناشکری است
François de La Rochefoucauld
عدالت زمانی است که بی عدالتیهای استقرار یاقته تحریم می گردند
Anatole France
عدم درک متداولترین نوع مکالمه بین افراد است
Peter Benary
عدم مهارت در زمان استفاده از تعداد بیشمار لغات نشان داده می شود
Ezra Pound
عده گسترده ای از مردم راحت تر قربانی یک دروغ بزرگ می گردند تا یک دروغ کوچک
Adolf Hitler
عشق , شاید بعد از مدتی , زمانی که ما کمتر همدیگر را می دانیم
Ennio Flaiano
عشق ابدی است بهمان صورت که ميماند
Henri de Régnier
عشق بازی مشاجره را کم کرده , عشق آن را باعث می گردد
Woody Allen
عشق بسيار کوتاه و فراموشی بسیار بلند است
Pablo Neruda
عشق به میهن چیزی در مورد مرزهای دیگران نمی داند
Stanislaw Jerzy Lec
عشق خوشايندی خود را وقتی که ديگر سرّی نيست از دست می دهد
Aphra Behn
عشق مِه ای است که با بخار افسوس ها شکل می گيرد
William Shakespeare
عشق هرگز ازبین نمیرود
Miguel de Cervantes
عشق همچون مفهوم نا محدودی است که حتی پاپیها هم آن را میدانند
Louis-Ferdinand Céline
عشق چیزی است که بین مرد و زنی که همدیگر را نمی دانند ایجاد می گردد
William Somerset Maugham
عقاید قویتر از صلاحها هستند. ما اجازه نمی دهیم که دشمنانمان صلاح بدست آورند , چرا باید اجازه بدهیم که عقیده بدست آورند؟
Joseph Stalin
عقیده نداشتن به شانس نشانه آدم بی تجربه است
Joseph Conrad
عقیده گرایی همچون پوشش عالی است که سیاستمدار علاقه مند به قدرت آن را می پوشد
Aldous Huxley
علاقه به کار یک شخص نزدیکترین محدوده واقعی به خوشبختی در زمین است
Rita Levi Montalcini
علايق تنها در صورتی که افراط کنيد، نقص يا مزيت به شمار می روند
Johann Wolfgang von Goethe
علت اصلی گسترش بی توجه ای اين است که همه ميدانند چگونه بنويسند و بخوانند
Peter de Vries
علم در حال پیشرفت خواهد بود برای اینکه ما قادر هستیم خود را بر اساس افکار بزرگ اندیشان که ما را راهنمایی می کنند قرار دهیم
Margherita Hack
علم غربی فقط به درد گذر از آسان به مشکل از طريق غير مفيد، خورد
Marco Crivellaro
علوم چیزی است که همیشه برای بحث باز است
José Ortega y Gasset
عمر در صورتی که پر باشد طولانی است
Lucius Annaeus Seneca
عمل کرد تنبیه این است که تنبیه کننده را اصلاح کند
Friedrich Wilhelm Nietzsche
عمل کرد خوبی داشته باش که تمامی افتخار بر آن اساس است
Edgar Lee Masters
عمل کرد متخصص نباید آن باشد که از دیگران صحیح تر باشد, بلکه بیشتر در اشتباه باشد به خاطر دلیل خاص آن
David Butler
عموم مردم وظیفه دارند که بصورت جدی مقاوت کنند, همچون ردیف سربازان بدون ترحم در مقابل رودخانه پیو, در مقابل صدمات ناشی از تجزیه خترناک خواست عموم , نابودی آگاهی عمومی همراه با اضمحلال درک آنچه که درست است - آخرین و تنها دیواری که نشان دهنده آنچه که انسانی است و یا انسانی نمی باشد
Francesco Saverio Borrelli
عمیق ترین چیز در آدمی پوست اوست
Paul Valéry
عواطف خانوادگی فقط در مناسبت های بخصوص بروز داده می شوند
Karl Kraus
عکس العمل خود بخود محصول اندیشه بلند است
Pablo Neruda