Logos Multilingual Portal

Select Language

a b c d e ê f g h i j l m n o p q r s t u v z

ca ciertu ca ci po´essiri un rapportu platonicu, ma sulu tra maritu e mugghieri
Anonymous
ca tutti i cristiani ponu jéssiri frati jè zoccu si nzónnunu chiddi ca non c´janu frati
Charles Chincholles
campa cchiù semplicimenti accussì l´auttri ponu semplicimenti campari
Mohandas Karamchad Gandhi
cara dimocrazzia, passa ppa´casa ca no´jè tardu
Ivano Fossati
ca' murali nuattri abbissamu i sbagghi re' nostri istinti e cull' amuri chiddi ra nostra murali
José Ortega y Gasset
cchì jè l´arti? buttanijari
Charles Baudelaire
cchi jè na´rapina na´na bbanca a cunfruntu cu ccu a´ rapi na bbanca?
Bertolt Brecht
cchióssaj ri tutta a storia passata l´omu s´attrova avanti a n´incrociu. Na strada porta a´ rispirazzioni cchiú níura je l´auttra a´ ristruzzioni totali. Putemu sulu prijari ca´ scigghiemu bbonu
Woody Allen
ccu iddi tutti su nazzisti; ppi ll'ammali Treblinka jé ppi sempri
Isaac Bashevis Singer
ccu´uogni lingua ca mori scumpari na fiura ri ll´omu
Octavio Paz
cc`jè sulu na manera ppi ssapiri su n´cristianu jè appostu. Spiàtici, su ddu rici sì allura jè ´nfamuni
Groucho Marx
cecca u ridiculu na ogni cosa je prima o poi u' ttrovi
Jules Renard
cerca ri jèssiri cchiù saggiu ri l´auttri, suddu c´jarrinesci, ma non ci´u´ fari sapiri
Lord Chesterfield
certuni re´cchiù ranni amuri c´aju canusciutu c´avéunu ´n´sulu prutagunista
Wilson Mizner
cetti risati non su di filicità, ma su chianti cummigghiati cca' gintilizza
Gabriela Mistral
chi cculu pe' guverni ca i cristiani non sanu pinzari
Adolf Hitler
chiamu omu cu´jè pattruni ra´so´lingua
Don Lorenzo Milani
chiddi ca fanu ttraruzzioni su´comu ê pitturi ca fanu rittratti. Ponu fari a copia cchiú bbella ma sempri ci nn´â ´ssumigghiari a l´origginali
Elie Fréron
chiddi ca non sanu pinsari, ogni tantu avissinu abbissari i so´ malu pinseri
Luther Burbank
chiddi ca si ll' an' a' spacchìatu ca an' a fattu na rivoluzzioni, u jonnu appressu an' a vistu ca non sapèunu zoccu òunu fattu, ca a rivoluzzioni ca iddi òunu fattu non ci nn' aasimigghiava ppi nenti pi nenti a chidda ca vulèunu fari
Friedrich Engels
chiddu ca viri tuttu rosa penza ca chissu jè u megghiu ca ci po' jèssiri. Chiddu ca viri tuttu nìuru si scanta ca jè veru
Robert Oppenheimer
ci sù certi comunisti ca riciunu, ca su unu non jè ccomunista vani a ddiri ca jè fascista. Ca jè na cosa ca non si po´capiri, com´a ddiri ca´ su unu no jè cattolicu veni a ddiri ca jè mormoni
Jorge Luis Borges
ci su momenti quannu u' malusangu je pirciò macari ammazzari a coccarunu (u' malusangu cchiu ranni ca cc' jè) addiventa veru, prisenti, si po' tuccari
Roberto Bolaño
ci sù politici anesti comu giurnalisti anesti. Na´vota ca s´ana vinnutu, arrestunu vinnuti
William Moyers
ci su´du´tipi ri televisioni: chidda sperta, ca fa i cristiani difficili a guvirnarli je chidda biestia ca fa i cristiani facili a guvirnarli
Jean Guéhenno
ci su´porti no´mari ca si ràpunu sulu cche´ palori
Rafael Alberti
ci voli tantu tempu pp´addivintari carusu
Pablo Picasso
Ci voli u libburu svuluppu ri ognarunu ppô libburu svuluppu ri tutti
Karl Marx
cinicu; n´curnutu canariu ca viri i cosi comu su´a ppi´daveru, je no´comu avissunu a´jessiri
Ambrose Bierce
cô to avvocato a´gghiéssiri anestu je chiaru, appoi ci penza iddu a cassariari tuttu cosi.
Anonymous
cocca gghiornu fossi putemu turnari a éssiri ómini je no sulu jebbréi
Anne Frank
comu si guvenna u munnu je comu accumenciunu i veri? I politici ci cuntunu minchiati ê giunnalisti je appoi cci crirunu ê cosi ca leggiunu
Karl Kraus
cosi re´ turchi, ca i cristiani vanu peri peri cuntannu cosi arreri e´ nostri spaddi ca su a´virità
Oscar Wilde
cririri no´progressu non voli riri ca´unu criri ca´u´progressu ggià c´ja´statu
Franz Kafka
crirìticci a zoccu vi cuntunu l´auttri supra o´munnu; nenti jè accussì llariu ca non po´addivintari veru
Honoré de Balzac
criru ca´occa gghiornu nnu´mmiritamu ri n´aviri cchiù guverni
Jorge Luis Borges
cu c´ammucca ca si po´ crisciri sempri na´m munnu ca jè limitatu, o jè pazzu o jè unu ca sturiau economia
Kenneth Boulding
cu fa cchiù cloni, a scienza o a tilivisioni?
Anónimo
cu jè assuggittatu quasi sempri jè megghiu ri cu´ cumanna
Ernest Renan
Cu non sapi amari jé cchiù 'nfilici ri cu no ll'a'amatu mai nuddu
François de La Rochefoucauld
cu si nzonna i cosi ri jonnu, sapi tanti cosi ca non sanu chiddi ca si nzonnunu i cosi sulu ri notti
Edgar Allan Poe
cu si talía i´so´difetti non viri chiddi ri l´áuttri
Ali ibn Abi Talib
cu s´ annammura ri iddu stissu ammenu c´javi a futtuna ca non c´javi cuncurenza
Georg Christoph Lichtenberg
cuntinuamenti nasciunu i fatti ppi ddu fari cassarìari i tiurìi
Carlo Dossi
custa assai jessiri anestu su ddu si´ntiliggenti. Jè comu jessiri anestu su ddu si ambizziusu
Fernando Pessoa
cu' non po' aviri zoccu voli, vulissi zoccu po'
José Ortega y Gasset
cu' sapi pigghiari u mumentu je comu su non murissi mai
Cesare Pavese
cu´ non castja u´mali cumanna ca s´a ffari
Leonardo da Vinci
cu´po´ddiri angora ca n´am´ appizzatu l´ambienti ?
Günter Grass
c'jè sulu na regula ppe' pulitici na tuttu u' munnu: quannu sì o guvernu non fari i cosi ca ricevi quannu jeri all'opposizzioni. Su t'arrìsichi tuttu zoccu ci po' varagnari jè ca t'a mmettir' a ffari i cosi ca non c'jarriniscenu a chiddi prima ri tìa
John Galsworthy
c´jaju bbsognu ca l´àuttri c´janu bbisognu i´mía
Anónimo
c´jaju na testa piffetta ppi scuddárimi i cosi
Robert Louis Stevenson
c´javemu abbastanza riliggioni ppi ddu cummattírini ma no abbastanza ppi ddu vulírini bbeni
Jonathan Swift
c´jè sulu na cosa o´munnu cchiù ppeggiu ri fari parari ri coccarunu, ca jè non fari parari ri coccarunu
Oscar Wilde
c´jè sulu na pricchiarìa degna: chidda re´palori
Constancio Vigil
c´jè ´n mumentu ra vita ca jè u cchiú megghiu je cchiú avanti r´accussí non si cci po´gghiri. Je a´ stranizza ra´vita jè ca stu´mumentu junci quannu semu cchiù vivi je veni a ddiri ca nn´am´a´scurdari cumpletamenti ca stamu campannu
Jack London