Logos Multilingual Portal

Select Language

a b c d e ê f g h i j l m n o p q r s t u v z

i carusi ri uoggi pénzunu ca i soddi su´ tuttu je cca´ vicchiania scóprunu ca jè a ppi daveru r´accussì
Oscar Wilde
i carusiddi n´anu ascutatu mai e´ranni, ma mancu cci l´ana tagghiatu mai ri cupiarli
James Baldwin
i cosi ca sapemu cchiù megghiu su´chiddi ca non n´a´ mparatu mai nuddu
Luc de Clapiers Marquis de Vauvenargues
i cristiani cchiù seri su' chiddi cchiù suli
Charles Bukowski
i cristiani c´janu riflessi lenti. Ri solitu ci voli n´pugn´i ggenerazzioni ppi capirlu
Stanislaw Jerzy Lec
i cristiani fanu l´eroi sulu quannu non c´jè auttru cchi fari
Paul Claudel
i cristiani nasciunu ´gnuranti no sciamuniti. A sciamunizzioni ci veni dopu ca´rucazzioni
Bertrand Russell
i cristiani non morunu picchì cci manca u´ varagnu. Morunu picchì ci manca u´pani
Vandana Shiva
i cristiani non s´affruntunu re´pinseri lurdi, ma s´affruntunu o´pinseru ca coccarunu putissi pinsari ca iddi fanu cosi lurdi
Friedrich Wilhelm Nietzsche
i cristiani pimmettunu sempri i cosi ca non cústunu nenti
Enzo Biagi
i cristiani si ponu spártiri na ttri gruppi: chiddi ca stanu murennu ra´stanchizza, chiddi ca stanu murennu ro´siddju je chiddi ca stanu murennu ro´scantu
Winston Churchill
i cristiani su riddiculi sulu quannu vonu páriri zoccu non sú
Giacomo Leopardi
i cristiani su sempri anesti. Cánciunu anestà, jè chissu u fattu
Tristan Bernard
i cristiani ti stanu cchiù vicini quannu sì nfilici ca quannu si filici
Simone de Beauvoir
i cristiani, comu e´pecuri, stanu sempri appressu o´capu; ali voti a dirizzioni jè chidda ggiusta
Alexander Chase
i cunfini râ mé lingua sú i cunfini rô mé munnu
Ludwig Wittgenstein
i dibattiti supra u´disarmu su´l´esercizzi contra all´incendi de´piromani
John Osborne
i don chisciotti ri uoggi non cummattunu cchiú contru ma cummattunu cche´ mulini a vventu
Anónimo
i fimmini, na minchiata i fa´mpazziri, n´cumplimentu i fa fùjri
Raymond Quatorze
i ggiunnali non vonu nfummari e´ cristiani, vonu sulu cunvincilli ca i´ stanu´nfummannu
Nicolás Gómez Dávila
i giurnalisti non ci crírunu ê munzignarii re´pulitici, ma i´ ripetunu! Non c´jè peggiu!
Coluche
i guvenni no' mpàrunu mai nenti. Sulu i cristiani ponu 'mparari
Milton Friedman
i me' anni o' pallamentu nê sumputtai comu i me' anni o' liceu D'Azzeglio. A' valli rô tempu pessu
Susanna Agnelli
i morti su´cchiossai re vivi. Chiddi crisciunu ri nnummuru. I vivi addivintanu rari.
Eugène Ionesco
i munzignarii s'an'a cuntari ppi putiri sumputtari megghiu a vita
Bergen Evans
i paisi cchiù ranni s´ana cumputtatu sempri ri mafiusi, chiddi nichi ri jarusi
Stanley Kubrick
i palori c'janu a mpurtanza ca cci runa cu' i scuta
Giovanni Verga
i pobblemi non venunu ri zoccu non canuscemu, ma ri zoccu canuscemu ppi sicuru je appoi no'jè r'accussì
Mark Twain
i poeti nichi cópiunu, chiddi ranni aróbbunu
Thomas Stearns Eliot
i poeti su´omini ca´ tinninu l´occhi re´picciriddi
Alphonse Daudet
i politici dâ sinistra ricunu ca chiddi râ destra su' piriculusi ppô nostru paisi, chiddi râ destra ricunu u stissu ri chiddi râ sinistra. Jú vulissi riri modestamenti ca ppi mmia su' piriculusi tutti î rui.
Carl William Brown
i populi primitivi sú a´risevva murali ri ll´umanità
Evo Morales
i poviri vanu a ffari a vera ppo sbaddu, i ricchizzi je u superchiu ri l´áuttri
Plutarch
i pulitici párunu ppê so pattiti, je i pattiti non s´an´a sbagghiatu je non sbágghiunu mai
Walter Dwight
i ruffiani ci nn´aasimigghiunu all´amici, comu i lupi e´cani
George Chapman
i so pruggetti jèrunu anestissimi, comu si rici sempri; venì a ddiri ca a na cristiana ci vuleva arrobbari tuttu cosi maritannusi ccu idda.
Henry Fielding
I spicialisti su cristiani ca fanu sempri i stissi sbagghi
Walter Gropius
i suli diritti ri l´omu ca s´arispettunu su chiddi re´cristiani canusciuti ra liggi
Anónimo
i suli risposti bboni su´chiddi ca fanu nésciri àuttri dumanni
Vittorio Foa
i tintazzioni o cuntrariu re´boni occasioni, si presentanu sempri na´sicunna vota.
Orlando Aloysius Battista
i traruzzioni (comu e´mugghieri) non su mai anesti, speciammenti su ssu bbeddi
Roy Campbell
i viritá ca cúntunu, i ranni principi, va ffinisci ca su sempri dui o ttri; chiddi ca t´a´mparatu to´mattri´ quannu jeri nicu
Enzo Biagi
i vocabbulari s´an´a curiggiri cuntinuamenti com´ e´carti giografichi
Carlo Dossi
iddi vonu a vera, ma nuattri ne´lassamu´n paci
José Saramago
in Italia a´maggior parti re´politici non si rununu versu ppi´fari cosi ma ppe´so´nteressi
Indro Montanelli
internet jè puru capaci r´ammazzari na lingua
Dieter Wunderlich
istinti vasci controllunu a´nostra vita
Rita Levi Montalcini
iù ci criru sulu e´statistiche c´aju canciatu iù stissu
Winston Churchill
i' miricani pàrunu mannati ro' signuri a 'mpistari u' cuntinenti 'miricanu sutta o' nnomu ra' libbirtà
Simon Bolivar
i´cristiani civili non si ponu fari cuntenti cca´mpacchiata senza amuri
Bertrand Russell
i´malantrini arrispettunu a´robba re l´auttri; iddi vulissunu sulu ca´addivintassi da´so ppi putirla arrispittari ancora cchiossaj
Gilbert Keith Chesterton
i´palori cchiú vecchi je cchiú curti, si je no, su´ chiddi ca unu c´ja ppinsari cchiossái prima ri ricílli
Pythagoras
i´palori cùntunu su su´picca
Lalla Romano
i´patatini su una re´cosi cchiù cchini ri spiritu ra´ spirtizza ri Pariggi
Maurice Edmond Sailland dit Curnonsky
i´pobblemi cchiù difficili ri n cristianu accumenciunu quannu po´ fari u so´ ddíu
Thomas Henry Huxley
i´scuperti n´ajutunu u´terzu munnu ma fanu cchiù ranni a´njustizzia
Ryszard Kapuściński
i´stissi palori, su ddu nèsciunu ri vucchi ddiversi, vonu riri cosi ddiversi, accunoti magari cuntrari
Alessandro Morandotti