Logos Multilingual Portal

Select Language

a b c d e ê f g h i j l m n o p q r s t u v z

je arrivuddátivi ca a pricchiania a statu sempri u cuntrariu râ' vittùti; jè difficili f'arisi na bella nnomina pi ddi chistiani ca cci piaciunu i soddi
Leon Battista Alberti
jè cuannu ni scurdamu ri nuáttri ca facemu cosi ca non si scordunu.
Anonymous
jè difficili n' addisidirari a fimmina ri l'àuttri vistu ca chiddi ri nuddu su' quasi sempri lariuliddi
Enzo Biagi
jè megghiu fari je ppintírisi, ca non fari je ppintírisi ri zoccu n'am'a fattu
Giovanni Boccaccio
jè na vera ri classi, a me' classi sta vincennu, ma n'aviss'a essiri accussí.
Warren Buffett
jè sempri possibbili amari a´n cristianu, su ddu no´canusci bbonu
Charles Bukowski
jera accussì bedda ca cci rissinu ri n' avvicinàrisi a turri i Pisa
Anónimo
jèssiri carusu je non vuliri fari a rivoluzzioni jè na contradizzioni ra´natura
Salvador Allende
jessiri egoista non veni a ddiri campari comu vulemu, ma veni a ddiri ca l´auttri an´a campari comu vulemu nuattri.
Oscar Wilde
jèssiri fimmina jè na cosa difficilissima picchí ven´a ddiri soprattuttu avíri a cummáttiri cchê masculi
Joseph Conrad
jessiri onesti succeri quannu l' amuri addiventa cchiù forti ri l' istintu
Paul Carvel
jèssiri scattiati e´ cristiani a ssulu non c´jammatti o spissu. Ma ppê gruppi, i nazzioni je l´épuchi jè a norma
Friedrich Wilhelm Nietzsche
jè´n miraculu ca a´curiusità campa ancora cca´scola ca cc´jè
Albert Einstein
jé´n´piriculu aviri raggiuni quannu l´autoritá janu tottu
Voltaire
jtici appressu e´megghiu capi. Chiddi ca lassunu tuttu cosi ppi fari n´futuru cchiù megghiu
Salvador Allende
jù a viru bbona ppô futuru rê cucchi
Jean Rostand
jù arrispettu sempri a´liggi, senza scurdari ca´esisti pp´addifenniri i cchiù debbuli
Romano Prodi
jù non mi scantava re' palori re' mafiusi ma ro' silenziu rill' anesti
Martin Luther King
jù sugnu jù e a me' circustanza
José Ortega y Gasset
jù vulissi ca u certificatu ri morti ri n cristianu fussi na´stissa lingua ri chiddu ra´so´nascita
Bertolt Brecht
juncèmini je vincemu
Simon Bolivar