Logos Multilingual Portal

Select Language

a b c d e ê f g h i j l m n o p q r s t u v z

tannicchia ri ´mpricisioni sgavita na bella pocu ri spiegazzioni
Clarence Edwin Ayres
tanti custioni ntra chiddi ca sturìunu a riliggioni si putissinu accuzzari ri sta manera: jè r'accussì, no' jè r'accussì. Jè r'accussì, no' jè r'accussì
Benjamin Franklin
teni accura e' to pinseri...ca' addiventunu i to' palori, teni accura e'to' palori...ca addiventunu i to' fatti, teni accura e' to' fatti...ca addiventunu i to' abbitudini, teni accura e' to' abbitudini ca addiventunu u to' carattiri, teni accura o' to' carattiri...ca addiventa u to' distinu
Frank Outlaw
ttráttula bbona a ggenti ca viri quannu acchiani, pirchí appoi a torna vviri macari quannu scinni
Wilson Mizner
tu no´mmi ciccassi, su no´mm´avissi già ttruvatu
Blaise Pascal
tutta a custioni râ ríliggioni na stu munnu veni râ mancanza ri n´ manicomiu a Gerusalemmi
Henry Havelock Ellis
tutta a gloria ro´munnu ci capi intra a´ n´ cocciu i ranu
José Martí
tutti am´ a ffari zoccu ríciunu i liggi, ma ppi ddu capirli ci voli n´avvucatu
Fabio Fumi
tutti chiddi ca arriniscenu na´vita si ll´óvunu nzunnatu
Orison Swett Marden
tutti chiddi ca disìunu fari u´prisidenti accussi assai ca su´pronti a appizzari ddu´anni ppi ddu armari je purtari avanti a´ campagna aletturali, non s´u´ mmeritunu
David Broder
tutti chiddi ca nni fanu ´mpazziri ammucciunu occa cccosa, o cchiù spissu a´ dipinnenza cumpreta re´cumplimenti rill´auttri
Cyril Connolly
tutti chiddi ca su' capaci ri vìriri a biddizza non canùsciunu mai a vicchiània
Franz Kafka
tutti i ddei non murevunu mai
Stanislaw Jerzy Lec
tutti i´scienzi precisi su´guvirnati ri l´approssimazzioni
Bertrand Russell
tutti l´armali, ttranni cocca cristianu, c´janu n´arma
Anónimo
tuttu jè vilenu je nenti jè vilenu, a´differenza jè sulu na´ddosi
Paracelsus
tuttu zoccu c´jè je tuttu zoccu semu, cunchiurennu, jè palora
Víctor García de la Concha
tuttu zoccu leggi ne´ggiunnali jè sempri a virità appatti cuannu sai tu stissu zoccu capitau
Erwin Knoll
tuttu zoccu non sacciu m´u´mparanu a´scola
Ennio Flaiano
tuttu zoccu sapemu nn´ajuta sulu a moriri ri´na´morti cchiú dulurusa ri chidda ri l´armali ca non sanu nenti
Maurice Maeterlinck
tuttu zoccu unu si po´mmagginari, occa gghionnu coccarunu u´fa addivintari veru
Jules Verne
tuttu zoccu uoggi jè immorali, a´cocca banna cocca vota a´statu morali. Cu´nni rici ca non tonna cangia nnomu n´auttra vota?
Friedrich Wilhelm Nietzsche