Logos Multilingual Portal

Select Language

a b c d e é f g h i j l m n o p q s t u v

sävi l'é col ch'al viva tut i dí come se tut i dí e a tuti li ori l'aspetära la morta
Francisco de Quevedo y Villegas
sé altruista, respeta l'egoism 'd jieter
Stanislaw Jerzy Lec
sé franc e ciär con tu avocät. La srá su competenza, pú tärdi, ad confondor tut
Anonymous
se la cultura l'é dvintäda mercanzia al ne gh'é brisa 'd färes maravija che anca i omi j'han tot la stéssa sträda
Anonymous
se nel ghé miga un prezi da pagher nel ghé gnanca un valor
Albert Einstein
se n'et fe miga pärta d' la soluzión, tal fe dal precipitat
Steven Right
se t' dé l'impresión d'aver bsógna 'd qualcosa an 't cataré gnent. Pär fär forton'na t'é da fär fenta d'aver di sold
Alexander Dumas
se t'si tan inteligent, pär che motiv an t'si brisa dvinté sior?
Anónimo
se von al dviss imparär tuti il legi, agh mancariss al temp pär violärli
Johann Wolfgang von Goethe
se 'l padrón al ne pöl miga färgla senza l'ajút dal schiäv, chi l'é libor di du?
Albert Camus
se 's reconossa publicament che il sigareti i fan mäl parché 's permita alora su libre venta?
Francesco Tavano
se 't camp abastanza 't veré che tuti il vitori 's converten in disfati
Simone de Beauvoir
se 't dis la verité ant ghe brisa bisogna d'acorderot
Mark Twain
se 't piäs col che 't fé, al 'n särá mäj 'na briga
Confucio
se 't völ sentir al savor 'd la virtú, péca 'na quälca volta
Ugo Ojetti
senza temp e di sold, la fantasía l'é 'n efímera ch'la 'ns pöl miga trasformär in azión
Charles Baudelaire
ser dóni l'é teribilment dificil, parché al consista pú che n'ältra cosa en tener che tratär con i omi
Joseph Conrad
sí a l'economía 'd marché, no a la societé 'd marché
Lionel Jospin
sí al comercio 'd la cultura, no a la cultura dal comercio
Anónimo
sí gentil con la genta al andär su, parché la catarán a tornär so
Wilson Mizner
si i popoli is conosissen meij impararian a odiäres
Ennio Flaiano
si il bosii 't dan fastidi, sta miga a fär dil dmandi
Anónimo
si in tal futbol a gh'é violenza l'é parché incó in Italia al conta solo 'l che trionfa
Arrigo Sacchi
si marí e mojera 'n vivisson brisa insemma, i matrimoni bon i sariss pú frequent
Friedrich Wilhelm Nietzsche
si nos smandéma la razón d'la víta e 'l so valor a semma di so 'd testa
Sigmund Freud
si odiéma 'na personna odiéma in lu col ch'é part 'd nojeter
Hermann Hesse
si se le trata ben, al corp al pol durär tuta la víta
Enrique Clarasó Daudí
si se tolera quél, al dventa soportabil, e dop a poch usuäl
Israel Zangwill
si son di fatalista, che cosa i polen färegh?
Ann Edwards-Duff
si t'é paura a stär sol, tol miga mojera
Anton Chekhov
si vienen a buscärme a mí a la matenna, i vendrán a buscär a vojätor a la nota
Angela Davis
si 'na dona la 's arenda l'é solament parché l'ha vint
Aldo Cammarota
si 's vol fär content un om, putost che därgh dil richezi bisogna libererel di so desideri
Lucius Annaeus Seneca
si 't vol imparär, inségna
Marcus Tullius Cicero
sí, sémma tri volti pú siori che i nostor vech, peró sémma tri volti pú content?
Tony Blair
so che la poesia l'é necesäria, ma 'n so brisa pär cosa
Jean Cocteau
sofrir senza braver l'é na lesión ch'a dovemma imparer in 'sta vita
Vincent Van Gogh
solament i sioc in gh'an miga 'd dubi. Sit sicur? An gh'ho nisón dubi!
Luciano De Crescenzo
sólo al genti istruídi agh piäs imparär, al genti ignoranti agh piäs pú insgnär
Edouard Le Berquier
solo chi l'é infeliz bombén al gh'ha al dirit ad compatir al prosim
Ludwig Wittgenstein
solo col che 'l ne se speta gnent l'é liber da bon
Andrew Young
sólo i mort i gh'an la prerogativa 'd pärdonär e i viv i ghn'án nison'na 'd scordär
Chaim Herzog
soltant col che g'ho pers l´é mé per semper
Elisa Félix
son a favor 'd la legalizazión 'd tuti il droghi pär l'unica razón che n'am piäs miga la mafia
Manu Chao
son il doni da sträda che imitan cóli 'd la televisión o viceversa? O j'han caté simplement i medesim mästor?
Anónimo
son städa in tal lunäri ma 'n son mäj städa puntuäl
Marilyn Monroe
soquanti dil pú grandi stori d'amor ch'a conoss j han avú solo un protagonista
Wilson Mizner
sperémma che i atleta "normäl" ch'i han guadagné dil medagli a l'olimpiädi pär disabil in hajan usé brisa dil droghi
Anónimo
stá miga a sbrajär ad nóta pär che venga a ajudärot cuälchidón. At podriss desdär i zvén 'd cá
Stanislaw Jerzy Lec
sta miga a tratär 'd vivor eternament. Nt pöl miga färgla
George Bernard Shaw
stär vuna da lé l'é cme participär a 'na festa dov' an ghe nsón ch'at guärda
Marilyn Monroe
ste sospes l'é terribil. A speréma ch'al dure
Oscar Wilde
sten miga a leger cme i puten pär divertirse o cme i grand pär istruirse. No: lesan pär viver
Gustave Flaubert
stí adré al esempi di pú bon, cói chi läson lí tutt pär fär un mond pú bon
Salvador Allende
sti atenti ch'el d' Karl Marx a l'é un cadaver ch'al pärla ancóra
Nicanor Parra
stí miga atenti a col ch'l'é sté za fát, ma a col ch'av résta da fär
Marie Curie
su cociencia l'era neta; l'an l'useva mei
Stanislaw Jerzy Lec
s'a fússa imperator a fariss primma 'd tut un dizionäri, pär där al paroli su valor v'una a v'una
Confucio
s'acusa molti volti la leteratura 'd facilitär ai prisoner la fuga da la realté
Stanislaw Jerzy Lec
s'ang fussa miga la galera, j savrissom ch'a semma tutti in caden'ni
Maurice Blanchot
s'at völ catär dla gentiléza, dl'amor o dla poesía in tla sträda dla vítta, pórtli con tí
Georges Duhamel
s'j'ó scritt una létra csí longa l'é pär che an ne gh'ó miga avú temp 'd scrivor n'ätra pú curta
Blaise Pascal