Logos Multilingual Portal

Select Language

a b c d e é f g h i j l m n o p q s t u v

da partut von l'impära solo da chi 'gh vol ben
Johann Peter Eckermann
da un gran om a gh'é sempor quel da imparär, anca s'al täs
Lucius Annaeus Seneca
där un orden a una biblioteca l'é 'na manera silenziosa d'esercitär l'ärta 'd la critica
Jorge Luis Borges
definir 'na parola l'é cme ciapär 'na parpaja mentr la vola
Aurélio Buarque de Holanda Ferreira
dentr il mé cosi pu presiosi a gh'é soquant paroli ch'an no mäj dit
Orson Rega Card
di fumador a podema imparär la toleranza. An n'ho ancora conosú von ch'al se sia lamenté di no fumador
Sandro Pertini
dil cojonädi 'd la giovinessa col ch'am dispiäs al n'é brisa d'averli fat, ma che 'n pos miga tornär a fárli
Pierre Benoit
dil volti al noster lum al se smorsa pero la fiama la ven sopläda dentr a qualchidon eter. Debéma ringraziär con tut al cor al che la apié n'etra volta
Albert Schweitzer
dil volti l'é mej tratär de stär content en la desgrasia e aceptärla príma 'd sfidärla o tratär 'd saltären fora
Maurice Maeterlinck
dil volti pär eser ascolté bisogna taser
Anónimo
dil volti von al pol mentir con la bóca, pero la facia che l'acompagna la dis semper la verité
Friedrich Wilhelm Nietzsche
dir la vrité in malafeda al devriss eser consideré disonest.
Karl Kraus
divertires al vol dir quäsi semper cambiär la manera de stufäres
Charles Régismanset
divorzier parché a un om a net vol miga ben l'é tan sioc cme sposerel pär el motiv che stas inamoräda
Zsa Zsa Gabor
dman, cuand am mora, a 'n vengan brisa a pianser. A 'n staré miga sot tera, son vent ad liberté
Ernesto Che Guevara
dmandär a un impresäri 'd no falsificär un balance lé cme dmandär a un dentista ch' l'emita una factura normäl
Anónimo
dmandiv si si content e la contenteza la finirá
John Stuart Mill
dop che l'ha scredité la virtú ste secol l'é rivé a screditär i vizi
Nicolás Gómez Dávila
dóva a ghe molta lusa, l'ombra l'é pú nigra
Johann Wolfgang von Goethe
drogäres pär un atleta l'é l'istess che mentir pär un politic. Dificil de evitäres
Anónimo
du cosi im sbalordison: l'inteligenza dil besti e la bestialité 'd la genta
Flora Tristán
dubitär 'd von medesim l'e ´l prim segn d'inteligenza
Ugo Ojetti
d'una cité 'l ne gozas miga las sette o las setäntisette maravij, ma la risposta ch'la dá a v'una dil to dmandi
Italo Calvino