Logos Multilingual Portal

Select Language

a b c d e é f g h i j l m n o p q s t u v

a bsógna reaccionär contra la lengua pär impedir che nos venga a dominär con sus fórmulas, sus clichés, sus frases convenidas, tut col che representa tan lampant a un escritor balord
Julio Cortázar
a burocrazia l'é un mecanism gigant manovré pär di nan
Honoré de Balzac
a ch'é forsi qualcosa 'd pú bel pär un popol che la lengua di so vech?
Johann Gottfried von Herder
a ciam om al padrón 'd su linguag
Don Lorenzo Milani
a cit chijetor solo pär al motiv d'ilusträr mej al me penser
Michel de Montaigne
a cred ancóra che la genta l'é basicamente bon'na. Semplicement, an pos migh costruir mi speranza sopra dil bäsi cme la confusión, la miseria e la morta
Anne Frank
a cred ch'é caté l'union tra il besti e l'homo sapiens: nojetor
Konrad Lorenz
a cred molt seriament che la rivoluzión l'é 'l fondament 'd la legalité
Fidel Castro
a credré 'd n'aver gnent in me posess pú 'd col che habré doné con un po' d'och
Lucius Annaeus Seneca
a desider soltant 'd n'aver migh desideri
Anónimo
a ghé na manera 'd saver se 'n om l'é onest o no: dmanderghel. Si al responda che sí l'é märs
Groucho Marx
a ghémma acsi tant in común con i american - con la ecezión, obviamente, 'd la lengua
Oscar Wilde
a gh' emma tutti la forza suficenta par soporter i mei di i'eter
François de La Rochefoucauld
a gh'é di giornalist e di politicant onest, pero una volta ch' i s'an lasé comprär l'é fnida, i resten di compré
William Moyers
a gh'é dla genta ch'la sa tut, pero cost l'é tut col ch'la sa
Niccolò Machiavelli
a gh'é dla genta csi povréta ch' la gh' ha di sold e basta
Anonymous
a gh'é du maneri 'd conquistär la felicité, v'una l'e fär l'idiota, l'ältra serel
Enrique Jardiel Poncela
a gh'é genta cla trova al silensi insoportabil perché j gh'an tropa cagnära adenter
Robert Fripp
a gh'é molti cosi ch'is butarisson via senza la paura che quälchidon äter al podiss catäria su
Oscar Wilde
a gh'é quel ch' fa pú dan che calumniär, l'é dir la verité
Charles Maurice de Talleyrand-Périgord
a gh'é quel 'd tragic in tal fat che l'om, apen'na la invinté 'na machina ch´la pöl fär su lavor, l'ha cmenzé a morir d' fam
Oscar Wilde
a gh'é sol du tragedi a ste mond: v'una lé 'n poder brisa catär col ch'as vol, l'ätra l'é catärel
Oscar Wilde
a gh'é soltant una cosa ch' l'eccita i animäi pú che 'l piäser, l'é 'l dolor
Umberto Eco
a gh'e soltant un'avarizia dignitosa: cóla dil paroli
Constancio Vigil
a gh'é tanti legi che nisón al pol eser sicur d'n'eser mandé a la forca
Napoleon Bonaparte
a gh'é toché anca a lu, com a tuta la genta, viver in di brut temp
Jorge Luis Borges
a gh'é tri cosi che me scord continuament: i nom, il faci, 'd la terza an m'arcord brisa
Italo Svevo
a gh'é un mutuo vantag, parché la genta, mentre l'é dré a insgnär, l'impära
Lucius Annaeus Seneca
a gh'é 'na mucia 'd maneri d'ariver, al mej 's d'an partir brisa
Ennio Flaiano
a gh'ema des minut pär mettr in prática un'idea primma che la ritorna in tal mond ad li insóni
Richard Buckminster Fuller
a gh'ema tuti i difet dil nostri qualité
Adriano Olivetti
a gh'emma bastansa religión pär odiärnos, pero no bastansa pära vrernos ben
Jonathan Swift
a gh'emma solament la felicité ch'emma dé
Eduard Pailleron
a gh'emma tutti ´na donna in tal penser. Coi ch'é sposé i gh'nan n'etra a ca sova
Noel Clarasó Serrat
a gh'ho bisogna ch'am bisognen
Anónimo
a gh'ho poch desideri e col poch ch'a desider al desider poch.
San Francesco d'Assisi
a gh'o bisogna 'd provär pär me mädra al medesim respet ch'as prova pär un ideel
Anne Frank
a gh´ha da averegh quel che no funciona ben in tal lavor, o si no i siori l'avriss ja acaparé
Mario Moreno (Cantinflas)
a guardaré tuti il teri come si fusson mii e il mii come si fusson 'd tuti
Lucius Annaeus Seneca
a la genta al ne fa miga paura al vizi parché al la fa dominäda, pero sí la virtú parché al la fa dominanta
Diego de Saavedra Fajardo
a les di libor, 'na mucia 'd libor. Un libor solament al m'á insgné bombén: al vocaboläri- Ah, al vocaboläri! A l'ador. Ma j ador anca la sträda, al pú maraviliös di vocaboläri
Ettore Petrolini
a m'é costé quinds ani därom cont ch'an gh'äva miga al talent d'un scritor, peró 'n podäva miga lasär lí parché in col temp j era zamó trop famos
Robert Benchley
a ne 's pöl miga traducir pär completo in paroli ni col ch'as pensa
Friedrich Wilhelm Nietzsche
a ne 't pol miga infilär un cortel dla longhéza 'd la spana d' 'na man in tla schen'na d'un om, tirarel fora du did e pó dir ch'a t'é fat di progress
Malcolm X
a n'et fé eter che girär in tond, e cuand at vol lassär lí at piob pär tera
Carmelo Bene
a pärl al spagnol con al Sgnor, l'italian con il doni, al frances con i om e al todesch col mé can
Charles V
a pint il cosi no acsí come al ja ved, peró come al ja pens
Pablo Picasso
a port in spala un pes opriment: al pes dil richezi ch'an n'ho miga dé a chijeter
Rabindranath Tagore
a ricord dla alegria 'l né pu brisa alegria, al ricord dal dolor l'é semper dolor
Lord Byron
a semma col che semma avié a fär
Aristotle
a semma dal medesim materiäl con che 's cosen i sogn
William Shakespeare
a semma in un tren ch'al va a tersent chilometri l'ora, an savéma miga indo 'l 's porta e, sopra al cont hema vist ch'al manca 'l machinista
Carlo Rubbia
a semma la nostra memoria, col museo d'ilusión ad formi incostanti, cla múcha ad spech rot
Jorge Luis Borges
a sémma tuti di diletant. La vitta l'é csí curta che 'n 's pöl miga pensär a n' ältra cosa
Charlie Chaplin
a semma tuti di gran ignorant, pero no tuti ignoremma 'l medesimi cosi
Albert Einstein
a semma tutti cme 'l sa fat al Sgnor e molti volti anca pés
Miguel de Cervantes
a semma tutti uguäi par la légia, pero brisa par coi ch'é encarghé d'aplicärla
Stanislaw Jerzy Lec
a son comunista, gracias al Sgnor
Jorge Amado
a son partidäri d' la liberazión d' la droga . . . almenos in tal sport
Massimiliano Badiali
a son 'na pärta 'd tut col ch'é caté sobre mi sträda
Alfred Tennyson
a tí, lengua santa / a tí lengua che adoro / pú che tut l'argent / pú che tur l'or
Haïm-Vidal Sephiha
a tuti il doni gh piäsriss eser fedeli. Dificil l'é catär un om pär poder serel
Marlene Dietrich
a voj ben al dóni pero sensa admirärli
Charlie Chaplin
a vriss che l'acta 'd morta ad tuti i ser uman al fussa scrit in tla medesma lengua ad cóla ch'lé nassú
Bertolt Brecht
a vriss poder descriver la blessa de tus occh
William Shakespeare
acsí a scovrímma du vrité. La primma l'é ch'a semma 'na comunité 'd genti chi pärlon la sressa lengua. La seconda l'é che parlärla l'é 'na manera, entre tanti, d'eser personni umani
Octavio Paz
acsí cme 's pol donär 'n organ ad 'na personna pär salvär la víta d'un malé, as devriss regalär quel da magnär pär al che mora ´d fama
Anónimo
adesa a sé 'l segret pär fär di omi pú bon: cressor a l'aria averta, magnär e dormir con la tera
Walt Whitman
agh vol na mucha, pero na mucha 'd temp pär ser giovn
Pablo Picasso
ai mé temp 'n gh'era miga best seller e in ne podevon miga därnos a la prostituzión. An gh'era nisón dispost a comprärla
Jorge Luis Borges
ajutim a capir col ch'av dig e l'esplicaré mej
Antonio Machado
al bel di standard l'é ch' a gh'né na mucha pär poder cernir
Andrew S. Tanenbaum
al ben al pol soportär il batosti, al mäl no
Rabindranath Tagore
al ben generäl l'é la somma 'd 'na mucha´'d mäij privé
Anatole France
al bes l'é 'na troväda inteligenta para impedir ai moros ad dir tropi siochézi
Alessandro Morandotti
al bon sens l´é la cosa pú ordinäri dal mond; tutti i crédon ch'i gnán abastanza
René Descartes
al brutt 'd la generosité l'é l'é ch'la 's pöl anca convertir in un bon afäri
Ugo Ojetti
al castigh dal crimen al sta in tal fat d'averel cometido, la pena che le aplica la lej la gh'é 'd pú
Anatole France
al castigliano l'é la lengua franca 'd l'indian american
Carlos Fuentes
al corag l'é la paura ad pasär pär vigliac
Horace Smith
al corp l'é 'd von sol, l' älma mäj
Hermann Hesse
al costa solament col ch'al nes päga miga
Camillo Sbarbaro
al crimen pú grand ad l'om l'é d'eser nasú
Pedro Calderón de la Barca
al diävel l'é 'n ilus s'al creda ch'al pol pegiorär la raza umana
Karl Kraus
al dictador al pol cambiär il legi, brisa l'usansi
Jacinto Benavente y Martínez
al digitäl l'é la rapidité e l'eficienza, la cärta l'é 'l piaser
Giuseppe Annoscia
al disens l'é la pú älta forma 'd patriotism
Thomas Jefferson
al dolor ch'al masa al dolor, al fa le veci d'una medzen'na
Publilius Syrus
al dover l'é quel che speréma da chjétor
Oscar Wilde
al fat pú misterios 'd l'umanité jen tuti il lengui che gh'é in tal mond
Elias Canetti
al fin al nasa dai mes pär obtenerlo acsí come la planta la nasa da la smenta
Mohandas Karamchad Gandhi
al giornalism al sta a la storia come una prostituta la sta a una dona onesta
Jules Huot de Goncourt
al giornalism l'é solo l'ärta 'd limpir di spazi in bianc
Rebecca West
al giornalista lé sproné pär sarär, e cuand al gh'a dal temp al scriva pes
Karl Kraus
al lavor al scurta i gioren e al slonga la vita
Denis Diderot
al lavor al slontana tri di noster gran mäij: al fastidij, al vizi e al bisogn
Voltaire
al lavor l'é al rifugio 'd la genta chi 'n ghán da fär gnenta 'd meij
Oscar Wilde
al letor cuand al lesa, al 's lesa a lú stess. Al lavor dal scritor al n'é ätor che un quel ch'al somija al lunéti e ch'al permíta a chi lesa 'd védor col che senza al só libor al n'avriss brisa vist in su cervel
Marcel Proust
al libor ch'al no soporta du lecturi al ne merita gnan v'una
José Luis Martín Descalzo
al líbor l'é la saluta 'd la raza umana
Voltaire
al linguag l'é molt pú inchiet 'd la vita
Manuel Seco
al mäestor pú sicur 'd 'na lengua l'é su usanza
Quintilianus
al matrimoni l'é com' i fons: von al s'acorsa trop tärdi cuand i én bon o i én mat
Woody Allen
al matrimoni, 'n la víta, l'é cme un duel in mes a 'na batalla
Edmond About
al me sogn l'é col 'd Picasso: acumulär tant sold pär poder vivor seren come i povrett
Fernando Savater
al meij che la natura l'ha dé al om l'é la brevité 'd su víta
Plinius Secundus
al meij dil volti jien il paroli balordi
Anónimo
al meij 'd la vita al ne se busca miga, al 's cata
Anonymous
al meij 'd l'oblio l'é 'l ricord
José Hierro
Al mel ch'a femma al no nos procura tant odi e ostilité quant nostri bonni asion
François de La Rochefoucauld
al mond l'é divis tra coi ch'in dormon brisa parché j en afamé e coi ch'in dormon brisa parché j an paura 'd coi ch'i en afamé.
Paulo Freire
al mond l'é maternel pär j omj e ciauvinista pril dóni
Belén Sánchez
al mond l'é pien 'd libor straordinäri ch'an nil lesa nisón
Umberto Eco
al motiv principäl d' la difusión ad l'ignoranza in masa l'é 'l fat che tuti säven lesr e scrivor
Peter de Vries
al ne gh'é brisa amor senza patir o ch'al faga patir
Henri François-Joseph de Régnier
al ne gh'é miga di fió ilegitim, ma di pädr ilegitim
Leon R. Yankwich
al ne gh'é miga quel pú util e con pú nobléza intrinseca d'un dizionäri. Pär i putén da cinc an in avanti e, con un pó 'd fortonna, pär i scritor fin ch'i complissn i cent
Gabriel García Márquez
al ne se slonga brisa la víta, la s' slonga la vchära
Anónimo
al nemigh pú cativ l'é semper meij che un amigh a mez
Edward Dahlberg
al novänta percent di politicant al rovina la reputazión 'd cl'äter des percent
Henry Alfred Kissinger
al noväntinov percent ad tuti i creazión, in melodii o penser, son imitazión. Una pirateria, pú o menos avisäda
Friedrich Wilhelm Nietzsche
al n'é ghé miga un amor pú sincer che col 'd la papatoria
George Bernard Shaw
al n'é gh'é migh escusa ch'i scienzé i torturen dil besti. Ch'i vagn a fär su provi coi giornalist e i politicant
Henrik Ibsen
al n'é miga povrett chi 'l gh'ha poch, l'é povrett chi 'l vol trop
Lucius Annaeus Seneca
al pänser al va indré e il cosi inanz
Nina Ivanoff
al pänser l'é semper 'na brisla 'd sabia in tla mecanica dal poder
Bruno Arpaia
al pasé l'é un prolog
William Shakespeare
al penser al mora in tla boca
Nicanor Parra
al pericol pú grand in tla víta l'é ser trop prudent
Alfred Adler
al pesimisom al riguärda l'inteligenza, l'optimisom la volonté
Antonio Gramsci
al piaser 'd vivor senza pen'ni al väl ben la pen'na 'd vivor senza piaser
Sant'Agostino
al plaser pú sciét l'é disprezär i plaser
Lucius Annaeus Seneca
al poeta l'é fat a la misura 'd col gran signor dal núvli, ch'al viva in la tempesta e se la rida dal vent, pero esilié in la tera an pol miga marciär con su gran äli
Charles Baudelaire
al pol aver dil convinción solament chi al n'ha miga studié la facenda
Emil Cioran
al premi pär un lavor ben fat l'é la posibilité 'd fär n'ätor lavor ben fat
Jonas Edward Salk
al prim sintom 'dla morta l'é la nascita
Stanislaw Jerzy Lec
al princip l'é al prim servidor 'd su nación
Friedrich der Große
al problema ad 'ste paes l'é ch'a gh'é trop politicant chi creden, in base a la esperienza, ch'at pol imbrojär tuti in tal medesim temp
Franklin Pierce Adams
al problema d' eser puntuäl l'é che 'n gh'é nisón lí pär apreciarel
Franklin P. Jones
al prosperär di paes ch'i en dré a crecer l'é lighé a la desmilitarizazión
Oscar Arias
al sa drovär la tática amorosa solo col che 'l n'é brisa inamoré
Cesare Pavese
al scandal al comenza cuand la polizia agh méta un taj
Karl Kraus
al scritor ch' al ne va migh in profondité al galégia semper
Stanislaw Jerzy Lec
al se sbalia chi 'l vol combater l'usanza con la gramática
Michel de Montaigne
al segret dal success l'é la sincerité. Cuand at pol simulärla, l'é fata!
Arthur Bloch
al segret 'd la felicité l'é där da ment al tentasioni
Oscar Wilde
al Sgnor l'ha fat l'om e, parché a n'al catäva bastanza in solitudine, al gh'ha dé 'na compagna pär aumentärla
Paul Valéry
al Sgnor, come una virgola, al pol cambiär tut
Guido Guerrasio
al socialism al pol gnir solament in bicicléta
José Antonio Viera Gallo
al spagnol al ne sará brisa una genuina lengua cultural infina che la scienza la se scríva in spagnol
Angel Martín Municio
al spirit 'd l'om al ne 's dá mäj da veder csi fort e con tanta nobléza come quand al se scorda 'd vendichäres e al gh dá pär pärdonär una ofesa
E.H. Chapin
al sport seri d'incó al ne gh'ha gnent da spartir con la competenza onesta. Lé pien d'odi, ad gelosii, 'd blagonerii e un plaser sadic pär vedor dla violenza. Par dirla diferent, l'é una guera sensa canonädi
George Orwell
al studi dil malatii l'ha fat tant progres ch'lé quäsi imposibil incó catär una person'na sana
Aldous Huxley
al succes al n'é brisa dificil de obtener. Lo dificil l'é meritärol
Albert Camus
al success l'é obtener col che 't vol. La felicité l'é voler col che 't ghé
Jackson H. Brown
al tutt al ne väl gnent e 'l rest al väl men ancóra
León de Greiff
al vent al ne sofia maj d' la pärta giusta pär coi chi 'n ne saven miga indo ndär
Lucius Annaeus Seneca
al ver specch di nostor ragionament l'é 'l cors 'd la nostra vítta
Michel de Montaigne
am sent optimist in quant al avenir dal pesimism
Jean Rostand
amär al lavor 'd von al forma la pú concreta aprosimazión a la felicité sobre la tera
Rita Levi Montalcini
amé, a son ste amé, al sol l'ha carezé mi fronta. Vita, an ghé gnenta ch' tam deva! Vita, a semma päri!
Amado Nervo
an arivémma mäj tan lontán come quand an savemma miga indó véma
Johann Wolfgang von Goethe
an bev miga dal ven o di alcoolic. Brisa pär mérit, ma parché a gh'é quel che pär mí l'é pú bon: l'aqua
Jorge Luis Borges
an capiss miga il svolti ch 'l ha da där un fium pär pasär sotta tutti chi pont
Beppe Grillo
An dagh miga limosni. Son brisa tan povrett comma pär därli
Friedrich Wilhelm Nietzsche
an gh'é brisa di fat, ma solamente di interpretazión
Friedrich Wilhelm Nietzsche
an gh'é cosa ch' la dé plaser si no l'é condivisa
Lucius Annaeus Seneca
an gh'é gnenta pú sporc, potenzialment, che 'na guera segreta
Susan Sontag
an gh'é miga dú person'ni chi lésan al medesim libor
Edmund Wilson
an gh'ó miga temp 'd därgh adré
John Wesley
an manca miga la liberté, mancan il genti liberi
Leo Longanesi
an me cercariss brisa se nt m'aviss zamó caté
Blaise Pascal
an me consider brisa un comensäl pär che son sdu a su tävla a vedov mangnar davanti al mé piat vod. Sderm a tävla an me trasforma brisa in comensäl. Stär in America an me trasforma brisa in americán
Malcolm X
an me mesd brisa vlontera con mi facendi privädi
Karl Kraus
an me sent miga costrett a credor che col medesim Sgnor ch'al sa doné i sens, la razón e la inteligensa, al pretenda che laséma lí d'utilizaria
Galileo Galilei
an me son miga fat dal fidogh quand a son nasú e n'al m'al faró miga quand a mora
Federico García Lorca
an ne gh'é gnenta pú brut che la razón quand la n' sta miga da la nostra pärta
George Savile
an ne gh'é miga al mond n'ätra pasión indóva l'egoism l'é csí tiran cme stär inamoré; von l'é semper dispost a sacrificär la päsa 'd l'ätor primma 'd perdor la sóva
François de La Rochefoucauld
an ne gh'é miga idéi premeditädi, an ne gh'é ätor che moment adat che bisógna saver aspetär
Jean Monnet
an ne met miga in discusión al fat che la medzen'na la pol ser util a quälchidon, pero a dig ch'lé funesta in generäl pär l'umanité
Jean-Jacques Rousseau
an ne podemma brisa färle qualcosa d' pes a qualchidón che ocupärnos esclusivamente 'd lu
Elias Canetti
an ne pos miga averogh nison'na sorta 'd considerazión pri tradutor, pärché d' una manera diferenta comenzariss a scrivor in una lengua impersonäl e piata, insípida e inodora
Günter Grass
an ne pos miga vivor senza von ch'al ne pol miga vivor senza mí
Nadine Gordimer
an ne se dis mäj gnenta ch'an n'é brisa sté dit
Terentius
an ne son brisa bastanza joven pär saber tut
Oscar Wilde
an ne vdéma brisa il cosi come stán, ma com'a semma
Anaïs Nin
an ne vivíma miga int un paes, a vivíma int 'na lengua
Emil Cioran
an neg brisa che il doni jen balordi. Al Sgnor las fí dla stofa ch'l'ha fat i omi
George Eliot
an n'ho mäj pensé, al scrivor, en avsinärme al popol. Bon, an n'ho mäj pensé en avsinärme a nisón
Jorge Luis Borges
an pos miga cambiär al pasé, pero sí il mé memorii
Anónimo
an pos miga perder dal temp a fär di sold
Alexander Agassiz
an semma brisa col ch'a semma pär col che scrivemma, ma pär col ch'emma let
Jorge Luis Borges
an son mäj tan impgné cme quand an gh'ho gnent da fär
Publius Cornelius Scipio Africanus
an son miga soltant un pacifista. A son un pacifista militant. A son dispost a lotär pär la päs
Albert Einstein
an s'acordema brisa di dí, s'acordema di atim
Cesare Pavese
an s'é ancóra capí che soltant con al divertiment, la pasión e la risa a s' ariva a una genuina crescita culturäl
Dario Fo
an ve fa miga spavent un mond d'analfabeti senza memoria fora 'd cóla di so computer?
Harold Bloom
an ved miga un error ch'an podriss miga aver cometido
Johann Wolfgang von Goethe
an voj dimosträr gnenta, a voj sólo fär védor
Federico Fellini
an 's fa brisa politica con la moräl, pero gnanca senza
André Malraux
anca in tal sport bisógna sogetärs a la mafia?
Carlo Cattaneo
anca si il gramatichi jen tan numerosi come i gramatic, chisá pú numerosi . . .
Desiderius Erasmus von Rotterdam
anca s'al pär 'na bala, lasí ch'av díga che 'l rivoluzionäri sincer l'é guidé pär di profond sentiment d'amor
Ernesto Che Guevara
anca 'n äsen al pol andär a la Mecca, pero no pär este motiv l'é un peregren
Arabic saying
as devriss difidär 'd tutti li impresi ch'i gh'an bsogna d'spianär un vesti nov
Henry David Thoreau
as devriss pensär pú a fär dal ben che a stär ben, acsí as podriss terminär anca a stär meij
Alessandro Manzoni
as nos capisa mej quand a parlémma dil lengui diferenti
Elena Loewenthal
as piansa 'd pú pär li oración aceptädi che pär cóli negädi
Santa Teresa de Jesús
as podéma fermär cuand as va su, mäi cuand as va so
Napoleon Bonaparte
as pol där ch'a son mat, pero s'a n'al son brisa nisón al deveriss goder ad liberté
George Bernard Shaw
as semma scordé rapidament da bon cuand as tocheva a nojetor emigrär
Susanna Agnelli
at pol därl in tal cul a tuti, e semper, si la publicité l'é fata ben e 'l preventiv l'é bastanza ält
Joseph Levine
at vot tut'il volti ch'at va a comprär
Alex Zanotelli
av scordí che i frut jen ad tutti e la tera 'd nisón
Jean-Jacques Rousseau
aver un amigh la 'n n'é brisa 'na cosa de la che qualsiasi person'na as pol vantär
Antoine de Saint-Exupéry
avertenza: l' Autoritá Sanitaria la pol rovinär gravement la salud e dla genta
Ana López
avocät: un complice ch' al no córa nisón risch
Anónimo
avocät: von ch'as difenda dai läder e 'l 's porta via la sorzia d'il tentazión
H.L. Mencken
a'm fid sol dill statistic che j'é manipolé
Winston Churchill