Logos Multilingual Portal

Select Language

a b c d e é f g h i j k l m ñ n o p r t ü u w x y z

waj mapu ta niey ta chumlen ta kewün wej kewün niey chem azgen ti logko
Eugenio Montale
wajke püle müley ta rayen, chuchi ta ti küpa azkintulu
Henri Matisse
wajkewün mew ta zugu ta kalewey fey mew ta zoy kawerpukey
Cyril Northcote Parkinson
wajkimünkechegeam müley ñi jowgeal ta kümeke rakizuam ka pekanke rakizuam
Franco Basaglia
wall mapu che ta zoy ayefalfel, welu rupan yin mew gelu
Mario Moreno (Cantinflas)
we economia piel chi zugun ta fey ti amulkapelu ta iral ñi kümehceleam ta che
Anónimo
weazmelkielmu ta mi rakizuamel mi zomo mew, kishu ta zoy weza rakizuam-makeeymu
Jean Rostand
weche gelu inche kom tukulpakefun. Müle no chi zugu rume
Mark Twain
wechegelu ta iniy rume ta presidente geafuy ta Estados Unidos pigefun. Zew petu feyentun reke
Clarence Darrow
Wej kiñeke che, kom kujiñ niey ta am - Anónimo
Anónimo
weküfe ta genuafeluwle ñi ayile ñi zoyelafiel ta che
Karl Kraus
weleaz rakizuam mew ta koneltun kujiam ta fijke zugu
Anónimo
welullayafun ta rupachi zugu, welu welulafuiñ ta ñi tukulpan
Anónimo
wenino feyti ta mi peaetew ta mi güman fey ti ta ti pepi gümalnoetew may chi
Anonymous
wenuntugey ta lawen xemolam chew ñi genofel chi kimgechi kuxan mew
Ronald Reagan
wenüy feygelu ta jumumalu ta güxam mew
Camillo Sbarbaro
wenüy zugu ta kujiñ jizme kiñe kechan zugu gelay
Plutarch
wenüy zugu ta püchikeche poyen zugu
Anónimo
wenüygerumegekelay ta chumkaw rume niekenolu ta kiñe kayñel
Alfred Tennyson
wenüywen müley ta nor zugu mew wej mülelay ti eja rüf zugupileluwün mew
Ferruccio de Bortoli
wenüyyewün ta kurewen zugu ka müten marike mu kiñe ta poyewün zugu mew ta müley
Edmondo De Amicis
wenxu ta rumel üxüfüwkey ñi layael ta kiñe pin mew, fey ñi küme azninozel mew rume
Paul Eldridge
wenxu xokifiñ fey ti günelu kishu ñi kewün
Don Lorenzo Milani
wepümzugun ta nerüm ka müten, waj rigküygün, welun kom ünatukelaygün
Stanislaw Jerzy Lec
weraekey ta zugu pu policia ta afi pin mew
Karl Kraus
werilkafe may ta petu lofnolu ta küxal mew, feygey may ti üyümlu
William Shakespeare
wesha cheno ta ti newe nienolu fey ti may ta ti ayi ñi rumel fenxeniael ayilu
Lucius Annaeus Seneca
wesha zuguchenualu may ta eymi, müleymi küme tukulpayafiel
André Siegfried
weshakelu ta zugu xürireke, chew ñi amupeyüm ta fijke zugun
Umberto Eco
weychan am che ñi logko mew ta xipalu fey mew müley ñi xipayael ti küme felen ka tügkülen
UNESCO
weychan may ta zoy kimelel terrorismo moderno piel chi zugu
Gino Strada
weychan mewgen ta rüf zugu ta rume falintungey, fey mew ta jumumagekey ta fij koyla mew
Winston Churchill
weychan ta kiñe kojogche pu wenxu gey, kimuwnolu ta kakelu kümuwkülelu ñi apümüwnuam
Paul Valéry
weychan ta kuyfike zugun ta zujiñ ti pu fij xokiñ che ñi rumel küme tukulpakenon
Benito Mussolini
wez wez piel ta kom ñamüm chi che wej petu nielu ta ñi rakizuam
Gilbert Keith Chesterton
weza werilkawün ta kujiñ mew fey may ta ñi femgen ta che ñi wezañmagen
Michel de Montaigne
wezalen mew, fachiantü, feyti ñi felen ta waj mapu mew….
Tiziano Terzani
wichuley ta ti tukulpaniel chi zugu kaley may ta ti tukulpan
Antonio Machado
wigka zugulkefiñ ta Günechen, italiano ta pu zomo, francés ta pu wenxu, alemán ta ñi xewa
Charles V
wigka zugun ta pu fijke mapunche mew ta nüwmelu
Carlos Fuentes
wiñowixawün ka wiño tuwtun: feygey ta mogen
Victor Cherbuliez
wirarkil ta keju pipelu ta pun mew. Nepelafuymi ta mi pu karukatu
Stanislaw Jerzy Lec
wirin ta ñi rakizuam ta che poyen zugu ka müten kimkelay ñi xür kom kümeal
Cesare Pavese
wülafuy ta che wej ñi poyenon mew, welu poyenual fey ñi wülnon
Amy Carmichael
wüle, lali, gümañmapakeeli; gelayan ta ñi münche mapu mew, inche ta günewün kürüfgen
Ernesto Che Guevara
wülgen zugu egu ta rakizuam, wülgekan müten ta wüywün. Kakelu kishu ta inakonkapayael
Antoine de Saint-Exupéry
Wülkelan ta limosna. Petu zoy weshachewlan ta ñi wülael
Friedrich Wilhelm Nietzsche
wün mew ta kolatuafuy ta che: welu chumechi ñi nentukegeken ta xipakey ta rüf zugu.
Friedrich Wilhelm Nietzsche
wüne feykey ta kiñe zomo, ñi ziaetew mew ta kiñe wenxu fey ñi wüne lefelafiel
Molière
wüne ñi kishugeam ta che fey müley ñi ka chegerpuael ta wüne
Stanislaw Jerzy Lec
wüne ta ñi güf konün ta ñi piwke, ka zoy müchay ñi kimtkuafiel
Paul Gauguin
wüzan ta re ta mi poyenon ta mi füta rüf xürkay reke ta mi poyefiel mew ñi fütayeafiel
Zsa Zsa Gabor