Logos Multilingual Portal

Select Language

a b c d è e f g h i l m n o p q r s t u v

quann a ling è corrott a gend perd fed in quidd ca send e quist puert a viulenz
Wystan Hugh Auden
quann a virtù ha durmut s'oz co chiù energii
Friedrich Wilhelm Nietzsche
quann er p'ccinn m d'cev'n ca chiunq avvissa putut d'v'ndà presidend dell Stat Unit. Stoc accumenz a credr ca è ver
Clarence Darrow
quann l'om no ten chiù fridd, fam e paur non g'è cundend
Ennio Flaiano
quann mor qualcun ca n suegn, mor na part d noj
Miguel de Unamuno
quann nu pop'l non os d'fenn'r a leng prop è prond p a schiavitù
Remy de Gourmont
quann qualcun disc ca sap cos'è a felicità, s po’ capì ca l'ha pers
Maurice Maeterlinck
quann s disc p'nzà, s'ntend p'nzà a mort
Alberto Savinio
quann salt da gioj' attind cu no si niscun t toglj' u terren da sutt all pied
Stanislaw Jerzy Lec
quann si d'accuerd cu a maggioranz è u momend d p'nsà nu picc
Mark Twain
quann tutt pinz'n ugual, niscun penz
Walter Lippmann
quann u bisogn è fuert, stè c'è prond a cred'r a tutt
Arnold Lobel
quann u c'rvidd s form ind u vendr matern no condien niscun idea
Maurice Blanchot
quann' nu govern dpenn' da chidd' dell bang pu' denar, so chist e no l cap du govern ca controlln a situzion'. A man ca dè stè sus a man ca ev. L sold no tengn na patr e l finanzier no tenn' nè patriottism nè decenz; l'unic cos ca voln è u profitt
Napoleon Bonaparte
quas tutt l med'c ten'n l prop malati' preferit
Henry Fielding
quas tutt l'omn mor'n p l cur, no p l malati'
Molière
qui iav't n'om libb'r. Niscun u serv
Albert Camus
quidd ca con v'ramend inda vit s fasc gratis
Claudio Magris
quidd ca cuend non g è quidd ca s disc ma quidd ca no s'adda disc'r
Albert Camus
quidd ca fasc a van'tà dellìotr 'nsuppurtabb'l è ca offend a nuestr
François de La Rochefoucauld
quidd ca m spavend è l''nvirn da memor
Juan José Arreola
quidd ca m stup'sc d cchiù d'Amer'c è cum, l gen'tor obbedisc'n all figgh
King Edward VIII
quidd ca no può ess'r ditt adda ess'rv taciut
Ludwig Wittgenstein
quidd ca tenim 'n gomun è ca sim tutt un d'vers dall'otr
Anónimo