Logos Multilingual Portal

Select Language

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

שאיפתי אותה השאיפה של פיקאסו, לרכוש כל כך הרבה כסף ולחיות בשקט כמו העניים
Fernando Savater
שאלו אותי: האם אתה בעד ליברליזציה של הסמים? עניתי :הבא נתחיל עם ליברליזציה של הלחם. קימת עליו איסור עצום במחצית העולם
José Saramago
שאלות שאין תשובה להן בזמן התעוררותן, לא תהייה להן תשובה לעולם
Franz Kafka
שבוי מלחמה הינו איש שניסה להרגך ולא הצליח, ולאחר מכן הוא מבקש ממך שלו תארוג אותו
Winston Churchill
שבעה חטאים סוציאלים: פוליטיקה ללא עקרונות, עושר ללא עבודה, תענוג ללא מצפון, ידע ללא אופי, מסחר ללא מוסר, מדע ללא אנושיות, הערצה ללא הקרבה
Mohandas Karamchad Gandhi
שגריר הינו אדם הגון שנשלח לחוץ לארץ לשקר לטובת מולדתו
Sir Henry Wotton
שהאחרים יתרברבו על הדפים שהם כתבו. אני גאה באלה שקראתי
Jorge Luis Borges
שווה לדבר רק אם אדם המוכן למות למען האמת
José María Vargas Vila
שום אישה אינה יכולה לסבול בעל מהמר, אלא אם כן הוא זוכה דרך קבע
Thomas Dewar
שום דבר אינו בלתי חוקי אם מאה אנשי עסקים מחליטים על כך
Andrew Young
שום דבר לא חשוב מאוד, ומעט דברים חשובים בכלל
Arthur James Balfour
שופרו טיפולים נגד מחלות שקודם אפילו לא היו קיימות
Ronald Reagan
שחקן זהו בחור אשר אם לא מדברים עליו, אינו מקשיב
Marlon Brando
שחרור העבדים בדרום הינו חלק של הקרב לשחרור העובדים בצפון
Abraham Lincoln
שימוש לרעה של אינפורמציה פורש בורות עם האשליה שהוא משמיד אותה. נוסף לכך, גם הגישה הקלה למין השפילה את המין עצמו
Carmelo Bene
שימושיות הן רק התשובות המעוררות שאלות חדשות
Vittorio Foa
שלום ליקוי טוב יותר ממלחמה צודקת
Desiderius Erasmus von Rotterdam
שלום', זה כאשר איש לא יורה. 'שלום צודק' זה כאשר הצד שלנו משיג את מבוקשו’
Bill Mauldin
שמור על מחשבותיך... הן הופכות למילים. שמול על המילים...הן הופכות למעשים. שמור על מעשיך... הם הופכים להרגלים. שמור על הרגליך...הם הופכים ל אופי. שמור על האופי... הןא הופך לגורלך.
Frank Outlaw
שן בעלת יותר ערך מאשר יהלום
Miguel de Cervantes
שנאתי את ימיי בפרלמנט כפי ששנאתי את ימיי בבית בספר אזליו בטורין. בזבוז זמן מוחלט
Susanna Agnelli
שני דברים מעוררים בי תמיהה: תבונת החיות, וחייתיות האדם
Flora Tristán
שפה טבעית הינה המחסן בו שמורים הניסיונית, הידע והאמונות של קהילה
Fernando Lázaro Carreter
שפות, כמו דתות, מתקיימות מכפירה
Miguel de Unamuno
שקט, לכל הרוחות! ירימו יד אלה שרוצים לשוב לתחיה, ויתקדמו אלה שרוצים לחזור לנעורים
Nicanor Parra
שקרים איומים מסתובבים בעולם, והדבר הגרוע ביותר הוא שחצי מהם נכונים
Winston Churchill
שקרים הם חלק בלתי נפרד מהפיכת החיים לנסבלים
Bergen Evans
שתי המילים היפות ביותר בשפה האנגלית הינן 'המחאה מצורפת'
Dorothy Parker
שתיית היין מזיקה באופן חמור לבריאות המנטלית של מי שלא שותה כלל
Anónimo