Logos Multilingual Portal

Select Language

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

פגישה בין שני אישים דומה לפגישה בין שני כימיקלים : אם יש כל תגובה , שניהם משתנים
Carl Jung
פה הינה עור הנשמה
Fernando Lázaro Carreter
פוחדים לרוב לסתור את בעצמנו
Nassim Nicholas Taleb
פולחן השלמות גורם להעדיף את המיתוס על האמיתות
Paul Ariès
פוליטיקאי הוא אדם שמוכן לתת את חייך למען המולדת
Texas Guinan
פוליטיקאי הוא לולין: הוא שומר על שיווי המשקל בכך שהוא אומר את ההפך ממה שהוא עושה
Maurice Barrès
פוליטיקאי חייב להיות מסוגל לנבא מה יקרה מחר, בשבוע הבא, בחודש הבא, ובשנה הבאה. הוא חייב גם להיות מסוגל להסביר מדוע זה לא קרה
Winston Churchill
פוליטיקה - האומנות שבעיסוק בחיים פוליטיים - זאת עבודתם של פוליטיקאים שהם אומנים בעניינים פרטיים
Carl William Brown
פוליטיקה הינה האומנות העדינה של קבלת קולות מהעניים וכספים מהעשירים, על ידי כך שמבטיחים להם להגן על האחד נגד השני
Oscar Ameringer
פוליטיקה הינה מלחמה ללא שפיכות דמים, המלחמה הינה פוליטיקה עם שפיכות דמים
Mao Zedong
פוליטיקה הינה צילם של הארגונים הגדולים המסחריים על החברה
John Dewey
פוליטיקה לא עושים עם מוסר, אך גם אי אפשר לעשותה בלדיו
André Malraux
פוליטיקה שימושית מתבטאת בהתעלמות מעובדות
Henry Brooks Adams
פוליטיקה: מערכת שיווי משקל בין אנשים הרוצים להיות מעורבים ובין אנשים שאינם רוצים להיות מעורבים
Jacques-Benigne Bossuet
פוליטיקה: עימות אינטרסים מוסווה במאבק על עקרונות
Ambrose Bierce
פזוליני נהרג ב-1975 ומפתיע הדבר עד כמה השתקת קול אחד עלתה כל כך יקר לאומה שלמה
Aramcheck
פחד הבדידות גדול מפחד העבדות, לכן אנו מתחתנים
Cyril Connolly
פטריוטיות הינה דעה כי ארצך עולה על ארצות אחרות כי אתה נולדת בה
George Bernard Shaw
פיחות האנושות עולה בקשר ישיר עם הגברת הערך של דברים גשמים
Karl Marx
פילוסוף הינו אדם עיבר הנמצא בחדר חשוך ומחפש חתול שחור שאינו שם. תיאולוג הוא מי שמוצא אותו
H.L. Mencken
פיקסו צייר, גם אני. פיקסו ספרדי, גם אני. פיקסו קומיניסט, גם אני לא
Salvador Dalí
פירושו לתרגם
Anonimo
פירושו של אומץ זה לקום ולהגיד, פירושו של אומץ זה גם לשבת ולהקשיב
Winston Churchill
פיתחו תרופה למחלה שלא קיימת
Ronald Reagan
פלגיאט
William Ralph Inge
פסיכיאטר הינו איש השואל הרבה שאלות יקרות, אותן אשתך שואלת חינם
Joey Adams
פסימיסט: אדם החייב לבחור בין שני אפשרויות רעות, בוחר בשניהן
Oscar Wilde
פעם קראתי מילון מהתחלה עד הסוף, חשבתי שזה שיר יפה על לא דבר
Ophelia
פרדיגמה לטיפשות – הכסף הופך נאמנות לאי נאמנות, אהבה לשנאה, שנאה לאהבה, סגולה לסטייה, סטייה לסגולה, משרת לבעל-בית, בעל-בית למשרת, טיפשות לחוכמה, וחוכמה לטיפשות
Karl Marx
פרופה של אנרכיה אינה שאין שלטון, אלא שאין שולט
Edward Abbey
פרושה של תרבות אינה לקרוא הרבה או לדעת הרבה - פרושה להתנסות בהרבה
Fernando Pessoa
פשרה הינה האומנות של חלוקת העוגה באופן כזה, שכול אחת יחשוב שהוא קיבל את הפרוסה הגדולה ביותר
Ludwig Erhard
פתגם משפט קצר מבוסס על ניסיון ארוך
Miguel de Cervantes
פתח היטב את עיניך לפני הנשואים, סגור אותם למחצה אחריהן
Benjamin Franklin