Logos Multilingual Portal

Select Language

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

עבד הוא מישהו שמממתין שיבוא לשחררו
Ezra Pound
עבור רוב בני האדם, החיים הם חיפוש אחר המגירה המתאימה שבה יוכלו לתייק את עצמם
Clifton Fadiman
עבר זה גם הקדמה
William Shakespeare
עדיין לא למדנו לדעת כי עונג, התלהבות וצחוק מוסיפים לתרבות
Dario Fo
עונש על פשיעה בביצוע המעשה, גזר הדין המוסף מהחוק מיותר
Anatole France
עור דין הינו השותף הטבעי של הבנקאי
Henry Ford
עורך דין הינו אדם שמציל את רכושך ושומר אותו לעצמו
Henry Brougham
עורך דין: שותף לפשע ללא סיכון
Anónimo
עורכי דין הם האנשים היחידים שלא נענשים על זלזול בחוק
Jeremy Bentham
עורכי הדין הם הפושעים הציבוריים היחידים אשר השופט שישפות אותם נבחר בינם
Charles Caleb Colton
עושר העניים מבוטה על ידי ילדיהם, עושר העשירים, על ידי הוריהם
Massimo Troisi
עושרו של אדם נימדד על ידי כמות הדברים עליהם הוא מוכן לוותר
Henry David Thoreau
עזור לי להבין על מה אני מדבר אתך ואטיב להסביר לך את העניין
Antonio Machado
עין תחת עין עד אשר כל העולם עיוור
Mohandas Karamchad Gandhi
עיתונות היא פרסום מה שמישהו אינו רוצה שנדע. כל השאר הוא תעמולה
Horacio Verbitsky
על בימת העולם אנחנו המערבים, לצערנו, ממלאים תפקיד כשחקנים וקהל, כך שדרך הטלוויזיה והעיתונות שלנו, אנחנו מקשיבים רק לטענותינו אנו ומרגישים רק את סבלנו.
Tiziano Terzani
על הנשים לעשות כל דבר טוב פי שניים מהגברים כדי להיות בחצי טובות .למזלנו, אין זה קשה
Charlotte Whitton
על השקרן לזכור שבכדי להיות אמין עליו לספר את השקרים ההכרחיים בלבד
Italo Svevo
על כל לשון שהופך לכלוי, דמותו של אדם אחד נעלם
Octavio Paz
על מה שלא יכולים לדבר, על זהחייבים לשתוק
Ludwig Wittgenstein
על מנת להיות חלק מעדר כבשים, חייבים קודם כל להיות כבש
Albert Einstein
על נא תשתדל להיום איש מצליח, תשתדל להיות אדם בעל ערך
Albert Einstein
על תהיה אנוכי: תכבד את אנוכיות הזולת
Stanislaw Jerzy Lec
על תעשה לאחרים מה שלא תרצה יעשו לך. יתכן שטעמם שונה
George Bernard Shaw
עלוב הוא העסק העושה הלא עושה דבר מלבד כסף
Henry Ford
עלי לעקוב אחריהם, כי אני מנהיגם
Alexandre Auguste Ledru-Rollin
עלינו להישמר מחידושם במיוחד כאשר מונחים על ידי ההיגיון
Winston Churchill
עם ההורס את אדמתו, הורס את עצמו
Franklin Delano Roosevelt
ענקי האינטרנט הופכים יותר ויותר למתווכים בלעדיים בין מפיקים וצרכנים
Antonello Soro
עצה טובה היא להאמין רק למעשיו של האומן, ולא להסברים שלו על עבודתו
David Hockney
עצוב להיווכח שהטבע מדבר, אך האנושות אינה מקשיבה
Victor Hugo
עצם שניתנת לכלב, אין זאת צדקה. צדקה הינה אם מתחלקים בעצם עם הכלב, כי רעבים כמוהו
Jack London
ערכו של משורר כערכו של טוב בשיריו
Fernando Pessoa
ערכם של המילים כערך שהשומע מעניק להם
Giovanni Verga
עשו שטויות אך עשו אותן בהתלהבות
Colette
עשיר הוא האדם אשר תענוגותיו הזולים
Henry David Thoreau
עשיר הוא המסתפק במעט, כי שביעות רצון הינו עושר העולם
Socrates
עשיתי הסכם עם הזמן - הוא לו רודף אותי ואני איני בורח ממנו, אך יום אחד נפגש
Mario Lago
עתיד הילדים תמיד בהווה. מחר מאוחר מידי
Gabriela Mistral
עתיד זהו הנכס היחיד במינו אשר עליו מוותרים אדונים בחפץ לב לטובת עבדיהם
Albert Camus
עתידו של העולם להפוך לקומי;עוד יותר, לכן ההומוריסטים הם קודמי ה של ציביליזציות העתיד
Carl William Brown