Logos Multilingual Portal

Select Language

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

דבר אינו בנוי על אבן, הכול בנוי על חול, אך חייבים לבנות על חול כאילו היה זה אבן.
Jorge Luis Borges
דבר אינו תמידי חוץ משינוי
Heraclitus
דבר לא קיים חוץ מאטומים ו שטח ריק, כל היתר הן דעות
Democritus
דבר לא שייך לנו, מלבד הזמן
Lucius Annaeus Seneca
דבר מופלא הוא האושר: ככל שמעניקים אותו, כך יוותר לך עוד ועוד
Blaise Pascal
דו''ח נכתב לא לשם העדכון אבל כדי לשמור על כבוד המחבר
Dean Acheson
דון קישות של היום אינו לוחם בתחנות רוח, אלא למענן
Anónimo
דחפים שפלים עדיין שולטים עלינו, כפי שעשו זאת לפני 50,000 שנים
Rita Levi Montalcini
די עם הסמים בספורט... נפסיק עם הבדיקות
Anonymous
דיגיטלי הינו מהירות ויעילות. נייר הינה נעימות
Giuseppe Annoscia
דיפלומט הינו אדם הזוכר תמיד את יום הולדתה של אישה, אבל לעולם לא זוכר את גילה
Robert Frost
דלות הלשון מחלישה; היא עלולה לשעבד אותנו לדעות הזולת
Giorgio Barberi Squarotti
דמוקרטיה : היות ואי אפשר לקבוע שהצודק הוא חזק, הוחלט שהחזק הוא צודק.
Blaise Pascal
דמוקרטיה הוא השם שבו אנו קוראים לעם בכל פעם שאנו זקוקים לו
Robert de Flers
דמוקרטיה חייבת להיות יותר מאשר שני זאבים וכבש המצביעים על מה לאכול בארוחת הצהרים
James Bovard
דמוקרטיה יקרה, חזרי הביתה לא מאוחר מדי
Ivano Fossati
דמוקרטיה פירושה לבחור את הרודן שלכם לאחר שהוא אמר לכם מה שאתם חושבים שאתם רוצים לשמוע
Alan Coren
דמוקרטיה פרושה בחירות על ידי רוב לא מוכשר כדי למנות את המיעוט המושחת.
George Bernard Shaw
דעה חיובית על ידי אחרים זה גורם ממריץ, אבל לפעמים מוטב לחשוד בו
Paul Cézanne
דעה עצמית הינה הסוד שהחי קשה לשמור
Marcel Pagnol
דעותיי בקשר לפיקוח על הילודה הן מסולפות במידה מסוימת היות ואני הייתי הילד השביעי במשפחה
Robert Francis Kennedy
דעת הקהל... ניסיון לארגן את בורותה של קהילה, ולהעלותה ליוקרה ככוח פיזי
Oscar Wilde
דרכי הנאמנות תמיד ישרות
José Ortega y Gasset
דרכים נעשות על ידי הליכה
Franz Kafka