Logos Multilingual Portal

Select Language

ä a å b c d e f g h i j k l m n ö o p r s t u v

banken är den plats där du bara får låna pengar om du kan bevisa att du inte behöver dem
Bob Hope
banksystemet skapar pengar utifrån ingenting, så som förfalskare, den enda skillnaden är vem som profiterar
Maurice Allais
bara de döda har rätt att förlåta, de levande får inte förglömma
Chaim Herzog
bara de döda ser krigets slut
Plato
bara de imbecilla är utan tvivel. Är du säker? Det tvivlar jag inte på!
Luciano De Crescenzo
bara den modige kan förlåta, inte den fege - det ligger inte i hans eller hennes natur
Laurence Sterne
bara den som är mycket olycklig har rätt att hysa medlidande med andra
Ludwig Wittgenstein
bara den som inte har några förväntningar är helt fri
Andrew Young
bara det jag förlorat är mitt för all framtid
Elisa Félix
bara det man inte betalar för visar sig vara prisvärt
Camillo Sbarbaro
bara lagliga människors mänskliga rättigheter respekteras
Anónimo
bara stora män har stora fel
François de La Rochefoucauld
barn finner allt i inget, vuxna ingenting i allt
Giacomo Leopardi
barn har aldrig varit bra på att lyssna på sina äldre, men dom har aldrig misslyckats med att imitera dem
James Baldwin
barns framtid är alltid idag. Imorgon är det för sent
Gabriela Mistral
barometer. ett genialiskt instrument som visar vad vi har för väder
Ambrose Bierce
behandla människor som om de vore vad de borde vara och du hjälper dem att bli vad de kan vara
Johann Wolfgang von Goethe
behärska ämnet så kommer orden av sig själva
Marcus Porcius Cato
belöningen för ett bra jobb är att få möjligheten att göra mer
Jonas Edward Salk
Berlusconi är en sådan sjukdom som bara botas med vaccin. För att bli frisk från Berlusconi behöver man en stor spruta Berlusconi
Indro Montanelli
Bibeln lär oss att älska våra fiender som vi älskar våra vänner. Förmodligen för att de är samma personer.
Vittorio De Sica
bidrar krigsindustrier till att bekämpa arbetslösheten?
Anónimo
bigami är att ha en make för mycket. Monogami är samma sak
Erica Jong
bland de idéer som tycks som tomma fantasier för dagens människor och självklara för gårdagens ingår också idén att införa ett gemensamt språk för olika folk
Ludoviko Zamenhof
bland mina mest värdefulla egendomar finns ord som jag aldrig uttalat
Orson Rega Card
bli själv den förändring du vill se i världen
Mohandas Karamchad Gandhi
böcker är också stolta. När de lånas ut, kommer de aldrig tillbaka
Theodor Fontane
böcker blir människans räddning
Voltaire
böcker har samma fiender som människor: eld, fukt, djur, väder och det egna innehållet
Paul Valéry
böckerna är till för att visa människan att hennes tankar, så originella, inte alls är nya
Abraham Lincoln
börsen är platsen där de dumma blir skilda från sina pengar
Paul Samuelson
brott som begås med bilar kallas olyckor
Eduardo Galeano
byråkrati är en jättemekanism som styrs av små människor
Honoré de Balzac
byråkrati: ett problem för varje lösning
Samuel Herbert