Logos Multilingual Portal

Select Language

ä a å b c d e f g h i j k l m n ö o p r s t u v

så länge det finns olja, kommer ingen fred att finnas i mellanöstern
Anónimo
så länge det finns översättningar är språket ett färdmedel, inte ett färdmål
Shashi Tharoor
så länge folk accepterar skräp, kommer det att vara lönsamt att avyttra det
Dick Cavett
så länge jag fortfarande har något att göra, kommer jag inte att ha uträttat någonting
Caius Iulius Caesar
så länge som krig betraktas som galet, kommer det alltid att ha sin fascination. När krig ses som vulgärt, kommer det att sluta vara populärt
Oscar Wilde
så många liv det finns i ett liv, så många människor det finns i en människa
Giovanni Papini
så snart du lär dig tåla något, så blir det drägligt och sedan blir det snart normalt
Israel Zangwill
så stark är vanan att man till och med vänjer sig vid att leva
Gesualdo Bufalino
säg sanningen då och då, så att man tror dig när du ljuger
Jules Renard
samhället kan endast existera utifrån en speciell grund bestående av polerade lögner och på det villkoret att ingen säger exakt vad den tycker
Lin Yutang
samhällets stora merit är att det får oss att uppskatta ensamheten
Charles Chincholles
samma ointresse jag visade för min födelse kommer jag att visa för min död
Federico García Lorca
samma ord, yttrade från olika munnar, får olika och även motsatta betydelser
Alessandro Morandotti
samvete är vad din mor sa åt dig innan du var sex år gammal
Brock Chisholm
samvetet är vår inre röst som varnar oss att någon kan titta
H.L. Mencken
sanningen är det mest värdefulla vi har. Låt oss vara sparsamma med den
Mark Twain
sanningen är något vi bara finner inom oss själva, den går inte att finna genom att tillgripa våld mot fiender utifrån
Mohandas Karamchad Gandhi
sanningen kan aldrig skada en god sak
Mohandas Karamchad Gandhi
såsom fäderna i allmänhet är, är det sällsynt att det är någon olycka att bli faderlös; och såsom sönerna i genomsnitt är, är det för det mesta ingen olycka att bli barnlös
Lord Chesterfield
se allt, hemlighåll mycket och rätta lite
Gregorio Magno
se upp för dina tankar...de blir dina ord...se upp för dina ord...de blir dina handlingar. Se upp för dina handlingar...de blir dina vanor. Se upp för dina vanor...de blir din karaktär. Se upp för din karaktär...den blir ditt öde
Frank Outlaw
sedan började framåtskridandet och förstörde allt, värre än kriget därför att kriget förstörde våra egendomar, medan framåtskridandet förstörde vårt sätt att leva
Bruno Ugolotti
sedan de uppstod, var de stora bankerna, dekorerade med nationella titlar, endast förbindelser med privata spekulatörer, som placerade sig själva vid sidan av regeringen
Karl Marx
segraren tillhör de som förlorar
Francis Scott Fitzgerald
seriös sport har inget att göra med ärligt spel. Det har att göra med hat, svartsjuka, skryt och ringaktning av regler och sadistiskt nöje i att åse våld. Med andra ord är det som krig utan skjutning.
George Orwell
skandal uppstår först när polisen försöker förhindra det
Karl Kraus
skillnaden mellan dåtid, nutid och framtid är bara en envist ihållande illusion
Albert Einstein
skillnaden mellan en demokrati och en diktatur är att i en demokrati röstar du först och tar order efteråt; i en diktatur behöver du inte slösa tid på att rösta
Charles Bukowski
skönheten finns i betraktarens öga
Anonymous
skrämmer er inte en värld av analfabeter utan annat minne än datorns?
Harold Bloom
skrik inte efter hjälp på natten. Du kan väcka din granne
Stanislaw Jerzy Lec
skrivandet försvåras också på grund av andras lässvårigheter
Stanislaw Jerzy Lec
skuld varar lika länge som känslan av samvetskval
Jorge Luis Borges
slutet kan rättfärdiga medlen så länge det finns något som rättfärdigar slutet
Leon Trotsky
smärta som botar smärta är som medicin
Publilius Syrus
smickrare liknar vänner liksom vargar liknar hundar
George Chapman
socialismen kan bara komma på cykel
José Antonio Viera Gallo
solidariteten är folkens ömhet
Ernesto Che Guevara
som en regel använder jag endast ord som förhöjer tystnaden
Eduardo Galeano
som kropp är vi alla ensamma, men inte som själ
Hermann Hesse
som tur är har Bush kommit för att försvara demokratin
Anónimo
spanska kommer inte att vara ett riktigt kulturspråk förrän vetenskapen skrivs på spanska
Angel Martín Municio
spela din roll väl, det är däri äran ligger
Edgar Lee Masters
spontantitet är resultatet av långvarig meditation
Pablo Neruda
språk är ett tecken, det största tecknet på vårt mänskliga tillstånd
Octavio Paz
språken, likt religionerna, lever på kätteri
Miguel de Unamuno
språket är den summan som alla talare äger en del av
Bernard Dupriez
språket är en anonym, kollektiv och omedveten konstart; ett resultat av tusentals generationers skaparkrat
Edward Sapir
språket är en del av vår organism och inte mindre komplicerad än den är.
Ludwig Wittgenstein
språket är en hud: jag gnider mitt språk mot ett annat
Roland Barthes
språket är mer oroligt än livet
Manuel Seco
språket är själens hud
Fernando Lázaro Carreter
språket är tankens inskränkning i sin enklaste form
Anonymous
språket kan mycket väl vara en deformerad spegel, men det är den enda spegel vi har
Michael Dummett
Staten det är jag
Louis XIV
statistiken då det gäller hälsa säger att var fjärde amerikan lider av någon form av psykisk ohälsa. Tänk på dina tre bästa vänner. Om dom är OK, så är det du
Rita Mae Brown
stjärnhimlen ovan mig och morallagen inom mig
Immanuel Kant
storhet innebär inte att ta emot hedersbetygelser, utan att vara hedervärd
Aristotle
största beviset på människans verkliga storhet består i hans uppfattning av sin egen litenhet
Arthur Conan Doyle
straff är till för att skrämma de som inte vill begå synd
Karl Kraus
straff för ett brott som begåtts är att ha begått det; det juridiska straffet är överflödigt
Anatole France
straffets funktion är att främja bestraffaren
Friedrich Wilhelm Nietzsche
succé är att få vad man önskar, lycka är att önska det man har
Jackson H. Brown
succé är lätt att få men svår att förtjäna
Albert Camus
svartsjuka är som hundskallen som tilldrar sig tjuvarnas uppmärksamhet
Karl Kraus
syftet med utbildning är att byta ut ett stängt sinne mot ett öppet
Malcolm Steve Forbes