Logos Multilingual Portal

Select Language

ä a å b c d e f g h i j k l m n ö o p r s t u v

då det är allmänt känt att cigaretter är skadliga, varför tillåter man då att dom säljs?
Francesco Tavano
då en distingerad men äldre vetenskapsman påstår att något är möjligt, har han säkert rätt. Påstår han att något är omöjligt har han med all säkerhet fel
Arthur C. Clarke
då man söker visdom, är det första steget tystnad; det andra är att lyssna; det tredje är att minnas; det fjärde är att agera; det femte är att lära andra
Solomon Ibn Gabirol
då och då är det bra att inse att idag, just nu, håller vi på att bygga upp den längtan som kommer att värma upp våra hjärtan en vacker dag
Mario Benedetti
då vi är sjuka inser vi att vi inte bara existerar, utan att vi är bundna till något annat, från vilket vi skiljs via en avgrund, som inte känner till oss och genom vilken det är omöjligt att göra oss förstådda: vår kropp
Marcel Proust
dagens Don Quijotter kämpar inte mot utan för väderkvarnar
Anónimo
dagens politiska partier är främst makt- och kundmaskiner
Enrico Berlinguer
dåligt är att generositeten även kan vara en god affär
Ugo Ojetti
där böcker bränns upp, där blir människor också så småningom brända
Heinrich Heine
där det är mycket ljus, är skuggan som mörkast
Johann Wolfgang von Goethe
där pressen är fri och alla kan läsa råder det trygghet
Thomas Jefferson
de äldsta och kortaste orden, 'ja' och 'nej', är de ord som kräver mest eftertanke
Pythagoras
de enda nyttiga svaren är dom som ställer nya frågor
Vittorio Foa
de enda vackra ögonen är de som ser på dig med ömhet
Coco Chanel
de fattigas rikedom består av deras barn, såsom de rikas av deras föräldrar
Massimo Troisi
de flesta läkare har sina favoritsjukdomar
Henry Fielding
de flesta människor dör av sina mediciner, inte av sina sjukdomar
Molière
de flesta människor skulle hellre dö än att tänka och faktum är att de gör så
Bertrand Russell
de flesta människorna vill inte simma innan de har förmågan till det
Hermann Hesse
de glupska gräver sina egna gravar med tänderna
Henri Estienne
de mest värdefulla tingen här i livet får man inte för pengar
Albert Einstein
de minnen vi har av varandra, även då vi är förälskade, är inte desamma
Marcel Proust
de ord du använder för att beskriva din verklighet skapar verklighet
Martin Brofman
de saker vi känner bäst till är de inte någon har lärt oss
Luc de Clapiers Marquis de Vauvenargues
de som dagdrömmer har vetskap om mycket som de som bara drömmer om natten går miste om
Edgar Allan Poe
de som skriver som de pratar, pratar väl men är dåliga på att skriva
Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon
de som ständigt kommer tillbaka från någonstans är de som egentligen aldrig varit borta
Antonio Machado
de som vinner, oavsett hur, får aldrig skam för detta
Niccolò Machiavelli
de stora nationerna har alltid uppfört sig som gangsters och de små som prostituerade
Stanley Kubrick
de unga drömmer om framtiden, de gamla om vad som varit
Décoly
de vill ha ett krig, men vi ska inte lämna dem ifred
José Saramago
Demokraterna är partiet som säger att regeringen kommer att göra dig smartare, längre, rikare, och ta bort ogräset på din gräsmatta. Republikanerna är partiet som säger att regeringen inte fungerar och sedan bli vald och bevisar det
P.J. O'Rourke
demokrati är en patetisk tro på att kollektiv visdom uppstår genom individuell okunskap
H.L. Mencken
demokrati består av att välja dina diktatorer, efter det att de har sagt åt dig vad du tycker det är du vill höra
Alan Coren
den allmänna skulden är stor nog för att ta hand om sig själv
Ronald Reagan
den allra farligaste maten är bröllopstårta
James Thurber
den arbetslöses existens är ett förnekande av rätten att leva som är värre än själva döden
José Ortega y Gasset
den bästa delen i handlingen i många noveller är att karaktärerna är helt inbillade
Franklin Pierce Adams
den breda massan i en nation faller lättare offer för en stor lögn än för en liten
Adolf Hitler
den där nya inspirationen - utan att endast översätta, betyder att skriva om till ett annat språk
Fernando Pessoa
den dominerande ideologin har alltid varit den ideologi som tillhör den dominerande klassen
Karl Marx
den dumme kan inte särskilja på värde och pris
Antonio Machado
den enda mission arbetarklassen har är att framstå som ett gott exempel
Oscar Wilde
den enda sanningen ligger i instinkten
Anatole France
den enda segern du kan vinna genom att fly är den över en kvinna
Napoleon Bonaparte
den enda solida och bestående friden mellan en man och hans hustru är utan tvekan en separation
Lord Chesterfield
den enda statistik du kan tro på är den du själv manipulerat
Winston Churchill
den enda tendensen hos modern filmproduktion är att göra pengar
Roman Polanski
den enda tyrann jag kan acceptera är rösten inom mig
Mohandas Karamchad Gandhi
den extrema specialiseringen är lika med en stor brist på kultur
José Ortega y Gasset
den författare som inte går till djupet kommer alltid att flyta
Stanislaw Jerzy Lec
den första verkliga perioden av pessimism kommer runt tjugoettårsåldern, då det första försöket görs att få drömmar att bli verklighet
Heywood Broun
den gamla klagan om att masskultur är designad för elvaåringar är förstås en skamlig skröna. Nyckelåldern har traditionellt sett varit fjortonåringar
Robert Christgau
den glade förloraren är vinnaren
Elbert Hubbard
den här spänningen är hemsk. Jag hoppas den varar länge
Oscar Wilde
den man som inte har fantasi har inga vingar
Muhammad Ali
den man som inte läser bra böcker har inga fördelar gentemot den som inte kan läsa dem
Mark Twain
den människan är rikast vars nöjen är de billigaste
Henry David Thoreau
den mest demokratiska sak som finns i världen är lexikon: det är den enda gemensamma ägodelen vi har
Bernard Pivot
den Nya ekonomin är det underbara konceptet där man kan skapa rikedom när man förlorar pengar
Anónimo
den nya ekonomin är kanske den största hägringen som någonsin skådats på jorden; en icke existerande marknad för icke existerande behov
Giorgio Bocca
den person som är lättast att lura är du själv
Edward Bulwer-Lytton
den riktiga makten är i händerna på den som har kontroll över massmedia
Licio Gelli
den sanna moraliska elegansen består i att förkläda sina framgångar i motgångar
Emil Cioran
den sanna spegeln av våra resonemang är vårt levnadslopp
Michel de Montaigne
den satir som en censor förstår ska med all rätt förbjudas
Karl Kraus
den slutgiltiga illusionen är tron på att man tappat alla illusioner
Maurice Chapelan
den som alltid ser vad som är vackert blir aldrig gammal
Franz Kafka
den som är ensam är alltid i dåligt sällskap
Paul Valéry
den som försöker kämpa emot användandet av grammatik lurar sig själv
Michel de Montaigne
den som går sakta, går säkert och når långt
Anonimo
den som inte ber om något, förväntar sig allt
Jean Rostand
den som inte bestraffar ondska kommenderar den att ske
Leonardo da Vinci
den som inte bryr sig om vad hans näste gör, säger eller tänker utan koncentrerar sig på att själv göra vad som är rätt och riktigt, han tar bäst vara på sin tid
Marcus Aurelius Antoninus
den som inte har någon fiende får inga vänner
Alfred Tennyson
den som inte kan bli arg kan heller inte vara god
Henry Ward Beecher
den som inte kan ett främmande språk känner heller inte till sitt modersmål
Johann Wolfgang von Goethe
den som inte läser något alls är mer bildad än den som inte läser annat än tidningar
Thomas Jefferson
den som inte slösar bort tiden har gott om den
Bernard le Bovier de Fontenelle
den som kan le åt sig själv är lycklig, för han kommer aldrig att sakna underhållning
Habib Bourguiba
den som kan skratta behärskar världen
Giacomo Leopardi
den som lever för det vackra lever endast för stunden
Søren Kierkegaard
den som lyder är nästan alltid bättre än den som befaller
Ernest Renan
den som strävar efter att vinna kärlek genom goda gärningar blir besviken då han får erfara människans otacksamhet
Bertrand Russell
den som tror att exponential tillväxt kan fortsätta för alltid i en begränsad värld är antingen en galning eller en ekonom
Kenneth Boulding
den som vill färdas mot stjärnorna bör inte se sig om efter sällskap
Christian Friedrich Hebbel
den stora skillnaden mellan att köpa sex och få det gratis, är att det kostar mindre att köpa det.
Brendan Francis
den största exportören av våld i dagens värld är USAs regering
Martin Luther King
den största orsaken till att okunskapen sprids bland folkmassorna är att alla kan läsa och skriva
Peter de Vries
den största synden är den att ha blivit född
Samuel Beckett
den taktfulla aspekten på fräckhet är att veta vid vilken gräns man kan gå för långt
Jean Cocteau
den typ av företag som endast tjänar pengar har stora brister
Henry Ford
den världsomfattande bristen på mat som hotar upp till fem hundra miljoner barn, skulle kunna lindras av kostnaden för en enda dags välfärd
Peter Ustinov
den värsta intolerans som finns är den mot det så kallade förnuftet
Miguel de Unamuno
den viktigaste boken för en kommunist som jag är Bibeln
Nichi Vendola
den vita rasen är den mänskliga historiens cancer. Det är den vita rasen och den allenast - med dess ideologier och uppfinningar - som utrotar självständiga civilisationer var den än sprids, den som har upprört vår planets ekologiska balans, den som nu hotar själva livets existens
Susan Sontag
det allmänna goda är summan av många privata besvär
Anatole France
det är aldrig hans dygder, utan alltid hans brister, som vid varje tillfälle säger oss vem mannen är
Umberto Galimberti
det är aldrig så svårt att komma överens som på det egna språket
Karl Kraus
Det är bara en sak som upphetsar djur mer än välmående och det är smärta
Umberto Eco
det är bättre att göra och ångra sig - än att ångra sig för att inte ha gjort något
Giovanni Boccaccio
det är bättre att gräma sig vid tvekan än att slå sig till ro vid fel
Alessandro Manzoni
det är bättre att inte ha några lagar än att bryta mot dem dagligen
Ugo Foscolo
det är bra att följa sin egen böjelse så länge den leder framåt
André Gide
det är bra att man långsamt blir medveten om att man inte förstår någonting
Maurice Maeterlinck
det är dåligt att alla människor som vet hur man styr landet är upptagna med att köra taxi och klippa hår
George Burns
det är endast med hjärtat man kan se rätt. Det viktigaste är alltid osynligt för ögat
Antoine de Saint-Exupéry
det är ett mirakel att nyfikenheten överlever skolutbildningen
Albert Einstein
det är farligt att ha rätt när de etablerade myndigheterna har fel
Voltaire
det är flera som dör i flykt än de som dör i strid (Selma Lagerlöf)
Selma Lagerlöf
det är för att mänskligheten inte visste vart den skulle gå som den lyckades hitta vägen
Oscar Wilde
det är hemskt så folk går på nuförtiden och säger saker bakom ryggen på en som är helt sanna
Oscar Wilde
det är ingen bra sak att få allt du vill ha
Heraclitus
det är ingen skillnad mellan att vara nyfiken och att läsa
Pascal Quignard
det är inte alltid det starkaste släktet som överlever, inte heller den begåvade. Det är den som är anpasslig nog till förändring
Charles Darwin
det är inte frihet som saknas, det är fria människor
Leo Longanesi
det är inte kämpandet som gör oss till konstnärer, det är konsten som får oss att kämpa
Albert Camus
det är inte kunskap vi saknar. Vad som fattas oss är modet att inse vad vi vet och dra slutsatserna - Sven Lindqvist
Sven Lindqvist
det är inte laster vi fruktar hos människor, för det gör dem till slavar; det är dygden, som gör dem till herrar
Diego de Saavedra Fajardo
det är inte livet som är förlängt, det är hög ålder
Anónimo
det är inte människorna som får stora idéer, det är de stora idéerna som kommer till människorna
Franco Modigliani
det är inte ovanligt att möta tjuvar som predikar gentemot stöld
Miguel de Unamuno
det är inte politiken som förenar underliga sängkamrater, det är äktenskapet
Groucho Marx
det är inte sinnena som vilseleder en, det är omdömet
Johann Wolfgang von Goethe
det är inte vanligt att män som hyser den största respekt för kvinnor högaktas av dessa
Joseph Addison
det är inte värt att springa, se hellre till att starta tidigare
Aesop
det är just när gudarna vill straffa oss, som vi blir bönhörda
Oscar Wilde
det är just när vi glömmer oss själva som vi gör saker som är minnesvärda
Anonymous
det är lågkonjunktur när din granne förlorat sitt jobb; det är depression när det gäller dig själv
Harry S. Truman
det är lätt att skriva ner sina egna hågkomster, när man har dåligt minne
Arthur Schnitzler
det är lättare att älska mänskligheten än att älska sin näste
Eric Hoffer
det är lättare att förlåta en fiende än en vän
William Blake
det är lättare att kämpa för sina principer än att leva upp till dem
Alfred Adler
det är lättare att klyva en atom än att upplösa en förutfattad mening
Albert Einstein
det är lättare att lära ut språk än att bygga en maskin som kan översätta
Anónimo
det är lika svårt för de rika att bli visa som det är för de visa att bli rika
Epictetus
det är märkligt att fysiskt mod är så vanligt i världen, och moraliskt mod är så sällsynt
Mark Twain
det är min åsikt, och den delar jag
Henri-Bonaventure Monnier
det är min kärlek till böcker som gjort mig till den smartaste idioten i världen
Louise Brooks
det är mina principer: gillar ni dem inte så har jag andra
Groucho Marx
det är möjligt att älska människor om man inte känner dem så väl
Charles Bukowski
det är mycket enklare att kuva den första frästelsen än att tillfredsställa de efterföljande
François de La Rochefoucauld
det är oförlåtligt att vetenskapsmän misshandlar djur; låt dem göra sina experiment på journalister och politiker
Henrik Ibsen
det är ofta bättre att tända en tändsticka än att förbanna mörkret
Eleanor Roosevelt
det är omöjligt att till fullo njuta av sysslolöshet om man inte har massor av arbete att utföra
Jerome K. Jerome
det är orimligt att narkotika distribueras gratis endast i fängelse
Anónimo
det är otroligt att en siare inte skrattar vid synen av en annan siare
Marcus Tullius Cicero
det är riskfyllt för en kandidat att säga saker som folket kan komma ihåg
Eugene Joseph McCarthy
det är roande med den tanklöshet som de galna tror att allt ska gå bra
Victor Hugo
det är skamligare att inte lita på sina vänner än det är att bli lurad av dem
François de La Rochefoucauld
det är svårt att arbeta på ett exemplariskt sätt och samtidigt avsky sitt arbete
Milan Kundera
det är svårt att känna igen vilka som följer med strömmen frivilligt
Stanislaw Jerzy Lec
det är svårt att säga vem som gör dig mest ont: fiender med sina värsta avsikter eller vänner med sina bästa
Lord Lytton
det är svårt att tro att en människa talar sanning om du vet att du själv skulle ljuga i hans ställe
H.L. Mencken
det är svårt att vara seriös om du är intelligent, på samma sätt som att vara ärlig då du är ambitiös
Fernando Pessoa
det är tre saker som jag alltid glömmer och det är namn, ansikten och den tredje kommer jag inte alls ihåg
Italo Svevo
det är väl inte så svårt att skriva en bok; det svåra är att läsa den
Gesualdo Bufalino
det bästa argumentet mot demokratin är en fem minuters konversation med genomsnittsväljaren
Winston Churchill
det bästa i livet söker man inte, det finner man
Anonymous
det bästa med glömskan är minnet
José Hierro
det bästa sättet att dupera dig själv är att tro att du är mer kunnande än andra
François de La Rochefoucauld
det bästa sättet att få folk att ta ansvar är att ge dem ansvar
Kenneth Blanchard
det bästa sättet att lära sig att göra film är att göra en
Stanley Kubrick
det bästa sättet för att bli friare är att garantera andra stor frihet
Carlo Dossi
det blev som för alla andra också hans öde att uppleva hårda tider
Jorge Luis Borges
det borde vara en dag - bara en - när det är öppen jaktsäsong på senatorer
Will Rogers
det Brittiska imperiet blev till som en biprodukt från generationer av desperata engelsmän som flackade runt i världen på jakt efter en anständig måltid
Bill Marsano
det digitala är hastighet och effektivitet, papper är nöje
Giuseppe Annoscia
det djupaste hos människan är huden
Paul Valéry
det dröjer länge innan man blir ung
Pablo Picasso
det du tror är toppen, är bara ett steg uppåt
Lucius Annaeus Seneca
det enda nöjet i livet är att börja. Livet är njutbart därför att leva innebär att hela tiden och i varje ögonblick börja
Cesare Pavese
det enda sättet att bevara din kultur är att försätta den i fara
Paul Andreu
det enda sättet att hålla sig i form är att äta det man inte vill, dricka det man inte gillar och gör det man helst inte skulle vilja
Mark Twain
det enda sättet att rädda sin ensamhet är att såra alla, genom att börja med dem du älskar
Emil Cioran
det enda sättet att styra över naturen är genom att lyda den
Francis Bacon
det enda som är väsentligt när vi går bort är de spår av kärlek vi lämnar kvar
Albert Schweitzer
det enda som avhåller Gud från att sända oss en ny syndaflod är att den första var oduglig
Nicolas de Chamfort
det enda som står mellan en man och vad han vill ha ut av livet är ofta bara viljan att försöka och tron att det är möjligt
Richard M. DeVos
det enda uppehåll jag gjorde i min utbildning var under skoltiden
George Bernard Shaw
det enda vi lär oss av erfarenheter är att de inte lär oss något
André Maurois
det erotiska-publicistika sinnade samhälle som vi lever i anstränger sig att organisera och utveckla lusten till oöverträffade nivåer, samtidigt som det behåller tillfredsställelsen inom den privata sfären. För att samhället skall fungera och konkurrensen kvarstå måste lusten öka, sprida ut sig och förtära människornas liv
Michel Houellebecq
det fanns aldrig ett gott krig eller en dålig fred
Benjamin Franklin
det finns alltid en väg som är rätt och en som är fel; den som är fel tycks oss alltid klokare
George Moore
det finns alltid något att lära från en stor man, även när han är tyst
Lucius Annaeus Seneca
det finns bara en enda sak i världen som inte bedrar: skenet
Ugo Bernasconi
det finns bara en form av framgång - att få möjligheten att leva sitt liv på sitt eget sätt
Christopher Morley
det finns bara en sak som är värre än att bli talad om och det är att inte någon talar om en alls
Oscar Wilde
det finns bara ett som är gott, kunskap, och ett som är ont, okunnighet
Socrates
det finns bara två sätt att säga den fullständiga sanningen – anonymt eller postumt
Thomas Sowell
det finns blommor överallt för den som vill se dem
Henri Matisse
det finns dom som säger sig veta allt, men det är det enda dom vet
Niccolò Machiavelli
det finns dörrar till havet som kan låsas upp med ord
Rafael Alberti
det finns en extas som utmärker livets höjdpunkt, bortom vilken livet inte kan kännas högre. Och sådan är livets paradox, att denna extas kommer när man är som mest levande, och det kommer som en total glömska att man är vid liv
Jack London
det finns en ömsesidig fördel i varför människan lär sig medan hon undervisar
Lucius Annaeus Seneca
det finns endast en typ av värdig spydighet och det är ordets
Constancio Vigil
det finns endast ett allvarligt filosofiskt problem, och det är självmord
Albert Camus
det finns ett vapen som är värre än förtal: sanningen
Charles Maurice de Talleyrand-Périgord
det finns fler döda än levande människor. Och deras antal ökar. De levande blir mer och mer sällsynta.
Eugène Ionesco
det finns inga fakta, bara tolkningar
Friedrich Wilhelm Nietzsche
det finns inga normer. Alla människor är undantag från en norm som inte finns
Fernando Pessoa
det finns inga oäkta barn, endast oäkta föräldrar
Leon R. Yankwich
det finns inga omogna idéer, man måste tåligt avvakta tiden tills det rätta ögonblicket kommer
Jean Monnet
det finns inga sådana ting som dåliga plantor eller dåliga människor. Det finns endast dåliga odlare
Victor Hugo
det finns ingen åsikt som är så absurd att vissa filosofer inte kan uttrycka den
Marcus Tullius Cicero
det finns ingen kärlek där ingen lider eller åstadkommer lidande
Henri François-Joseph de Régnier
det finns ingen lycka utan frihet och ingen frihet utan mod
Pericles
det finns ingen passion där egot regerar så starkt som i kärleken; man är alltid mer beredd att offra sin älskades lugn än att själv förlora det
François de La Rochefoucauld
det finns ingen plikt vi underskattar så mycket som plikten att vara lyckliga
Robert Louis Stevenson
det finns ingen som saknar en god orsak till att ta livet av sig
Cesare Pavese
det finns ingen storhet där det inte finns enkelhet
Leo Tolstoy
det finns ingen större förbannelse än en idé som propageras genom våld
Ezra Pound
det finns ingen väg till fred. Fred är vägen
Mohandas Karamchad Gandhi
det finns inget bättre sätt att investera i ett samhälle än att ge spädbarn mjölk
Winston Churchill
det finns inget i intellektet som inte först funnits i sinnena
San Tommaso d'Aquino
det finns inget så lumpet som ett dolt krig
Susan Sontag
det finns inget som utarmar så mycket som sorg
Anónimo
det finns inget som varken är bra eller dåligt, utan det är tankar som gör det så
William Shakespeare
det finns inget värre än förnuftet när det inte står på vår sida
George Savile
det finns inte sannare kärlek än kärleken till mat
George Bernard Shaw
det finns lika ärliga journalister som det finns ärliga politiker. När dom är köpta förblir dom köpta
William Moyers
det finns många saker man skulle slänga, om man inte vore rädd att någon annan skulle plocka upp dem
Oscar Wilde
det finns många sätt att komma fram, det bästa är att aldrig ge sig av
Ennio Flaiano
det finns människor som är så fattiga att de bara äger pengar
Anonymous
det finns människor vars hår har blivit vit av ålder, men deras hjärtan är unga och slår lika hårt för de goda och vackra sakerna
Ludoviko Zamenhof
det finns ord som bara borde behövas en gång
François-René de Chateaubriand
det finns så många lagar att ingen kan vara helt säker att han inte blir hängd
Napoleon Bonaparte
det finns saker du aldrig borde göra, varken dag eller natt, till sjöss eller till lands, såsom krig
Gianni Rodari
det finns tillfällen och situationer, då våld och därmed mord, (den extrema formen av våld), på ett naturligt sätt blir konkret, närvarande och verklighet
Roberto Bolaño
det finns tonårstider som sätts igång vid nittio års ålder
Alda Merini
det finns tusentals och åter tusentals människor där ute som lever sina liv i lugn och skrikande desperation, som arbetar långa, hårda timmar med jobb de hatar, för att kunna köpa saker de inte behöver, för att imponera på folk som de inte tycker om
Nigel Marsh
det finns två sätt att bli lycklig, att låtsas vara dum, eller att vara det
Enrique Jardiel Poncela
det finns två sätt att erövra och förslava en nation. Det ena är med svärd. Det andra är med skuld
John Adams
det finns två typer av television: den intelligenta televisionen som är svår för människor att styra samt den imbecilla televisionen som gör det lätt att styra människor
Jean Guéhenno
det fodras stor kunskap bara för att inse omfattningen av din egen okunnighet
Thomas Sowell
det förflutna är prolog
William Shakespeare
det första en kvinna bör göra när hon vill ha en man är att börja springa
Molière
det första kravet på en statsman är att han ska vara tråkig. Det är inte alltid detta kan uppfyllas
Dean Acheson
det första och viktigaste steget mot kunskap är ömsesidig kärlek mellan elev och lärare
Desiderius Erasmus von Rotterdam
det första symptomet på död är födelse
Stanislaw Jerzy Lec
det goda kan inte besegras, det elaka kan
Rabindranath Tagore
det grundläggande verktyget för att manipulera verkligheten är manipulationen av orden
Philip K. Dick
det gudomliga ljuset förblindar världen istället för att lysa upp den
Patrick Emin
det har alltid förundrat mig vilka absurda svängar floderna måste ta för att passera undra broarna
Beppe Grillo
det kan hända att man ljuger, men den grimas man gör avslöjar sanningen
Friedrich Wilhelm Nietzsche
det kanske låter löjligt, men låt mig säga det ändå: den sanne revolutionären drivs av stora kärlekskänslor
Ernesto Che Guevara
det kommer att finnas laster så länge det finns människor
Tacitus
det ligger något sorgligt i att så snart människan upptäckt maskinen som skulle göra hennes jobb, så började hon svälta
Oscar Wilde
det lilla jag vet har jag min okunnighet att tacka för
Sacha Guitry
det man inte kan tala om måste förtigas
Ludwig Wittgenstein
det måste vara något fel med arbete, annars skulle de rika ha behållit det för sig själva
Mario Moreno (Cantinflas)
det mest gedigna nöje som ges i det här livet är de tomma illusionerna
Giacomo Leopardi
det mest populära arbetsbesparande redskapet idag är fortfarande en make med pengar
Joey Adams
det naturliga språket är ett arkiv där ett samhälles erfarenheter, kunskaper och tro samlas
Fernando Lázaro Carreter
det onda vi gör tilldrar oss inte så mycket hat och fientlighet som det goda vi gör
François de La Rochefoucauld
det primära syftet för en undervisare är att skapa autodidakter
Daniel De Montmollin
det räcker att förbättra en människa för att förstöra honom
Oscar Wilde
det råder inget tvivel om att universum är oändligt
Epicurus
det riktiga nöjet är förakt för nöje
Lucius Annaeus Seneca
det sägs att politik är det näst äldsta yrket i världen. Jag har i alla fall lärt mig en sak, nämligen att det har mycket gemensamt med det äldsta
Ronald Reagan
det ska både fiende och vän till för att såra dina känslor; den ene förtalar dig och den andra talar om det för dig
Mark Twain
det skadar inte att tänka
Giovanni Guareschi
det som är svårt att uppnå värderas högt
Aristotle
det som gör andras fåfänga odräglig är att den förolämpar vår egen
François de La Rochefoucauld
det som imponerar mig mest hos amerikanerna är det sätt på vilket föräldrarna lyder sina barn
King Edward VIII
det som inte är bra för svärmen är inte heller bra för biet
Marcus Aelius Aurelius Antoninus
det som räknas är inte att göra mycket, utan att göra allt med stor entusiasm
Madre Teresa di Calcutta
det som verkligen räknas i livet är gratis
Claudio Magris
det störande med kärleken är att det är ett brott som kräver en medbrottsling
Charles Baudelaire
det största hindret för att förstå ett konstverk är att vilja förstå det
Bruno Munari
det största hotet i livet är att man tar för många försiktighetsåtgärder
Alfred Adler
det tog mig fem minuter att måla den här tavlan, men sextio att påbörja den
Auguste Renoir
det tog mig femton år att upptäcka att jag saknade talang för att skriva, men jag kunde inte sluta, därför att vid det laget hade jag blivit alltför berömd
Robert Benchley
det tredje millenniets man kommer att ha samma kultur som Bush, Berlusconis hederlighet och ett gott hjärta som Putin
Anónimo
det trevliga med standarder är att det finns så många att välja på
Andrew S. Tanenbaum
det tycks som om att försynen har bestämt att Förenta Staterna ska ösa elände över Amerika i demokratins namn
Simon Bolivar
det var ett verkligt gott råd som jag en gång hörde någon ge en ung människa: gör alltid det du är rädd för att göra
Ralph Waldo Emerson
det var som om världen var indelad i goda och onda människor. De goda sov bättre... medan de onda tycktes njuta mycket mer av tiden de var vakna
Woody Allen
det värsta brott människan begått är att hon fötts
Pedro Calderón de la Barca
det värsta vi kan göra mot någon är att bara sysselsätta oss med honom
Elias Canetti
det viktiga är inte att ha många idéer, utan att uppleva en av dem
Ugo Bernasconi
det viktiga är inte vad som sägs, utan vad som inte behöver sägas
Albert Camus
detta liv är ett sjukhus där alla patienter är besatta av önskan att byta säng
Charles Baudelaire
diktatorer kan ändra lagar men inte vanor
Jacinto Benavente y Martínez
din egen ignorans är den verkliga ignoransen
San Girolamo
dit lagens svärd inte når, når satirens piska
Aleksandr Pushkin
djärvheten förstärker modet, tvekan förstärker rädslan
Publilius Syrus
djävulen är en optimist om han tror han kan få människorna att bli elakare än vad de är
Karl Kraus
döden är hitintills livets mest konkreta uppfinning
Emil Cioran
döden är ett tillstånd av fulländning, det enda som dödliga kan uppnå
Emil Cioran
döden är inte ett tillstånd där man inte kommunicerar utan där man inte längre kan göra sig förstådd
Pier Paolo Pasolini
döden är något vi inte fruktar eftersom så länge vi existerar finns den inte och när den gör det så finns inte vi mer
Epicurus
döden bodde i mig och lämnade mig för att bo i en annan kropp
Octavio Paz
döden kan vara det bästa med livet
Carlos Silva
döden sonas genom att leva
Giuseppe Ungaretti
döm aldrig en bok efter dess film
J.W. Eagan
dom kan skära ner alla blommor men dom kommer aldrig att kunna stoppa våren
Pablo Neruda
dopning är för en atlet som att ljuga och stjäla för en politiker. Det är svårt att undvika
Anónimo
dröm och du kommer att bli fri i anden, kämpa och du kommer att bli fri i livet
Ernesto Che Guevara
drömmar förverkligas, utan den möjligheten skulle vi inte uppmuntras att drömma
John Updike
drömmen för alla utan en broder är att alla ska vara bröder
Charles Chincholles
du älskar inte en stad för dess sju eller sjuttiosju underverk utan för de svar den kan ge dina frågor
Italo Calvino
du blir aldrig lycklig om du fortsätter att söka efter vad lyckan är. Och du skall aldrig leva om du söker livets mening
Albert Camus
du har inte riktigt förstått något om du inte kan förklara det för din farmor
Albert Einstein
du kan ge utan kärlek men du kan inte älska utan att ge
Amy Carmichael
du kan ha en riktigt objektiv uppfattning endast om saker som inte intresserar dig. Detta är utan tvekan anledningen till att en objektiv uppfattning alltid är helt värdelös
Oscar Wilde
du kan ha ett språk utan pengar, egendom, regering eller äktenskap, men du kan inte ha pengar, egendom, regering eller äktenskap utan ett språk
John Searle
du kan inte kontrollera vad som händer dig, men du kan kontrollera din attityd gentemot vad som händer dig
Brian Tracy
du kan lura folk bara reklamen är bra och budgeten tillräckligt stor
Joseph Levine
du kommer att hitta mer i skogen än i böckerna. Träd och klippor skall lära dig saker som ingen mästare kan berätta
Bernard De Clairvaux
du lever bara en gång, men om du gör det rätt så är en gång tillräckligt
Joe E. Lewis
du översätter inte vad författaren skrivit utan vad han menat att skriva. därför kommer datorer aldrig att kunna översätta
Anónimo
du röstar varje gång du gör dina inköp
Alex Zanotelli
du skulle inte söka efter mig, om du inte redan funnit mig
Blaise Pascal
dygd: något man gör mot sin vilja
Anonymous