Logos Multilingual Portal

Select Language

a à b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

ma ciascouna guèra, la proima vìtima l'è la verité
Hiram Warren Johnson
ma cridenza: zerché la verté dint'la voida e la voida dint'la verté
Miguel de Unamuno
ma diziouner u bsogna semper ad curezioun, cumpar ad cherta zeografic
Carlo Dossi
ma i nimigh le lèz u's'apiòpa, ma gl'amigh u's'antìrpreta
Giovanni Giolitti
ma la natòura a's cuménda sulmént s'l'obedìnza ma lìa
Francis Bacon
ma la piò pèrti d'l'omén l'espirìnza l'è cumpàgna ad e fanèli ad pòpa d'una nèvi, ch'sbalògina sulmént qvèl ch'a's lassèm drì dal spèli
Samuel Taylor Coleridge
ma la zent l'è gudebla la cumpagnia in quent, per cont lo, u vin fastidi
Arthur Schopenhauer
ma li omen un' s'ha timour de vizi, parché il fa sciv; piutost, d'la vertù, parché il fa paroun
Diego de Saavedra Fajardo
ma l'erti l'è difizil ad di' unquel ca velga da bon de ste' zett
Ludwig Wittgenstein
ma l'indién l'our de sol a basta e u' ié da stoff
Violeta Parra
ma masa ad volti, par fe' e' bon, u's tocca smetra d'esre unestt
Jacinto Benavente y Martínez
ma na quiscioun pocc neta, us'dezeda e' zost
Karl Kraus
ma ninghun a menca una zosta rasoun par amazers
Cesare Pavese
ma nisouna lengua la e' difizil d'entenderss l'un l'eltr com s'la propri
Karl Kraus
ma quei ca vint te mond, u'bsognaria na masa ad considerazioun par e' locc, l'an, la su ma ed e' su ba
Gesualdo Bufalino
ma quent u saria ancoura e ca ad vivar, quand cun s mor piò?
Elias Canetti
ma qvèll truvèdi ch'a i cuntempurèni pèr òna fantèsia vòta ad sustènza e ma i pusteriòuri una truvèda naturèla apartìn ènca la truvèda d'ona lèngua te cumòn d'intra zènta differènta
Ludoviko Zamenhof
ma s-brusàgna un'è savè s'à sòn grénd o znìn, piò tòst fè còunt s'a crèss d' dé te dè
Eduardo Chillida
ma té, lengua senta / lengua c'ador / piò d'arzènt / piò d'l'or
Haïm-Vidal Sephiha
ma un candidet l'è gnara ad di' al cosi ch'la zenta us courda
Eugene Joseph McCarthy
me a so sempar d'acourd se profesour, s'a perla proima ad eltrr
William Congreve
me spurtiv la drouga la è comm me poulitic cazér dal bali o fe' la man sgrafouna: difezil ch'as faza sinza
Anónimo
me travaj ad apares quel c'an sem, a sciantem d'esre quel c'a sem
Ernst Jünger
me, a dpengh al robi menga com'al scorz, ma com'al pins
Pablo Picasso
me, a so miscredènt, ma grazi'ad Dio
Luis Buñuel
me, a vuria pocc, e quel pocc, a vuria pocc
San Francesco d'Assisi
me, a'ne so s'u Dei i' é; ma s'un'i è, a's selva la faza
Stefano Benni
medich, zenta fortuneta: e suzess ad lor sbalogina te soul... e i sbai a vin intirréd
Michel de Montaigne
menga ciaschedoun l'è cumdamné ma esser intilizìnt
Carlo Emilio Gadda
metromoni: la lez u voll per spunter e divorzi
Oliver Herford & John C. Clay
miscredent: me New York, u ié quei c'an cridd me Sgnour; me Custantinopol, quei ch'u cridd
Ambrose Bierce
murì l'è trimend, ma l'idea ad duvé murì sanza avé vissud l'è insupurtabil
Erich Fromm