Logos Multilingual Portal

Select Language

a b c d e è f g h i j l m n o p q r s t u ú v

ca tutti l'ùamini forranu frati è u sùannu i chini un tena frati
Charles Chincholles
capolavoru granne e gloriosu d'u nostru è viva cumu si deve. Regna', ammunziddra' tisuri, costruiscia, su tutte fissarìe
Michel de Montaigne
cara democrazzia, ricogliati a ra casa ca unn'è tardi
Ivano Fossati
castità: a 'cchiù innaturale d'i perversioni sessuali
Aldous Huxley
cchiù corrotto è u statu, 'cchiù assaji su re leggi
Tacitus
cercann'i para chiru c'un simu, finiscim'i essa chiru ca simu
Ernst Jünger
certi dicianu c'a genialità è ereditaria; l'atri un tenanu quatrarielli
Marcel Achard
chiamu ominu unu ca è patrunu d'a lingua sua
Don Lorenzo Milani
chihi un castìa ru mali, cummanna ca si fa
Leonardo da Vinci
chini crida ca 'na crìscita 'sponenziale po' continua' all'infinitu dintra a nu munnu finitu è nu pazzu, o n'economista
Kenneth Boulding
chini cumbatta po' perda, chine un cumbatta ha gia perdutu
Bertolt Brecht
chini discuta facennu pisà a sua autorità unn'usa a spirtizza, ma anzi a memoria
Leonardo da Vinci
chini dubita d'iddru stessu mustra ru primu signu i 'ntelligenza
Ugo Ojetti
chini obberiscia è quasi sempe mìagliu i chini cummanna
Ernest Renan
chini po' nega' ca l'ambiente è distruttu?
Günter Grass
chini riceva di 'cchiù riceva pi cuntu i l'atri; unn'è né 'cchiù ranne né mìagliu i l'atri: tena sulu 'cchiù responsabilità. Ha di serba di 'cchiù. Viva pi serba
Hélder Câmara
chini si 'mpara a parra' si 'mpara a traducia
Octavio Paz
chini un canuscia re lingue straniere un sa nente d'a sua
Johann Wolfgang von Goethe
chini u'po' chiru chi vo', vulerra chiru chi po'
José Ortega y Gasset
chini 'mpara a l'omini a mòra, i 'mpara puru a stare a ru munnu
Michel de Montaigne
chin'è innammoratu d'iddru stessu tena almenu stu vantaggiu: unn'ha di trova' assaj rivali
Georg Christoph Lichtenberg
chin'u sa c'averra scoperutu Colombo si l'America un li si fossa misa d'avanti
Stanislaw Jerzy Lec
chira eccitantissima perversione i vita: a necessità i fa 'nguna cosa 'ntra nu tiàmpu ca è menu i quantu in realtà na serberra
Ernest Hemingway
chira nova ispirazzione, senza a quali traducia vu 'ddì sulu parafrasa' 'ntra natra lingua
Fernando Pessoa
chiri ca ni sfruttanu ponu essa credibili cumu nostri educatori?
Eric Schaub
chiri ca si su avantati c'hanu fattu a rivoluzzione hannu vistu sempre, u jùarnu appressu, ca un sapìanu chiru ca facìanu, c'a rivoluzzione c'avìanu fattu unn'assumigliava di nente a chira c'averranu vulutu fa'
Friedrich Engels
Chiri ca su annurcati a ri libbri e tenanu biblioteche chjine c'un rapanu mancu na pagina, si ponu paragonare all'eunuchi 'ntra n'harem
Carlo Dossi
chiru ca chiamamu 'progresso' è a sostituzzione i 'na siccatura 'ccu n'atra siccatura
Henry Havelock Ellis
chiru ca consideri na vetta è sulu nu gradinu
Lucius Annaeus Seneca
chiru ca fa diventa' socievoli l'ùamini è l'incapacità loru i cumporta' a solitudine
Arthur Schopenhauer
chiru ca fannu mo' i banche ca caccianu sordi un si sa i duve, e ru stessu i chiru ca fannu i falsari. L'unica differenza è ca su diversi chiri ca ci mangianu
Maurice Allais
chiru chi renna terribbile su munnu è ca mintimu a stessa passione a cerca' d'essa felici e a cerca' d'impediscia c'u su l'avutri
Antoine de Rivarol
chiru c'avimu in comune è casimu tutti unu diversu i l'atru
Anónimo
chiru c'ha di fa' l'educazione è di cangia' na mente vacanta 'ccu r'una aperta
Malcolm Steve Forbes
chiru c'ha fattu semp'essa u statu cumu nu 'mpiernu supa a terra è statu popu u tentativ'i l'ominu d'u renna nu paradisu
Friedrich Hölderlin
chiru c'un si po di', ha di essa taciutu
Ludwig Wittgenstein
ci su dua modi i agguantar'a felicità, unu è fa' u ciùatu, l'atra è ca c'ha di essa
Enrique Jardiel Poncela
ci su giornalisti onesti cussì cumu ci su politici onesti. Na vota ca si su fatt'accattà, restanu accattati
William Moyers
ci su' dua categorie i televisiona: a televisiona spìerta ca crea cittadini difficili a guverna', e chira ciùata ca crea cittadini facili a guverna'
Jean Guéhenno
ci su' porte a ru mare ca s'apranu 'ccu parole
Rafael Alberti
ci vo' assai, assai tìampu pi essa giuvane
Pablo Picasso
cinicu: nu figliu i bona mamma c'un ci vida bùanu i vida e cose cumu su e no cumu averranu i essa
Ambrose Bierce
clona di 'cchiù a genetica o a televisione?
Anónimo
consideru u munnu pi chiru ca è, nu palcoscenicu addùa ognedunu ha de recità a parte sua
William Shakespeare
continuamente nascianu fatti a cofusione d'i teorie
Carlo Dossi
cridimu sulu a chiru ca vidimu. Pi chissu, i quannu c'`a televisona, cridimu a tuttu
Dieter Hildebrandt
criditi a tuttu chiru ca sentiti riguardu a ru munnnu; nente `troppu bruttu pi essa impossibbile
Honoré de Balzac
cridu ca l'istituzzioni bancarie su 'cchiù pericolose p'i nostre libertà i quantu unn'u su l'eserciti permanenti. S'u populu americanu averra di mai permetta a re banche private i controlla' l'emissione du denaru, prima 'ccu l'inflazione e pu 'ccu ra deflazione, e bache e l'imprese ca nascianu 'ntunnu 'ntunnu a re banche caccerannu a ru populu i beni sua fin'a quannu i figli loru si ritraverannu senza mancu na casa sup'u continente ca i patri loru hannu conquistatu
Thomas Jefferson
cridu ca na bona traduzzione presuppona d'avi' capitu u testu e chissu vu' di' ca unu è statu 'ntru u munnu veru, ca si tocca, senza riducia mai tuttu a na manipolazione i parole e basta
Douglas Hofstadter
crìu ca 'ccu ru tìempu arrivamu a ni merita' ca unn'esistanu guvìerni
Jorge Luis Borges
cultura un vo' di' leja assai, mancu sapi' assai; è canuscia assai
Fernando Pessoa
cumbatta cuntr'a se stessi è ra 'cchiu tosta d'i battaglie, vincia cuntr'a se stessi è ra 'cchiu bella d'i vittorie
Friedrich von Logau
cumu si fa a sapi' si Lyndon Johnson sta cuntannu pagliette? Si li trema ra ricchia un bu'ddì ca sta cuntannu pagliette. S'aza nu sopraccigliu un bu'ddì ca sta cuntannu pagliette. Se invece mova ru mussu, vo'ddì ca sta cuntannu pagliette
Robert Francis Kennedy
cumu u 'mmi signu prioccupat'i nascia, u 'mmi prioccup'i mora
Federico García Lorca
custa caru essa sinceri quannu s'è spìerti. Cumu essa onesti quannu s'è ambizziosi
Fernando Pessoa
c' su persune ca sannu tuttu, però chiss'è tuttu chiru ca sannu
Niccolò Machiavelli
c'aspetta l'Unesco adichiarà patrimonio i l'umanità tutt'u pianeta?
Anónimo
c'è anguna cosa mìagliu 'pi nu populu d'a lingua i l'antenati sui?
Johann Gottfried von Herder
c'è na forma i energia ancora 'cchiù pulita d'u sule, ancora 'cchiù rinnovabile d'u vìentu: è l'energia c'un consumamu
Arthur H. Rosenfeld
c'è na manera i capiscia si n'uàminu è onesto: chiedaccillu! si rispunna si, è marciu
Groucho Marx
c'è na sula regola pi l'uàamini politici i tutt'u munnnu: quannu si a ru potere un ha di di' e stesse cose ca dici quannnu si all'opposizione. Si ci provi, tuttu chiru ca ci guadagni è c'ha di fa' chiru ca l'atri hannu trovatu impossibile
John Galsworthy
c'è nu piacire 'ntri voschi inesplorati, C'è n'estasi supa a spiaggia solitaria, C'è vita addùa nuddru arriva vicinu a ru mare funnu, e c'è musica 'ntru boatu suu: iu un volgiu bene i menu a ll'ùamu, ma i 'cchiù a ra Natura
Lord Byron
c'è nu sulu veru successu: essa in grad'i viva a vita all'usu tuu
Christopher Morley
c'è sempe na manera bona e una sbagliata: a sbagliata para semp'a mìeglia
George Moore
c'è sulu na cosa a ru munnu pieja i fa parla' i se stessi, ed è i un fa' parla' i se stessi
Oscar Wilde
c'è sulu na taccagnerìa ca tena dignità: chira d'i parole
Constancio Vigil