Logos Multilingual Portal

Select Language

a b c d e è f g h i j l m n o p q r s t u ú v

a Bibbia ni 'mpara a vuli' bene a ri nemici d'i nùastri cumu si forranu amici d'i nùastri. Forse pecchi' su re stesse persune
Vittorio De Sica
a bigamia è avi' nu marit'i 'cchiu', a monogamia puru
Erica Jong
a capacità i fa osservazioni acute è comunemente definita cinismu e parte di chiri ca unn'a tenanu
George Bernard Shaw
a carenza mundiale i mangiare c'affliggia a bellezza i cinqucentu miliuni i picciriddri si puterra risolva cu ra spisa i nu jùarnu sulu i guerra
Peter Ustinov
a chiave pi costruiscia na superstar è di ci fa tena a vucca chiusa. mustrare n'artista a ru pubblicu po' significa' ca si ristruggia. un serba a nuddru vida a verità
Bob Ezrin
a corruzione è cumu a munnizza. s'ha de jatta' tutti i jùarni
Ignacio Pichardo Pagaza
a cosa 'cchiu democratica d'u munnu è ru dizionariu: è l'unicu bene c'avimu in comune
Bernard Pivot
a coscienza è nu cane c'un si minta a u'nni fa passa', però nua un li putimu impediscia i abbaia'
Nicolas de Chamfort
a coscienza è ra vuce interiore ca n'avvarta c'angunu ni puterra vida
H.L. Mencken
a coscienza sua era pulita; infatti un l'usava mai
Stanislaw Jerzy Lec
a Costituzione è stata fatta ppi proteggia a ra gente d'i pericole d'e bone intenzioni
Daniel Webster
a criscita d'i paisi in via di sviluppo dipenda d'a smilitarizzazione
Oscar Arias
a crisi consista precisamente 'ntru fattu ca u vìacchiu sta murìennu e ru nùavu ancora un po' nascia
Antonio Gramsci
a crudeltà contra all'animali è na scola d'a crudeltà contra all'ùamini
Publius Ovidius Naso
a Cuba un'si sipettan'i diritti umani, tranni c'a Guantanamo
Anónimo
a cucchia è fatta i tre persune d'i quali una è momentaneamente assente
David Riondino
a cultura è chiru chi rasta a na persuna quannu s'ha scordatu tuttu
Edouard Herriot
a cultura è sempre d'accussì, nu stratu supa all'atru i citazioni supa a citazioni, idee ca fannu nascia atre idee, strusciu i parole ca vattanu una 'ccu l'atra e attraversanu u tìampu i u spazziu
Rosa Montero
a decisione cristiana i considera' u munnu bruttu e malamente ha fattu diventa' u munnu bruttu e malamente
Friedrich Wilhelm Nietzsche
a democrazia è ca vi putiti sceglia i dittatori vùastri, dùappu ca v'hannu dittu chiru chi vi pensante ca vuliti senta
Alan Coren
a democrazia è nu sistema ca garantiscia c'un simo mai governati mìagliu i cumu n'ammeritamu
George Bernard Shaw
a democrazzia cangia ra decisione i 'na minoranza corrotta 'ccu l'elezione i na maggioranza c'un capiscia
George Bernard Shaw
a democrazzia è ra patetica speranza chi d'a gnuranza d'a singula persuna n'escia ra saggezza collettiva
H.L. Mencken
a differenza i na democrazzia 'ccu na dittatura è ca 'ntra na democrazzia prima va voti e pu ti dunanu ordini, mìentra 'ntra na dittatura unn'ha di perda tìampu a vota'
Charles Bukowski
a durata d'a passione è proporzionale a ra resistenza iniziale d'a fimmina
Honoré de Balzac
a fedeltà s'ottena quannu l'amore è cchiù fort'i l'istintu
Paul Carvel
a felicità è l'estasi i essa pigliati pi fissi cumu si deva
Jonathan Swift
a felicità è na condizzione immagginaria, na vota si dicìa ch'era d'i morti, e mo' generalmente i granni dicianu ch'è d'i guagliuni e ri guagliuni dicianu ch'è d'i granni
Thomas Szasz
a fimmina ca ti dicia, a cumu si cumporta, ca fa na sceneggiata si ci dicianu a verità, vo' fatta fissa
Elizabeth Jenkins
a fisica è cumu u pilu: sicuru un po' da' risultati pratici, però unn'è pi chissu ca ni ci dedicamu
Richard P. Feynman
a forza un vena d'i capacotà fisiche, ma i na volontà indomita
Mohandas Karamchad Gandhi
a gente simpatizza 'ccu 'cchiù gulia cu 'linfelicità ca 'ccu ra felicità
Simone de Beauvoir
a gente u'mmora pe mancanza i sordi. Mora pecchì u tena accessu a re risorse
Vandana Shiva
a gente va' nota 'ntra 'mmerda, si ci minti na picca i sordi
Peter Sellers
a gioventù è na malatia ca a tutti ni passa
Dorothy Fuldheim
a giusta funzione i n'ùamu è di viva, non d'esista. Un vaiu sprecannu i jùarni mia cercannu i l'allunga'. Sfrutterò u tempu miu
Jack London
a giustizia è l'accetta' l'ingiustizzie esistenti
Anatole France
a gnuranza è ra mamma d'a felicità e d'a beatitudine sessuale
Giordano Bruno
a gnuranza, 'cchiù d'u pregiudiziu, è vicina a ra verità
Denis Diderot
a guerra è a 'cchiù diffusa forma moderna i terrorismu
Gino Strada
a guerra è circar'a pace spargennu sangue. A pace è continua' a cumbatta senza spargia sangue
Anonimo
a guerra è na cosa fina 'ppe chini unn'a canuscia
Desiderius Erasmus von Rotterdam
a guerra un si po' umanizza', si po' sulu abboli'
Albert Einstein
a libertà nostra dipenna d'a libertà i stampa, e iddra un po essa limitata senza ca doppu si perda
Thomas Jefferson
a libertà unn'esista, ma a ricerca da libertà sì, er è sa ricerca ca ni fa liberi
Carlos Fuentes
a lingua è assai 'cchiu agitata d'a vita
Manuel Seco
a lingua è na sommatoria d'a quala ognunu chi parla ni tena na parte
Bernard Dupriez
a lingua è na 'mpronta, a 'mpronta 'cchiù ranna d'a nostra condizione umana
Octavio Paz
a lingua po' puru essa nu specchiu ca deforma, però è u sulu specchiu c'avimu
Michael Dummett
a lingua unn'è ra carta c'avvolgia ru penzeru, a lingua è u penzeru
Miguel de Unamuno
a lotta cuntr'u potere è ra lotta d'a memoria cuntra all'oblio
Milan Kundera
a luce divina acceca a ru munnu invece i l'illumina'
Patrick Emin
a machina sparagna-fatica 'cchiù popolare, a ri tìampi i mo', è ancora nu maritu chinu i sordi
Joey Adams
a mafia è ru mìagliu esempiu i capitalismu c'avimu
Marlon Brando
a mafia ha auvutu n'inizio e avrà na fine
Giovanni Falcone
a mafia unn'è nu problema sulu italianu, e mancu n'affare i coppule e realtà arretrate d'u sud Italia, ma puru nu problema europeo
Petra Reski
a maggior parte d'i sudditi si crida d'essa tale picchì u re è u Re, un si renna conto ca in realtà è u re ch'è Re picchì loru su sudditi
Karl Marx
a maggior poarte i l'omini un bo' nata' si prima unn'è capac'i nata'
Hermann Hesse
a malavita organizzata è sulu l'atra faccia (lorda) d'u dollaru
Raymond Chandler
a mamma è u core d'a famiglia. Spenna a misata d'u patre pi cumpra' beni i cunzumu ca miglioranu l'ambiente addùa iddru mangia, dorma e guarda a televisione
Germaine Greer
a massima specializzazione equivala a ra massima incultura
José Ortega y Gasset
a memoria unn'`avutru c'u fruttu d'a memoria nostra
Pierre Bonnard
a mieglia cosa c'a natura ha dato all'ùamini è c'a vita è curta
Plinius Secundus
a morte a scunti vivìennu
Giuseppe Ungaretti
a morte unn'è c'un potimu parla' 'cchiù, ma c'un ni potimu fa capiscia 'cchiù
Pier Paolo Pasolini
a natura nostra sta 'ntru u movimientu; a quiete assoulta è morte
Blaise Pascal
a nazione ca distruggia ra terra sua si distruggia de sula
Franklin Delano Roosevelt
a necessità un tena legge
Oliver Cromwell
a negazione d'i diritti culturali a re minoranze disruggia u tessutu morale d'a società tantu quant'a negazione d'i diritti civili
Joshua A. Fishman
a novit´ è ra cosa cchiù vecchia ca c'è
Jacques Prévert
a pace interiore è fondamentale pi cummatta i messaggi i terrore 'ccu ri quali i granni interessi provanu a n'esaspera' a vita a tutti
Arturo Paoli
a pace unn'è mancanz'i guerra: è na virtù, nu statu d'animo, na disposizzione a ra benevolenza, a ra fiducia, a ra giustizzia
Baruch De Spinoza
a pace 'cchiù malamente è mìegliu d'a guerra 'cchiù giusta
Desiderius Erasmus von Rotterdam
a parola appartena ra menza a chini parra e l'atra menza a chini sta a senta
Michel de Montaigne
a parola fa l'ùamu libberu. Chin'un si sa esprima è nu schiavu
Ludwig Feuerbach
a paura i resta' suli è 'cchiù forte d'a paura d'a tagliola, e cussì ni 'nsuramu
Cyril Connolly
a pazzia è 'na condizzione umana. dintra a nua stessi a pazzia esista ed è presente cumu puru a raggiune. u problema è c'a società, 'ppi si definiscia civile, averra d'accettà tantu a raggiune cumu puru a pazzia
Franco Basaglia
a peja intolleranza vena di sa cosa ca chiamanu ragiune
Miguel de Unamuno
a peja 'gnuranza è chira d'a popa gnuranza
San Girolamo
a pirsuna ca chiù ti spagni a ra contraddicia si tu
Nassim Nicholas Taleb
a poesia è l'art'i fa trasa 'u mare dintra a 'nnu viccheri
Italo Calvino
a poesia mi serva pi esprima chiru c'un si po' dicia
José Hierro
a politica è l'arte i fa c'a gente un s'interessa d'i fatti propri
Paul Valéry
a politica è na guerra senza spargiment'i sangue, e ra guerra è politica 'ccu spargiment'i sangue
Mao Zedong
a politica è n'atto d'equilibrio tra chiri ca vùonnu trasa e chiri c'u bùonnu escia
Jacques-Benigne Bossuet
a politica è ra sezione Spettaculu i l'industria
Frank Zappa
a politica e u destinu i l'umanità i fanu ùamini c'un tenanu né ideali né grannizza. Chiri ca tenanu granniza un si vanu miscanu a ra politica
Albert Camus
a politica vo fatta cu re mani pulite
Sandro Pertini
a povertà d'a lingua n'indebboliscia: ni po 'ffà diventà schiavi i l'idee di l'avutri
Giorgio Barberi Squarotti
a pratica politica consista a un considerà i fatti
Henry Brooks Adams
a Prima leggi d'u giornalismu è cunferma' i preggiudizzi esistenti, invece d'i contraddicia
Alexander Cockburn
a prima metà d'a vita nostra n'a ruvinanu i patri, a sicunna i figli
Clarence Darrow
a proprietà è na trappola; chiru ca ni cridimu i posseda, in realtà ni posseda
Alphonse Karr
a prudenza è 'na zitella vecchia e fitusa 'ca li fa ra corte l'incapacità
William Blake
a pubblicità si po' definiscia cumu a scìenza i ferma' l'intelligenza d'i persune giustu u tìempu c'avasta a 'cci frica' sordi
Stephen Leacock
a qualità i nu libbru dipenda di chin'u leja
Emilio Praga
a ra fine d'u cuntu, a patria è ra lingua
Camilo José Cela
a ra fine u 'nni ricordamu i parole d'i nemici nostri, ma u sileziu i l'amici
Martin Luther King
a ra lepra ci piacia ra polenta. U dicia ru cùacu
Stanislaw Jerzy Lec
a raggiune vera i l'esistenza è di minta d'accordu a luminosa opinione c'avimu i nua stessi 'ccu re cose orribbili ca l'atri penzanu i nua
Quentin Crisp
a razza janca è ra cancarena d'a storia umana; è ra razza janca e sulu iddra - 'ccu l'ideologgie sue e re 'nvenzioni sue- ca sdirrazza civirtà autonome addue si trovanu, c'ha sconvoltu l'equilibbrio ambientale d'u pianeta e mo' minaccia l'esistenza stessa d'a vita
Susan Sontag
a re vote un si dicia menu stannu citti ca parlannu
Plinius Minor
a realtà è chira cosa ca quannu finisci i ci crida un sinni va
Philip K. Dick
a realtà è n'illusione procurata d'a carenza i alcol
Anonymous
a ri tìampi i mo', i giuvani si penzanu ch'i sordi su tuttu, e quannu si fannu vìacchi scopranu ca è d'eccussì
Oscar Wilde
a ri tìampi mia un c'eranu bestiseller e un ni putìamu prostituiscia. Un c'era nuddru ca vulìa cumpra' a prostituzzione nostra
Jorge Luis Borges
a saggizza i viva consista ad elimina' tuttu chiru c'unn è indispensabile
Lin Yutang
a scienza è tuttu chiru c'ammetta sempi a discussione
José Ortega y Gasset
a scienza u'mmi 'nteressa. sinn'incarrica d'u sùonnu, di l'azzardu, d'u sientimentu, d'a contraddizione, ca su cose ca 'ppe 'mmia su preziose
Luis Buñuel
a scrittura è l'unicu mestere ca nuddru ti considera nu fissa s'un guadagni sordi
Jules Renard
a semplicità e a forma d'a vera grannizza
Francesco De Sanctis
a sinistra è nu male ca sulu u fattu ca c'è ra destra u fa cumporta'
Massimo D'Alema
a sinistra un tena ra minima idea d\'u munnu addùa viva
José Saramago
a società è permissiva 'ccu re cose c'un custanu nente
Enzo Biagi
a società eroticu-pubblicitaria dintra a quale vivimu s'adopera a organizza' u desideriu, a fa criscia u desideriu 'ntra na misura mai 'ntisa prima, mantenennu a soddisfazione 'ntra a sfera d'a vita privata. Pi fa funziona' a società, pi fa continua' a competiziune. avisogna c'u deisderiu cirscia, s'allarga e si mangia a vita d'e persune
Michel Houellebecq
a società po' esista sulu supa 'nna certa base i bone pagliette e a condizione ca nuddru dicia esattamente chiru chi pensa
Lin Yutang
a solidarietà unn'è dare, ma fa anguna cosa cuntra all'ingiustizie
Abbé Pierre
a solitudine è 'ppi l'anima chiru c'u mangiare è p'u corpu
Lucius Annaeus Seneca
a speranza è bona cumu colazione ma un serba a nente cumu cena
Francis Bacon
a speranza i diventa' ricchi è una d'i 'cchiù diffuse cause e povertà
Tacitus
a speranza tena dua figli bellissimi: u sdegnu e ru coraggiu. U primu di fronte a cumu vann'i cose, u secunne 'ppe re cangia'
Sant'Agostino
a stampa u'bbo' informa' u letture ma u vo' convincia c'u sta 'nformannu
Nicolás Gómez Dávila
a storia d'amore ideale è chira ca si fa 'ppe posta
George Bernard Shaw
a storia umana, tra sarbezza e perdizzione, è ambigua. Un sapimu mancu si simu nua i patruni d'u destinu nùastru
Norberto Bobbio
a strategìa amorosa unu l'usa bùanu sulu quannu unn'è 'nnammuratu
Cesare Pavese
a televisione è chiù interessante d'i persune. Un fossa d'accussì, averramu i avi' persune ad ogne angulu d'i nostre stanze
Alan Coren
a televisione ha sempi creatu oblio, u cinema ha sempi creatu ricordi
Jean-Luc Godard
a television'è l'unica papagna ca si piglia 'ccu l'ùacchi
Vittorio De Sica
a televisiuna tena ra forza i nu liune, a televisiuna un si spagna i nuddru, a televisuna t'addormiscia cumu nu minchiune
Enzo Jannacci
a televisone è ra prima cultura veramente democratica, a prima cultura a disposizione i tutti e fatta 'ccu chiru c'a gente vo'. a cosa 'cchiu terribile è chiru c'a gente vo'
Clive Barnes
a teoria d'u comunismu si po' riassuma 'ntra na frase: abbolizione d'a proprietà privata
Karl Marx
a troppa informazione fa diventa' a gnuranza troppu granne mentre ca t'illuda d'a cancellà. Accussì cumu puru a facilità d'arrivà a ru pilu ha degradatu u pilu stessu
Carmelo Bene
a verità è degnu a ra dicia sulu chini un si spagna di mora 'ppi causa sua
José María Vargas Vila
a verità è ru 'cchiù granne valure ca te tenimu. Sparagnamunilla
Mark Twain
a verità è tanto difficile a ra nega' cumu all'ammuccia'
Ernesto Che Guevara
a verità u'ddanneggia mai 'na 'bbona causa
Mohandas Karamchad Gandhi
a violenza è ra mammana e ogne vecchia società ca è prena e una nova
Karl Marx
a vita è na meraviglia s'un tinni spagni
Charlie Chaplin
a vita è na scola i probabbilità
Walter Bagehot
a vita è na storiella cuntatai nu fissa, chinu i remurata e di raggia, c'a a finale un vo' di' nente
William Shakespeare
a vita è nu spettaculu i teatru ca unn'ammetta prove. Quindi canta, ciangia, abballa, rida e viva intensamente prima ca cala ru sipariu e ru spettaculu finiscia senza na vattuta i mani
Charlie Chaplin
a vita si capiscia sulu guardannu arrìeri, però si viva sulu iennu avanti
Søren Kierkegaard
a vita unn'è chira c'unu ha vivutu, ma chira c'unu s'arricorda e cumu si l'arricorda 'ppe ra cunta'
Gabriel García Márquez
a 'cchi serba viva, si manca u curaggiu i lotta'?
Giuseppe Fava
a 'cchiù crudele vendetta i na fimmina è di rimana fedele a n'ùaminu
Jacques-Bénigne Bossuet
a 'GGhiesa dicia c'a terra è chiatta, ma ia sacciu ch'è tunna, pecchì haju vistu l'ombra da sua sup'a luna e cridu 'cchiu a n'ombra c'a ra Ghiesa
Ferdinand Magellan
accussì iu vivu a ru munnu chiù cumu osservatore e l'umanità ca cumu appartenente a ra specie
Joseph Addison
addimmànnati si si cuntentu, e già un ci si'cchiù
John Stuart Mill
addùa c'è assai luce, l'ombra è 'cchiù nivura
Johann Wolfgang von Goethe
aiutatimi a capiscia 'cchi vi dicu 'ca v'u spiegu mìegliu
Antonio Machado
albu d'i giornalisti! idea i pisantuni, i farsi professuri, i giornalisti mancati, i genti chi tena gulìa sulu i'mpedi' all'atri i pensa' cu ra capu sua. l'albu è nu comicu non sensu, è immorale pecchì cerca di minta nu limite a chiru chi limiti u'nni tene e u'nnà d'avi', a ra libera 'spressione d'u penzìeru
Luigi Einaudi
all'inglesi li piacia istintivamente qualsiasi cristianu c'un tena talentue c'un sinn'avanta
James Agate
all'ùamu dotatu intellettualmente dotato l'essa sulu offra dua vantaggi: prima cosa i tuttu chiru d'essa cu se stessi e, secunna cosa, chiru i u sta cull'atri
Arthur Schopenhauer
ancora un s'è capitu ca sulu 'ccu ru divertimentu, 'ccu ra passione e 'ccu ri risa si raggiungia na vera criscita culturale
Dario Fo
apra bùanu l'uacchi prima d'u matrimmoniu; e menzi chiusi dùappu
Benjamin Franklin
arricchiscimune d'i differenze c'avimu unu 'ccu l'atru
Paul Valéry
arriva' secunni voddì essa a prima persuna c'ha persu
Gilles Villeneuve
arrobbanu, massacranu, rapinanu e, 'ccu numi favuzu, u chiamanu imperu; a ra fine, addùa hannu fattu desertu, a chiamanu pace
Tacitus
averramu i diffida' i ogni impresa ca richieda nu vestitu novu
Henry David Thoreau
avimu abbastanza religgione 'ppi n'odia', ma no abbastanza 'ppi ni voli' bene
Jonathan Swift
avisognu ca m'avisognanu
Anónimo
aviti i essa gentili 'ccu ra gente mentre ca sagliti, picchì è ra stessa ca jati scuntannu quannu pua scinniti
Wilson Mizner
avi' n'amicu unn'è cosa ca s'a ponnu avanta' tutti
Antoine de Saint-Exupéry
avi' raggiune è na raggiune i 'cchiù 'ppi unn'avi' nuddru successu
Nicolás Gómez Dávila
avucatu: nu complice c'un curra nessunu periculu
Anónimo
Avvertenza: l'Autorità Sanitarie pùannu fa male gravemente a ra salute
Ana López