Logos Multilingual Portal

Select Language

a å b d e f g h i j k l m n o p r s t u v

eg er uroleg, for eg byrjar få idear som eg ikkje er samd i
Francesco Tullio Altan
eg har aldri late skulen leggje seg opp i utdanninga mi
Mark Twain
Eg har fått meir ut av alkoholen enn alkoholen har fått ut av meg
Winston Churchill
eg har lært meg at eit liv ikkje er verdt noko og at ingenting er verdt meir enn eit liv
André Malraux
eg har sett vitskapen eg tilbad og flyet eg elska øydeleggja sivilisasjonen eg venta dei skulle tena
Charles Lindbergh
eg skriv aldri namnet mitt i bøker eg kjøper. Det gjer eg berre etter at eg har lese dei, for fyrst då kan eg seie at dei er mine
Carlo Dossi
eg var antikommunist då det fanst kommunistar
Giovanni Sartori
eg var ikkje redd for orda åt dei valdelege, men togna åt dei heiderlege
Martin Luther King
egoisme er ikkje å leva som du vil, men å krevja at andre lever som du vil
Oscar Wilde
ei verkeleg bragd er å verta det beste du kan verta
Harold Taylor
ein bank er ein stad der dei låner deg ein paraply når det er fint vêr og bed om å få han att når det regner
Robert Frost
ein blir ung når ein fyller seksti. Diverre er det for seint
Pablo Picasso
Ein dag vert me menneske att, og ikkje berre jødar
Anne Frank
ein politikar er ein kar som vil ofra livet ditt for landet sitt
Texas Guinan
ein sterk fiende er betre enn ein veik ven
Edward Dahlberg
eit bein til hunden er ikkje nestekjærleik. Nestekjærleik er beinet delt med hunden når du er like svolten som hunden
Jack London
eit mulitnasjonalt føretak er meir totalitært enn nokon annan institusjon som menneska har tenkt ut
Noam Chomsky
er ei kvinne sjuskete kledd, legg du merke til kleda, men er ho ulasteleg kledd, legg du merke til henne
Coco Chanel