Logos Multilingual Portal

Select Language

a å b d e f g h i j k l m n o p r s t u v

å forelska seg er ei sak for kelnerar
Gianni Agnelli
å leva er farleg
João Guimarães Rosa
å seia sanninga mot betre vitende burde sjåast på som uærleg
Karl Kraus
å skipa eit bibliotek er som å byggja eit offentleg kornkammer, å samla eit forråd for ein åndeleg vinter som, trass i meg sjølv, eg ser teikn på at kjem
Marguerite Yourcenar
å tru er å skapa
Miguel de Unamuno
å tvila på seg sjølv er fyrste teiknet på intelligens
Ugo Ojetti
alle høyrer berre på det dei skjønar
Johann Wolfgang von Goethe
alle kvinner ville gjerne vera trufaste. Vansken er å finna ein mann å vera trufast mot
Marlene Dietrich
alle lukkelege familiar liknar kvarandre, kvar ulukkelege familie er ulukkeleg på sin måte
Leo Tolstoy
alle smiler på same språket
Anonymous
alt du les i avisa er sant, bortsett frå den sjeldsynte gongen då du veit kva som skjedde
Erwin Knoll
alt du treng, er fåkunne og sjølvtillit, og du kan vera viss på å lukkast
Mark Twain
alt er ikkje verdt noko, og resten er endå mindre verdt
León de Greiff
alt som er funne opp er verkeleg
Gustave Flaubert
amerikanarane er friske smitteberarar av demokratiet
Giorgio Gaber
anarki tyder ikkje styreløyse, det tyder styrarløyse
Edward Abbey
andres lyte liknar for mykje våre eigne
Leo Longanesi
at den einskilde utviklar seg fritt, er vilkåret for at alle skal gjera det
Karl Marx
åtvaring: liket til Marx pustar framleis
Nicanor Parra
av alle seksuelle avvik er reinlivnaden utan tvil det underlegaste
Remy de Gourmont