Logos Multilingual Portal

Select Language

a b c d e è f g h i j l m n o p q r s t ú u v

... e nua avimu na vera missione, \'ntra sa miseria italiana ca ti fa spagnare, na missione ca unn\'è i potenza o ricchizza, ma d\'educazione, i civiltà
Pier Paolo Pasolini
a Bibbia ni \'mpara a vuli\' bene a ri nemici d\'i nùastri cumu si forranu amici d\'i nùastri. Forse pecchi\' su re stesse persune
Vittorio De Sica
a bigamia è avi\' nu marit\'i \'cchiu\', a monogamia puru
Erica Jong
a capacità i fa osservazioni acute è comunemente definita cinismu e parte di chiri ca unn\'a tenanu
George Bernard Shaw
a carenza mundiale i mangiare c\'affliggia a bellezza i cinqucentu miliuni i picciriddri si puterra risolva cu ra spisa i nu jùarnu sulu i guerra
Peter Ustinov
a chiave pi costruiscia na superstar è di ci fa tena a vucca chiusa. mustrare n\'artista a ru pubblicu po\' significa\' ca si ristruggia. un serba a nuddru vida a verità
Bob Ezrin
a corruzione è cumu a munnizza. s\'ha de jatta\' tutti i jùarni
Ignacio Pichardo Pagaza
a cosa \'cchiu democratica d\'u munnu è ru dizionariu: è l\'unicu bene c\'avimu in comune
Bernard Pivot
a coscienza è nu cane c\'un si minta a u\'nni fa passa\', però nua un li putimu impediscia i abbaia\'
Nicolas de Chamfort
a coscienza è ra vuce interiore ca n\'avvarta c\'angunu ni puterra vida
H.L. Mencken
a coscienza sua era pulita; infatti un l\'usava mai
Stanislaw Jerzy Lec
a Costituzione è stata fatta ppi proteggia a ra gente d\'i pericole d\'e bone intenzioni
Daniel Webster
a criscita d\'i paisi in via di sviluppo dipenda d\'a smilitarizzazione
Oscar Arias
a crisi consista precisamente \'ntru fattu ca u vìacchiu sta murìennu e ru nùavu ancora un po\' nascia
Antonio Gramsci
a crudeltà contra all\'animali è na scola d\'a crudeltà contra all\'ùamini
Publius Ovidius Naso
a Cuba un\'si sipettan\'i diritti umani, tranni c\'a Guantanamo
Anónimo
a cucchia è fatta i tre persune d\'i quali una è momentaneamente assente
David Riondino
a cultura è chiru chi rasta a na persuna quannu s\'ha scordatu tuttu
Edouard Herriot
a cultura è sempre d\'accussì, nu stratu supa all\'atru i citazioni supa a citazioni, idee ca fannu nascia atre idee, strusciu i parole ca vattanu una \'ccu l\'atra e attraversanu u tìampu i u spazziu
Rosa Montero
a decisione cristiana i considera\' u munnu bruttu e malamente ha fattu diventa\' u munnu bruttu e malamente
Friedrich Wilhelm Nietzsche
a democrazia è ca vi putiti sceglia i dittatori vùastri, dùappu ca v\'hannu dittu chiru chi vi pensante ca vuliti senta
Alan Coren
a democrazia è nu sistema ca garantiscia c\'un simo mai governati mìagliu i cumu n\'ammeritamu
George Bernard Shaw
a democrazzia cangia ra decisione i \'na minoranza corrotta \'ccu l\'elezione i na maggioranza c\'un capiscia
George Bernard Shaw
a democrazzia è ra patetica speranza chi d\'a gnuranza d\'a singula persuna n\'escia ra saggezza collettiva
H.L. Mencken
a differenza i na democrazzia \'ccu na dittatura è ca \'ntra na democrazzia prima va voti e pu ti dunanu ordini, mìentra \'ntra na dittatura unn\'ha di perda tìampu a vota\'
Charles Bukowski
a durata d\'a passione è proporzionale a ra resistenza iniziale d\'a fimmina
Honoré de Balzac
a fedeltà s\'ottena quannu l\'amore è cchiù fort\'i l\'istintu
Paul Carvel
a felicità è l\'estasi i essa pigliati pi fissi cumu si deva
Jonathan Swift
a felicità è na condizzione immagginaria, na vota si dicìa ch\'era d\'i morti, e mo\' generalmente i granni dicianu ch\'è d\'i guagliuni e ri guagliuni dicianu ch\'è d\'i granni
Thomas Szasz
a fimmina ca ti dicia, a cumu si cumporta, ca fa na sceneggiata si ci dicianu a verità, vo\' fatta fissa
Elizabeth Jenkins
a fisica è cumu u pilu: sicuru un po\' da\' risultati pratici, però unn\'è pi chissu ca ni ci dedicamu
Richard P. Feynman
a forza un vena d\'i capacotà fisiche, ma i na volontà indomita
Mohandas Karamchad Gandhi
a gente simpatizza \'ccu \'cchiù gulia cu \'linfelicità ca \'ccu ra felicità
Simone de Beauvoir
a gente u\'mmora pe mancanza i sordi. Mora pecchì u tena accessu a re risorse
Vandana Shiva
a gente va\' nota \'ntra \'mmerda, si ci minti na picca i sordi
Peter Sellers
a gioventù è na malatia ca a tutti ni passa
Dorothy Fuldheim
a giusta funzione i n\'ùamu è di viva, non d\'esista. Un vaiu sprecannu i jùarni mia cercannu i l\'allunga\'. Sfrutterò u tempu miu
Jack London
a giustizia è l\'accetta\' l\'ingiustizzie esistenti
Anatole France
a gnuranza è ra mamma d\'a felicità e d\'a beatitudine sessuale
Giordano Bruno
a gnuranza, \'cchiù d\'u pregiudiziu, è vicina a ra verità
Denis Diderot
a guerra è a \'cchiù diffusa forma moderna i terrorismu
Gino Strada
a guerra è circar\'a pace spargennu sangue. A pace è continua\' a cumbatta senza spargia sangue
Anonimo
a guerra è na cosa fina \'ppe chini unn\'a canuscia
Desiderius Erasmus von Rotterdam
a guerra un si po\' umanizza\', si po\' sulu abboli\'
Albert Einstein
a libertà nostra dipenna d\'a libertà i stampa, e iddra un po essa limitata senza ca doppu si perda
Thomas Jefferson
a libertà unn\'esista, ma a ricerca da libertà sì, er è sa ricerca ca ni fa liberi
Carlos Fuentes
a lingua è assai \'cchiu agitata d\'a vita
Manuel Seco
a lingua è na sommatoria d\'a quala ognunu chi parla ni tena na parte
Bernard Dupriez
a lingua è na \'mpronta, a \'mpronta \'cchiù ranna d\'a nostra condizione umana
Octavio Paz
a lingua po\' puru essa nu specchiu ca deforma, però è u sulu specchiu c\'avimu
Michael Dummett
a lingua unn\'è ra carta c\'avvolgia ru penzeru, a lingua è u penzeru
Miguel de Unamuno
a lotta cuntr\'u potere è ra lotta d\'a memoria cuntra all\'oblio
Milan Kundera
a luce divina acceca a ru munnu invece i l\'illumina\'
Patrick Emin
a machina sparagna-fatica \'cchiù popolare, a ri tìampi i mo\', è ancora nu maritu chinu i sordi
Joey Adams
a mafia è ru mìagliu esempiu i capitalismu c\'avimu
Marlon Brando
a mafia ha auvutu n\'inizio e avrà na fine
Giovanni Falcone
a mafia unn\'è nu problema sulu italianu, e mancu n\'affare i coppule e realtà arretrate d\'u sud Italia, ma puru nu problema europeo
Petra Reski
a maggior parte d\'i sudditi si crida d\'essa tale picchì u re è u Re, un si renna conto ca in realtà è u re ch\'è Re picchì loru su sudditi
Karl Marx
a maggior poarte i l\'omini un bo\' nata\' si prima unn\'è capac\'i nata\'
Hermann Hesse
a malavita organizzata è sulu l\'atra faccia (lorda) d\'u dollaru
Raymond Chandler
a mamma è u core d\'a famiglia. Spenna a misata d\'u patre pi cumpra\' beni i cunzumu ca miglioranu l\'ambiente addùa iddru mangia, dorma e guarda a televisione
Germaine Greer
a massima specializzazione equivala a ra massima incultura
José Ortega y Gasset
a memoria unn\'`avutru c\'u fruttu d\'a memoria nostra
Pierre Bonnard
a mieglia cosa c\'a natura ha dato all\'ùamini è c\'a vita è curta
Plinius Secundus
a morte a scunti vivìennu
Giuseppe Ungaretti
a morte unn\'è c\'un potimu parla\' \'cchiù, ma c\'un ni potimu fa capiscia \'cchiù
Pier Paolo Pasolini
a natura nostra sta \'ntru u movimientu; a quiete assoulta è morte
Blaise Pascal
a nazione ca distruggia ra terra sua si distruggia de sula
Franklin Delano Roosevelt
a necessità un tena legge
Oliver Cromwell
a negazione d\'i diritti culturali a re minoranze disruggia u tessutu morale d\'a società tantu quant\'a negazione d\'i diritti civili
Joshua A. Fishman
a novit´ è ra cosa cchiù vecchia ca c\'è
Jacques Prévert
a pace interiore è fondamentale pi cummatta i messaggi i terrore \'ccu ri quali i granni interessi provanu a n\'esaspera\' a vita a tutti
Arturo Paoli
a pace unn\'è mancanz\'i guerra: è na virtù, nu statu d\'animo, na disposizzione a ra benevolenza, a ra fiducia, a ra giustizzia
Baruch De Spinoza
a pace \'cchiù malamente è mìegliu d\'a guerra \'cchiù giusta
Desiderius Erasmus von Rotterdam
a parola appartena ra menza a chini parra e l\'atra menza a chini sta a senta
Michel de Montaigne
a parola fa l\'ùamu libberu. Chin\'un si sa esprima è nu schiavu
Ludwig Feuerbach
a paura i resta\' suli è \'cchiù forte d\'a paura d\'a tagliola, e cussì ni \'nsuramu
Cyril Connolly
a pazzia è \'na condizzione umana. dintra a nua stessi a pazzia esista ed è presente cumu puru a raggiune. u problema è c\'a società, \'ppi si definiscia civile, averra d\'accettà tantu a raggiune cumu puru a pazzia
Franco Basaglia
a peja intolleranza vena di sa cosa ca chiamanu ragiune
Miguel de Unamuno
a peja \'gnuranza è chira d\'a popa gnuranza
San Girolamo
a pirsuna ca chiù ti spagni a ra contraddicia si tu
Nassim Nicholas Taleb
a poesia è l\'art\'i fa trasa \'u mare dintra a \'nnu viccheri
Italo Calvino
a poesia mi serva pi esprima chiru c\'un si po\' dicia
José Hierro
a politica è l\'arte i fa c\'a gente un s\'interessa d\'i fatti propri
Paul Valéry
a politica è na guerra senza spargiment\'i sangue, e ra guerra è politica \'ccu spargiment\'i sangue
Mao Zedong
a politica è n\'atto d\'equilibrio tra chiri ca vùonnu trasa e chiri c\'u bùonnu escia
Jacques-Benigne Bossuet
a politica è ra sezione Spettaculu i l\'industria
Frank Zappa
a politica e u destinu i l\'umanità i fanu ùamini c\'un tenanu né ideali né grannizza. Chiri ca tenanu granniza un si vanu miscanu a ra politica
Albert Camus
a politica vo fatta cu re mani pulite
Sandro Pertini
a povertà d\'a lingua n\'indebboliscia: ni po \'ffà diventà schiavi i l\'idee di l\'avutri
Giorgio Barberi Squarotti
a pratica politica consista a un considerà i fatti
Henry Brooks Adams
a Prima leggi d\'u giornalismu è cunferma\' i preggiudizzi esistenti, invece d\'i contraddicia
Alexander Cockburn
a prima metà d\'a vita nostra n\'a ruvinanu i patri, a sicunna i figli
Clarence Darrow
a proprietà è na trappola; chiru ca ni cridimu i posseda, in realtà ni posseda
Alphonse Karr
a prudenza è \'na zitella vecchia e fitusa \'ca li fa ra corte l\'incapacità
William Blake
a pubblicità si po\' definiscia cumu a scìenza i ferma\' l\'intelligenza d\'i persune giustu u tìempu c\'avasta a \'cci frica\' sordi
Stephen Leacock
a qualità i nu libbru dipenda di chin\'u leja
Emilio Praga
a ra fine d\'u cuntu, a patria è ra lingua
Camilo José Cela
a ra fine u \'nni ricordamu i parole d\'i nemici nostri, ma u sileziu i l\'amici
Martin Luther King
a ra lepra ci piacia ra polenta. U dicia ru cùacu
Stanislaw Jerzy Lec
a raggiune vera i l\'esistenza è di minta d\'accordu a luminosa opinione c\'avimu i nua stessi \'ccu re cose orribbili ca l\'atri penzanu i nua
Quentin Crisp
a razza janca è ra cancarena d\'a storia umana; è ra razza janca e sulu iddra - \'ccu l\'ideologgie sue e re \'nvenzioni sue- ca sdirrazza civirtà autonome addue si trovanu, c\'ha sconvoltu l\'equilibbrio ambientale d\'u pianeta e mo\' minaccia l\'esistenza stessa d\'a vita
Susan Sontag
a re vote un si dicia menu stannu citti ca parlannu
Plinius Minor
a realtà è chira cosa ca quannu finisci i ci crida un sinni va
Philip K. Dick
a realtà è n\'illusione procurata d\'a carenza i alcol
Anonymous
a ri tìampi i mo\', i giuvani si penzanu ch\'i sordi su tuttu, e quannu si fannu vìacchi scopranu ca è d\'eccussì
Oscar Wilde
a ri tìampi mia un c\'eranu bestiseller e un ni putìamu prostituiscia. Un c\'era nuddru ca vulìa cumpra\' a prostituzzione nostra
Jorge Luis Borges
a saggizza i viva consista ad elimina\' tuttu chiru c\'unn è indispensabile
Lin Yutang
a scienza è tuttu chiru c\'ammetta sempi a discussione
José Ortega y Gasset
a scienza u\'mmi \'nteressa. sinn\'incarrica d\'u sùonnu, di l\'azzardu, d\'u sientimentu, d\'a contraddizione, ca su cose ca \'ppe \'mmia su preziose
Luis Buñuel
a scrittura è l\'unicu mestere ca nuddru ti considera nu fissa s\'un guadagni sordi
Jules Renard
a semplicità e a forma d\'a vera grannizza
Francesco De Sanctis
a sinistra è nu male ca sulu u fattu ca c\'è ra destra u fa cumporta\'
Massimo D'Alema
a sinistra un tena ra minima idea d\\\'u munnu addùa viva
José Saramago
a società è permissiva \'ccu re cose c\'un custanu nente
Enzo Biagi
a società eroticu-pubblicitaria dintra a quale vivimu s\'adopera a organizza\' u desideriu, a fa criscia u desideriu \'ntra na misura mai \'ntisa prima, mantenennu a soddisfazione \'ntra a sfera d\'a vita privata. Pi fa funziona\' a società, pi fa continua\' a competiziune. avisogna c\'u deisderiu cirscia, s\'allarga e si mangia a vita d\'e persune
Michel Houellebecq
a società po\' esista sulu supa \'nna certa base i bone pagliette e a condizione ca nuddru dicia esattamente chiru chi pensa
Lin Yutang
a solidarietà unn\'è dare, ma fa anguna cosa cuntra all\'ingiustizie
Abbé Pierre
a solitudine è \'ppi l\'anima chiru c\'u mangiare è p\'u corpu
Lucius Annaeus Seneca
a speranza è bona cumu colazione ma un serba a nente cumu cena
Francis Bacon
a speranza i diventa\' ricchi è una d\'i \'cchiù diffuse cause e povertà
Tacitus
a speranza tena dua figli bellissimi: u sdegnu e ru coraggiu. U primu di fronte a cumu vann\'i cose, u secunne \'ppe re cangia\'
Sant'Agostino
a stampa u\'bbo\' informa\' u letture ma u vo\' convincia c\'u sta \'nformannu
Nicolás Gómez Dávila
a storia d\'amore ideale è chira ca si fa \'ppe posta
George Bernard Shaw
a storia umana, tra sarbezza e perdizzione, è ambigua. Un sapimu mancu si simu nua i patruni d\'u destinu nùastru
Norberto Bobbio
a strategìa amorosa unu l\'usa bùanu sulu quannu unn\'è \'nnammuratu
Cesare Pavese
a televisione è chiù interessante d\'i persune. Un fossa d\'accussì, averramu i avi\' persune ad ogne angulu d\'i nostre stanze
Alan Coren
a televisione ha sempi creatu oblio, u cinema ha sempi creatu ricordi
Jean-Luc Godard
a television\'è l\'unica papagna ca si piglia \'ccu l\'ùacchi
Vittorio De Sica
a televisiuna tena ra forza i nu liune, a televisiuna un si spagna i nuddru, a televisuna t\'addormiscia cumu nu minchiune
Enzo Jannacci
a televisone è ra prima cultura veramente democratica, a prima cultura a disposizione i tutti e fatta \'ccu chiru c\'a gente vo\'. a cosa \'cchiu terribile è chiru c\'a gente vo\'
Clive Barnes
a teoria d\'u comunismu si po\' riassuma \'ntra na frase: abbolizione d\'a proprietà privata
Karl Marx
a troppa informazione fa diventa\' a gnuranza troppu granne mentre ca t\'illuda d\'a cancellà. Accussì cumu puru a facilità d\'arrivà a ru pilu ha degradatu u pilu stessu
Carmelo Bene
a verità è degnu a ra dicia sulu chini un si spagna di mora \'ppi causa sua
José María Vargas Vila
a verità è ru \'cchiù granne valure ca te tenimu. Sparagnamunilla
Mark Twain
a verità è tanto difficile a ra nega\' cumu all\'ammuccia\'
Ernesto Che Guevara
a verità u\'ddanneggia mai \'na \'bbona causa
Mohandas Karamchad Gandhi
a violenza è ra mammana e ogne vecchia società ca è prena e una nova
Karl Marx
a vita è na meraviglia s\'un tinni spagni
Charlie Chaplin
a vita è na scola i probabbilità
Walter Bagehot
a vita è na storiella cuntatai nu fissa, chinu i remurata e di raggia, c\'a a finale un vo\' di\' nente
William Shakespeare
a vita è nu spettaculu i teatru ca unn\'ammetta prove. Quindi canta, ciangia, abballa, rida e viva intensamente prima ca cala ru sipariu e ru spettaculu finiscia senza na vattuta i mani
Charlie Chaplin
a vita si capiscia sulu guardannu arrìeri, però si viva sulu iennu avanti
Søren Kierkegaard
a vita unn\'è chira c\'unu ha vivutu, ma chira c\'unu s\'arricorda e cumu si l\'arricorda \'ppe ra cunta\'
Gabriel García Márquez
a \'cchi serba viva, si manca u curaggiu i lotta\'?
Giuseppe Fava
a \'cchiù crudele vendetta i na fimmina è di rimana fedele a n\'ùaminu
Jacques-Bénigne Bossuet
a \'GGhiesa dicia c\'a terra è chiatta, ma ia sacciu ch\'è tunna, pecchì haju vistu l\'ombra da sua sup\'a luna e cridu \'cchiu a n\'ombra c\'a ra Ghiesa
Ferdinand Magellan
accussì iu vivu a ru munnu chiù cumu osservatore e l\'umanità ca cumu appartenente a ra specie
Joseph Addison
addimmànnati si si cuntentu, e già un ci si\'cchiù
John Stuart Mill
addùa c\'è assai luce, l\'ombra è \'cchiù nivura
Johann Wolfgang von Goethe
aiutatimi a capiscia \'cchi vi dicu \'ca v\'u spiegu mìegliu
Antonio Machado
albu d\'i giornalisti! idea i pisantuni, i farsi professuri, i giornalisti mancati, i genti chi tena gulìa sulu i\'mpedi\' all\'atri i pensa\' cu ra capu sua. l\'albu è nu comicu non sensu, è immorale pecchì cerca di minta nu limite a chiru chi limiti u\'nni tene e u\'nnà d\'avi\', a ra libera \'spressione d\'u penzìeru
Luigi Einaudi
all\'inglesi li piacia istintivamente qualsiasi cristianu c\'un tena talentue c\'un sinn\'avanta
James Agate
all\'ùamu dotatu intellettualmente dotato l\'essa sulu offra dua vantaggi: prima cosa i tuttu chiru d\'essa cu se stessi e, secunna cosa, chiru i u sta cull\'atri
Arthur Schopenhauer
ancora un s\'è capitu ca sulu \'ccu ru divertimentu, \'ccu ra passione e \'ccu ri risa si raggiungia na vera criscita culturale
Dario Fo
apra bùanu l\'uacchi prima d\'u matrimmoniu; e menzi chiusi dùappu
Benjamin Franklin
arricchiscimune d\'i differenze c\'avimu unu \'ccu l\'atru
Paul Valéry
arriva\' secunni voddì essa a prima persuna c\'ha persu
Gilles Villeneuve
arrobbanu, massacranu, rapinanu e, \'ccu numi favuzu, u chiamanu imperu; a ra fine, addùa hannu fattu desertu, a chiamanu pace
Tacitus
averramu i diffida\' i ogni impresa ca richieda nu vestitu novu
Henry David Thoreau
avimu abbastanza religgione \'ppi n\'odia\', ma no abbastanza \'ppi ni voli\' bene
Jonathan Swift
avisognu ca m\'avisognanu
Anónimo
aviti i essa gentili \'ccu ra gente mentre ca sagliti, picchì è ra stessa ca jati scuntannu quannu pua scinniti
Wilson Mizner
avi\' n\'amicu unn\'è cosa ca s\'a ponnu avanta\' tutti
Antoine de Saint-Exupéry
avi\' raggiune è na raggiune i \'cchiù \'ppi unn\'avi\' nuddru successu
Nicolás Gómez Dávila
avucatu: nu complice c\'un curra nessunu periculu
Anónimo
Avvertenza: l\'Autorità Sanitarie pùannu fa male gravemente a ra salute
Ana López
bona parte i chiru ca chiamamu amministrazione conzista ca si renna difficile u lavuru d\'a gente
Peter Drucker
ca tutti l\'ùamini forranu frati è u sùannu i chini un tena frati
Charles Chincholles
capolavoru granne e gloriosu d\'u nostru è viva cumu si deve. Regna\', ammunziddra\' tisuri, costruiscia, su tutte fissarìe
Michel de Montaigne
cara democrazzia, ricogliati a ra casa ca unn\'è tardi
Ivano Fossati
castità: a \'cchiù innaturale d\'i perversioni sessuali
Aldous Huxley
cchiù corrotto è u statu, \'cchiù assaji su re leggi
Tacitus
cercann\'i para chiru c\'un simu, finiscim\'i essa chiru ca simu
Ernst Jünger
certi dicianu c\'a genialità è ereditaria; l\'atri un tenanu quatrarielli
Marcel Achard
chiamu ominu unu ca è patrunu d\'a lingua sua
Don Lorenzo Milani
chihi un castìa ru mali, cummanna ca si fa
Leonardo da Vinci
chini crida ca \'na crìscita \'sponenziale po\' continua\' all\'infinitu dintra a nu munnu finitu è nu pazzu, o n\'economista
Kenneth Boulding
chini cumbatta po\' perda, chine un cumbatta ha gia perdutu
Bertolt Brecht
chini discuta facennu pisà a sua autorità unn\'usa a spirtizza, ma anzi a memoria
Leonardo da Vinci
chini dubita d\'iddru stessu mustra ru primu signu i \'ntelligenza
Ugo Ojetti
chini obberiscia è quasi sempe mìagliu i chini cummanna
Ernest Renan
chini po\' nega\' ca l\'ambiente è distruttu?
Günter Grass
chini riceva di \'cchiù riceva pi cuntu i l\'atri; unn\'è né \'cchiù ranne né mìagliu i l\'atri: tena sulu \'cchiù responsabilità. Ha di serba di \'cchiù. Viva pi serba
Hélder Câmara
chini si \'mpara a parra\' si \'mpara a traducia
Octavio Paz
chini un canuscia re lingue straniere un sa nente d\'a sua
Johann Wolfgang von Goethe
chini u\'po\' chiru chi vo\', vulerra chiru chi po\'
José Ortega y Gasset
chini \'mpara a l\'omini a mòra, i \'mpara puru a stare a ru munnu
Michel de Montaigne
chin\'è innammoratu d\'iddru stessu tena almenu stu vantaggiu: unn\'ha di trova\' assaj rivali
Georg Christoph Lichtenberg
chin\'u sa c\'averra scoperutu Colombo si l\'America un li si fossa misa d\'avanti
Stanislaw Jerzy Lec
chira eccitantissima perversione i vita: a necessità i fa \'nguna cosa \'ntra nu tiàmpu ca è menu i quantu in realtà na serberra
Ernest Hemingway
chira nova ispirazzione, senza a quali traducia vu \'ddì sulu parafrasa\' \'ntra natra lingua
Fernando Pessoa
chiri ca ni sfruttanu ponu essa credibili cumu nostri educatori?
Eric Schaub
chiri ca si su avantati c\'hanu fattu a rivoluzzione hannu vistu sempre, u jùarnu appressu, ca un sapìanu chiru ca facìanu, c\'a rivoluzzione c\'avìanu fattu unn\'assumigliava di nente a chira c\'averranu vulutu fa\'
Friedrich Engels
Chiri ca su annurcati a ri libbri e tenanu biblioteche chjine c\'un rapanu mancu na pagina, si ponu paragonare all\'eunuchi \'ntra n\'harem
Carlo Dossi
chiru ca chiamamu \'progresso\' è a sostituzzione i \'na siccatura \'ccu n\'atra siccatura
Henry Havelock Ellis
chiru ca consideri na vetta è sulu nu gradinu
Lucius Annaeus Seneca
chiru ca fa diventa\' socievoli l\'ùamini è l\'incapacità loru i cumporta\' a solitudine
Arthur Schopenhauer
chiru ca fannu mo\' i banche ca caccianu sordi un si sa i duve, e ru stessu i chiru ca fannu i falsari. L\'unica differenza è ca su diversi chiri ca ci mangianu
Maurice Allais
chiru chi renna terribbile su munnu è ca mintimu a stessa passione a cerca\' d\'essa felici e a cerca\' d\'impediscia c\'u su l\'avutri
Antoine de Rivarol
chiru c\'avimu in comune è casimu tutti unu diversu i l\'atru
Anónimo
chiru c\'ha di fa\' l\'educazione è di cangia\' na mente vacanta \'ccu r\'una aperta
Malcolm Steve Forbes
chiru c\'ha fattu semp\'essa u statu cumu nu \'mpiernu supa a terra è statu popu u tentativ\'i l\'ominu d\'u renna nu paradisu
Friedrich Hölderlin
chiru c\'un si po di\', ha di essa taciutu
Ludwig Wittgenstein
ci su dua modi i agguantar\'a felicità, unu è fa\' u ciùatu, l\'atra è ca c\'ha di essa
Enrique Jardiel Poncela
ci su giornalisti onesti cussì cumu ci su politici onesti. Na vota ca si su fatt\'accattà, restanu accattati
William Moyers
ci su\' dua categorie i televisiona: a televisiona spìerta ca crea cittadini difficili a guverna\', e chira ciùata ca crea cittadini facili a guverna\'
Jean Guéhenno
ci su\' porte a ru mare ca s\'apranu \'ccu parole
Rafael Alberti
ci vo\' assai, assai tìampu pi essa giuvane
Pablo Picasso
cinicu: nu figliu i bona mamma c\'un ci vida bùanu i vida e cose cumu su e no cumu averranu i essa
Ambrose Bierce
clona di \'cchiù a genetica o a televisione?
Anónimo
consideru u munnu pi chiru ca è, nu palcoscenicu addùa ognedunu ha de recità a parte sua
William Shakespeare
continuamente nascianu fatti a cofusione d\'i teorie
Carlo Dossi
cridimu sulu a chiru ca vidimu. Pi chissu, i quannu c\'`a televisona, cridimu a tuttu
Dieter Hildebrandt
criditi a tuttu chiru ca sentiti riguardu a ru munnnu; nente `troppu bruttu pi essa impossibbile
Honoré de Balzac
cridu ca l\'istituzzioni bancarie su \'cchiù pericolose p\'i nostre libertà i quantu unn\'u su l\'eserciti permanenti. S\'u populu americanu averra di mai permetta a re banche private i controlla\' l\'emissione du denaru, prima \'ccu l\'inflazione e pu \'ccu ra deflazione, e bache e l\'imprese ca nascianu \'ntunnu \'ntunnu a re banche caccerannu a ru populu i beni sua fin\'a quannu i figli loru si ritraverannu senza mancu na casa sup\'u continente ca i patri loru hannu conquistatu
Thomas Jefferson
cridu ca na bona traduzzione presuppona d\'avi\' capitu u testu e chissu vu\' di\' ca unu è statu \'ntru u munnu veru, ca si tocca, senza riducia mai tuttu a na manipolazione i parole e basta
Douglas Hofstadter
crìu ca \'ccu ru tìempu arrivamu a ni merita\' ca unn\'esistanu guvìerni
Jorge Luis Borges
cultura un vo\' di\' leja assai, mancu sapi\' assai; è canuscia assai
Fernando Pessoa
cumbatta cuntr\'a se stessi è ra \'cchiu tosta d\'i battaglie, vincia cuntr\'a se stessi è ra \'cchiu bella d\'i vittorie
Friedrich von Logau
cumu si fa a sapi\' si Lyndon Johnson sta cuntannu pagliette? Si li trema ra ricchia un bu\'ddì ca sta cuntannu pagliette. S\'aza nu sopraccigliu un bu\'ddì ca sta cuntannu pagliette. Se invece mova ru mussu, vo\'ddì ca sta cuntannu pagliette
Robert Francis Kennedy
cumu u \'mmi signu prioccupat\'i nascia, u \'mmi prioccup\'i mora
Federico García Lorca
custa caru essa sinceri quannu s\'è spìerti. Cumu essa onesti quannu s\'è ambizziosi
Fernando Pessoa
c\' su persune ca sannu tuttu, però chiss\'è tuttu chiru ca sannu
Niccolò Machiavelli
c\'aspetta l\'Unesco adichiarà patrimonio i l\'umanità tutt\'u pianeta?
Anónimo
c\'è anguna cosa mìagliu \'pi nu populu d\'a lingua i l\'antenati sui?
Johann Gottfried von Herder
c\'è na forma i energia ancora \'cchiù pulita d\'u sule, ancora \'cchiù rinnovabile d\'u vìentu: è l\'energia c\'un consumamu
Arthur H. Rosenfeld
c\'è na manera i capiscia si n\'uàminu è onesto: chiedaccillu! si rispunna si, è marciu
Groucho Marx
c\'è na sula regola pi l\'uàamini politici i tutt\'u munnnu: quannu si a ru potere un ha di di\' e stesse cose ca dici quannnu si all\'opposizione. Si ci provi, tuttu chiru ca ci guadagni è c\'ha di fa\' chiru ca l\'atri hannu trovatu impossibile
John Galsworthy
c\'è nu piacire \'ntri voschi inesplorati, C\'è n\'estasi supa a spiaggia solitaria, C\'è vita addùa nuddru arriva vicinu a ru mare funnu, e c\'è musica \'ntru boatu suu: iu un volgiu bene i menu a ll\'ùamu, ma i \'cchiù a ra Natura
Lord Byron
c\'è nu sulu veru successu: essa in grad\'i viva a vita all\'usu tuu
Christopher Morley
c\'è sempe na manera bona e una sbagliata: a sbagliata para semp\'a mìeglia
George Moore
c\'è sulu na cosa a ru munnu pieja i fa parla\' i se stessi, ed è i un fa\' parla\' i se stessi
Oscar Wilde
c\'è sulu na taccagnerìa ca tena dignità: chira d\'i parole
Constancio Vigil
democrazia è ru nume ca damu a ru popolu ogne vota ca l\'avisognamu
Robert de Flers
dicia amicizia è cumu dicia intesa perfetta, fiducia immediata e memoria longa; cioè fedeltà
Gabriela Mistral
dicia si a tuttu e a tutti è cumu unn\'esista
Tahar Ben Jelloun
dimostra\' ca tìegnu raggiune vulerra di\' ammetta ca puterra avi\' tùartu
Pierre Caron de Beaumarchais
dua cose mi meraviglianu: a spertizza d\'i bestie e ra bestialità d\'i persune
Flora Tristán
dùappu tuttu, su i rapporti cu re persune chiru chi duna valore a ra vita
Wilhelm von Humboldt
è bellu quannu capisci \'na picca a vota c\'u \'ccapisci nente
Maurice Maeterlinck
e conferenze p\'u disarmu su l\'esercitazzioni antincendio d\'i piromani
John Osborne
e cose ca sapimu mìagliu su chire ca unn\'avimu mai \'mparatu
Luc de Clapiers Marquis de Vauvenargues
e cose impossibbili cu cchiù facili i chire difficili
Daniel Barenboim
e cose supa i quali a maggior parte d\'e persune vu sapi\' i cchiù su chire ca menu i riguardanu
George Bernard Shaw
è detestabile l\'avariza spirituale i chiri ca, puru ca canuscianu na cosa, sinn\'incarricanu d\'a trasmetta all\'atri
Miguel de Unamuno
è difficile a un desidera\' i fimmine i l\'avutri, vistu ca chire i nessunu, solitamente, su pocu attrattive
Enzo Biagi
è difficile a \'ffa previsioni, figurati si riguarad ru futuro
Chinese saying
è difficile crida ca unu ti dicia ra verità quannu sa \'bbùanu c\'a ru postu suu tu l\'averri cuntatu na paglietta
H.L. Mencken
e due mìeglie parole d\'a lingua inglese su \'assegno allegato\'
Dorothy Parker
e faklsa ha di essa \'ppi nua ogne verità c\'un vena accumpagnata i na risata
Friedrich Wilhelm Nietzsche
e fimmine fannu a ru cìantu ppi cìantu chiru ca dicianu, mentre ca l\'ùamini rimananu a ru cinquanta ppi cìantu
Claude Lelouch
e lingue, cumu e religgioni, campanu \'ccu l\'eresìe
Miguel de Unamuno
è l\'animu c\'ha di cangia\', no u cìelu sutt\'u quale vivi
Lucius Annaeus Seneca
e meglie parole un su \"ti vogliu bene\" ma \"è benignu\"
Woody Allen
è menu pìeju a unn\'avi\' leggi c\'a ri viola\' tutti i jùarni
Ugo Foscolo
è mìagliu fa e pentirsi c\'un fa e pentirsi i unn\'avì fattu
Giovanni Boccaccio
e mo\' ca esista a questone morale, però oramai è diventata a questione politica prima er essenziale picchì d\'a sua soluzione dipenda ra ripresa i fiducia \'ntra l\'istituzioni, l\'effettiva governabilità d\'u paisi e ra tenuta d\'u reggime democraticu
Enrico Berlinguer
e nazioni \'cchiu\' ranne si su sempi comportate e mafiusi, e \'cchiu\' tite e puttane
Stanley Kubrick
è normale ch\'è possibile nu rapportu platonico, però sulu maritu e mugliera
Anonymous
è nu bene c\'u popolu un capiscia cumu funziona u sistema bancariu e monetariu d\'u nùastru, picchì s\'averra di succeda crìu ca scoppierra na rivoluzione prima i dumani matina
Henry Ford
e papere fannu l\'ova citte. E galline invece griranu cumu ciote. Quale è r\'a conseguenza? Tutt\'u munnu si mangia l\'ova i gallina
Henry Ford
e parole \'cchiù antiche ecurte - \'si\' e \'no\' vùanu a massima considerazione
Pythagoras
è pericoloso a essa sinceri, a meno che unu unn\'è puru stupidu
George Bernard Shaw
è pericoloso ad avì ragiune \'ntri questioni addue l\'autorità costituite tenanu tortu
Voltaire
e persune su ridicule sulu quannu vùanu para o essa chiru c\'un su
Giacomo Leopardi
è possibbile ama\' n\'essere umano, si unn\'u canusci bùanu
Charles Bukowski
è quannu simu malati ca n\'accorgimu c\'un vivimu suli, ma attorciniati a n\'essere c\'appartena a nu regnu diversu, ca ni separanu abbissi, c\'un ni canuscia e c\'unn\'è possibile ca ni facimu capiscia d\'iddru: u cùarpu nostru
Marcel Proust
e quannu su nate e granne banche vestute i numi nazionali un su state avutru ca società e speculatori privati ca s\'affiancavanu a ri governi
Karl Marx
e quante preoccupazioni si libbera unu, quannu decidi no di essa \'nguna cosa, ma \'ngunu
Coco Chanel
e scoperte unn\'ajutanu u Terzu Munnu, fann\'aumenta\' l\'ingiustizia
Ryszard Kapuściński
e statistiche supa a sanità dicianu ca n\'americanu supa a quattru soffra d\'angunu problema mentale. pienza a tria di mìegli amici d\'i tua. Si stannu bùanu, allura si tuni
Rita Mae Brown
e stesse palore, ditt\'i vucche diverse, piglianu significati diversi, addirittura a ra \'mmersa
Alessandro Morandotti
e strade d\'a lealtà su sempre deritte
José Ortega y Gasset
e sule risposte ca serbanu su chire ca fannu vena domande nove
Vittorio Foa
è sulu u sbagliu ca tena bisognu i l\'appoggiu d\'u guvìarnu. a verità po\' esista de sula
Thomas Jefferson
è tipicu i nu cristianu senza esperienza i un crida a ra furtuna
Joseph Conrad
è togo cum\'a fannu facili i malaviti a pensa\' ca \'ppe loru ha di ji\' tutt\'u bùanu
Victor Hugo
e verità ca cuntanu, i granni principi, a ra fine restanu sempi dua o tria. Su chiri chi t\'ha \'mparatu mammata quannu eri picciriddru
Enzo Biagi
e vie si costruiscianu viaggiannu
Franz Kafka
e vite nostre finiscianu quannu ni stamu citti di fronte a re cose daveru \'mportanti
Martin Luther King
eppure è sempi veru puru u contrariu
Leo Longanesi
era accussì beddra ca c\'hannu vietatu i s\'avvicina a ra Turr\'i Pisa
Anónimo
essa giuvane i unn\'essa rivoluzzionariu è na contraddizzione addirittura biologgica
Salvador Allende
essa granni unn\'è a riveva onori, ma a ri meritare
Aristotle
faciti fissarìe, ma facitile \'ccu entusiasmu
Colette
fare turismo è cumu ji\' viaggiannu luntan\'assaj cercannu u spinn\'i ti ricoglia a ra casa
George Elgozy
fin a quannu a guerra continua a essa giudicata na mala cosa, avrà sempi u fascinu suu. Quannu sarà conziderata tamarra, un sarà \'cchiù popolare
Oscar Wilde
fin a quannu esistanu l\'omini, esistanu puru i vizzi
Tacitus
fin a quannu u culure d\'a pelle è chiù importante d\'u culure i l\'uacchi, ci sarà sempi guerra
Bob Marley
finiscia prima l\'aria o u petrùagliu
Anónimo
finu a quanna a gente ammirerà a Cesare e a Napoleone, Cesare e Napoleone puntualmente risorgerannu p porta\' disgrazia a ra gente
Aldous Huxley
fin\'a quannu ci sarà abbondanza a povertà resta nu male c\'un si cumporta
Robert Francis Kennedy
fin\'a quannu c\'è morte c\'è speranza
Giuseppe Tomasi di Lampedusa
forsi oje l\'obbiettivu unn\'è di scopra chiru chi simu, ma i rifiuta\' chiru chi simu
Michel Foucault
generalmente l\'omini cridanu facilmente a chiru chi vonu
Caius Iulius Caesar
giornalista è chini ha di spiega\' all\'atri chiru ch\'iddru stessu unn\'ha capitu
Lord Alfred Northcliff
ha di essa altruista: rispetta l\'egoismu i l\'atri
Stanislaw Jerzy Lec
ha di essa chiaru ed esplicitu \'ccu l\'avucatu tuu... Pu\' ci pensa iddru a \'mbroglia\' tuttu
Anonymous
ha di essa n\'ottimista pi essa nu Democraticu, e ha di essa n\'umorista pi ci rimana
Will Rogers
ha portatu àvuta a bandiera sua... accussì u l\'avìa di vida
Stanislaw Jerzy Lec
Hegel tenìa ragiune quannu dicìa ca ni \'mparamu d\'a storia ca l\'ùamu un zi po\' \'mparà nente d\'a storia
George Bernard Shaw
Hollywood è chiru postu addùe ti paganu mille dollari \'ppe nu vasune e cinquanta centesimi \'ppe l\'anima
Marilyn Monroe
i chini fuma ni potimu \'mparà a tolleranza. Ancora n\'aj\' i canuscia unu ca s\'è lamentatu i chin\'un fuma
Sandro Pertini
i confini d\'u linguaggiu miu su ri conifini d\'u munnu
Ludwig Wittgenstein
i criaturi trovanu tuttu \'ntra nente, l\'omini un trovanu nente \'ntra tuttu
Giacomo Leopardi
i cristiani civilizzati u\'pponu soddisfa\' d\'u tuttu l\'istinti sessuali d\'i loru senza amure
Bertrand Russell
i dizzionari su cumu a l\'orologi: u pìaju è mìagliu i nente e unn\'i potimu fida\' mancu d\'u mìagliu
Samuel Johnson
i don Chisciotte i mo\' un cummattanu contra, ma \'ppe i mulini a vento
Anónimo
i dottori prescrivanu medicine ca canuscianu pocu, a malati d\'i quali sanu ancor\'i menu, \'ppi cura\' malatie c\'un canuscianu i nente
Voltaire
i fimmine... na cosa i nente l\'attira, nu complimentu i fa fuja
Raymond Quatorze
i giornalisti un cridanu a re buscìe d\'i politici, ma e ripetanu! Ancora pìaju!
Coluche
i grann\'eventi d\'u munnu succedanu \'ntru cerbìaddu
Oscar Wilde
i guagliuni un su mai stati boni a senta i granni, ma unn\'hannu mai finitu i l\'imita\'
James Baldwin
i jùarni c\'un si ponnu scurda\' \'ntra a vita i n\'ùaminu su cincu o sia d\'u \'ntuttu. l\'atri ci su sulu \'ppe figura
Ennio Flaiano
i latri rispettanu a proprietà, vùanu sulu c\'a proprietà diventa a loru proprietà, accussì c\'a pùanu rispetta\' mìagliu
Gilbert Keith Chesterton
i libbri tenanu n\'orgogliu loro; quannu i presti un si ricoglianu \'cchiù
Theodor Fontane
i liccaculi assumiglianu all\'amici cumu i lupi a ri cani
George Chapman
i media su nu jùacu \'mmanu ad i ricchi. Ed i ricchi l\'usanu pe diventa\' ancora \'cchiu ricchi
Ryszard Kapuściński
i morti su \'cchiù assaj d\'i vivi. E vannu crisciennu i numeru. I vivi su rari
Eugène Ionesco
i na città un ti vidi bene d\'i sette o settanta meraviglie, ma d\'a risposta ca duna a na domanda ca fa\'
Italo Calvino
i nu granni ominu c\'è sempre anguna cosa ca ti po\' \'mparare, puru quannu si sta cittu
Lucius Annaeus Seneca
i parole su importanti si su poche
Lalla Romano
i patatine fritte su una d\'i creazzioni \'cchiç spirituali d\'u geniu parigginu
Maurice Edmond Sailland dit Curnonsky
i poeti su òmini c\'hannu mantenutu l\'ùacchi i guagliuni
Alphonse Daudet
i politici parlanu a nume d\'i partiti loro, e i partiti un sbaglianu mai, unn\'hannu mai sbagliatu e un sbagliarannu mai
Walter Dwight
i povari vanu a ra guerra, a cumbatta e a mora p\'i scarde, e ricchezze e ru superfluo i l\'atri
Plutarch
i problemi \'cchiù difficili ppi n\'uàminu \'ngignanu quannu è capac\'i fa a modu suu
Thomas Henry Huxley
i sordi, in quantu tena ra proprieta\' i cumpra\' tuttu, i s\'appropria\' i tutti l\'oggetti, è dunque l\'oggett\'i possesu in senso preminente. L\'universalità di sta proprietà sua costituiscia l\'onnipotenza di l\'essere suo, iddru è consideratu, quindi, cumu ente onnipotente
Karl Marx
i specialisti su persune ca ripetanu sempre i stessi errori
Walter Gropius
i Stati Uniniti paranu destinati d\'a Provvidenza ad \'mpesta\' tutta l\'America i miseria \'ntru nume d\'a libbertà
Simon Bolivar
i suli ùacchi beddri su chiri ca ti guardanu \'ccu tenerezza
Coco Chanel
i tasmaniani, c\'unn hannu mai canusciutu l\'adulteriu, mo\' su estinti
William Somerset Maugham
i tentazioni, a ru contrariu d\'i bone occasioni, si presentanu sempi na secunna vota
Orlando Aloysius Battista
i traduttori su cumu i pitturi ritrattisti, pùanu fa bella a copia ma ha d\'assumiglia\' sempi all\'origginale
Elie Fréron
i tutte e chiaghe c\'affliggianu l\'umanità, a tirannìa d\'i prieviti e ra peja
Daniel Defoe
i tutt\'e cose sicure, a \'cchiu certa è ru dubbiu
Bertolt Brecht
Ia sign\'ia e ra circostanza mia
José Ortega y Gasset
immortale è chin\'accetta l\'istante
Cesare Pavese
in generale, ogni paise tena ra lingua ca si merita
Jorge Luis Borges
in Italia a maggior parte d\'i politici un si scerra \'ppi progetti ma \'ppe interessi
Indro Montanelli
in politica u veru santu è chiru ca frusta a ru populu e ammazza a ru populu \'ppu bene d\'u populu
Charles Baudelaire
innamorarsi è d\'i cammereri
Gianni Agnelli
internet è nu veru assassinu d\'a pluralità d\'i lingue
Dieter Wunderlich
interprete: unu ca permetta i si capiscia a dua persune ca parlanu lingue diverse, ripetennu all\'unu e all\'atru chiru ca li piacia di \'cchiù c\'hanu dittu
Ambrose Bierce
iu u\'ddicu c\'a medicina un po\' essa utile a certe persune, però dicu ca è malamente \'pp\'u genere umanu
Jean-Jacques Rousseau
jiennu versu a saggizza, u primu passu è a si sta citti, u secunnu è sta a senta\', u terzu è tena a mente, u quarto è minta in pratica, u quintu è fa\' scola all\'atri
Solomon Ibn Gabirol
lassati guida\' d\'u quatrarìellu ca si statu
José Saramago
lavurà scoccia menu ca jocà
Charles Baudelaire
leducazzione e ra manera cumu i genitori trasmettanu i difetti loru a ri figli
Armand Carrel
leja è cumu traducia, picchì l\'eperienze i dua persune diverse un su mai e stesse. Nu malu letture è cumu nu malu traduttore. Pi \'mpara\' a leja bùanu a scola è menu importante i l\'istintu
Wystan Hugh Auden
lìeju avidamente u giurnale. `l\'unica fantasticheria ca i concedu regolarmente
Aneurin Bevan
lìeju puru i libbri, assaji libbri: ma mi \'mparanu menu i quantu mi \'mpara ra vita. U sulu libbru ca m\'ha \'mparatu assaji: u vocabolariu. Ah, u vocabolariu, quantu mi piacia. Mi piacia tantu puru a strada, nu vocabolariu assaji chiù meraviglioso
Ettore Petrolini
l\'acqua parra senza si ferma\' e un si ripeta mai
Octavio Paz
l\'ammure è aspetta\' na gioja ca quannu arriva annoia
Leo Longanesi
l\'amore è l\'infinito a ra portata d\'i cani
Louis-Ferdinand Céline
l\'amure è chiru ca capita a nu masculu e a na fimmina c\'un si canuscianu
William Somerset Maugham
l\'amure è sulu nu malu truccu a ri danni nùastri pi n\'assicura\' a continuazzione d\'a specie
William Somerset Maugham
l\'amure ni fa diventa\' ciùati, u matrimoniu curnuti, u patriottismu fissi marbaggi
Paul Léautaud
l\'amuri tena diritu i essa disonestu e busciaru. S\'è sinceru
Marcello Marchesi
l\'analfabeti d\'u 21° secolo un su chiri c\'un sanu leja e scriva, ma chiri c\'un su capaci d\'apprenna, i si scorda\' i cose ca s\'hanu \'mparatu e di \'ngigna\' torna a s\'impara\'
Alvin Toffler
l\'anim o umano u \'ppara mai accussì forte e nobbile cumu quannu lassa stare a vendetta e osa perdunare nu scungiurà nu tuartu
E.H. Chapin
l\'anime generose su offese \'cchiù i essa \'ncensate ca \'ngiuriate
Nicolò Tommaseo
l\'arte caccia di l\'anima a purbara accumulata durante a vita i tutti i jùarni
Pablo Picasso
l\'arte è magia liberata d\'a menzogna d\'essa verità
Theodor W. Adorno
l\'arte è na chiamata ca \'cci rispunnanu troppi c\'un su chiamati
Leo Longanesi
l\'arte è n\'investimentu i capitali, a cultura è \'na scarda
Ennio Flaiano
l\'arte è ra vuscìa ca ni permetta i cumprenna a verità
Pablo Picasso
l\'arte i vincia si \'mpara \'ntr sconfitte
Simon Bolivar
l\'aumentu d\'a saggezza si po\' misura\' esattamente seconda a cumu diminuiscia ra bile
Friedrich Wilhelm Nietzsche
l\'avucati su l\'unici delinguenti cumuni ca i giudici, a ra forza, vùannu scigliuti tra loru stessi
Charles Caleb Colton
l\'avucatu è ru cumpare naturale d\'u banchiere
Henry Ford
l\'avventura è sulu na mala pianificazione
Roald Amundsen
l\'economia mondiale è ra mìeglia espressione d\'u crimine organizzato. L\'organismi internazzionali ca cotrollanu valute, mercati e credito praticanu u terrorismu internazionale contra a ri paisi povari e contra a ri povari i tutti i paisi \'ccu na professionalità accussì gelida ca facerranu fa\' russu u \'cchiù espìartu d\'i bombaroli
Eduardo Galeano
l\'egoismu unn\'è cumu ni para, ma pretenda ca l\'atri vivanu cumu ni para a nua
Oscar Wilde
l\'esperenza è na bona scola. Ma e rette sue su chiù care
Heinrich Heine
l\'esperienza è na fiamma ca allucia sulu si vruscia
Benito Pérez Galdós
l\'esperienza è ru pettine ca ni duna ra vita quannu restamu sìenza capiddri
Judith Stern
l\'esperienza è sa cosa meravigliosa ca ti permetta di canuscia n\'errore all\'attimu stessu c\'u va ripetìennu
Franklin P. Jones
l\'essenza d\'a matematica sta dintra a sua libertà
Georg Cantor
l\'esseri umani si pùannu sparta \'ntra tria categorie: stancati a morte, annoiati a morte e prioccupati a morte
Winston Churchill
l\'evoluzzione d\'a specie umana un si va cunchiuda dintra a poche decine i migliaja d\'anni cumu succeda \'ccu l\'animali domestici, ma dintra diversi miliuni d\'anni, cumu p\'i specie serbatiche. l\'ùamu, infatti, è e sara sempi n\'animale serbaggiu
Charles Darwin
l\'idealismu va bùanu, ma quannu s\'avvicina a ra realtà vena custa troppu assai
William F. Buckley
l\'ideologia è ru peju carcere d\'a mente
Yossi Sucary
l\'impero britannico è natu \'ppe ra disperazione e na generazione sana sana e inglesi ca è ghjuta girannu u munnu munnu pe trova\' nu mangiare cumu si deve
Bill Marsano
l\'incertezza è na margherita \'ccu ri petali c\'un si finiscianu mai i sfoglia\'
Mario Vargas Llosa
l\'incompetenza si vida quannu unu usa troppe parole
Ezra Pound
l\'infelicità si spiega\' cumu a differenza tra e capacità nostre e re speranze nostre
Edward De Bono
l\'Inghilterra è l\'unicu paise addua u mangiare è cchiù periculosu d\'u sesso
Jackie Mason
l\'insuccessu m\'ha datu a ra capa
Ennio Flaiano
l\'omini i poche parole su ri mìegli
William Shakespeare
l\'omini sannu \'cchiù di l\'atri animali; na sannu i menu. Loru sannu chiru c\'hannu i sapi\', nua no
Fernando Pessoa
l\'omini un si vrigognanu a pensa\' cose lorde, ma si vrigognanu a pensa\' ca li ponnu attribbuiscia penzeri lordi \'a stessa manera
Friedrich Wilhelm Nietzsche
l\'omini un su priggioneri d\'u destinu ma i l\'opinioni loru stesse
Franklin Delano Roosevelt
l\'omu \'cchiu riccu è chiru ca si diverta spinnenn\'i menu
Henry David Thoreau
l\'operaiu diventa tantu cchiù poveru quantu cchiù producia ricchizza
Karl Marx
l\'opinioni mie supa all\'aborto su na picca distorte d\'u fattu d\'essa statu u settimu i nove figli
Robert Francis Kennedy
l\'origginalità è l\'art\'i copia\' senza si fa sgama\'
William Ralph Inge
l\'ostaculu \'cchiù granne a ra comprenzione i n\'opera d\'arte è chira d\'a vulì capiscia
Bruno Munari
l\'ottimista penza ca chissu e ru mìagliu d\'i munni possibbili; u pessimista si spagna ca è daveru d\'accussì
Robert Oppenheimer
l\'ùamini diventanu eroi sulu quannu un pùannu fa diversamente
Paul Claudel
l\'ùamini nascianu gnuranti, no ciùati; a ciutìa è nu prodott\'i l\'educazzione
Bertrand Russell
l\'ùamini ranni su i chiù suli
Charles Bukowski
l\'ùamini su sempi sinceri; cangianu sincerità, chiss\'è tuttu
Tristan Bernard
l\'ùamini tenanu i riflessi lenti, solitamente capiscianu sulu \'ccu re generazzion\'i dùappu
Stanislaw Jerzy Lec
l\'ùaminu ca a cinquant\'anni vida ru munnu a ra stessa manera i quannu n\'avia vinti, ha jettatu trent\'anni d\'a vita sua
Muhammad Ali
l\'umanità è chira ch\'è, u problema unn\'è d\'a cangia\' ma d\'a canuscia
Gustave Flaubert
l\'umanità ha di minta fine a ra guerra, sinnò a guerra minta fine all\'umanità
John Fitzgerald Kennedy
l\'umanità tena na sula arma ca funziona daveru: a risata
Mark Twain
l\'umanità un cumporta u penzeru c\'u munnu è natu pi na casualità, pe sbagliu, sulu picchì quattru atomi senza criteriu si su \'mpacchiati supa all\'autostrata. E allura occorra ca si trova na \'mbroglia cosmica, Diu, l\'angeli, u diavulu
Umberto Eco
l\'unica cosa ca impediscia a Diu i manna\' n\'atru diluviu è c\'u primu unn\'è serbutu
Nicolas de Chamfort
l\'unica funzione d\'i previsioni economiche è chira i fa\' para rispettabbile l\'astrologgia
John Kenneth Galbraith
l\'unica manera pe ni mantena in forma è mangià chiru c\'un vulimu, viva chiru c\'un ni piacia e fa chiru c\'un vulerramu fa\'
Mark Twain
l\'unici ca si ricoglianu semp\'i tuttu su chiri ca un su mai juti a nuddra parte
Antonio Machado
l\'unicu tirannu a ru munnu ca pozzu accettà è a coscienza mia
Mohandas Karamchad Gandhi
l\'utopia sta all\'orizzonte. M\'abbicinu i nu paru i passi e iddra s\'alluntana i nu paru i passi; fazzu decia passi e l\'orizzonte s\'alluntana i decia passi; \'ppe quantu caminu, unn\'a raggiungiu mai. A chi serba l\'utopia? A chissu: serba a camina\'
Eduardo Galeano
l\\\'idee su chiù potenti i l\\\'armi. S\\\'un lassamu ca i nemici nùastri tenanu armi, pecchì averram\\\'i lassà ca tenanu idee?
Joseph Stalin
l\\\'Italia sta marcennu \\\'ntra nu benessere ca è egoismo, ciotìa, mancanca i cultura, pittuliamentu, moralismu, coazione, conformismu: prestarsi e qualunque manera a contribuiscia a sta marcescenza è, mo\\\', u fascismu
Pier Paolo Pasolini
magaraddìu scopra a verità fossa tantu facile cumu dimostrà i buscìe
Marcus Tullius Cicero
mai a crida ca a guerra, pi quantu necessaria o giustificata, unn\'è nu crimine
Ernest Hemingway
malidttu u surdatu ca spara contra a gente sua stessa
Simón Bolivar
mancu nu peritu po\' canuscia nu ciuatu, si si sta cittu
Alonso de Ercilla y Zuñiga
matrimonio: na comunità ca tena nu patrune, na patruna e dua schiavi, ca in totale fannu dua
Ambrose Bierce
matrimoniu: dua persune ca si mintanu d\'accuardu \'ppi cunta\' a stessa buscìa
Karen Durbin
menu mangi, vivi, t\'accati libri, va a ru teatru, a ballare e all\'osteria, menu pìanzi, ami, fa teorie, canti, pitti, fa poesie, ecc., \'cchiù sparagni , \'cchiù granne diventa u tesoru tuu, ca né i tarli, né a purbara pùannu consuma, u capitale tuu. Menu sì tu, menu realizzi a vita tua, \'cchiù teni; \'cchiù è granne a vita tua alienata, \'cchiù accumuli di l\'essa tuu \'straniatu
Karl Marx
mi dispiacia ca unn\'è peccatu viva l\'acqua: cumu saperra bùana!
Giacomo Leopardi
mi fann\'escia pazzu i partiti politici, su l\'unici posti rimasti addùa a gente un parla de politica
Oscar Wilde
mi fidu sulu d\'i statistiche c\'haju manìatu
Winston Churchill
mi piacerra a vida i prieviti spusati, e no sulamente l\'eterosessuali
Anónimo
mora unn\'è nente, u terribbile è campa\'
Victor Hugo
m\'hannu addummannatu: vussuria è a favore d\'a liberalizzazione d\'e droghe? Haju rispusu: prima \'ngignamu cu ra liberalizzazione d\'u pane. E\' soggettu a nu proibbizionismu feroce \'ntra menzu mennu
José Saramago
na campagna politica custa assaj \'cchiù i quantu po\' paga\' nu bravu cristianu
Anonymous
na Chiesa c\'un subiscia persecuzioni, ma chi goda d\'i privilegi e di l\'appoggiu d\'a borghesia, unn\'è ra vera Chiesa i Cristo
Oscar Romero
na cieca e inflessibile mancanza i disciplina \'ntra ogni tempu costituiscia ra vera forza i tutti l\'omini liberi
Alfred Jarry
na conferenza è na riunione i persune \'mportanti ca unu \'ppi d\'unu un ponnu fa\' nente però misi \'nseme ponnu decida c\'un si po\' fa\' nente
Fred Allen
na cosa è morale si ti fa senta bùanu doppu ca l\'ha fatta, e r\'è immorale si ti fa sta\' male
Ernest Hemingway
na giuria è fatta i dudici cristiani scelti pi decida chini tena u miàgliu avucatu
Robert Frost
na laurea in lettere è cumu nu diploma in origami: è chiù o menu d\'a stessa utilità
James Graham Ballard
na lingua è nu dialettu \'ccu n\'esercitu e na marina
Joshua A. Fishman
na lingua taglienta è l\'unicu strummentu i tagliu ca s\'affila de \'cchiù ogni vota ca s\'usa
Washington Irving
na multinazionale assumiglia a n\'istituzione totalitaria \'chiù i qualunque atra cosa ideata i l\'ùaminu
Noam Chomsky
na persuna unn\'è cristiana picchì va a ra missa, cumu na persuna un diventa na machina sulu stapennu \'ntra nu parcheggiu
Albert Schweitzer
na sigaretta è u genere perfettu i gulìa perfetta. è \'na bellezza e un ti lassa soddisfattu. \'Cchi pu vuli\' i \'cchiù?
Oscar Wilde
na vota a nuddru era permessu i penza\' liberamente. Mo\' è permesso, però quasi nuddru è capace. Mo\' a gente vo penza\' sulu chiru ca penza ca s\'ha di penza\'. E si crida ca chissa è libertà
Oswald Spengler
na vota haju lijùtu nu dizzionariu d\'u principiu a ra fine; m\'è parutu nu bellissimu poema dedicatu a tuttu quantu
Ophelia
na vuliti avì assai ca v\'ajutanu? cercate i unn\'avì bisogno
Alessandro Manzoni
nent tena \'cchiù bisognu i cangia\' quantu l\'abbitudi i l\'avutri
Mark Twain
nente cumu ni ricoglia a na parte ca unn\'è cangiata ni fa scopra quantu simu cangiati
Nelson Mandela
nente è permanente a parte u cangiamentu
Heraclitus
nente tena troppa importanza, e poche cose na tenanu na picca
Arthur James Balfour
nenti \'ntra l\'ùamini è chiù funnu d\'a pelle
Paul Valéry
nent\'è belenu e tutt\'è belenu; a differenza sta \'ntra quantità
Paracelsus
nessun ùaminu veramente patrune d\'a lingua sua na po\' domina\' n\'atra
George Bernard Shaw
nessuna d\'i cose c\'un pozzu controlla\' m\'`accussì cara cumu fa amicizia \'ccu r\'ùamini ca daveru amanu a verit
Baruch De Spinoza
nessuna fimmina po\' cumporta\' a nu maritu ca joca, a meno che unn\'è unu ca vincia sempre
Thomas Dewar
nessunu governu si po\' mantena solido pi assai tìampu senza n\'opposizione formidabbile
Benjamin Disraeli
ni cridimu nu paìse, e invece a verità è ca simu na picca cchiù di nu paisaggiu
Nicanor Parra
ni stamu \'mparannu supa a pelle nostra ca l\'organismu ca distruggia l\'ambiente suu si distruggia a iddru stessu
Gregory Bateson
nu bçanu dizzionariu è cumu nu specchiu, addùa unu ca sa circa\' trova chiru ca già si penzava
Anónimo
nu bùanu letture, nu granne letture, nu letture attivu e criativu è unu ca leja torna
Vladimir Nabokov
nu bùanu Natale e nu felice annu nùavu
Anonymous
nu cinicu è unu ca, quannu senta profum\'i fiori, si mera \'ntunnu \'ppi vida adduv\'è ru tavutu
H.L. Mencken
nu cinicu unn\'è semplicemente chini riceva amare lezioni d\'u passatu, ma unu ch\'è delusu d\'u futuru prima d\'u tìampu
Sydney J. Harris
nu compromessu è l\'arte i sparta na torta i na manera chi ognedunu si crida c\'ha ricevutu a fetta \'cchiù granna
Ludwig Erhard
nu cristiani è tantu \'cchiù rispettabbile quante \'cchiù su re cose ca sinni vrigogna
George Bernard Shaw
nu criticu è nu cristianu senza gamme ca ti \'mpara a fuja
Channing Pollock
nu cuncìartu pi sarbà u pianeta... mi fa vena a mente u Titanic
Anónimo
nu dizzionariu è tuttu l\'universu misu in ordine alfabbeticu
Anatole France
nu granne ostaculu a a ra felicità è di s\'aspettà na felicità troppu granne
Bernard le Bovier de Fontenelle
nu libru c\'un sopporta dua letture un sinn\'ammerita mancu una
José Luis Martín Descalzo
nu paisi senza cinema documentale `cumu na famiglia senza album i fotografie
Patricio Guzmán
nu priggioneru i guerra è n\'ùamu ca cerca di t\'ammazza\', un ci riescia e pu ti chieda i nun l\'ammazza\'
Winston Churchill
nu principe è ru primu serviture d\'u statu suu
Friedrich der Große
nu psichiatra è unu ca ti fa\' na caterba i domande carestuse ca muglierta ti fa gratis
Joey Adams
nu scienziatu \'ntru labboratoriu suu unn\'è sulamente nu tecnicu, è puru nu guagliunìellu davanti a ri fenomeni d\'a Natura ca l\'affascinanu cumu na storiella i fate
Marie Curie
nu vasu legale un vala mai cumu nu vasu arrobbatu
Guy de Maupassant
nu zitu è n\'ùaminu cuntìantu ch\'i \'ccà a pocu a finitu i essa d\'accussì
Enrique Jardiel Poncela
nuddra maledizione è cchiù granne i n\'idea spasa \'ccu ra violanza
Ezra Pound
nuddru è tantu ciùatu ca preferiscia ra guerra a ra pace; \'ntra pace i figli sutterranu a ri patri, invece a ra guerra i patri sutterranu a ri figli
Herodotus
nuddru è tantu giuvane c\'un pu\' mora oji
Francesco Petrarca
nuddru fa cchiù male i chini va giriannu a fa bene
Mandell Creighton
nuddru va mera a ru dizzionariu prima i parla\'
Anónimo
nuddru vi pu fa senta inferiore senza u permessu vostru
Eleanor Roosevelt
n\'archeologu è ru mìagliu maritu ca na fimmina po\' avi\'; \'cchiù iddra si fa vìecchia e \'cchiù iddru sinn\'interessa
Agatha Christie
n\'attività ca producia sulu sordi è n\'attività ca vala pocu
Henry Ford
n\'attore è unu ca s\'un parli d\'iddru un ti sta a senta
Marlon Brando
n\'avucatu è nu galantùamu ca ti sarba ru patrimonio d\'i nemici tua e s\'u tena r\'iddru
Henry Brougham
n\'çamu \'ccu n\'idea nova `nu ciçatu finu a quannu chira idea un tena successu
Mark Twain
n\'ominu sena sonni, senza utopie, senza ideali forra n\'animale mostruosu, nu cinniale serbaggiu lauriatu in matematica pura
Fabrizio De André
n\'ùaminu è riccu in proporzione a quante cose po\' lassa\' stare
Henry David Thoreau
n\'ùaminu sulu è sempi \'ccu na mala cumpagnia
Paul Valéry
n\'ùaminu tena bisogno i si fa a provvista sua d\'i sogni
José Saramago
n\'ùaminu un chianta n\'arberu pe iddru stessu, u chianta p\'i posteri
Alexander Smith
n\'ùaminu, quali ch\'è l\'ùaminu, vala \'cchiù i na bandera, quali ch\'è ra bandera
Eduardo Chillida
ogne bota ca vìu nu granne supa na bricicletta, pìenzu ca p\'a razza umana ancora c\'è speranza
H.G. Wells
ogne momentu d\'u nùastru unn\'è mai gualu a n\'avutru e nua un simu mai i stessi i nu momentu all\'avutru, i nu tìampu all\'avutru
Heraclitus
ogne penseru costituiscia n\'eccezziona a na regula generale, chira i un pensa\'
Paul Valéry
ogne storia è storia contemporanea
Benedetto Croce
ogne vota c\'a gente mi duna raggiune tìagnu sempi l\'impressione d\'avi\' tùartu
Oscar Wilde
ogne vota c\'avasta na persuna sula \'ppi fa na cosa cumu si deve, u compitu vena fattu peju i dua pirsune e difficilmente vena fattu si l\'incaricu l\'affidanu a tria o \'cchiù
George Washington
ognedunu senta sulu chiru ca capiscia
Johann Wolfgang von Goethe
ordina\' na bibblioteca è \'na manera a ra \'mmucciuna d\'esercita\' l\'arte d\'a critica
Jorge Luis Borges
ottena cento vittorie dintra a cento battaglie unn\'è prova i suprema abilità, vincia a ru nemicu senza cumbatta è prova i suprema abilità
Sun Tzu
ottimista è chini pensa ch\'i cose un pùannu ji\' pìeju i cumu vannu
Alessandro Morandotti
parìa c\'u munnu era spartutu tra bùani e malamenti. I bùani durmìanu mìagliu... i malamenti invece parìa ca si scialavanu i \'cchiù \'nrta l\'ure i veglia
Woody Allen
parrannu fora d\'i denti, ogni tantu ci vo\' c\'unu si \'nzirra \'ppi fa jì bùane e cose
Friedrich Wilhelm Nietzsche
patriottismu è crida c\'u paisi tuu è mìegliu i tutti l\'atri picchì ci si natu tu
George Bernard Shaw
peccatu ca tutti chiri ca puterranu guverna\' u paisi su già occupati a guida\' taxi e taglia\' capiddri
George Burns
pecchì s\'ammazzanu e persune c\'hannu ammazzato atre persune? \'ppi fa\' vida ca un s\'hannu i accoppa\' e persune?
Norman Mailer
pi essa patriottici, odiate a tutte e nazioni a parte a vostra; pi essa religgiosi, tutte e sette a parte a vostra; pi essa onesti, tutte e favuze apparenze a parte a vostra
Lionel Strachey
pi spiega\' na parola serbanu atre parole ca, p\'i spiega\' ci ni vonu atre ancora e d\'accussì all\'infinitu. Comunicare è n\'illusione
Pino Caruso
Picasso è nu pitture, iu pure; Picasso è spagnolo, iu pure; Picasso comunista, iu mancu
Salvador Dalí
picch¡ m\'averra di prioccupa\' d\'i posteri? C\'hannu fattu i posteri ¡ppi mia?
Groucho Marx
pìenzu c\'haju truvatu l\'anieddru ca mancava tra l\'animali e l\'homo sapiens: simu nua
Konrad Lorenz
pochi vidanu cumu simu, ma tutti vidanu chiru ca facim\'a moss\'i essa
Niccolò Machiavelli
politica e mafia su dua poteri ca vivanu supa u controllu d\'u stessu territoriu, o si fannu a guerra o si mintanu d\'accordo
Paolo Borsellino
posseda nu libbru diventa nu surrogatu d\'u lieja
Anthony Burgess
poterramu jetta\' d\'a finestra a metà d\'i farmaci moderni, s\'un forra ca l\'aceddri s\'i poterranu mangia\'
Martin Henry Fischer
pozzu cumporta\' a forza bruta, ma a ragiune bruta davero un si cumporta
Oscar Wilde
po\' caminare quantu vo\', jìennu \'ppi tutt\'i strate ma u\' ppo\' arrivare a ri confini i l\'anima, tant\'è funnu u logos d\'u suu
Heraclitus
ppi certi comunisti si sì anticomunista sì fascista. Chissu un si capiscia, è cumu afferma\' ca si un sì cattolicu sì mormone
Jorge Luis Borges
prima i pensa\' a cumu educa\', è mìagliu fa\' chiarezza supa a quali risultati si vùannu ottena
Bertrand Russell
pùanu taglia\' tutt\'i fiori ma u \'ppùanu ferma\' a primavera
Pablo Neruda
pulizza\' a casa mentre ca ancora i figli criscianu è cumu spala\' u marciapiedi prima ca finiscia di nivica\'
Phyllis Diller
p\'essa nu membru \'mmaculatu i na mandra i pecure, a d\'essa prima i tuttu na pecura
Albert Einstein
p\'ogne lingua ca s\'estingua, spariscia n\'immaggine i l\'ùamu
Octavio Paz
qual\'è u primu dovere i n\'ùaminu? a rispusta è curta: esa a iddru stessu
Henrik Ibsen
quannu a stampa è libbera, e ognedunu è capaci a lìeja, tuttu è sicuru
Thomas Jefferson
quannu a virtù ha dormutu s\'aza cu \'cchiu forza
Friedrich Wilhelm Nietzsche
quannu arriva l\'ispirazione, mi trova ca pittu
Pablo Picasso
quannu ci su dua versioni i na storia c\'un janu d\'accordo una \'ccu l\'atra, a meglia cosa è crida a chira addùa e persune tiranu fora u peju i loru stessi
H. Allen Smith
quannu crisciu vùagliu diventa\' nu quatrarìellu
Joseph Heller
quannu c\'è guerra e leggi si stannu citte
Marcus Tullius Cicero
quannu distruggite i monumenti, sarbat\'i pedistalli. Serbanu sempre
Stanislaw Jerzy Lec
quannu dua persune si trovanu sutta l\'influssu d\'a \'cchiù violenta, ciùata, delirante e effimera d\'i passioni, si pretenda c\'hannu i resta\' sempe \'ntra chira condizione euforica, anomala e logorante fin\'a quannu a morte un ni separa
George Bernard Shaw
quannu l\'omu u \'ttena \'cchiù friddu e fame e un si spagna unn\'è \'cchiu cuntentu
Ennio Flaiano
quannu ti trùavi d\'accordu \'ccura maggioranza, è u momentu i ti ferma\' e rifletta
Mark Twain
quannu tìani na cosa, t\'ha ponu caccia\'. quannu a duni, l\'ha dunata. un c\'è nu latru ca t\'ha po\' arrobba\'. E qundi è da tua pi sempi
James Joyce
quannu t\'addùarmi ti scordi i tia stessu. quannu ti rivigli tinn\'arricordi
Jorge Luis Borges
quannu u bisognu è forte, c\'è chini è prontu a crida a tuttu
Arnold Lobel
quannu u cerbìaddru si forma \'ntra panza d\'a mamma un tena dintra mancu n\'idea
Maurice Blanchot
quannu unu dicia ca sa \'cchi d\'è a felicità, si po\' capiscia ca l\'ha persa
Maurice Maeterlinck
quannu unu si mova criscia ru coraggiu, quann\'unun trica criscia ra paura
Publilius Syrus
quannu unu si sorprenda o si stupiscia, vo\' di\' ca \'ngigna a capiscia
José Ortega y Gasset
quannu zumpi d\'a cuntentizza, accùartu a nun ti fa\' frica\' a terra i sutt\'i pedi
Stanislaw Jerzy Lec
quann\'è question\'i coscienza un c\'è raggiuni d\'a maggioranza chi tena
Mohandas Karamchad Gandhi
quante lingue parli, tanti omini vali
Carlo V
quante vite \'ntra na vita, quanti ùamini \'ntra n\'ùaminu
Giovanni Papini
quantu cchiù na persune è spìerta, tantu menu diffida di l\'assurdu
Joseph Conrad
quasi tutti i medici tenanu e loro malatie preferite
Henry Fielding
rifletta prima i penza\'
Stanislaw Jerzy Lec
sacciu c\'a poesia è indispenzabbile, ma un saperra di\' picchì
Jean Cocteau
sapimu ca n\'ùaminu po\' leja Goethe e Rilke a sira, o po\' sona\' Bach o Schubert, e, ra matina appressu, po\' ji\' a fatica\' a r\'Auschwitz
George Steiner
Satana mo\' s\'è fattu chiù furbu, e ni tenta faciennune ricchi invece ca poveri
Alexander Pope
scopra nu paisi novu e l\'invada su sempi stat\'a stessa cosa
Samuel Johnson
scoprimu nu sapure a ri jùarni nostri sulamente quannu ninni \'ncarricamu i l\'obbligu d\'avì nu ristinu
Emil Cioran
scriva è na manera i parla\' senza ca t\'interrumpanu
Jules Renard
scriva è sempe ammuccia\' anguna cosa \'ppi fa\' ca pu si scopra
Italo Calvino
scriva puasìa dùappu ad Auschwitz è n\'attu i barbarie
Theodor W. Adorno
senza sordi e senza tempu, a fantasia si riducia a nu sùannu passeggeru c\'un si po\' traducia in azzione
Charles Baudelaire
Sette Peccati sociali: politica senza principi, ricchizza senza fatica, piacire senza coscienza, canuscenza senza carattere, commercio senza moralità, scienza senza unmanità e cultu senza sacrificiu
Mohandas Karamchad Gandhi
si campi abbastanza, vidi ca ogne vittoria si trasforma \'ntra na sconfitta
Simone de Beauvoir
si dicia borghesia ogne grupp\'i persune ca su scuntenti i chiru ca tenanu e soddisfatt\'e chiru ca su\'
Nicolás Gómez Dávila
si dicia ca \'ccu ri sordi s\'accatta tuttu. No, unn\'è veru. Vi putiti accatta\' u mangiare ma no u pitittu, i medicine ma no a salute, nu lìettu morbidu ma no u sonnu, u sapiire ma no a spertizza, a presenza ma no u benessere, u divertimento ma no a gioia, a gente ca canusci ma no l\'amici, i servi ma no a fedeltà, i capiddri janchi ma no a reputazzione, jurni tranquilli ma no serenità. I sordi pùannu accattà a corchia i tutte se cose. Però no a simenta. Chira un si pù avì \'ccu ri sordi
Arne Garborg
si dicissa chiru ca pìenzu daveru m\'arresterranu o mi chiuderranu dintra a nu manicomiu. E jà, signu sicuru ca forra d\'accussì \'ppi tutti
Roberto Bolaño
si Dio unn\'avissa fatt\'a fimmina, unn\'averra fattu mancu u fiore
Victor Hugo
si i Repubblicani a finiscianu i cunta\' pagliette sup\'i Democratici, nua a finiscimu i dicia a verit´supa a loru
Adlai Stevenson
si l\'omini capiscissaru mìegliu i pericoli ca cumporta a usa\' certe parole, i dizionari \'ntre vetrine di librai forranu \'mmulicati \'ccu na strisciulilla i carta russa \'ccu supa scrittu: \'Esplosivo... manijati \'ccu cura\'
André Maurois
si nu populu s\'aspetta i poti\' essa liberu restannu \'gnorante, spera \'ntra na cosa ca unn\'è mai stata e ca mai sarà
Thomas Jefferson
si n\'omu unn\'è dispost\'a cummàtta \'ppe l\'idee sue, o u\'bbalanu l\'idee sue, o u\'bbala d\'iddru
Ezra Pound
si rispettanu sulu i diritti umani d\'e persune giuridiche
Anónimo
si si commetta in nome di Dio o d\'a patria, nuddru crimine è tantu bruttu c\'un si po\' perduna\' a ra gente
Tom Robbins
si ti spusi \'ccu na fimmina ca a vo\' e ca ti vo\'. fa na scommessa supa a chini a finiscia \'ppi primu i vuli\' all\'atru
Alfred Capus
si tìani nu talentu usalu i ogni manera possibile. un t\'u stipa\'. unn\'u sparta pocu a vota cumu nu tirchiu. spennatillu senza frenu, cumu nu milionariu c\'ha decisu i si ruvina\'
Brendan Behan
si un\'i nua, unu qualsiasi i nua esseri umani, \'ntra stu momentu sta soffrennu cumu nu cane, è malatu o tena fame, è na cosa ca ni riguarda a tutti. N\'ha di riguarda\' a tutti, pecchì far\'a mossa ca unn\'esista a sofferenza i n\'ùaminu è sempi n\'attu i violenza, e d\'i \'cchiù vigliacchi
Gino Strada
si vi faciti vida c\'aviti bisognu d\'anguna cosa, unn\'acchiappate nente; \'Ppi fa sordi s\'ha di fa a mossa i essa ricchi
Alexander Dumas
si vi fidat\'i vua stessi, ispirati fiduacia puru all\'avutri
Johann Wolfgang von Goethe
si vu diventa\' riccu scrivìannu, scriva u gener\'i cose ca venanu lette d\'i persune chi quannu lejanu movanu u mussu
Don Marquis
si vu nu quadru d\'u futuru, immagginati nu stivale ca zampa ra faccia i nu cristianu, \'ppi sempi
George Orwell
si vulimu ca è cose cangianu, avimu i occupa\' ae banche e fa zumpa\' a televisiune. Un c\'è n\'atra possibbile soluzzione rivoluzzionaria
Luciano Bianciardi
si vulimu ca finiscianun e guerre tra popoli, n\'amu i\'mpegnà menu \'ntre guerre e di \'cchiù \'ntra a cultura d\'a pace
Federico Mayor Zaragoza
si \'cchiù saggiu i l\'avutri ma un ci u dicia
Lord Chesterfield
si, simu tria vote \'cchiù ricchi d\'i nùastri nonni ma simu puru tria vote \'cchiù felici?
Tony Blair
signu apparsu a ra Maronna
Carmelo Bene
signu circondat\'i prìeviti ca ripetanu continuamente c\'u rgnu loru unn\'è di su munnu, e attrimenti mintanu i mani supa a tuttu chiru ca ponnu acchiappa\'
Napoleon Bonaparte
signu favorevole a ra legalizzazione d\'e droghe. Secunnu u sistema mio di valori s\'a gente si vo ammazza\' tena tuttu u dirittu d\'u fa\'. A maggior parte d\'u dannu chi vena d\'i droghe deriva de l\'illegalità loro
Milton Friedman
signu na parte i tuttu chiru chi haju truvatu supa a strata mia
Alfred Tennyson
signu pi rispettà a legge, però unn\'amu i scorda\' ca a legge s\'ha d\'usa\' pi proteggia i chiù debboli
Romano Prodi
signu sempi d\'accordo \'ccu chini tena cultura, si su i prima ca parlanu
William Congreve
signu traumatizzatu d\'a legalizzazione i l\'aborto, picchì a conzideru, cumu assaji atre persune, na legalizzazione i l\'omicidio
Pier Paolo Pasolini
simu chiri ca facimu a mossa i essa, quindi n\'avimu i sta assaji accorti a chiru ca facimu a mosssa i essa
Kurt Vonnegut
simu chiru ca facimu ripetutamente
Aristotle
simu chiru ca facimu \'ppi cangia\' chiru chi simu
Eduardo Galeano
simu chiru ca ni mangiamu
Ludwig Feuerbach
simu sempe obbligati, pi renna sopportabile a realtà, a coltivare dintra a nua stessi anguna follia picciriddra
Marcel Proust
simu tutti rassegnati a ra morte; è a ra vita c\'un simu rassegnati
Graham Greene
soffra senza ni lamenta\' è l\'unica lezione c\'amu i \'mpara\' \'ntra sa vita
Vincent Van Gogh
solitamente, e cose terribbili fatte \'ccu ra scusa ca i richieda ru progressu un su di nente progressu, ma sulu cose terribbili
Russell Baker
sonnati e si liberu \'ntru spiritu, lotta e si liberu \'ntra vita
Ernesto Che Guevara
spero c\'un arrivu a diventa\' tantu vìacchiu i mi fa\' religioso
Ingmar Bergman
spirtizza militare è na contraddizzione in termini
Groucho Marx
sta vita è nu spitale \'ddue ogne paziente èpigliatu d\'a gulìa i cangià lìettu
Charles Baudelaire
statt\'acùartu \'ccu chiru ca desideri, ca si puterra puru avvera\'
Joanne Kathleen Rowling
storia: nu resocontu chiù favuzu ca atru, d\'eventi a ru \'cchiù senza significatu, provocati i guvernanti quasi sempi latri, e de surdati quasi sempi ciùati
Ambrose Bierce
stu trica trica è tremennu; vulerra durà
Oscar Wilde
su daveru poche e cose ca succedanu a ru momentu giustu, u rìastu un succeda di nente: u storicu \'ccu cuscienza ha di curreggia sti difetti
Herodotus
sulu a re persune i cultura li piacia a si \'mpara\'; i \'gnuranti prefescianu a fa\' scola all\'atri
Edouard Le Berquier
sulu a ri lati d\'a scala sociale si vidan\'i \'rre
Pier Paolo Pasolini
sulu chini unn\'ha approfonditu nente po\' avi\' nguna convinzione
Emil Cioran
sulu chini vincia decida quali su ri crimini i guerra
Garry Wills
sulu quannu aviti tagliatu l\'urtimu arbaru, avvelenatu l\'urtimu jumi, catturatu l\'urtimu pisci, sulu tannu capisciti ca i sordi un si ponu mangiare
Cree Indian Prophecy
sulu si t\'incamini supa u viale d\'u tramonto, pu trovà l\'aurora
Mirco Stefanon
s\'ajuti a \'ngunu ch\'è \'ntra na \'mmulica, statti sicuru ca su ricorda... a prossima vota ch\'è\'mmulicatu
H.V. Prochnow
s\'apprezza de \'cchiù chiru ca si guadagna \'ccu \'cchiù fatica
Aristotle
s\'averra de pensa\' cchiù a fa bùanu ca a sta bùanu, accussì finiscerra puru ca si sta mìegliu
Alessandro Manzoni
s\'ha di di\' a verità, cerca d\'essa divertente, sinnò ti conzanu linze linze
Billy Wilder
s\'ha d\'essa tradituri, ma mai sleali
Gabriel García Márquez
s\'i giuvani li neganu l\'appoggio pure l\'nnippotente e misteriosa mafia sbaniscia cumu nu malu sùannu
Paolo Borsellino
s\'u dottore mio mi dicerra ca mirestanu sulu sia minuti i vita, un ci staperra a pensa\' supa. Scriverra \'ccu ra machina na picchicella \'cchiù veloce
Isaac Asimov
s\'un ni scrntramu \'ccu ra raggiune un concludimu mai nente
Albert Einstein
ti pìenti e pue \'ricuminci torna i accapu; a vi\' cchi d\'è ra vita
Victor Cherbuliez
tìegnu tanta paura ca l\'ebbrei su cumu i diseredati. quannu sarannu in cima sarannu intolleranti e crudeli cumu a gente è stata ccu loru, quannu eranu sutta
Harry S. Truman
tu si a signora smith, a figlia d\'u banchiere multimilionario Smith? No? Scusa, \'ppe n\'attimu m\'avìa penzatu ca m\'era \'nnammuratu i vussurìa
Groucho Marx
tutta a gloria d\'u munnu sta \'ntra nu chiccu i granu
José Martí
tutta a storia moderna mustra ca u capitale, s\'un ci dù na picca i frenu, lavura senza si fa nissunu problema e senza pietà a fa cada a classe operaia \'ntra a degradazione chiù funna
Karl Marx
tutte e parole, na vota, su state parole nove
Jorge Luis Borges
tutte e persune affascinanti tenanu anguna cosa i tena ammucciata, solitamente a loru totale dipendenza i l\'apprezzam¡entu i l\'atri
Cyril Connolly
tutte e rivoluzioni evaporano, lassannu sulu a zanga i na nova burocrazia
Franz Kafka
tutte e scienze esatte su dominate i l\'approssimazione
Bertrand Russell
tutti avimu i segua e leggi, ma p\'i capi\' ci vo\' n\'avucatu
Fabio Fumi
tutti l\'animali, tranne certi omini, tenanu l\'anima
Anónimo
tutti nua tenimu n\'origine ch\'è ra stessa, simu tutti figli i l\'evoluzzione i l\'universu, i l\'evoluzzione d\'i stelle e quindi daveru simu tutti frati
Margherita Hack
tutti sannu ca na cosa unn\'è proprio possibbile a ra realizza\' fin a quannu unn\'arriva nu ciùatu ca unn\'u sa e l\'inventa
Albert Einstein
tuttu chiru ca òj dicimu immorale, a \'nguna banna e in angun\'epoca è statu consideratu morale. chini n\'u dicia c\'u \'bba cangia nume n\'atra vota?
Friedrich Wilhelm Nietzsche
tuttu chiru ca unu si po\' immaggina\', ci su atri c\'u ponnu fa diventa\' veru
Jules Verne
tuttu chiru chi lìeji sup\'i giornali è assolutamente veru, a parte i rari casi ca canusci direttamente i fatti
Erwin Knoll
tuttu chiru ch\'è e tuttu chiru chi simu, a ra fine d\'i cunti è parola
Víctor García de la Concha
tuttu chiru c\'un sacciu mi l\'haju \'mparatu a ra scola
Ennio Flaiano
tuttu u sapire nostru n\'ajuta sulu a fa\' na morte na picca peju di chira di l\'animali c\'un sannu nente
Maurice Maeterlinck
tutt\'i dei eranu immortali
Stanislaw Jerzy Lec
u bene ca si vonu l\'unu \'ccu l\'atru chini \'mpara e chini u \'mpàranu è ru primu gradinu e ru \'cchiù rannu d\'u canuscia
Desiderius Erasmus von Rotterdam
u beni po\' resista a re sconfitte, u male no
Rabindranath Tagore
u calcio unn\'è na questione i vita o i morte, è na cosa assaji \'cchiù importante
Bill Shankly
u calciu ha di escia d\'i farmacie e di dintra all\'uffici finanziari
Zdenek Zeman
u capitalismu è ru piaju nemicu i l\'umanità
Evo Morales
u cchiù avutu gradu i eroismu \'ppi n\'ùaminu cumu \'ppi nu populu, è d\'essa capace i affrunta\' u ridiculu
Miguel de Unamuno
u cinema, cumu a pittura, mustra l\'invisibbile
Jean-Luc Godard
u commerciante tena \'ntra tuttu u munnu a stessa religgione
Heinrich Heine
u compitu i l\'ùamini e cultura oji chiù i prima è chiru i semina\' dubbit, no di coglia certizze
Norberto Bobbio
u comunismu è l\'unità essenziale i l\'omu cu ra natura, a vera risurrezione d\'a natura, u naturalismo cunchiusu i l\'omu, l\'umanesimu cunchiusu d\'a natura
Karl Marx
u consensu è chiru ca dicianu asseme parecchie persune, ma chi nuddru ci crida s\'u piji sulu
Abba Eban
u coraggio `ra paura d\'essa giudicati vigliacchi
Horace Smith
u cultu d\'a perfezione porta sempi a preferiscia l\'ingannu a ru postu d\'a verità
Paul Ariès
u destinu i nu populu dipenda d\'i condizzioni d\'a grammatica sua. Unn\'esista nu paise granne senza proprietà i linguaggiu
Fernando Pessoa
u dìebitu pubblicu è granne abbastanza \'ppi si vida i sulu e cose sue
Ronald Reagan
u digitale è velocità e efficacia. A carta è piaciri
Giuseppe Annoscia
u divorziu i qualunuqe manera è na pezza supa a na cosa finita malamente. a battaglia p\'u divorziu è na battaglia i retrovia. Serba ca cumbattimu contra u matrimoniu
Luciano Bianciardi
u dubbiu è unu d\'i numi d\'a spirtizza
Jorge Luis Borges
u fascinu: na manera \'ppi si senta rispunna si senza avi\' fattu nessuna domanda
Albert Camus
u fattu ca s\'usanu è l\'unica cosa ca fa diventar\'i parole \'bbone, vere, leggittime parol\'i na lingua
Alessandro Manzoni
u fine giustifica a ri mezzi? Grazzie Moggi
Anonimo
u fine giustifica ri mezzi, però c\'ha d\'essa \'nguna cosa ca giustifica ru fine
Leon Trotsky
u futuru è l\'unicu tipu i proprietà ch\'i patruni dunanu volentieri a ri schiavi
Albert Camus
u gaddru canta puru a matina ca va finiscia \'ntra frissura
Stanislaw Jerzy Lec
u giornalismu è sulu l\'arte i rigna nu spaziu jancu
Rebecca West
u giornalista è stimolatu d\'a scadenza. Scriva pìeju si tena u tìampu
Karl Kraus
u giudica\' mai nu libbru \'ppe cum\'è ru film ca n\'hanu fattu
J.W. Eagan
u granne mìeritu d\'a spcietà è ca ni fa apprezza\' a solitudine
Charles Chincholles
u guaiu d\'essa puntuali è c\'un c\'è nuddru là ca ti l\'apprezza
Franklin P. Jones
u jùacu d\'u calciu \'nginga ad essa na buscìa cuntata cumu si deve d\'i mezzi i comunicazione
Jorge Valdano
u libbru \'cchiu importante \'ppi nu comunista cum\'a mia e ra Bibbia
Nichi Vendola
u libbru `una i l\'occasioni i felicit´ca tenimu nùa cristiani
Jorge Luis Borges
u linguaggiu è a pell\'i l\'anima
Fernando Lázaro Carreter
u linguaggiu è na pìeddra: stricu u linguaggiu miu contra all\'atru
Roland Barthes
u l\'inguaggiu è n\'arte anonima, collettiva e incosciente, u risultatu d\'a cratività i migliaia i generazioni
Edward Sapir
u matrimonio è ra prima causa d\'u divorziu
Groucho Marx
u matrimoniu è cumu i fungi: t\'accùargi troppu tardi si su bùani o malamenti
Woody Allen
u mercatu `nu postu addça l\'çamini si ponnu piglia\' pi fissa unu \'ccu l\'atru
Anacharsis
u mìagliu modu \'ppi \'mpara\' a fa\' nu film è di ni fa unu
Stanley Kubrick
u mìegliu argomentu contra ra democrazia è chiacchiarìata i cinque minuti \'ccu l\'elettore medio
Winston Churchill
u miegliu d\'a vita un si cerca, si trova
Anonymous
u munnu si sparta tra chiri c\'u dormanu picchì li fa fame e chiri c\'u dormanu picchì si spagnanu i chiri ca li fa fame
Paulo Freire
u munnu unn\'è nu spettaculu, ma nu campu i battaglia
Giuseppe Mazzini
u munnu unn\'è veru, però è reale
Fernando Pessoa
u novanta per centu d\'i politici ruvina ra numinata all\'atru deci per centu
Henry Alfred Kissinger
u penzeru è ru risultatu d\'u linguaggiu
Carmelo Bene
u perda tìempu a cerca\' mpacci, po essa c\'un cinni su\'
Franz Kafka
u periculu un bena di chiru c\'un canuscimu, ma di chiru ca ni cridimu caè veru e invece unn\'è
Mark Twain
u periculu \'cchiu ranne d\'a vita è di piglià troppe precauzioni
Alfred Adler
u poeta vala quantu a mieglia poesia d\'i sue
Fernando Pessoa
u politicu ha d\'essa capac\'i dicia prima chiru ca succeda dumani, u misi prossimu e l\'annu ca vena, e po\' ha d\'essa bonu a spiega\' pecchì unn\'è successu
Winston Churchill
u politicu penza a re prossime elezzioni, u statista a re prossime generazzioni
Otto von Bismarck
u populu si viva \'cchiù na palla rossa ca una picciriddra
Adolf Hitler
u primu obbiettivu i n\'educatore è di forma\' autodidatti
Daniel De Montmollin
u primu requisitu i nu cap\'i statu `ra lentezza i cerb¡addru, cosa c\'un sempe `facile a ra raggiungia
Dean Acheson
u problema i l\'umanità è ca i stupidi su sicuri, mentre ca i spìerti su chini i dubbi
Bertrand Russell
u progressu d\'a conoscenza avvena pecchì nua ni putimu basà sup\'u lavuru d\'i geni ca su venuti prima i nua
Margherita Hack
u rapportu tra alfabetismo e analfabetismo è semp\'u stessu, sulu c\'a ri tempi e mo\' l\'analfabeti sannu leja
Alberto Moravia
u riale è chiru ca vida ra maggioranza
Jorge Luis Borges
u sacciu bùanu ca, c\'u ru fattu c\'un signu nu letteratu, angunu presuntùasu li para giustu a mi criticà cu ra scarda ca ia signu n\'ùamu senza scola. Gente stùarta! Un nu sannu chissi ca ia puterra, sini accussì cumu ha rispusu Mariu contra a ri patrizzi romani, rispunna dicìannu: \'Chiri ca d\'i fatiche i l\'atri s\'avantanu, e mia a mia stessu un mi vuonnu lassa\'
Leonardo Da Vinci
u schiavu tena nu patrune sulu; l\'ambiziusu ni tena tanti quante su re persune ca l\'avisognanu pa furtuna sua
Jean de La Bruyère
u sinonimu è \'na parola c\'usi quannu un sa cumu si scriva ra prima parola ca t\'è venuta a ra mente
Burt Bacharach
u sport serio un tena nente a chi vida \'ccu ru comportamentu correttu. è chinu i odio, gelosie, vavuseria, indifferenza pi ogne regula e gustu sadicu a vida a violenza: \'ccu atre parole, è guerra senza sparatorie
George Orwell
u statu sign\'iu
Louis XIV
u strainu è dintra a nua stessi. quannu fujimu o cummattimu contr\'u strainu, cummattimu contra l\'inconsciu i nua stessi
Julia Kristeva
u sviluppu è è paru paru a na stella morta c\'ancora na percepisci a luce, puru ca s\'è stutata a parecchiu tempu e \'ppe sempi
Gilbert Rist
u sviluppu è nu viaggiu \'ccu \'cchiù naufraghi ca naviganti
Eduardo Galeano
u tattu \'ntra l\'audacia vu di\' sapi\' fin\'a quantu pu\' ji\' avanti
Jean Cocteau
u veru potere sta \'ntri mani i chini tena ri mezzi i comunicazione
Licio Gelli
u vìentu un juscia mai d\'a parte giusta \'ppe chini un sa addùa ha di ji\'
Lucius Annaeus Seneca
u vìerbu leja un cumporta l\'imperativu. Tena sa caratteristica in comune cu atri verbi cumu ama\' o sonnarse
Daniel Pennac
u vizziu è \'na bestia accussì brutta ca \'cchiù a vidi, \'cchiù ti piacia
Finley Peter Dunne
u \'ntellettu unni renna sulu \'chiù razzionali, ni renna puru, purtroppo, \'chiù periculusi
Simon Wiesenthal
úacchiu \'ppi úacchiu, e ru munnu finiscia \'ppi rimana cicatu
Mohandas Karamchad Gandhi
un ci pùanu essa assai dubbi, u sviluppu sostenibbile è unu d\'i concetti \'cchiù distruttivi
Nicholas Georgescu-Roegen
un ci su né erbe malamenti né òmini tristi. ci su sulu mali curtivaturi
Victor Hugo
un ci su\' regule. Tutti l\'omini su eccezzioni a na regula ca unn\'esista
Fernando Pessoa
un ciangia pe chiru c\'un ha potutu fa\', ma pe chiru c\'averrasi potutu e unn\'ha vulutu fa\'
Mao Zedong
un c\'è mai stata na guerra bona o na pace malamente
Benjamin Franklin
un c\'è na via vers\'a pace. A pace è ra via
Mohandas Karamchad Gandhi
un c\'è nente i tant\'assurdu o ridiculu ca na vota o l\'atra unn\'è statu dittu d\'angunu filosofu
Oliver Goldsmith
un c\'è nente i \'cchiù dannoso pi na nazione cumu u fattu ch\'i furbi passanu pi spìarti
Francis Bacon
un c\'è nu jùacu \'cchiù nobbile e utile i nu dizzionariu. Sia \'ppi ri picciriddri i cinqu\'anni a saglia, sia, cu na picca i furtuna, \'ppi i scritturi fin\'a quannu unn\'arrivanu a cent\'anni
Gabriel García Márquez
un c\'è nuddra felicità senza libbertà, e mancu libbertà senza curaggiu
Pericles
un dibbità ca nu gruppett\'e persune consapevoli e decise ponnu cangia\' u munnu
Margaret Mead
un distruggo forse i nemici mia faciennumilli amici?
Abraham Lincoln
un fare all\'atri chiru ca vulerri ca venissa fattu a tia, i gusti loru poterranu essa diversi
George Bernard Shaw
un forranu ùamini, s\'un forranu tristi. A vita loru ha di puru mora. Tutta a ricchizza d\'a loru è ra morte, ca i costringia a si da da fa\', a ricorda\' e a penza\' prima chiru ca po\' succeda
Cesare Pavese
un mi sìantu obbligatu a crida c\'u stessu Diu ca n\'ha datu sìenzi, raggiune e \'ntellettu, pretenda c\'un l\'utilizzamu
Galileo Galilei
un mi trasarà mai \'ntra capa cumu ponu addestra\' guagliuni a bombarda\' villaggi \'ccu ru napalm e pu un ci lassanu scriva l\'espressione \'a ru culu\' supa all\'aerî loru
Marlon Brando
un morerra mai pe re mie convinzioni, pecch¡ puterranu essa sbagliate
Bertrand Russell
un m\'aspettu mai ca nu surdatu pìanzi
George Bernard Shaw
un potimu essa accussì sensibbili a ru piaciri senz\'essa sensibbili puru a ru dulure
Alan Watts
un pozzu avi\' nessunu tipo i conziderazione \'ppi traduttori, pecchì s\'u facerra averra de \'ngigna\' a scriva usannu na lingua piatta, senza ordure e senza sapure
Günter Grass
un sacciu nente d\'a letteratura i oji. I mo\' chi scrittori contemporanei d\'i mia su ri greci
Jorge Luis Borges
un sapimu chiru ca ni succeda; u vi\' chi ni succeda
José Ortega y Gasset
un segua mai a strata già signata, porta sulu \'ddue su già juti l\'atri
Alexander Graham Bell
un si vinna ra terra addùe camina \'nnu populu
Tashunka Witko
un signu abbastanza giuvane \'ppi sapi\' tuttu
Oscar Wilde
un su mai i virtù ma semp\'i vizzi ca ni dicia i na vota all\'atra chin\'è l\'ùamu
Umberto Galimberti
un sugnu sulu pacifista, signu pacifista militante. Signu prontu a lotta\' p\'a pace
Albert Einstein
un s\'allonga ra vita, s\'allonga ra vecchiaja
Anónimo
un s\'arriva mai tantu luntanu cumu quannu un si sa addùa si va
Johann Wolfgang von Goethe
un vidimu e cose comu su, ma cumu simu
Anaïs Nin
un vìu nu sbagliu ch\'iu unn\'averra potutu fa
Johann Wolfgang von Goethe
un vuli\' è l\'istessu cumu avi\'
Lucius Annaeus Seneca
una d\'i \'cchiù granni felicità d\'a vita è l\'amicizzia; e una d\'i felicità i l\'amicizzia è avi\' a \'ngunu ca ci pu\' cunta\' nu sicretu
Alessandro Manzoni
unimune e u\'nni vincia nuddru
Simon Bolivar
unn\'amu i fida\' i l\'innovazioni superflue, suprattuttu quannu su guidate d\'a loggica
Winston Churchill
unn\'arricurdamu jùarni, n\'arricurdamu attimi
Cesare Pavese
unn\'avimu i leja pi ni scorda\' a nua stessi e ra vita nostra i tutti i jùarni, ma a ru contrariu, pi n\'impossessà torna, cu manu ferma, cu \'chiù consapevolezza e maturità, d\'a vita nostra
Hermann Hesse
unn\'avimu nent\'i chi ni spagna\' si no d\'a paura stessa
Franklin Delano Roosevelt
unn\'avi\' vizi unn\'aggiungia nente a ra virtù
Antonio Machado
unn\'esista n\'opinione accussì assurda ca nu filosofu unn\'ha po\' esprima
Marcus Tullius Cicero
unn\'esistanu dua cristiani ca lèjanu u stessu libbru
Edmund Wilson
unn\'usate chira parola straina: \'ideali\'. Avimu n\'ottimu termine \'ntra a lingua nostra: \'buscìe\'
Henrik Ibsen
unu ca vo ra presidenza a ru puntu i si permetta i spreca\' dua anni \'ppi organizza e gestiscia a campagna elettorale unn\'è degnu i fiducia \'ppi chira carrica
David Broder
unu d\'i piaciri i lìeja viecchie lettere è ca sa\' c\'un serba rispunna
Lord Byron
unu d\'i primi doveri i nu medicu è di educa\' i masse a un piglia\' medicine
Osler William
unu d\'i vantaggi d\'u piacire supa u dulure è c\'a du piacire ci pu\' di\' basta
Ugo Ojetti
unu \'cchiu è veru quannu \'cchiu rassumiglia all\'idea ca s\'ha fattu d\'iddru stessu
Pedro Almodóvar
usu i partiti d\'a stessa manera ca usu i taxi: sagliu, pagu a corsa, scinnu
Enrico Mattei
u\'bbala ra pena i viva a vita s\'un si\' cannarutu i chiru ca t\'offra
Emmanuel Wathelet
u\'bbi fa\' spagna\' nu munnu i analfabeti c\'u \'ttenanu memoria a parte chira d\'i computer di loru?
Harold Bloom
u\'ggridà \'ppi chieda aiutu i notte. puterra risbiglià a ri vicini
Stanislaw Jerzy Lec
u\'mmi circherasi s\'u\'mmaverasi già trovatu
Blaise Pascal
vaju merannu tutt\'e terre cumu si forranu d\'e mie e re mie cumu si forranu i tutti
Lucius Annaeus Seneca
vçannu a guerra, ma nua unn\'i lassamu in pace
José Saramago
via senza filosofare è daveru cumu tena l\'ùacchi chiusi, senza cerca\' mai d\'i rapa
René Descartes
viaggiare serba sulu a volì \'cchiù bene a ru postu addùa simu nati
Noel Clarasó Serrat
vistu ca nu politicu un crida mai a chiru chi dicia, resta \'ncialatu quannu l\'atri ci cridanu
Charles De Gaulle
vistu cumu su i patri, è raru ca essa senza patre è na spurtuna; e conziderata a qualità media d\'i figli è altrettantu raru ca unn\'avì figli è na spurtuna
Lord Chesterfield
viva \'cchiù semplicemente di modo ca puru l\'atri ponnu semplicemente viva
Mohandas Karamchad Gandhi
vivimu dominati i l\'impulsi \'cchiu vasci, cumu 50.000 anni arreti
Rita Levi Montalcini
volimu c\'arriva ru jùarnu ca putimu di\' a ri nostri mùarti e a re nostre mùarte semplicemente chissu: un ni simu arresi, unn\'avimu mollato, un ni simu vinnuti
Subcomandante Marcos
voli\' bene a ra propria fatiga è ra cosa veramente \'cchiù vicina a ra felicità sup\'a terra
Rita Levi Montalcini
vua lassatimi vatta e controlla\' a moneta i na nazione e a mia un minn\'incarrica di chini fa re leggi
Mayer Amschel Rothschild
vulerra ca l\'attu i morte i ogni essere umano fossa scrittu \'ntra stessa lingua ca l\'hannu scrittu l\'attu i nascita
Bertolt Brecht
vulì re stesse cose e u\' vulì re stesse cose, chissa a ru funnu è l\'amicizia vera
Caius Sallustius Crispus
vussurìa unn\'ha capitu picchì è n\'ùaminu mediu. N\'ùaminu mediu è nu mùastru, nu delinguente pericolosu, conformista, razzista, schiavista, qualunquista
Pier Paolo Pasolini
\'cca è sutterrata muglierma. Lassaticcella; mo\' si riposa, ed ia puru
John Dryden
\'cchi d\'è l\'arte? prostituzione
Charles Baudelaire
\'cchi d\'è u piacire, si unn\'è nu dulure straordinariamente forte
Heinrich Heine
\'cchiu ci \'nn\'è e \'cchiu ni manca, menu ni tìeni e \'chiu n\'avanza
Anonymous
\'cchiù i l\'amure, d\'i sordi o d\'a gloria, dunatimi a verità
Henry David Thoreau
\'cchiu su re leggi, \'cchiu su ri latri
Lao Tse
\'ccu ra morale correggimu i sbagli e l\'istinti d\'i nostri, \'ccull\'amure correggimu i sbagli da morale nostra
José Ortega y Gasset
\'ci su dua tipi d\'omini: chiri giusti e chiri ingiusti: a divisione vena fatta d\'i giusti
Oscar Wilde
\'mparate l\'argomentu, e parole venanu
Marcus Porcius Cato
\'na banca è nu postu addùa ti \'mprestanu n\'ombrellu quannu u tempu è bùanu e ti chiedanu i c\'u vota\' quannu \'ngigna a chiova
Robert Frost
\'nfedele: a Nova York è chin\'u crida \'ntru Cristianesimu e a Costantinopoli, invece, è chini ci crida
Ambrose Bierce
\'ntra a vita un t\'ha di spagna\' i nente e tuttu ha di capi\'
Marie Curie
\'ntra certe occasioni, e maleparole su re mìeglie
Anónimo
\'ntra l\'abbunnanza l\'amici nùastri ni canuscianu, \'ntra l\'avversità nua canuscimu all\'amici nùastri
John Churton Collins
\'ntra nu vocabolariu \'cci po\' sta\' sulu na parte picciriddra d\'u patrimoniu i na lingua
Giacomo Leopardi
\'ntra n\'epoca i ciutìa, pensa\' d\'essa immuni d\'a ciutìa è na form\'i ciutìa
Saul Bellow
\'ntra vita a re vote s\'ha de sapì lotta\', no sulu senza paura, ma puru senza speranza
Sandro Pertini
\'ntre storie d\'amure mie na vota u rimorsu venìa doppu, mo\' invece vena prima
Ennio Flaiano
\'ntri Stati Uniti ogn\'annu si costruiscianu \'cchiu galere ca scole e colleggi
Jesús Sepúlveda
\'ntru \'ntellettu un c\'è nente ca prima unn\'è statu \'ntri sìensi
San Tommaso d'Aquino
\'ntr\'i campi i concentramento campàvamu nu minut\' appress\' all\'atru e avìamu i pensà u menu possibbile, pecchì pensà vo\' ddì ca ti struri
Haïm-Vidal Sephiha
\'ppe chini sa troppo, è difficil\'u \'ccuntà pagliette
Ludwig Wittgenstein
\'ppe l\'omu, ca li succeda chiru ca vo\' unn\'è ra meglia cosa
Heraclitus
\'ppe parecchie fimmine, a via \'cchiù curta \'ppe ra perfezione è ra tenerezza
François Mauriac
\'ppe ri nemici i leggi s\'applicanu, \'ppe l\'amici s\'interpetranu
Giovanni Giolitti
\'ppi nu candidatu è pericoloso a di\' cose c\'a gente si po\' ricorda\'
Eugene Joseph McCarthy
`attoccatu pure a iddru, cumu a tutti i cristiani, i viva \'ntra nu malu tìampu
Jorge Luis Borges
`nu miraculu c\'a cultura sopravviva all\'educazzione scolastica
Albert Einstein
`religione puru un crida a nente
Cesare Pavese